שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר


מעלת התהילים קובץ רבנים

קובץ רבנים מכל הדורות על חשיבות ומעלת קריאת תהילים בכל זמן ובעת צרה. בדף זה קיבצנו עבורכם ציטוטים נבחרים מפי קודשם.


מעלת אמירת תהילים מן התלמוד

אסופת מאמרים מן התלמוד הבבלי והירושלמי לעניין אמירת תהילים ומעלתם מסכת בבבא בתרא, מסכת פסחים, מסכת ברכות, מסכת סוכה ועוד מסכתות

מעלת אמירת תהילים מן התלמוד

הגאון רבי חיים פלאגי - על מעלת תהילים

מעלת התהילים מפי דברי קודשו של הגאון ר' חיים פלאג'י. שלפי שיעור הכוונה ואמירה נעימה של התהלים כאותו שיעור יעשה לו סגולה

הגאון רבי חיים  פלאגי - על מעלת תהילים

אדמור הרייצ על מעלת קדושת התהילים

שהאמונה הפשוטה בה' יתברך עם פרק תהלים שמח, מהפכים את הצירוף צרה לצירוף צהר", "חובה על כל יהודי לסיים לפחות אחת לחודש את כל ספר התהילים

אדמור הרייצ על מעלת קדושת התהילים

לקט מדרשים על תהילים

לקט ממדרשים על מעלת אמירת תהילים שנאמרו ע"י דוד המלך ע"ה שהוא כמשה רבינו. וכן אמרו חז"ל, משובח שבנביאים זה משה. משובח שבמלכים זה דוד. את מוצא שכל מה שעשה משה עשה דוד. הרבה מעשים כתב משה בתורה סתומים עמד דוד ופירשם...


הרב מעטה תהלה על מעלת תהילים

הרב מעטה תהילה על חשיבות מעלת אמירת תהילים  שבין הכל נזכרו בו כ"ד פעמים מלת "אשרי", והוא רומז לשם דויד מלא הנזכר בדברי הימים שהוא בגימטרייה כ"ד

הרב מעטה תהלה על מעלת תהילים

תהילה לדוד על מעלת התהילים

הספר תהילה לדוד על מעלת לימוד וקריאת תהילים שכל האומר תהילים בכל יום כאלו קיים כל התורה כולה, ומשום הכי פתח במזמור ראשון בשבחה שלתורה.


רבי נחמן מברסלב על מעלת תהילים

שהוא תקווה טובה לכל מבקש רחמי ה' והאל יתברך יעננו ביום קראו, שכן התפלל דוד המלך לפני הקב"ה על כל מי שלומד בתהילים....

רבי נחמן מברסלב על מעלת תהילים

הרב משה עמיאל על מעלת תהילים

הרב משה עמיאל מחבר תמימי דרך וטוב טעם ודעת על מעלת הקריאה והלימוד בספר תהילים אשרי האיש הלומד תהילים, שדרשוהו בראשי תיבות הפסוק: ואתם ת'ה'יו ל'י' מ'מלכת כהנים, ואמרו שהוא מסוגל להביא ליראת שמים וקדושה...

הרב משה עמיאל על מעלת תהילים

הרב חיים סנוואני על מעלת תהילים

אשרי האיש הלומד תהילים, שיש בהם כבוד לישראל, ומגן להם מכל צר וצרה. כמו שנאמר (במדבר א, ב) עדת בני ישראל למשפחותם, ס"ת תלים. שאם ישראל עוסקים בתלים, יש להם נשיאות ראש וגדולה ואין יכול שום אויב וצר לשלוט בהם

הרב חיים סנוואני על מעלת תהילים

הרב י חיון על מעלת אמירת תהילים

אשרי האיש הלומד תהילים, שיש בו מעלת המלאכים שגם הם אומרים קדושה כמ"ש (ישעיה ו) וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו

 

 
מדורי תהילים :
 

 
 

 

אתרי הללויה נוספים:

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו, שרה לאה בת חנה תרצה
Created by Jewtech