דרך קריאת תהילים

המנהג קודם שמתחיל לקרוא תהילים פותח בג' פסוקים אלו: "לכו נרננה לה', נריעה לצור ישענו: נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו: כי א-ל גדול ה', ומלך גדול על כל אלוהים". ובסיום קריאת מזמורי תהילים חותם בג' פסוקים אלו: "מי ייתן מציון ישועת ישראל, בשוב ה' שבות עמו...


מעלת קריאת תהילים

אשרי האומר מזמורים והלומד בספר תהילים, שהוא חשוב ומרוצה לפני  הקב"ה עד מאוד. ואמרו חכמינו ז"ל במדרש, התפלל דוד המלך לפני הקב"ה ואמר "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך", אזכה שיהיו דבריי נאמרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ויהיו קורין בהם והוגים בהם ונוטלים עליהם שכר כנגעים ואהלות.


דקדוק בקריאת תהילים וכוונות

על חשיבות הדקדוק וההגיה הנכונה בקריאת פרקי תהילים. הקורא תהילים יקרא אותם כתיקונם, אות באות, תיבה בתיבה, בקול רנה ותודה ובשפל קול התחנה, כי ייתן את רוחו אליהן ויבין מה שהוא מוציא בשפתיו, שהם תפלות נוראות על אויביי וצרי הנפש לזמר עריצים ולהכרית כל החוחים והקוצים, ושבחים ותהילות גדולות לנורא עלילות


הלכות קריאת תהילים

הלכות קריאת תהילים למבוגרים ילדים נשים הקורא תהילים יקפיד בקריאתו שלא להפסיק לדברים שאינם לצורך חשוב, ובודאי שלא ישיח שיחה בטילה, כמו בכל לימודו בתורה.


מנהגי קריאת תהילים

מנהג ישראל קדושים לקרוא ולהרבות באמירת מזמורי התהילים, וסגולתם פועלת ישועות ונחמות בכל עת ובכל מזמור שייאמר. ע"כ ראוי לקרוא בכל סדר שיבחר לו האדם, ובכל מספר של מזמור אחד או כמה מזמורים


קדושת ספר תהילים

קדושת ספר תהילים ספר תהילים נתקדש בין כתבי הקודש, וצריך לנהוג בו כבוד. ולפיכך, יזהר שלא יאחזנו בביזיון ולא יטלטלנו בזלזול.

 

שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר
 
מדורי תהילים :
 

 
 

 

אתרי הללויה נוספים:

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו, שרה לאה בת חנה תרצה
Created by Jewtech