שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר


פירוש מילות תהילים - פרק א

אשרי - מלשון אישור, לצים - מלשון מליצה, יהגה - הגיית הלב, פלג מים - אמת המים, יבול - יכמוש, מוץ - פסולת התבואה, תדפנו - דחיפה והכאה.


ביאור התהילים - פרק א

פרק א בתהילים, מבאר את התנאים והגדרים אשר בעבורם יהיו האנשים מאושרים. וכן מרחיק את האנושות מדרך הרשע.


תהילים עפ"י תורת הנפש - פרק א

מבואר בספרי החסידות והקבלה שבמין האדם ישנם 4 מדרגות - אנוש, גבר, איש, ואדם. מזמור תהילים זה מבאר את השבח של דרגת האיש או האשה.


תהילים בפירוש פשוט - פרק אפירוש לפרק תהילים א - הרב זמיר כהן

תהילים יש בהם הרבה כוח כולל תפילה על החולים כשקוראים פרקי תהילים שבח והלל לקב"ה ואח"כ האדם פונה במילים שלו לקדוש ברוך הוא ומבקש עזרה בכל מיני תחומים, יש לזה משקל הרבה יותר גדול מאשר אדם שפותח את התפילה מבלי לקרוא תהילים לפני כן.


תהילים פרק א - הרב שלמה אסוליןפירוש תהילים פרק א - מוסד הרב קוק

במזמור תהילים זה נאמרים דברי מוסר וחכמה על אודות ההבדל שבין הצדיקים ומעשיהם לבין הרשעים ומעשיהם. מעשי הצדיק מתוארים בתחילה בדרך שלילה: "לא הלך" וכו', ולאחר מכן בדרך חיוב: "כי אם בתורת ה'...

 

 
מדורי תהילים :
 

 
 

 

אתרי הללויה נוספים:

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו, שרה לאה בת חנה תרצה
Created by Jewtech