שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר


הר"ר אברהם אלנדף זצ"ל מעלת לימוד תהילים

דרשה נדירה על מעלת למוד ספר תהילים שדרש הר"ר אברהם אלנדף זצ"ל, מחו"ר תימן בעיה"ק ירושלים.
וזה לש"ק: "דרוש שדרשתי בשנת התרנ"ג לעניין מעלת למוד ספר תהילים

הר"ר אברהם אלנדף זצ"ל מעלת לימוד תהילים

מאמר פרקי תהילים תיקון הגאולה

פרקי תהילים הקדמה לתיקון הגאולה נכתב ע"י הרב יצחקי קריאה רבה להתחזק בתפילה לעילוי שכינת עוזנו לקרב את הגאולה השלימה בב"א


מאמר תיקון תהילים הגדול לגאולה

מדברי השל"ה הקדוש
הצדיק רבי ישעיהו בן הרב אברהם הלוי הורביץ זיע"א מי שנפשו חשקה לדבקה בו יתברך בשבחיו, אז ידבק עצמו בספר תהלים .


 

 
מדורי תהילים :
 

 
 

 

אתרי הללויה נוספים:

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו, שרה לאה בת חנה תרצה
Created by Jewtech