תהילים ספר ראשון 

א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל 
לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ
        מא          
 
שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר


תהילים - פרק צ

תפילה זו מצאה דוד כתובה כך, והייתה קבלה אצלו שמשה רבינו אמרה ויסדה בספרו ומדבר מוסרים גדולים מקוצר ימיו של אדם ומעורר לאדם לתשובה בפרטות שלא יתגאה בזה העולם.


תהילים - פרק צא

זה המזמור הוא לעורר לב העם לחסות תחת כנפי השכינה גם בו עניין ארבעה תקופות ומי הם אשר מושלים עליהם וכל שומר נפשו ירחק מהם


תהילים - פרק צב

זה המזמור אמרו הלווים בשיר על הדוכן בבה"מ ביום השבת ומדבר בעניין עוה"ב ומדבר על לב המדוכאים בייסורים.


תהילים - פרק צג

זה המזמור נאמר על ימות המשיח באותו זמן ילבש הקב"ה גיאות ומה יתגאה לפניו אדם כמו שעשה נבוכדנצאר ופרעה וסנחריב.


תהילים - פרק צד

תפילה נוראה ונפלאה לכל יחיד ויחיד על הגאולה מבין העכו"ם ומוסר גדול.


תהילים - פרק צה

מדבר על העתיד, איך איש של אחיו ידבר לכו נרננה ונשבח ל- ה', על הניסים שעשה לנו.


תהילים - פרק צו

עוד יאמרו איש אל אחיו בואו ונשירה ל-ה'.


תהילים - פרק צז

ילעג לעובדי פסל המתהללים באלילים ונפשו תגיל ב- ה' כי בחר בציון ויעקב חבל נחלתו.


תהילים - פרק צח

בו יסופר איך ישראל יתנו שבח להקב"ה על הגאולה.


תהילים - פרק צט

זה המזמור נאמר על מלחמות גוג ומגוג.


תהילים - פרק ק

זה המזמור נאמר לעורר לבבות האנשים, אשר הם בייסורים בעוה"ז מ"מ יעבדו את ה' בשמחה שהכל הוא לטובתם על דרך כי את אשר יאהב ה' יוכיח. וכל הקרבנות יהיו בטלים חוץ מקרבן תורה.


תהילים - פרק קא

בזה המזמור מבואר, איך דוד היה מתבודד מבני אדם. וכמה מידות טובות וישרות שהיה מתנהג בביתו.


תהילים - פרק קב

תפילה נוראה על בני הגולה. וכל אדם יוכל לומר זה המזמור בעת צרותיו בדרך תפילה.


תהילים - פרק קג

זה המזמור דוד היה אומר כשהיה חולה. וטוב להתפלל על החולה, מכ"ש החולה עצמו בעוד נשמתו בגופו אזי יכול לברך להקב"ה בגופו ונפשו על הקרבים. עיין בפנים ותמצא מרגוע לנפשך.


תהילים - פרק קד

בו יסופר שבח כל מעשה בראשית ומה שנברא בכל יום ויום ואיך הם נוראים ונפלאים שמפרנס מקרני ראמים ועד ביצי כנים.


תהילים - פרק קה

זה אמר דוד, כשהעלה הארון לעיר דוד והיה משורר לפני הארון וסיפר כל הניסים שעשה במצרים ואיך של לפניהם יוסף ובא לבית האסורים והוציא אותו עד שבא למעלה גדולה לאסור שרי פרעה בלי רשות פרעה.


תהילים - פרק קו

זה המזמור קאי על הקודם ואמר המשורר הודו ל- ה'. על שעשה לנו עוד ניסים מה שלא זכרנו מקודם כאשר מי ימלל גבורות ה' אם באנו לספר מי יוכל למלל הכל.

 


הכי קוראים תהילים 


רוצים לדעת כמה פרקים קראתם?!
לחצו כאן להרשמה
או לחצו כאן לרשימה המלאה
 
מדורי תהילים :
 

 
 

 

אתרי הללויה נוספים:

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו, שרה לאה בת חנה תרצה
Created by Jewtech