תהילים - תפילות וסגולות

בדף זה תוכלו תמצאו תפילות וסגולות המבוססות על פי פרקי תהילים ובכלל, מסודר לפי נושאים ישנה אפשרות להשתמש בבר הניווט הימני על מנת להגיע ישירות אל הנושא המבוקש. 
 

לאחר אמירת תהילים


יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו, בזכות מזמורי תהלים שקראתי לפניך ובזכות פסוקיו ובזכות תבותיו ובזכות אותיותיו ובזכות נקודותיו ובזכות טעמיו ובזכות שמותיך הקדושים והטהורים היוצאים ממנו, שתכפר לנו על כל חטאתינו ותסלח לנו על כל עונותינו ותמחל לנו על כל פשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, והדריכנו לעבודתך ותפתח לבנו בתלמוד תורתך. ותשלח רפואה שלמה לחולי עמך (ולפלוני בן פלוני). ותקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח ולכל הולכי דרכים ועוברי ימים ונהרות מעמך ישראל תצילם מכל צער ונזק ותגיעם למחוז חפצם לחיים ולשלום. ותפקוד לכל חשוכי בנים בזרע של קימא לעבודתך וליראתך. ועוברות של עמך בית ישראל תצילן שלא תפלנה ולדותיהן. והיושבות על המשבר ברחמיך הרבים תצילן מכל רע. ואל המניקות תשפיע שלא יחסר חלב מדדיהן. ואל ימשול אסכרה ושדין ורוחין ולילין וכל פגעים ומרעין בישין בכל ילדי עמך בית ישראל ותגדלם לתורתך ללמוד תורה לשמה ותצילם מעין הרע ומדבר וממגפה ומשטן ומיצר הרע. ותבטל מעלינו ומכל עמך בית ישראל בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות. ותטה לב המלכות עלינו לטובה. ותגזור עלינו גזרות טובות. ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו. והכן פרנסתנו מידך הרחבה והמלאה. ולא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר ותן לכל איש ואיש די פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסורה. ותמהר ותחיש לגאלנו ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו. ובזכות שלוש עשרה מדותיך של רחמים הכתובים בתורתך כמו שנאמר: יי יי אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה. שאינן חוזרות ריקם מלפניך. עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך. ברוך יי לעולם אמן ואמן.
הוסף תגובה :

שמך :
נושא התגובה :
תגובה :

שם : לל

ברכה לרפואה ופרנסה לשלום ובריאות
רפוש לנתן מרדכי בן אסתר בשאר חולי ישראל ופרנסה טובה לניסן בן לאה


שם : ל

חיזוק
בס"ד בהצלחת אתרכם לטובה וברכה ישועה פרנסה ושמחה גדולה אמן ואמן סלה. חזק וברוך על פועלכם


שם : איריס

מיטל שחר בת רינה
תפילה לרפואה שלימה לבריאות הגוף והנפש


שם : רונית

בריאות
בריאות הנפש והגוף לאברהם בן רונית חנה


שם : רויטל

רפואה שלימה
בס"ד שתהיה רפואה שלימה לשמחה שעיבי חמותי היקרה שפע ברכה ופרנסה טובה, ולכל עם ישראל, שנגאל במהרה בימינו כן יהי רצון.


שם : רחל בת רייזל

בריאות ופרנסה
בריאות, בשורות טובות, פרנסה שמירה ומזל לי, לבעלי ושלושת ילדי ולמשפחתי, ושלום לכל עם ישראל, אמן.


שם : נועה בת רות

בריאות והצלחה. והודיה לשם
כולי הודיה לשם יתברך על הניסים והשמירה על עמך ישראל. שיהיו בשורות טובות ואור גדול בכל בית וראש חודש מבורך. ולי הצלחה שמירה מזל ובריאות איתנה לכל בני ביתי לבעלי וילדיי.


שם : תמר

פרנסה
שבזכות קריאת פרק תהילים זה שקראתי יתגשמו כל מישאלותיי ותפילותיי מלפני אלוקים. אמן.


שם : אבי

רפואה שלמה
רפואה שלמה אמן .


שם : אסתר

בריאות ופרנסה
תודה לרבינו ואבינו ומורינו על אגרות הקודש


שם : שרה

לעילוי אבי היקר.
אליהו בן פורטונה.


שם : אבנר הראל

רפואה שלמה לכל פצועי צה"ל
בע"ה בריאות ורפואה שלמה לכל פצועי צה"ל . השם ישמור על כל חיילי וקציני צה"ל הנלחמים מול אויבנו . אמן


שם : מירי

לעילוי נשמת
לכבוד הצדיק רבי מאיר בעל הנס שיתפלל עלינו שנזכה להמלכה והכתרת מלך המשיח עכשיו ברחמים


שם : שוקי

לעילוי נשמת
משה בן חנום מזון תהייה נשמתו בגן עדן


שם : אושר בנגמין

לבריאות ופרנסה
חג כשר ושמח לכל עם ישראל


שם : שלום-שי

תודה
ישר כח לכל אלו שעמלו וטרחו ריכזו והעלו את האתר שהקב"ה יגמול לכם וליקיריכם על זיכוי ישראל ובהפצת הקדושה.


שם : יהודית

לנשמת שרונה בת חנה
תהלים לשנת שרונה רוזנבלט(מסיקה) בת חנה שהלכה לעולמה השבוע עקב מחלה קשה. יהי זכרה ברוך!


שם : לאה.ל.

איחולים
לאלעד, למוריה, לעינת לשירה, לתומר לזוהר לרמי ליפשיץ. בריאות, בשורות טובות. פרנסה טובה,נחת ושלום בית ,אושר ואושר.


שם : מירי

הודיה
תודה לבורא עולם ,אבינו שבשמיים על כול ריבי רבבות חסדים שעושה עמנו.על כול הניסים שעושה לעם ישראל . על השמירה וההגנה שמגן עלינו ונפרע מכול אויבנו ומבקשי רעתנו .יהי רצון שתכתיר ותמליך את מלך המשיח עכשיו על עם ישראל כי למלכותך אנו מייחלים אמן.


שם : אבנר נגר

תודה
שתזכו לכל מילי דמיטב לרפואת הרב נתנאל בן מרים ויוסף בן עדנה בכלל כל חולי עמו בית ישראל


שם : שרון ל

תודה ולברכה
תודה על הברכה והנתינה לקרוא. לברכת אבי זצ״ל אשר מסעוד מאיר אדרעי בן דויד אדרעי, שינוח על משכבו בשלום. ולברכת בריאות, פרנסה, אושר ,אהבה ודת לאימי, ביתי, בעלי, משפחתי וכל יקירי ובית ישראל אמן.


שם : אבנר הראל

לנשמת רבי מסעוד אבוחצירא
נשמתו עדן ויהיה מליץ יושר , יתגשמו כל משאלות ליבנו לטובה לי לבני בתי משפחתי וכל עם ישראל - אמן


שם : רפאל בן סימה

ההרגשה לאחר קריאת תהילים
לאחר קריאת תהילים אני מרגיש כאילו נפתחו חדרי ליבי, נישמתי זקוקה לטעום את טעם ההצלחה באמונה ,אנא , את בירכתכם אני צריך ,להצלחה בדרכי ובכלל.


שם : אושרת שירה בת מזל מיכל

בקשה
אבקש להקדיש תהילים לרפואתי עברתי טראומה מינית ואני במצב קשה אני בת 28 בבקשה בבקשה הנשמה שלי צריכה את העזרה שלכם תודה אושרת שירה בת מזל מיכל


שם : שי קחילה

תודה
תודה על האפשרות .זה היה מרענן לקראת התחלתו של היום.

 

שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר
 
מדורי תהילים :
 

 
 

 

אתרי הללויה נוספים:

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו, שרה לאה בת חנה תרצה
Created by Jewtech