תהילים ספר ראשון 

א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל 
לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ
        מא          
 
שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר


תהילים - פרק עג

בו מבואר השאלה, מפני מה צדיק ורע לו רשע וטוב לו. גם מקונן על אריכות הגלות הזה בין העכו"ם. עיין בפנים ותמצא מרגוע לנפשך.


תהילים - פרק עד

המשורר מאונן ומקונן, איך שרפו כל בתי כנסיות ובתי מדרשות פלשתים החריבו שילה נ"נ החריב בית ראשון וכל כך זמן שאנו בגלות, לא ראינו אותות הגאולה ומתי תהיה הגאולה. עיין ותמצא קינות ונחמות.


תהילים - פרק עה

כמה מעלות טובות לישראל. כשיש להם יום טוב, אינם עוסקים בדברי הוללות, רק בשירות ותשבחות, הלכות פסח בפסח וגם כשאמרו נעשה ונשמע בזה קיימו העולם. ומוסרים גדולים לאותם המענגים בעונג בעוה"ז, שחשבו אשר כחם עשה כל חיל.


תהילים - פרק עו

בו מבואר נבואת סנחריב, במעשה שהיה ברוב חילו שהיה לו, כולם נחטפו בשינת מות ולא היה כוח בידם ליטול כלי מלחמתם, ונפלו כולם.


תהילים - פרק עז

יורנו דעת כי אף שנראה לעיני בשר שהקב"ה השיב אחור ימינו, מבלי לרחמנו בגלותנו בכל זאת עוד ידו נטויה עלינו ובכל דור ודור ישמרנו וינצרנו.


תהילים - פרק עח

בזה המזמור מבואר כל הניסים שעשה הקב"ה לישראל, מיציאת מצרים, עד שנעשה דוד מלך על ישראל.


תהילים - פרק עט

זה המזמור אמר אסף להקב"ה על ששפך חמתו על עצים ואבנים מ"מ אמר במר נפשו ומאונן ומקונן על החורבן הגדול ואיך הקב"ה התאפק, במקום שישראל לא היו רשאין לילך רק הכהן הגדול ביום הכיפורים לבד ועכשיו שועלים הלכו בו.


תהילים - פרק פ

תפילה נוראה שיקרב הקב"ה לישראל כמו שהיה מקדם.


תהילים - פרק פא

זה המזמור אמרו בבהמ"ק בר"ה שנעשה בזה היום כמה ניסים לישראל.


תהילים - פרק פב

בזה המזמור מבואר מוסר גדול על אותם הדיינים המעוותין את הדין לדל ויתום ולשאת פני עשירים ולוקחים שוחד ועושים עצמם כאילו לא ידעו ולא יבנו את הדין.


תהילים - פרק פג

תפילה על המלחמות שהיו על ישראל בימי יהושפט ואיך היו עושין סודות על ישראל עיין בפנים.


תהילים - פרק פד

בו מבואר תפילות ובקשות והמשורר מאונן ומקונן במר נפש ממעמקי הלב על החורבן המקדש וכמה ברכות והבטחות שיהיה בבנינה אשרי לגבר שיבטח שיבנה ואינו מתייאש עצמו לאורך הגלות.


תהילים - פרק פה

בזה המזמור מבואר תפילה על אריכות הגלות המר ומתפלל לאל לגאלנו ויקיים הבטחתו במהרה ומפני מה זה הגלות ארוך יותר מראשונים וכל יחיד ויחיד יתפלל אותו בצרתו.


תהילים - פרק פו

כמה וכמה תפילות על צרותיו ונגד שונאי דואג ואחיתופל וכמה תואר שבחים להקב"ה. וכל יחיד יכול להתפלל אותה בעת צרותיו.


תהילים - פרק פז

מזמור זה נתיסד לאמרה בבה"מ ומשבח כבוד ירושלים ואין מגדל חכמים רבים וגדולים בעלי שם ואנשי מעשה וכמה טובות לעתיד לבא.


תהילים - פרק פט

זה המזמור נאמר על מלכות בית דוד והמשורר היה מקונן על מלכות בית דוד שיהיה בטל ממנו כמה וכמה שנים וזנח ומאס אותנו.


תהילים - פרק פח

המשורר מֶּאונן ומקונן בהספד מר על החלאים והייסורים שסובלים ישראל ומזכיר הכל בפרטות.

 


הכי קוראים תהילים 


רוצים לדעת כמה פרקים קראתם?!
לחצו כאן להרשמה
או לחצו כאן לרשימה המלאה
 
מדורי תהילים :
 

 
 

 

אתרי הללויה נוספים:

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו, שרה לאה בת חנה תרצה
Created by Jewtech