מפתחות תהילים

מפתחות תהילים אות א
  אוהב שירבו לך אוהבים תהילים קיא
  אוהב לקיים אהבת אהובים תהילים קלג
  אויב   לנצח אויביו תהילים קכה
  אויב לפחד אויב תהילים קיט / ש
  אויב להינקם מאויביו תהילים נד
  אויב לאבד האויבים תהילים יא
  אויב להינצל מיד אויב תהילים מד
  אסיר לנאסר בכלי ברזל תהילים נו
  אפיקורוס ליתן מענה
  אריה להינצל מאריה תהילים צ
  אש להינצל מאש וממים תהילים עו
  אשה אשה שבניה מתים
  אשה מי שיש לו אשה רעה תהילים מה
  אשה שונא לאשתו
 
מפתחות תהילים אות ב
 
בית
לבנין הבית
  בנים לאשה שבניה מתים תהילים לג
  בעל דין לנצח בעל דין תהילים צג
  בקשה אם צריך דבר מאדם תהילים סח

מפתחות תהילים אות ג
 
גאוה
להשפילה
  גבורה להתגבר בגבורותיו תהילים קיב
  גנב לפרסם הגנב תהילים טז

מפתחות תהילים אות ד
 
דין
לדינא תהילים קיט / ל
  דין - טוב לדין תהילים כ
  דין לנצח את בעל דינו תהילים צג
  דרך לאומרו בדרך תהילים יז
דרך לילך בדרך
 
מפתחות תהילים אות ה
 
הודאה
להלל לה' כל מזמור
  הלשנה מי שהלשינוהו חנם תהילים קיז
  הפלה לאשה שמפלת נפלים תהילים א
  הצלה להושיע את העיר
הצלחה הצלחה
 
מפתחות תהילים אות ז
זדונות
להודות על הזדונות תהילים קלו
זנות לטמא הזנות תהילים נא
זנות לחמדן וזנאי תהילים סט

מפתחות תהילים אות ח
חולשה 
שלא יחלש תהילים יב
חולה לנער חולה תהילים ט
חולה קדחת
חולה  לרזה גופו מרוב חולי תהילים פד
חולה חולי השוקיים תהילים קמב
חולה   חולי הזרוע תהילים קמג
חולה   שבירת היד תהילים קמד
חולה לכאב לב תהילים קמא
חולה למאבד איבריו תהילים פט
חולה לחשש עין ימנית תהילים קיט / ג
חולה לחולי הטחול תהילים קיט / ז
חולה לכרס עליון תהילים קיט / ח
חולה לכל כוליא בגופו תהילים קיט / ט
חולה לניפוח האף הימני תהילים קיט / כ
חולה לניפוח האף שמאל תהילים קיט / פ
חולה לחשש יד ימין תהילים קיט / מ
חולה לחשש יד שמאל תהילים קיט / ע
חולה לחשש רגל שמאל תהילים קיט / ק
חולה לחשש אוזן ימין תהילים קיט / ר
חולה לחשש אוזן שמאל תהילים קיט / ת
חטא להישמר מחטא תהילים קיט / ה
חיה חיות רעות תהילים כז
חכמה לקבלת חכמה תהילים יט
חלום לשאלת חלום תהילים כג
חן למצוא חן
חן לחן וחסד בעיני המלכות תהילים עח
חסיד להיות חסיד תהילים צט
חרב למכת חרב תהילים קמו
חשד לחשדא תהילים קיט / י

מפתחות תהילים אות י
ילדים
מי שמתו ילדיה
ים סערה בים תהילים ב
יצר הרע תהילים נט

.
מפתחות תהילים אות כ
כלב
כלב רע תהילים נח
  
מפתחות תהילים אות ל
  לילה לצאת בלילה יחידי תהילים קכא
לימוד קודם הלימוד תהילים קלד
ליסטים להינצל מליסטים תהילים נ
לשון הרע להסיר מלשון הרע תהילים נב
 
מפתחות תהילים אות מ
 
מושל להבעית מושל תהילים קיט / ו
מזיק להרחיק מזיק תהילים קד
מים להינצל משטף מים
מינות לבטל עבודתה
מינות להתווכח עמהם
מיתה להנצל ממיתה משונה
מכשול שלא יכשילוהו בעירו תהילים צה
מלחמה לילך למלחמה
  מלכות לחן וחסד במלכות תהילים עח
  מלכים להינצל ממלכים תהילים יח
  מסחר להצליח במסחר
מעוברת תהילים קכח
מצוה שתתקיים בידו מצוה תהילים קיט
  מצוה לדבר מצוה תהילים קכט
 
מפתחות תהילים אות נ
 
נהר לעבור בנהר
נחש לנשיכת נחש תהילים קמז
נס לראות ניסים גדולים תהילים צב
 
מפתחות תהילים אות ס
 
סחורה להצליח בסחורה
סכנה לכל צרה וסכנה תהילים כו
ספינה לעבור בספינה
 
מפתחות תהילים אות ע
 
עבד לעבד שברח תהילים קכג
עבודה זרה לבל יעבוד ע"ז
עיניים לחולי עיניים תהילים ו
עין לחשש עין ימין תהילים קיט / ג
עין הרע תהילים לא
עין לחשש עין שמאל תהילים קיט / ג
עצה אם יעץ עליך דבר רע תהילים לח

 

 

עקרה לאשה עקרה

מפתחות תהילים אות פ
 
פחד להינצל מפחד
פחד אם ירא לשבת בבית תהילים סא
פיוס לפייס את חבירך תהילים פה
פרנסה בטלוהו מאומנותו תהילים מא

מפתחות תהילים אות צ
 
צער לכל צער תהילים כב
צרה לכל צרה וסכנה תהילים כו
צרה שלא תפול ביום צרה תהילים עז
צרכים לבקש צרכיך תהילים קיט / ס

מפתחות תהילים אות ק
 
קדחת תהילים מט
קדחת לקדחת תמידית
קדחת לקדחת השלישית תהילים קו
קדחת לקדחת הרביעית תהילים קה

מפתחות תהילים אות ר
 
ראש לכאב ראש תהילים ג
רוח למי שיש לו רוח תהילים סו
רוח לרוח בישא תהילים סח
רוח רעה
רוח רעה
רחמים לבקשת רחמים תהילים לב
ריב אם קמו עליך מריבים תהילים לה
רשעים לכלות רשעים תהילים לו
 
מפתחות תהילים אות ש
 
שבועה לפרוץ בשבועות תהילים קלב
שד להמית שד תהילים טו
שונאים שיפחדו ממך
שונאים להבריח שונאים תהילים ז
שונאים שיש לו שונאים
שונאים להשמיד שונאים תהילים קיט / צ
שונאים שונא לאשתו
שונאים להכניע שונאים תהילים עט
  שונאים אם מעיק עליך
  שונאים שישלימו לך
  שודדים להינצל משודדים תהילים נ
שיכור תהילים לז
שלטון לילך לפני שלטון תהילים כא
  שליחות להצליח בשליחותך תהילים פב
שכחה תהילים קיט / ב
שלום לשלום עם חבירו
שריפה תהילים קמח
שריפה שלא תרבה תהילים קמט

 
 
מפתחות תהילים אות ת
 
תינוק לתינוק שנולד תהילים קכז
תענית למתענה תהילים לט
תפלה לאחר מנחה וערבית תהילים סב
תפלה לתפלה תהילים כח
תשובה תהילים ד

מפתחות תהילים כללי
 
טוב לכל מאן דבעי תהילים ד
לכל עקא תהילים כה
לכל דבר רע
לילך אצל אדם גדול תהילים קכב


הוסף תגובה :

שמך :
נושא התגובה :
תגובה :

שם : עדי

מתמטיקה
ה' עזור לי להצליח מחר במבחן , שההורים יתמלאו בגאווה ושאני היה מאושרת שאני יעשה ויתרכז ושאני יצליח בכלל בלימודים


שם : מאיה

רפואה שלמה במהרה
אילן בן חנה רפואה שלמה שיצא מהמצב שהוא נמצא כרגע מונשם ומורדם שיחזור לו הכוחות לנשום בכוחות עצמו ושיבריא במהרה אמן


שם : שמרית

תפילה על ילד לרפואה שלמה
רפואה שלמה לעילאי בן שני , בן ארבע נכנס לניתוח ממש עכשיו .


שם : מאיה

רפואה שלמה
אילן בו חנה רפואה שלמה שיצא בריא ושלם ויחזור לנשום בכוחות עצמו אמן


שם : זיו

רפואה שלמה
רפואה שלמה לוורקיה בת פנטנש ,רפואת הגוף והנפש במהרה .אודה לכם מאד שתקראו עבורה קצת תהילים ,אחרי ניתוח קשה בראש .


שם : אני

אמן
שאני אעבור את הטסט ונאמר אמן בעזרת השם


שם : יהודית

מזל והצלחה
תפילה וברכה לילדיי אביחי וגל למזל, הצלחה וזוגיות טובה. אמן!


שם : צ

תישבחת
תעלו ןתצליחו כי אמת לנצח !


שם : דבורה

פרנסה
אני אישה אלמנה כבר שמונה שנים אני עובדת מבקשת ברכה לפרנסה


שם : יחזקאל בן רחל וסקר

רפואת הגוף והנפש
בריאות הגוף והנפש שיתחזק ברמח איבריו ושלו יהיו לו כאבים


שם : רונית

הצלחה וברכה לבנותיי
יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתשמע תפילות כל אם מישראל על בניה ובנותיה ותעזוקרלנו לשמור ולהגן על הפקדונות שהפקדת בידינו ברוב חסדיך אמן


שם : סימונה

מבקשת להיתפלל על בני נתנאל רפאל בן סימונה
אבקש להיתפלל על בני נתנאל רפאל בן סימונה בתוך שאר חולי עמו ישראל


שם : משה

אשתי פרי בטן
זרע בר קימא, הריון תקיון, לידה קלה? תינוק בריא ואישתי חזרה ובריאה אמן ואמן!!!!!


שם : קרן

רפואה שלמה לדניאל בן קרן
דניאל בן קרן שיעבור את הניתוחים בשלום ,שיבריא מהר ויהיה חזק ,רפואה שלמה


שם : אהרון עזריה

אבדת כספים במזומן
אבדת כספים במזומן לפני כ 4 חודשים סכום של 24000 שח


שם : ליטל בת ציפורה

רפואה שלמה
כולם להתפלל לרפואת ליטל בת ציפורה! דחוף מאוד


שם : אודליה

זיווג הגון במהרה אמן
זיווג הגון משורש הנשמה אמן בע''ה בקרוב בלי עיכובים ובלי סבל - חיה אודליה בת פרח .. לי ולכל עם ישראל לכל הבנות או הבנים שרוצים להתחתן במהרה ולבנות בית בישראל !


שם : ר

פרנסה טובה
אנא אבינו שבשמיים עזור לנו להתגבר על הקשיים שלנו ופקח עיננו לראות עולם טוב יותר. קשה להשאר אופטימי ומאמין בשעה שהכל דוחק לוחץ ובוער.


שם : דוברת

ברכה לרפואה לאוטיזם
רפואה שלמה לשגיא בן דוברת ואלמוג בת דוברת. אבקש לברכך אותם הם ילדים עם בעיות אוטיזם קשות.


שם : סוניה בת ליא

דוד בין חסיבה
בעלי דוד בין חסיבה לו אוביד קור שנימ הו לומוצה את עצמו אודה לחימ אימ תיתפלילו בישבילו לפרנסה ולבריות שריבונו שיל עולימ שידריח אותו ושי אתך לו אית הדירך אודה לחימ סוניה בת לאה


שם : דוברת

תפילה לרפואה חזקה.
מבקשת תפילה חזקה לבריאות לזיכוי הרבים. מבקשת תפילות לבריאות על ילדים עם אוטיזם. לרפואת יילדי שגיא בן דוברת ראובן ואלמוג בת דוברת.


שם : חסום

טסט מחר
ה׳ אתה כל יכול עזור לי בבקשה לעבור מחר את הטסט אני מאוד מקווה שתשמע את תפילתי.


שם : נתלי

בבקשה לברך את חיים בן טייטא
נמצא מורדם ומונשם לאחר דום לב.


שם : אברהם שוורץ

רפואה שלמה
אמן לכל עם ישראל ובפרט לאברהם שוורץ בןנאסתר אמו.


שם : א

לקרוא בבקשה
בבקשה כולם להתפלל לרפואת זיו איה בת טליה, ילדה בת 12 שחלתה בסרטן הלוקמיה!!


שם : מאור

תפילה עוצמתית
כל מילה נכתבה במקום ועם מחשבה רבה. נא להתפלל על נעמה בת אסתר וכל בנות ישראל


שם : רינה

רפואה שלימה וחיזוק הגוף והנפש
ליחזקאל בן רחל ואליהו וסקר שיתחזק ושיצא לשלום ובריאות איתנה


שם : טל

רפואה שלמה
מימון בן סימה שנמצא במצב קשה בבית החולים בעזרת השם יתברך ישלח לו רפואה שלמה אמן!


שם : פאינה ביטלמן

רפואה שלמה
עפרה שלמה. אמן


שם : שיר אלעזר

רפואה שלמה
רפואה שלמה לנוי בת מלי אלעזר אמן


שם : שי

זיווג משרש נשמתי
ב"ה יגשים לי את יעודי ונתן לי עזר כנגדו וכבדתי את אשר הביא לי ה' והעלה על כנפי יונה ובניתי בבית בישראל


שם : שלומית

בני הוא מרחיף בבית הספר והשני מגמגם מעט והמילים בפיו לא תמיד ברורות
אני פונה אל צדיקי וחכמי התורה לשאת ברכה לשני בניי הקטנים שיהיה להם הצלחה בריאות והתנהגות ראויה לשבח והמון נתינה לזולת .. אני התפללתי שבני יהיו בראים ושלמים שאלוהים יהיה איתם .. וגם שאלוהים יתן לי לזכות בבת אחות או שתי אחיות לבניי הקטנים שתן לי לזכות לבנות


שם : שלומית

אבדתי את בעלי
ביום בהיר אבדתי את בעלי כבר שנתיים ומאז נעלמו עקבותיו ואינו חושב על ילדיו ועל האישה כלל.


שם : לורן

רפואה לאמי
אשמח אם יתפללו על אמי לרפואה שלמה ושתחזור לאיתנה אמא שלי בחורה צעירה אחרי ניתוח ראש שנפגעה במערכת העצבים סובלת מדלקת מפרקים קשה בת 39 שאינה מתפקדת כמו אמא לפני שהיא נפלה לכל המצב הזה אמא שלי היתה כל יכול מצחיקה שמחה עובדת מפנקת אמא הכי בעולם בקיצור מתפללת על אמא שלי שתחזור למה שהיתה ושיהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו אמןןןן


שם : אברהם בן סימי

יש לו בדיקה אצל רופא בדיקה טובה
תשובה טובה במהרה


שם : רחל בת סיסיה

רפואה שלמה במהרה
רחל בת סיסיה


שם : ענבל

ברכה לפרנסה
אם חד הורית לארבעה מצב כלכלי קשה מפרנסת יחידה בבקשה ברכה וישועה לפרנסה והצלחה


שם : סיגל

רפואה שלמה
רפואה שלמה לעדן בת חווה שגילו אצלה את "המחלה" אמן אמן!!


שם : נאוה

בני מיכאל
אני רוצה שה׳ יתברך יגן על בני וירחיק ממנו כל דבר רע וישמור עליו בכל צעדיו שילך תמיד בדרכי ה׳ שתמיד ימשיך להיות צדיק ועניו כזה שכל מכשול ידחק הצידה ועל הפרק הייה רק עבודת ה׳ אנא אל רחום וחנון עזור לנו.


שם : שמעון

אבא
רפואה שלמה


שם : נטע - לי

זיווג
לזיווג הגון משורש הנשמה והלב , נטע-לי בת קטבן


שם : מלכה

תגובה לחן
בסד חן יקרה א. מה קשור התורה שהבאת למציאת בן זוג? ב. למה אלוקים עם כ' יש סיבה מיוחדת? ג. אם קונים כשרות מהודרת ומקפידה כמו שחיטת לובביץ או לנדא אין חשש למה שכתבת על הנבלות ד. קראתי בדילוגים לא מילה במילה. מקווה שלא טעיתי בהערכה שלי ה. מאחלת לך מציאת בן זוג אמיתי כמוך


שם : ליאור

רפואה שלמה
רפואה שלמה


שם : חסוי

טסט
אני חייב לעבור היום את הטסט בע״ה


שם : דוברת

לבריאות והצלחה
שאלוהים יזכה את כולנו לומר פיטום הקטורת ופרקי שירה. התפילות הללו טובים וחזקים ומתאימים לשעת הצורך יש בזה סגולות לפרנסה והצלחה וישועה להינצל מכל פגע רע הלןןאי שכולם יגידו את התפילות הללו כל יום ונראה ישועות.


שם : דסלין אמבאו

חובות בבנקים
אני אב לשני ילדים מסובך הוראות קבע ומשכנטא חוזרים.אני בלחץ ומותרד שלא יוציאו אותי מהבית. מה אני עושה? עזרה בבקשה בבקשה...


שם : יניב

הרב יעקב רקח מגאוני לוב
ספרו נקרא מעטה תהילה


שם : יניב

תורה
אחלה אהבתי


שם : כרמית

עוזר
נא להתפלל ללידה קלה


שם : שרון

זיווג
לזיווג הגון משורש הנשמה והלב, שרון בת ורדה


שם : טובה בת אמליה זל

רפואה רפואת הגוף והנפש
ברכה והצלה לרפואת הגוף והנפש בזכות רבקה רחל ולאה ויברך את טובה גואטה בת אמליה זל רפואה שלמה אמן ואמן


שם : מיטל בת אורנה

זרע בר קימא
תפילות למען ילדים בעזרת השם עוד השנה . אמן!


שם : נטע

סגולה לרפואה שלמה
תפילה לרפואה לגותה בת חנה שחוותה אירוע מוחי ועכשיו היא במצב קשה מאוד !! בבקשה תיתפללו לרפואה שלמה! שה׳ יבטל מימנה את כל הגזרות הקשות, שייתן לה בריאות בנפש ובגוף אמן!! תיתפללו מהר!!!!!


שם : אסף

רפואה שלמה למרי בת רות
למרי בת רות . שנמצאת במצב קשה בבית חולים שהקב״ה ישלח לה רפואה שלמה. אמן.


שם : רננה

רפואה שלמה
לרפואת יהודה יצחק בן איריס שנפגע קשה בצוק איתן ועדיין לא התעורר.


שם : שלי

רפואה שלמה
רפואה שלמה ומהירה לשלי בת חגית בן נון בבקשה תתפללו שתחלים מהר ממחלתה ושהקדוש ברוך הוא ישלח לה נס ויציל חייה.


שם : לינדה.בת.אסתיר

יהי.רצון.שהכול.יהי.בסדיר
בראות.אסתיר.בראות.ציון.הצלחה.זרא.קימה.השנה..כול.שנה


שם : רועי

רפואה שלמה
רפואה שלמה למדלן בת עליזה


שם : ניקול

מהמם
תודה רבה לה' שנתן לנו להיות העם הניפחר


שם : גילה מור

יישר כוח לאתר המופלא הזה מהשמים תבורכו בכל הברכות אמן
בבקשה לברך אותי ואת ביתי חן בת גילה לרפואה שלימה לגילה בת פני פרחה ואת חן ביתי להצלחה בזיווג הגון בריאות ופרנסה טובה אמן שנה טובה וחתימה טובה לכם ולנו ולכל עם ישראל אמן ואמן


שם : גילה מור

ישר כוח לאתר המופלא הזה
רפואה שלימה במהרה לכל חולי עמך ישראל ולאליהו בן פני פרחה במהרה אמן ואמן


שם : מירב בת עליזה

בקשה לפרנסה ובריאות
מבקשת פרנסה טובה ובריאות לבנותי ולאמי


שם : ציונה

תפילה לאבא שלי
תתפללו בבקשה על אבא שלי שלום בן אסתר לרפואה יש לו גוש בכיבה ולא יכול לאכול מכניסים לו צינורית מהמותן שלא יהיה בתת תזונה תתפללו שיצליח ויעבור בשלום את הכל תודה לכולם


שם : אבי

רפואה שלמה
רפואה שלמה אמן .


שם : אבי

רפואה שלמה
רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל . רפואת הנפש ורפואת הגוף .


שם : לינדה

הרון.ילדם
זרא.קימה.הצלחה.כול.שנה


שם : אסתר

בריאות ופרנסה
תודה לרבינו ואבינו ומורינו על אגרות הקודש


שם : דוד

יציאה מחובות והצלחה ופרנסה טובה
אנא אלי.. בורא עולם אתה מנהל את העולם אנא מימך בוראי אלוהי תעזור לי לצאת מהחובות וסלול לי דרך אל הפרנסה טובה אנא מימך בוראי תגמול אותי מכל הגזרות בחסדיך הרבים דוד מסרשה בן פטפטה שזקוק לישועתך.. וקיים בנו את הפסוק ״נער״ הייתי״ גם זקנתי״ ולא ראיתי ״צדיק נעזב״ וזרעו ״מבקש ״לחם


שם : דוד

פרנסה משמיים
הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. בסיעתא דשמיא שתהיה פרנסה טובה לכל עם ישראל. נגדיל תורה ונאדיר תורה בעזרת ה׳


שם : יהודית

הצלחה
הצלחה לבתי גל בת יהודית כהן בקורס לימודי הפסיכומטרי שמתחיל היום. הצלחה לבני אביחי בן יהודית כהן במציאת פרנסה וזוגיות. אמן!


שם : דקלה בת עדנה

זרע בר קימא
זרע בר קימא


שם : חני

ה' יעזור
בזכות פרקי התהילים וכל התפילות והתחזקות שעשיתי ה' יעזור ואצליח ובעז''ה אפרסם


שם : .בת.אסתירלינדה

.זרא.קימה.הצלחה.ילדם
אמון.ילדם.כול.שנה.הצלחה..


שם : נטלי

רפואה שלמה
רפואה שלמה ומהירה לחיה אליאן אילנה בת רחל תתפללו בבקשה שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה ונס וירפא אותה מהמחלה הארורה .


שם : גלית

אנא התפללו בשבילי
אנא ה' בזכותך ובזכותי שאעבור את הטסט, אמן אמן! אתה הכול יכול!


שם : שני

לילד
אני התפללתי לה שהיה לי ילד


שם : ציון

פרנסה.הצלחה
.בראות.אסתיר.ציון.בין.אסתיר.לינדה.בת.אסתיר.זרא.ילדים


שם : שירי

תודה .
קראתי ואקרא מספר פעמים נקווה לטוב :)


שם : קטרין שרי

ללידה קלה וילד בריא ושלם
תהי תפילה זו לברכה לכל בנות ישראל


שם : אורית בת לילי

רפואה שלמה
שתעבור את הניתוח בשלום ותחלים לחלוטין ובמהרה אמן


שם : מרים

ניתוח ביופסיה
יחיאל בן מזל רפואה שלמה ובשורות טובות אמן


שם : אילנית

שלום שרגאי בן רבקה
רפואה שלמה לשלום בן רבקה הנמצא עכשיו בניתוח


שם : הילה אביבה בת אסתר

הצלחה בעסק חדש
אני הילה אביבה בת אסתר מבקשת בכל לשון של בקשה להצלחה בעבודה ופרנסה טובה שהצליח למלא את חובתי בעבודה החדשה למכור טוב ולהתפרנס בכבוד ושתהייה זו שנה טובה שנת שגשוג ופריחה בכבוד ולא בביזויי בנחת ולא בצער אמן ..


שם : רונה

סיפורים - שמירת עינים
בס"ד "היופי" והדרך להצלחה בשמירת עיניים... {א} הנה באהבת הבורא יתברך שמו אותנו, ויודע שאנחנו דור חלש ויש לנו הרבה ניסיונות, אעפ"כ נבחרנו לעשות התיקונים על כל העבירות ופגמים של כל הדורות הקודמים. (כולל דור המבול דור הפלגה ודור המדבר וכו') תפקידינו העיקרי בעוה"ז לתקן כל מה שקלקלו כל הדורות בגלגולים הקודמים. היום נראה לכל בעל דעת שאנחנו כבר בזמן האחרון שלפני הגאולה, כדי שנוכל לתקן (פגמי) העבירות לשעבר. הזמן הזה ידוע כזמן של "אחרית הימים" ממש סוף הגלות, זמן קצר לפני ביאת משיח צדקנו. על הדור שלנו שהוא דור חלש ברוחניות גם ידוע בחז"ל כהדור של "עקבתא דמשיחא" (תקופה האחרונה שלפני ביאת המשיח) ומזמן כבר גילו לנו רבותינו ז"ל שתהא התקופה הזאת קשה לנו ברוחניות ובגשמיות, הרבה צער ומכאובים ר"ל, כמבואר במשנה (סוטה מט) בעקבות משיחא: חוצפא יסגא (תִתרבה) ויוקר יאמיר, הגפן תתן פריה והיין ביוקר, ומלכות תהפך למינות, (אפיקורסות) ואין תוכחת, בית וועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן יישום, ("הגבול" יהי' ריק) ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחכמות סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו ועל מה יש לנו להישען [רק] על אבינו שבשמים ולצערנו נראה שיש בדורנו אפ' בין הציבור החשוב, אלו שלא מרצונם ולא מידיעתם מעכבים הגאולה ח"ו, וכגון אלו שלפעמים נכשלים בראיות אסורות, וידוע ע"פ דברי חז"ל שכל הבטה אסורה (שבמזיד) אפילו לרגע א' גורמת לנו אריכות הגלות, ויסורים רוחניים, ויש עוד קבוצה חשובה שבאמת רוצים לשמור על עיניהם שמרגישים שכל העתיד תלוי בזה אבל לא מצליחים כל פעם להגן עליהם, ואעפ"כ מתאמצים בכל כוחם לשמור על עצמם, משום שלימדו אותם שחייב כָּל אָדָם לְהַרְבּוֹת בִּשְׁמִירָה והם רק יוצאים להתפלל וללמוד, ולא מסתובבים סתם ברחוב ולפעמים הם ג"כ נכשלים, אבל בחסדי השם ית' יש לנו חלק מהציבור שיודעים שאע"פ שנכשלו חייבים להמשיך ללחום בכל תוקף וברציפות בלי שום הפסק, ומוסרים נפשם להיזהר, ובכל הצלחה שלהם עושים רעש ושמחה גדולה בשמים, ולפעמים אחרי הצלחות רבות שוב נכשלים ח"ו, ולצערנו רואים שהניסיונות נהייתה קשה מיום ליום, ושואלים איך להתחזק במצב הקשה הזה לכן, ראשית כל, הסגולה הראשונה והכלל להצלחה ברוחניות היא, לזכור תמיד הסוד הגדול שבכלל אין ייאוש בעולם הזה, ולחיות בתמימות ומקושרים להקב"ה כי התמימות היא ההצלחה ושלימות האדם, ולעולם לא להתייאש מניסיונות כושלות, וכמ"ש במדרש תהלים (כב) "אלמלא נפלתי - לא קמתי" ובאמת יש לכולנו האפשרות בס"ד להגיע למדרגה של שליטה "שלמה" על העיניים, עד שאין שום שליטה מהיצר עלינו בנושא הזה, רק צריכים לזכור ולהרגיש ולהאמין בכל ליבו שאפשרי להגיע אליו בס"ד, אחרי יגיעה רבה ומלחמות תמידיות נגד היצר, ובכדי לזכות לניצחון הזה, שזה מגודל חסדי ד' יתברך שמו, עלינו להתחזק ולעלות מעלה מעלה באופן תמידי להמשיך המלחמה ברציפות בלי שום הפסק כלל וכלל, במסילה העולה בית קל. עוד סגולה להתחזקות, שחייבים לזכור כל ימינו, שברגע אחד של התגברות כשֶׁעוצם אֶת עֵינָיו לא להסתכל... הוא זוכה לקבל כח חזק מהקב"ה מִדָּה כְנֶגֶד מִדָּה מברכת ד', להתגבר על תאוותו בנסיון הבאה, והוא מְשַׁמֵּחַ אֶת ד' (פסחים קיג) ומרוויח "עולם מלא טוּב" על כל פעם שהוא מצליח להתגבר ולסגור את עיניו מול רצון ליבו, כמ"ש מצוה גוררת מצוה, ואילולי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, ומהתחזקות ההיא מרוויח להתקרב מיד להקב"ה, בהרגשת "רצוננו לעשות רצונך" ואח"כ בס"ד יזכה להמשיך עליו דרגות גדולות של צדיקים אמתיים, כמי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ו"הבא ליטהר-מסייעין אותו". אבל מובן שיזכו לתענוג הנ"ל רק אלו הלוחמים בכל כוחם נגד יצרם במלחמה תמידות, ובאמונה פשוטה, ש"לא לרדוף אחר מראה עיניהם" בלי הפסק, וכמו שהתינוק לעולם לא ילמד ללכת ברגליו אם יסתפק רק בפסיעתו הראשונית ויפול, אלא יש לו להמשיך ולצעוד הלאה מבלי להתייאש. ואף אם התינוק נופל פעם אחר פעם, הוא מרגיש שצריך לקום ולנסות שוב, ורק כך יוכל לרכוש את דרך ההליכה, ולהבדיל אף ההליכה במצות התורה גם כך בנפילות ובמעידות, אך החכמה היא לא להתייאש מאותן נפילות, אלא לקום מיד, (כי נפלתי קמתי!) לקום להתנער ולהמשיך לצעוד הלאה כאותו תינוק עקשן שאינו מתייאש מהנפילות, וממשיך לנסות במטרתו עד אשר מצליח ללכת כברת דרך ארוכה בבטחון וביציבות כל ימיו. אבל רק אם פסיעה בודדת, לא מקדמת אותנו אל עבר המטרה האמתית, וכשמצרף אותה פסיעה, בעוד פסיעות נצחיות, אז זוכים להצלחת השלמות, בס"ד כשיתעוררו עליו רחמנות ממעל, כמ"ש חז"ל "מתוך נפילה קימה" )ילקוט מיכה ז, תקנח( ו"יגעתי ומצאתי תאמין" (מגילה ו:) כל הצלחתינו ברוחניות ובגשמיות תלוי בהצלחתנו בשמירת העניים שלנו, אֵין רְצֹון ד' יתברך שמו לעד, לְהַכְבִיד ולְהַקְשֹות עַל הָּאדָּם וְלַהֲפֹךְ אֶת חַיָּיו לְבִלְתִי נִסְבָּלִים. אדְרַבָּה וְַאדְרַבָּה, הַקָּבָּ"ה מֹורֶה לָּאדָּם לָּלֶכֶת בְדַרְכֹו שֶל עֹולָּם וְלִנְהֹג כְמִנְהַגהָּ, לֹא לִפְרֹש וְלֹא לְהַזִהיר עַצְמֹו מֵאֲכִילָּה ושְתִיָּה וכו' ומִשְָאר דַרְכֵי הָּעֹולָּם, אֶלָּא שֶעָלָּיו להתנהג עַל פִי מִצְוֹות הַתֹורָּה הקדושה בתמימות, כי התמימות היא השלימות הגדולה ביותר. לכן בגדר תן לחכם ויחכם עוד נשתדל בס"ד בעצה טובה לבאר הענין בדרך קל ופשוט בדוגמאות וסיפורים ששייך להתחזק מהם אפ' לדור החלש הזה, להינצל ממצודה של היצר הרע בענין המר הזה, ובסוף ירגישו האור... ויאמר החלש חזק אני בהרבה ספרים הקדושים מבואר: ש-רק ע"י מלחמה התמידית, ובתפלה בכוונה, ועסק התורה, בכל גופו, בכל לבבו, ובכל נפשו מפנימות הלב, שייך להתמודד ולהינצל מניסיונות הקשות, וכשמצליחים לנצח את היצר הרע, זוכים אז מיד להשפעות טובות מלמעלה, ולהמשכת טהרת הנפש, ומחילת העוונות. יה"ר מלפני אבינו שבשמים שנזכה להתחזק בשמירת עיניים באמת ובתמים בתוך שאר כלל ישראל הנה כולנו אוֹמֵרים בִּקְרִיאַת שְׁמָע "וְלֹא תָּתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זוֹנִים אַחֲרֵיהֶם" וְכָתַב רַבֵּינוּ יוֹנָה (ש"ת שער ג סד) וְגַם רַבִּים נוֹקְשִׁים וְנִלְכָּדִים בְּחַלְּלָם הַחוּשִׁים הַנִּכְבָּדִים, חוּשׁ הָרְאוּת, וְחוּשׁ הַשֵּׁמַע. וְנֶאֱמַר עַל חוּשׁ הָרְאוּת וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם, (במדבר טו, לט) הֻזְהַרְנוּ בָזֶה, שֶׁלֹּא יִסְתַּכֵּל אָדָם בְּאֵשֶׁת אִישׁ (ופנויות אסור מדרבנן) וּבִשְׁאָר עֲרָיוֹת פֶּן יִוָּקֵשׁ בָּהֵן. כָּתוּב בְּאוֹרְחוֹת חַיִּים, שאָסוּר לְהִסְתַּכֵּל בְּאֵשֶׁת אִישׁ מִן הַתּוֹרָה שֶׁנֶּאֱמַר וְלֹא תָּתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם וְגם אָסוּר לְהִסְתַּכֵּל בִּפְנוּיָה מִדִּבְרֵי קַבָּלָה, שֶׁנֶּאֱמַר בְּרִית כָּרַתִּי לְעֵינָי וּמָה אֶתְבּוֹנֵן עַל בְּתוּלָה. וְכָל הַמִּסְתַּכֵּל בְּאֵשֶׁת אִישׁ מַכְשִׁיל וּמַכְחִישׁ כֹּח יִצְרוֹ הַטּוֹב וְהוֹדוֹ נֶהְפָּךְ עָלָיו לְמַשְׁחִית ח"ו, וְיֵשׁ אִסּוּר נוֹסַף מִן הַתּוֹרָהּ וְהוּא לְהַרְהֵר בְּאִשָּׁה כְּלוֹמַר לַחֲשֹׁב עָלֶיהָ מַחְשָׁבָה שֶׁל תַּאֲוָה וַאֲפִלּוּ היא פְּנוּיָה, וְחָמוּר הִרְהוּר פְּנוּיָה אפילו מִמַגַעָה, שֶׁעַל הַהִרְהוּר עוֹבֵר בְּלָאו מִן הַתּוֹרָה שֶׁנֶּאֱמַר (דְּבָרִים כג י) וְנִשְׁמַרְתָּ מִכֹּל דָּבָר רַע וּפֵרְשׁוּ רַזַ"ל (ע"ז כ:) שֶׁלֹּא יְהַרְהֵר בְּיוֹם וְיָבוֹא לִידֵי טֻמְאָה בְּלַיְלָה עכ"ל (בית יוסף אבן העזר א) על העונש של הסתכלות בדברים אסורים, כתוב בְּסֵפֶר "קַב הַיָּשָׁר" בְּשֵׁם הָאֲרִ"י ז"ל שיֵשׁ עוֹף הַנִּקְרָא בְּתוֹרָה "רָאָה", וְאָמְרוּ חֲזַ"ל הַפּוֹגֵם בְעֵינָיו וּמִסְתַּכֵּל בְּנָשִׁים עוֹנְשׁוֹ שֶׁיִּתְגַּלְגֵּל בְּעוֹף זֶה מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה וְסוֹבֵל שָׁם צַעַר גָּדוֹל ר"ל. בָּכל רֶגַע שֶׁאָדָם נִכְשָׁל בהֲנָאָה מִמַּרְאָה אִשָּׁה, הוּא עוֹבֵר עַל אִסּוּר מֵהַתּוֹרָה. וְהֶחָכָם עֵינָיו בְּרֹאשׁוֹ שֶׁבְּרֶגַע הָרִאשׁוֹן עוֹצֵר אֶת עַצְמוֹ וְלֹא מִסְתַּכֵּל. כתוב בספר החנוך אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִ"לִ שֶׁאָסוּר לְהִסְתַּכֵּל אֲפִילּוּ רק בִשְׂעָרָהּ שֶׁל אִשָּׁה הָאֲסוּרָה לוֹ, וַאֲפִילּוּ לִשְׁמוֹעַ קוֹלָהּ לְכַוָּנָה שֶׁיֵּהָנֶה בָהּ אָסוּר, וַאֲפִלּוּ לְהִסְתַּכֵּל בְּבִגְדֵי צֶבַע שֶׁל אִשָּׁה, כּשֶׁמַּכִּיר הָאִשָּׁה הַלּוֹבֶשֶׁת אוֹתָן אסור, לְפִי שֶׁמִּתּוֹךְ רְאִיַּת הַמַּלְבּוּשׁ יָבוֹא לְהַרְהֵר בָּהּ. וְהִרְחִיקוּ שֶׁלֹּא לִשְׁאֹל בִּשְׁלוֹם אֵשֶׁת אִישׁ כְּלָל, וַאֲפִלּוּ עַל יְדֵי בַעְלָהּ, (קידושין עב. ובתוס' ד"ה אין) לְפִי שֶׁעִנְיָן זֶה קָשֶׁה מְאֹד וְיֵצֶר הָרַע חָזָק בּוֹ, ע"כ צָרִיךְ כָּל אָדָם לְהַרְבּוֹת בִּשְׁמִירָה יתירה, בִּפְרָט בִימינו שֶׁהַיֵּצֶר הָרַע חזק מאוד וְהַפְּרִיצוֹת פּוֹרֶצֶת גְּבוּלוֹת לֹא נִתָּן לָּנוּ אֶלָּא לִבְרֹחַ מּכלִ חֲשָׁשׁ שֶׁל נִסָּיוֹן כֵּיוָן שֶׁהַסַּכָּנָה אוֹרֶבֶת, וְאֵין אפילו אֶחָד שֶׁיָּכֹל לוֹמַר זֶה לֹא יִקְרֵה לִּי, כִּי בְּרִגְעֵי הַנִּסָּיוֹן היצר בוער כאש וכָּל אחד יָכֹל לִפֹּל ברגע אחד ח"ו, כמ"ש חז"ל אין אפוטרופוס לעריות. (כתובות יג:) בספר שמירת עיניים כהלכתה כתוב שטָעוּת הִיא לַחְשׁוֹב שֶׁמצות שְּׁמִירַת עֵינַיִים רַק חוּמְרָא לַאנשי מעשה וחֲסִידִים כו', אֵלָא יֶשׁ לנו אִיסּוּר מֵהַתּוֹרָה לְהִסְתַּכֵּל עַל נָשִׁים, וּבְכָל מַבָּט בְּאִשָּׁה, בֵּין צְנוּעָה וְכֹל שֶׁכֵּן שֶׁאֵינָהּ צְנוּעָה הכל אסור. יֵשׁ לָדַעַת שאֵין כָּאן חוּמְרָא וְאֵין כָּאן הַגְזָמָה אֵלָא יֵשׁ אִסּוּר מַמָּשׁ, וזֶהוּ מעִקָּר דִּין הַתּוֹרָה שֶאָסוּר לְהִסְתַּכֵּל עַל נָשִׁים. יש חוֹשְׁבִים שֶׁמצות שמירת עינים רַק לְקִיצוֹנִים, אֲבָל הָאֱמֶת היא שהִיא אחד מתרי"ג מצות, וכּל אָדָם מְחוּיָּיב עַל פִּי הַתּוֹרָה לִשְׁמוֹר עַל עֵינָיו ולהתייגע שלֹא לְהִסְתַּכֵּל בדברים אסורים, ואמרו חכמים, כל מי שאינו מסתכל בנשים, אין יצר הרע שולט בו. (מדרש יל"ש פר' ויחי רמז קס"א) לא לחשוב שקיום מצות שְׁמִירַת עֵינַיִם הם דרגות גדולות רַק לצדיקים לרבנים לגדולי-הדור לתלמידי-חכמים וְאַדְמוֹ"רִים וכו', משום שכְּשם שֶׁנִזְהַרים שֶׁלֹּא לאכול מַאַכְלֵי אִסּוּר, וּמַקְפִּידים לִשְׁמֹר הַשַּׁבָּת, וְלָצוּם בְּיוֹם כִּפּוּר, ומֵנִיחים תְּפִלִּין, ולובשים ציצית, וּשְׁאָר מִצְווֹת הַתּוֹרָה, כָּךְ צָרִיךְ לְהִזָּהֵר בִּרְאִיוֹת אֲסוּרוֹת, ובפרט בנשים שֶׁאֵינָן צְנועות, ומצוה זו נוהגת בכל עת בכל מקום ובכל זמן כגון בַּבַּיִת, בָרְחוֹב, בחנויות, בתור בבנק, באוטובוס, בשמחות, בבית הכנסת, בלוויות, ואפ' בית אבל ר"ל וכו'. עוד כתב: שאסור לאדם לוֹמַר עַל אִיסּוּר זֶה מהתורה אֲנִי מַקְפִּיד, וְעַל אִסּוּר זֶה מהתורה אֲנִי מְקיל, משום שהֲרֵי כָּל הָאִיסּוּרִים נִתְּנוּ לנו בהר סיני וְאֵין לָּנוּ רְשׁוּת להקל בהן, כּל המצות חייבים לקיים בשלימות. כמ"ש רבינו יונה (שער א אות ו) כֹּל שׁאֵינוֹ נִזְהָר מֵחֵטְא מְסֻיָּם בְּאֹפֶן קָבוּעַ וּמְוַתֵּר עַל הָאִסּוּר וְאֵינוֹ מְקַבֵּל עַל נַפְשׁוֹ לְהִישָּׁמֵר מִמֶּנּוּ, גַּם אִם הוּא מֵהָעֲוֹנוֹת הַקַּלִּים, אַעַ"פִּ שֶׁהוּא נִזְהָר מִכָּל הָעֲבֵרוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, קְרָאוּהוּ חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל מוּמָר לְדָבָר אֶחָד, וְאֶת פּוֹשְׁעִים נִמְנָה, וְגָדוֹל עֲוֹנוֹ מִנְּשׂא. כל הָעוֹלָם הַזֶּה הוּא "עוֹלָם שֶׁל נִסְּיוֹנוֹת" וְהָרְחוֹב שלנו מָלֵא פִּיתּוּיִים וְקָשֶׁה לַעֲמֹד כְּנֶגְדָּם, בכל זאת אָנוּ חַיָּיבִים לַעֲמוֹד בְּנִסָּיוֹן, וְלֹא לְהִישָּׁבֵר מִנְּפִילוֹת. עוד צָרִיךְ לָדַעַת שהַקּוֹשִׁי בנסיונות הוּא אך ורק בָּרְגָעִים הָרִאשׁוֹנִים, בִּרְגָעִים שמִתְקַיֶּמֶת מִלְחָמָה פְּנִימִית לְהִסְתַּכֵּל אוֹ לֹא לְהִסְתַּכֵּל לַחְטוֹא אוֹ לְא, דַרְכּוֹ שֶׁל הַיֵּצֶר לְפַתּוֹת רַק לְהָצִיץ, לַחֲטֹא מְעַט וְאַחַר כָּךְ מְפַתֶּה לַחֲטֹא הַרְבֵּה... וזה רק כשלֹּא מִתְּאַפְּקִים, וּמִסְתַּכְּלִים אֲפִלּוּ לִשְׁנִיָּה אַחַת, הַיֵּצֶר תּוֹפֵס אוֹתו וּמוֹשֵׁךְ אותו לְהִסְתַּכֵּל עוֹד וְעוֹד מִבְּלִי רָצוֹן לְהַפְסִיק ח"ו. גם צריך כל אדם להשגיח היטב לבל יריח שום ריח אסורה ובפרט ריח מבשמים שעל נשים "שאין לך גירוי יצר גדול מזה" וכל כיו"ב, כי ידוע שבריחות אלו יש כוח רע חזק וטמא לפעול ירידה גדולה ברוחנית במהרה, כמבואר בירושלמי (חגיגה פ"ב ה"א) שזה אחת מהסיבות שגרם לאלישע בן אבויה לצאת לתרבות רעה השם ישמרנו ע"ש. וכַּאַשֶׁר נִתְקַל בְּראִיה אֲסוּרָה וּמִתּוֹךְ סַקְרָנוּת הוא ממשיך להסְתַּכֵּל, הֲרֵי זוֹ הוֹכָחָה בְּרוּרָה שֶׁהוּא נָגוּעַ בַּחוֹלִי שֶׁל "לִרְאוֹת". כשהוּא אפ' לֹא חוֹשֵׁב, ולא מתגבר לְהוֹרִיד אֵת עיניו מִיָּד, זה סִימָן שֶׁהוּא לֹא מֵבִין אֵת הַמַּשְׁמָעוּת שֶׁל חומר הענין של רְאִיָּה אֲסוּרָה, אִם הוּא עוֹבֵר בִּרְחוֹב וְעוֹבֶרֶת לְפָנָיו אִשָּׁה וְאֲפִילּוּ הַצְנוּעָה בְּיוֹתֵר וּמִתּוֹךְ סַקְרָנוּת מִסְתַּכֵּל וממשיך... זֶה סִימָן שֶׁהוּא לֹא שׁוֹמֵר עַל הָעֵינַיִם, וּכְשֶׁהַמַּצָּב כָּךְ, זֶה אוֹמֶר שֶׁהוא צָּרִיךְ לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה מִיָּדִ, ולְהַפְסִיק לְהִסְתַּכֵּל עַל כָּל דְּמוּת אפילו במרחק שֶׁמֵּעֵבֶר לַכְּבִישׁ-לרחוב, ולִהְיוֹת אָדָם הַשּׁוֹמֵר עַל הָעֵינַיִם ולֹא מִסְתַּכֵּל עַל דברים אסורים כְּלָל כְּפִי שֶׁנִּפְסַק בְּדִבְרֵי חֲזַ"ל. בדורינו כבר ידוע לנו, שאדם הממשיך לִהסְתַּכֵּל עַל דברים האסורים, אֵין לוֹ שַׁלְוַת הנֶפֶשׁ, וְלֹא שִׂמְחת החיים, וְחָסֵר לוֹ הַשָּׁלוֹם בַּבָּיִת. כל אָדָם יָכֹול לְנַסּוֹת אֶת עַצְמוֹ ויראה שֶׁלְּאַחַר שֶׁהוּא פָגַם בְּעֵינַיִם ח"ו, יַבְחִין שֶׁכְּבַר בְּשָׁעוֹת הַקְּרוֹבוֹת הוּא לא מרגיש כ"כ שמחת החיים, וְכגון יָרִיב עִם אִשְׁתּוֹ אוֹ סְבִיבָתוֹ, אבל הֶחָכָם שכְּבָר בְּרֶגַע הָרִאשׁוֹן עוֹצֵר אֶת עַצְמוֹ וְלֹא מִסְתַּכֵּל, מיד מרוויח: נחת וְשמחה וְעליה רוחנית, וקשר לאבינו שבשמים. הַהַשְׁפָּעָה שֶׁל מַרְאֵה אָסוּרה גורם פגם בנפשנו, ואֲפִילּוּ כְּשֶׁמִּסְתַּכֵּל עַל סתם אִשָּׁה כגון שֶׁכינו, או בגן, או בחנות, או בשמחות, או אפילו באלבום-תמונות שמופיעות שם נשים אפ' ממשפחתו, וכדומה, מִלְּבַד שֶׁהוּא עוֹבֵר עָל אִסּוּר שֶׁל 'לֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם' (אֲפִילּוּ כשֶׁהִיא צְנוּעָה) הוּא גּוֹרֵם לְנַפְשׁוֹ נֵזֶק רוּחָנִי, שיש השפעה רע מכָּל פְּגִיעָה בִּרְאִיוֹת אֲסוּרוֹת שמְקַלקלֶת הַנְּשָׁמָה, ולפעמים גורם עצבות לעצמו ח"ו, וּכְשֶׁיּוֹדְעִים אֶת הַדרך שֶׁל הַיֵּצֶר ומַצְלִיחִים לְהִתְאַפֵּק וְלֹא לְהִסְתַּכֵּל ונלְחמים כְּנֶגְדּוֹ כְּבָר בָּרֶגַע הַרִאשׁוֹן, אָז הַהֶמְשֵׁךְ הרבה יוֹתֵר קַל, בסיוע מן השמים מִדָּה כְנֶגֶד מִדָּה. ואז מנצחים היצר, וְכָךְ לא יהא הָרָצוֹן לְהַמְשִׁיךְ לַחְטוֹא. וכשמתחברים לצד הטוב כשמתגברים ומנצחים, אז זוכים לקדושה ו'לשמחה רבה' בכפל כפלים! כמ"ש ´"והתקדשתם והייתם קדושים" אדם מקדש עצמו מעט מקדשים אותו הרבה. כמ"ש (יומא לח:) "הבא ליטהר מסייעין אותו" לא מספיק רק לרצות בלב, אלא צריך להתחיל בפועל לעשות המעשה וכן אָדָם ההוֹלֵךְ בְּדַרְכּוֹ וּפִתְאוֹם מוֹפִיעָה מוּלוֹ מראה שֶׁאֵינָהּ צְנוּעָה, ומיד מִתְנַהֶלֶת בְּתוֹכוֹ מִלְחֶמֶת יְצָרִים לְהִסְתַּכֵּל אוֹ לֹא לְהִסְתַּכֵּל, ומיד הוּא מַחְלִיט לְסוֹבֵב אֵת הָרֹאשׁ עַד שֶׁהִיא תַּעֲבוֹר, וּכְשֶׁהוּא מְסוֹבֵב אֵת הָרֹאשׁ, הוּא פתאום שוב רוֹאֶה נָשִׁים נוֹסָפוֹת מְהַלְּכוֹת מִמּוּל, וְרוֹצֶה לִשְׁמוֹר עַל עַצְמוֹ, וְמיד מַחְלִיט לְהִסְתַּכֵּל רַק עַל הָאָרֶץ, אֲך גַּם שָׁם הוּא גם נכשל בפרוצה, בקיצור המלבושים, או גילוי צורת השוק המכוסה בגרביים שקופות, או בצבע הרגל, וכדומה, אע"פ כן הוא נחשב בשמים לאדם כשר, משום שכָּל מִי שֶׁמְּנַסֶּה בכל כוחו! להתחזק ולִשְׁמוֹר עַל הָעֵינַיִם יכול ליתְקַל בִּמְצִיאוּת כָּזוֹ, אבל "אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו" (ע"ז ג') ובמד״ר (שמוח פ' ל״ד) אין הקב"ה בא בטרחות עם בריותיו. ידוע שהקב"ה לא חושב שאנחנו מלאכים, מלאכים יש לו בשמיים, אנחנו בני האדם לא מלאכים, והוא לא מצפה שנחיה כמלאכים, אלא הוא מצפה שננסה להתקרב אליו "בכל כוחינו". וזה אפילו בְּיָמֵינוּ שֶיֵשׁ קֹשִׁי רַב לִשְׁמוֹר עַל הָעֵינַיִם, אם כָל זֹּה חייבים להתְאַמּץ ולהילחם בכל כוחנו לִשְׁמֹר על העינים. דוקא בנו יש הכח החזק לקיים המצות מפני כח המס״נ שיש בנו!! ואחר המסירות נפש בוודאי יזכה למתנות מתוקות מן השמים, כמו להיות אָדָם החזק נגד יצרו, שֶׁמַּחֲזִיק מַעֲמָד בְּכָל הַמַּצָּבִים וְשׁוֹמֵר עַל הָעֵינַיִים בכָּל הַנִּסְּיוֹנוֹת שֶׁמּוּלוֹ, וייחשׁב לְצַדִּיק גָּדוֹל, וְיֵשׁ לוֹ מַעֲמָד גָּדוֹל בְּיוֹתֵר אֵצֶל השכינה הקדושה בכל העולמות. גם ידוע מצדיקים שבִרְגָעִים אֵלּוּ שמתגבר יָכֹל אז לבקש וּלְהִתְפַּלֵּל וְלִזְכּוֹת לִישׁוּעָוֹת גְּדוֹלָוֹת, כֵּיוָן שֶׁבְּרֶגַע זֶה נִמְשַׁךְ עָלָיו אוֹר הַשְּׁכִינָה מְסֻגָּל הזְמַן לְהִתְפַּלֵּל וּלְבַקֵּשׁ בַּקָּשׁוֹתָיו הַנִּצְרָכִים לוֹ "בְּעוֹד עֵינָיו לְמָטַה" וְגוֹבֵר הוּא עַל יִצְרוֹ. אֵין רְצֹון ד' ית' שמו לעד לְהַכְבִיד ולְהַקְשֹות עַל הָּאדָּם וְלַהֲפֹךְ אֶת חַיָּיו לְבִלְתִי נִסְבָּלִים. אדְרַבָּה וְַאדְרַבָּה, הַקָּבָּ"ה מֹורֶה לָּאדָּם לָּלֶכֶת בְדַרְכֹו שֶל עֹולָּם וְלִנְהֹג כְמִנְהַגהָּ, לֹא לִפְרֹש וְלֹא לְהַזִהיר עַצְמֹו מֵאֲכִילָּה ושְתִיָּה ומִשְָאר דַרְכֵי הָּעֹולָּם, אֶלָּא שֶעָלָּיו לַעֲשֹות זֹאת עַל פִי חוקי מִצְוֹות הַתֹורָּה, ולזכור שחכמינו אמרו "אֲל תאמין בעצמך עד יום מותך" (ברכות כט.) כשאנחנו עוֹבְרִים כָל הנִסְּיוֹנוֹת, ובפרט בשְׁמִירַת עֵינַיִם, ומְנַסִּים לִשְׁמֹר וח"ו נִכְשָׁלִים, וְשׁוּב מְנַסִּים וְנִכְשָׁלִים ח"ו, אֵין זוֹ שום סִבָּה כלל וכלל לְהִתְיָאֵשׁ. וכמובן שצריכים להתחרט ולהמשיך המלחמה עד שמנצחים, וּכפי שכְבָר אָמָר הֶחָכָם, "הָעִקָּר לֹא לְהִתְיָאֵשׁ מִנִּסְּיוֹנוֹת כְּושְׁלִות" אֲפִילּוּ שֶׁנִּכְשַׁלְנוּ וּפָגַמְנוּ ח"ו, אִם יש תְּחוּשָׁה שֶׁל "אוֹי מָה עָשִׂיתִי" והִרְהוּרֵי חֲרָטָה, זֶהוּ סִימָן שֶׁהוּא בדֶּרֶךְ הנְכוֹנָה, כֵּיוָן שֶׁכָּל שֶׁיֵּשׁ לו חֲרָטָה עלַ החֵטְא, אֶפְשָׁר לו לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה שלמה, אֲפִילּוּ שֶׁהַכִּשְׁלוֹנוֹת רַבִּים עַל הַנִּצְּחוֹנוֹת ח"ו, שׁוּב גם אֶפְשָׁר לְהַתְחִיל ולהצליח. מְסֻפָּר עַל תַּלְמִיד שֶׁהִגִּיעַ לִשְׁאוֹל אֶת רבו (א' מצדיקי הדור) עצה מה לעשות כְשָׁנכשל הַרְבֵּה בשמירת עינים, שָׁאַל אוֹתוֹ הָרָב הַאִם יֶשׁ מִקְרִים שֶׁמְנַצֵּח, עֲנָה לּוֹ הַתַּלְמִיד, אָנִי נִכְשָׁל הַרְבֵּה וְנִצְחוֹנוֹתָּי מוּעָטִים, עֲנָה לּוֹ הָרָב בִּזְכוּת נִצְּחוֹנוֹת מֵעַטִים אֶפְשָׁר לְנָצֵחַ לְתָמִיד, רַק תַּמְשִׁיךְ לְהִשְׁתַּדֵּל לְנַצֵחַ, אֵין אָנוּ מְצֻוִּים לְנָצֵחַ, והמשיך להסביר: אָנוּ מְצֻוִּים לְהִלָּחֶם עִם הַיֵּצֶר עָל מְנָת לְנָצֵחַ, אבל הַנִּצָּחוֹן תָּלוּי בְּסִיַּעְתָּא דִּשְׁמַיָּא מְיֻחֶדֶת שֶׁלּא כָּל אֶחָד זוֹכֶה בָהּ "מִיד", וכְּדֵי להצליח ולֹא לְהִכָּשֵׁל, ולקבל הס"ד הזאת, צָרִיךְ לַעֲמוֹד עַל הַמִּשְׁמָר בלי הפסק, ולהתפלל מעומק הלב, להתעורר לעמוד ולהתחנן לפני שוכן מרומים שירחם ויחוס על נפשנו. וְלֹא לִחְיוֹת בַּתְּחוּשָׁה שֶׁל "אֲנִי כבר בְּסֵדֶר", אֵלָא לָדַעַת שֶׁתָּמִיד יֵשׁ אֶפְשָׁרוּת שֶׁל כִּשָּׁלוֹן וּנְפִילָה ח"ו. מש"ה אסור להכניס עצמו לשוּם מצב שֶׁל ניסיון שֶׁשָּׂם יֵשׁ אפילו סִכּוּי קטן שׁיוכל להֶיכָּשׁל בנִסָּיוֹן, כמ"ש חז"ל אין אפוטרופוס לעריות (חולין דף י"א) וְאַל תַּאֲמֵן בְּעַצְמָךְ עַד יוֹם מוֹתָךְ. (אבות ב) להשיג הקדושה צריך יגיעה רבה. הנה תפִלָּה קצרה שכִדי לְהִתְפַּלֵּל בכוונה גדולה בכֹּל יוֹם ובעת הצורך כמה פעמים לְהִתְחַנֵּן לָּהקב"ה מעומק הלב שיעזור לו הקב"ה להצליח לא להיכשל, להשיג הקדושה והכוח לזה מלמעלה. אבינו שבשמים רַחֶם נָא עָלי וזָכֵּני לִשְׁמֹר אֶת עֵינַי, לְבַל אֶרְאֶה מַרְאוֹת זָרִים ואסורים שֶׁל דְּבָרִים שֶׁלֹּא כִּרְצוֹנְךָ, כִּי בְּלִי עֶזְרָתך מִן השָּׁמַיִם אִי אֶפְשָׁר לִי לְהַצְלִיחַ נגד יצרי וְשלֹא אֶרְאֶה וְלֹא אֶשְׁמַע דָּבָר שֶׁאֵינוֹ הָגוּן אֲפִילּוּ בְּשׁוֹגֵג וּבְלִי כַּוָּנָה, וְיִהְיוּ נָא עֵינָי וְאָזְנַי וְלִבִּי מְקֻדָּשׁוֹת רוֹאוֹת וְשׁוֹמְעוֹת רַק דָּבָר מִצְוָה וְלא שוּם דבר אֲחר, וּתקבל תשובתי וּמחוֹל לִי על מָה שֶׁרָאִיתִי וְשָׁמַעְתִּי וּפָּגמתי שֶׁלֹּא כִּרְצוֹנְךָ, ועֲשֵׂה שֶׁיִּהְיוּ נִשְׁכָּחִים מִמֶּנִי לגמרי במהרה. {הָרוֹאֶה דָּבָר עֶרְוָה לְפָנָיו וְאֵינוֹ זַן אֶת עֵינָיו מִמֶּנוּ "זוֹכֶה וְרוֹאֶה פְּנֵי שְׁכִינָה"} (דרך אֶרֶץ זוּטָא) קדושת עם ישראל, היא יסוד היסודות של כל הבריאה כמ"ש (שמות פ' כה) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ורש"י ז"ל מפרש ועשו לשמי בית קדושה. חז"ל דורשים על הפסוק הזה, ושכנתי בתוכה לא נאמר, אלא בתוכם, בלב של כל אחד ואחד. שכל לב יהודי תמיד יהיה מלא קדושה וטהרה, דהיינו לפרוש מהתאוות, ולהתחזק: כגון בשמירת המחשבה, בשמירת עיניים, בשמירת הברית, ללמוד, ולהתפלל בכוונה, ולהדר בצניעות. במסילת ישרים כתוב (פ"א) כשהאדם מתעלה, [ברוחניות] העולם מתעלה עמו. וע"י מעשינו הטובים אנחנו גורמים שהקב"ה ישכון בייחד אתנו בעולם הזה השפל החומרי. וכך בונים "הבית של קדושה" ע"פ המעשים טובים שלנו, על ידי כבישת היצר, ע"י לימוד התורה, ע"י התבודדות, ע"י דקדוק המצות, תכלית יצירת העולם היא שיהא להקב"ה דירה בתחתונים, כלשון חז"ל: הקב"ה ברוך הוא "נתאוה" שיהיה לו דירה דווקא בתחתונים, אצל אנשים פשוטים כמונו, שיש להם יצר הרע, ובפרט היצר הרע הידוע שמנסה להכשיל אותנו לדברים של היפך הקדושה, ובכל זאת אנחנו מתגברים עליו, וחיים, חיים של קדושה וטהרה, דבר כזה יש רק בעולם המגושם הזה. וכשאנחנו מתגברים ומצליחים לנצח המלחמה הגדולה, ולחיות חיי צניעות, חיי קדושה וטהרה, זה השמחה הכי גדולה להקב"ה. לכן ליקטנו כל הנ"ל בקיצור נמרץ מדברי חז"ל בכדי לעורר ולחזק עם ישראל הנמצאים בכל מקום שהם "בשמירת עינים אמיתים" כדי שנוכל להוסיף שמחתנו, בלימוד תורה, בתפילות, בתחנונים, במצות, ובדקדוק המצות, בהשתוקקות ובציפייה, להביא הרגע הגדול, ולהתכונן כיאה וכראוי לקראת ביאת משיח צדקנו, שיגאלנו במהרה גאולת עולם אמן ואמן! יה"ר מלפני אבינו שבשמים שלא תצא שום תקלה על ידינו. עכשיו נשתדל להביא כמה סיפורי צדיקים המלהיבים את הלב. מסופר על הגר"א מווילנא זצ"ל שכל פעם שהיה צריך לצאת לרחוב הוא למד 13 פעמים איזה פרק במסילת ישרים, כדי שלא יכשל ברחוב במראה אסורה, וזה הי' בזמנו, ק"ו בזמנינו. ובספרו אבן שלמה (פרק כא) כותב: הקדושה צריך "יגיעה רבה" להשיגה! מסופר על הרבי מלובלין זצ"ל שהיה תלמידו של ר' אלימלך מלוזנסק זצ"ל, פעם אחת נכנס הרבי מלובלין לרבו ר' אלימלך וראה רבו יושב ומתאנח וגונח, והי' מאוד בצער, ונתבהל מצער רבו, (דבר שלא ראה אצל רבו) ושאלו ילמדנו רבינו, מה זה ועל מה זה מצטער רבינו? השיב לו, איך לא אצטער ולא אדאג אחרי שבאה עבירה לידי? אחרי ששמע המילים האלו יוצא מפי הק' של רבו, הוא השתוקק לדעת על איזה עבירה מדובר? והשיב לו ר' אלימלך בשברון רוח, שנכשל והפסיק בדיבור באמצע התפלה "בשיחת חולין", אחרי שכבר התחיל הודו (בנוסח ספרד) מתי זה היה? כשבאתה אשה לפניו ובכתה במר נפשה כי בתה מקשה לילד, והפסיק באמצע הודו לשאול אותה מה שמה ושם בתה היולדת, כדי שיוכל להתפלל עליה, רק זה היה כל הפסק בדיבור בשעת התפלה (בשעת הודו). ועל זה הצטער מאוד ר' אלימלך ומתאנח וגונח. (הלוואי אצלנו רק עבירות כאלו) אז רצה להרגיע את רבו, והרבי מלובלין שאל אותו: הלוא מדובר כאן בפיקוח נפש ממש, ואז הלא הכל נדחה? וחשב שירגיעו בכך, אבל ר' אלימלך לא קבל דבריו ולא נתקררה דעתו. שוב אמר לו הרבי מלובלין: שבאמצע הודו הרי מותר ע"פ דין להפסיק, מפני שזה לפני ברוך שאמר, אמר לו ר' אלימלך אע"פ כן הוא עבירה, יען כי ע"פ נוסח אשכנז בהודו אסור להפסיק, וסוף כל סוף ר' אלימלך לא קיבל שום תנחומין מתלמדו, והצטער על זה מאוד, ואמר איך יתכן שיצא מתחת ידו מכשול גדול כזה באמצע התפלה ואמר הלוואי שיקבלו תשובתו בשמים על חטא זה. על זה אמר הרבי מלובלין: שצריכים ללמוד מזה, איך להיות "ירא חטא" ולדאוג ולהצטער אפ' על נדנוד עבירה ח"ו, וצריך לשוב עליה בתשובה שלמה לפניו יתברך שמו (אוהל אלימלך סי' רצ"ד) מסופר(בילקוט שמעוני קסא) רבי מתיא בן חרש היה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, והיה זיו פניו דומה לחמה וקלסתר פניו דומה למלאכי השרת, משום שמימיו לא נשא עיניו לאשה בעולם. פעם אחת עבר השטן ונתקנא בו, ואמר אפשר אדם כמו זה לא חטא? אמר השטן לפני הקב"ה ריבונו של עולם, רבי מתיא בן חרש, מה הוא לפניך? אמר לו צדיק גמור הוא, אמר לפניו השטן תן לי רשות ואנסנו, אמר לו הקב"ה אין אתה יכול לו, אף על פי כן אמר לו הקב"ה לשטן לך, הלך ונדמה לו השטן כאשה יפה שלא היה כדמותה מעולם, עמד לפניו, כיוון שראה הצדיק אותו הפך פניו ונתן לאחריו. שוב בא ועמד על צד שמאלו, הפך פניו לצד ימין, היה מתהפך לו מכל צד, אמר מתיא מתיירא אני שמא יתגבר עלי ויחטיאני. מה עשה ר' מתיא בן חרש? קרא לתלמיד שהי' משרת לפניו ואמר לו לך והבא לי אש ומסמר, כיון שהביאם הבעירם באש ושרף את שתי עיניו!!! כיוון שראה השטן כך נזדעזע ונפל לאחוריו. באותה שעה קרא הקב"ה למלאך רפאל, השר בשמים הממונה על הרפואות, ואמר לו לך לרפא עניו של רבי מתיא בן חרש, בא רפאל ועמד לפניו, אמר לו מתיא מי אתה? אמר לו אני רפאל המלאך ששלחני הקב"ה לרפאות את עיניך, אמר לו הניחני מה שהיה היה, חזר לפני הקב"ה ואמר לו כך אמר לי מתיא, אמר לו הקב"ה לך ואמור לו אני ערב שלא ישלוט בו יצר הרע. ומיד רפה אותו המלאך רפאל. סיפור נפלא: יהודי אחד עלה באחד הימים לאוטובוס ציבורי בדרכו ליעד מסוים. בעלותו לאוטובוס התיישב באחד הספסלים הקדמיים, אלא שהיות וכמה נשים התיישבו בספסלים שלפניו והוא היה תמיד זהיר מאוד בשמירת עיניים, כדברי רבותינו (נדרים כ:) ״כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה", אז מיד קם ממקומו והתיישב באחד הספסלים האחוריים של האוטובוס. במהלך הנסיעה נפלה עליו תרדמה והנה הוא רואה בחלום, כיצד מישהו צועק לעברו: "קום מהר! מתחת לספסל אשר אתה יושב עליו יש חומר נפץ ( (bombקום מהר! מה לך נרדם" ? הוא מיד התעורר בפחד ובבהלה, והחל לבדוק מתחת לספסל האם אכן הדברים נכונים, או שמא סתם חלום הוא. לתדהמתו ראה מתחת לספסל שישב עליו חבילה חשודה. נורא ואיום – חשב בליבו – המצב לא פשוט. חיש מהר רץ בבהלה אל הנהג, והודיע לו שישנו חפץ חשוד באוטובוס (bus) כמובן שהורידו מיד את כל הנוסעים ומיד הזעיקו למקום חברה לפירוק המטען. לאחר בדיקת החבילה התברר בוודאות שאכן מטען חבלה הוא זה, ומיד החלו בנטרול המטען. לא עבר זמן רב ונזדמן האברך לביתו של הסבא קדישא האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא זיע"א ועוד לפני שהספיק האברך לפתוח את פיו ולספר לאדמו"ר על הנס שארע לו, קרא האדמו"ר הקדוש בקול לעברו ואמר לו, אשריך שבזכות שמירת העיניים שלך הצילו מן השמים אֶת כל הנוסעים מגזירה קשה. עכשיו אחי היקר: אחרי הספורים הנ"ל נא ונא עצור לרגע אחד וחשוב והתבונן! מה גודל כוחה ושכרה של שמירת העיניים? ומה גודל שכרם של אותם -בחורים -ואברכים - הצדיקים השומרים על עיניהם בקדושה וטהרה, במלחמות תמידיות נגד יצרם (הבוער-כאש) ומתגברים!!!


שם : יהודית

ברכה והצלחה
שיהיה שבוע טוב בריאות ואושר לי , לבעלי ולילדיי. נחת מהילדים פרנסה טובה ושתהיה להם זוגיות טובה במהרה. אמן!


שם : לינוי

מימון אבוטבול בן אסתר
רפואה שלמה למימון אבוטבול בן אסתר שמאושפז בבית חולים במצב קשה


שם : יתרו

בריאות
מספיק עים עול הגירודים זה מאוד מפריע לי אים ירצה ה הגירודים יעלמו מימני לתמיד .אמן


שם : שרוליק

אני חייב לעבור טסט
אני מבקש מה' שיעזור לי מחר בטסט!! ישתבח שמך לעד


שם : סנדי

אילנה בת דליה רפואה שלמה
אני רוצה ברכה לאמא שלי לרפואה שלמה דחוף בבקשה אילנה בת דליה נחום.


שם : נטלי

רפואה שלמה
רפואה שלמה ומהירה לחיה אליאן אילנה בת רחל לרפואה שלמה ומהירה אמן לבטל את הגזרה הרעה , תתפללו


שם : נטלי

סגולה לרפואה
תפילה לחיה אילנה אליאן בת רחל שחולה במלה קשה שהקדוש ברוך הוא יבטל מעליך את כל הגזרות הרעות וישלח לך רפואה שלמה ומהירה אמן תתפללו בבקשה


שם : בר

אומרת פרק שירה
מבטיחה לשמור שש שבתות אם אוושע


שם : משה בן סוזי

רפוא שלמה לפרדי בין לאה
רפואה שלמה לאבא שלי היקר פרדי בן לאה


שם : אורה בת מרגלית

תפילה לבריאות הנפש והגוף
אנא, התפללו עבורי לרפואת הנפש והגוף, שיחזיר לי הקב"ה את כוח החיים והרצון לחיות= שיחזירני לחיים, למשפחתי לקהילה,לחברים, לחיים טובים ,מספקים ,לנתינה וקבלה אמן- ולזיווג משורש נשמתי,אמן!


שם : אורה

לרפואה
בבקשה תתפללו על מאיה בת מיכל שנמצאת בניתוח להוצאת הגידול שמצאו אצלה היא נמצאת בסכנת חיים


שם : עדיאל

אהרון בן אסתר רפואה שלמה
רפואה שלמה לאהרון בן אסתר מצוי במצב קשה


שם : טוני

בריאות הנפש טהגוף
שמי טוני הודיה בת שרה לאחרונה הנני סובלת מחולשה ומצב כלילי ירוד אבקש ברכה לרפואת הנפש והגוף בדחיפות ועוד אבקש ברכה לרפואה שלמה לאליאס מרדכי בן בת שבע


שם : רינה

רפואת וחיזוק הגוף והנפש
רפואה שלימה וחיזוק הגוף והנפש ורוב ישועות לאבינו שבשמיים שיחזק את אבינו ונושעה אמן


שם : ליאור אזרזר

רפואה שלמה למסעוד בן גיגי
רפואה שלמה לסבא היקר שליי!!!


שם : רחלי

אבד תיק עם מסמכים של עבודה
אבד תיק מסמכים עם ציקים ועברת בנקית של חברה גדולה מבקשת את תפילתכם


שם : נטלי

רפואה שלמה לאליאן אילנה בת רחל
רפואה שלמה ומהירה לאליאן אילנה בת רחל אמן !


שם : משה בן סוזי

רפואה שלמה לפרדי בן לאה
להתפלל לשלומו של אבא היקר פרדי בן לאה ובבה משה זייל


שם : איל

רפואה שלמה לרבקה חיים בת קלרה
אמא יקרה רפואה שלמה שתתגברי ותבריאי


שם : סיון טוקר

סגולה לרפוה
בשורות טובות והחלמה מהירה לאסתר בת עליזה אמא שלי שחולה במחלה הקשה, בע"ה בורא עולם ישלח לך המון בריאות , רפואת הגוף ורפואת הנפש אמן ושתתרפאי מהר ושתזכי לעוד שנים ארוכות ויפות מלאות בנחת ושמחה אמן


שם : סיון טוקר

רפואה שלמה
לרפואת אמא שלי אסתר בת עליזה החולה במחלה קשה, בע"ה שתזכה לרפואת הגוף ורפואת הנפש אמן!! החלמה מהירה ואריכות ימים אמן!


שם : עדי

זיווג הגון והצלחה
לחברתי הטובה פרנוס בת טרנגו שתזכה לזיווג ולהצלחה ולחיים טובים אמן כן יהיה רצון.


שם : יהודית

פרנסה והצלחה
תפילה וברכה לפרנסה טובה לבני אביחי בן יהודית. שנשמע בשורות טובות. אמן כן יהי רצון


שם : שקד

בעזרת אבא שבשמיים
רק בזכות אבא שבשמיים אעבור את הטסט היום אמן ואמן !!!


שם : רחל

תודה רבה!
תודה ויישר כוח, שנה טובה ומאושרת, בריאות, בשורות טובות ושמחות!


שם : ניקול

עזור לבן זוגי לעבור את הטסט הזה בשלום ובנחת
יהי רצון מלפניך אלוהי ואלוהי אבותיי שבזכות הברכה היפה הזאת תתן לבן זוגי אלירם מימראן הצלחה וישועה לראות בנפלאותיך לעבור טסט היום בנחת ובקלות אמן כן יהי רצון.


שם : יעקב פרום

פיטום הקטורת
אני שמח לקרוא פיטום הקטורת ןומקווה שזה יעזור להיות עצמאי


שם : שיראל

טיפול נמרץ
שלו בן לימור


שם : אילנה יוסף

רפואה שלמה החלמה מהירה ויציאה מכלל סכנה .
רפואה שלמה החלמה מהירה ויצואה מכלל סכנה . אחרי ניתוח לב פתוח יש התדרדרות היום עקב בעית ראות .


שם : יעקב פרום

כאבים בצד ימין ושמאל של הקיבה
עכשיו אני מרגיש יותר טוב אני מבקש ממך בורא עולם שתרפאני נפשית ופיזית


שם : יעל לוי

הרגשה טובה
לאחר שקראתי את פרק התהילים אני מרגישה טוב וקצת מחוזקת יותר. תתפללו בשבילי יעל בת לבנה לעוברית בריאה ושלמה להריון קל ולידה קלה בידיים מלאות בעזרת השם. תבורכו שבת שלום


שם : ירדן

רפואה, זוגיות ופרנסה
בע"ה רפואה שלמה לחיים בן גליה, גליה בת גמר ובנימין בן גליה. זיווג הגון לעופר בן יעל, למאיה ויונתן בני ירדן-עוד השנה הבאה עלינו לטובה בס"ד, אמן!!!!


שם : מרינה

אמא לא מרגישה טוב
לרפואת אמא שלי אירנה בת מניה שתבריא ותתחזק במהירות אמן


שם : טוהר בת קרן

ניתוח לב פתוח
היא בת 10 ימים ועושים לה עכשיו ניתוח לב פתוח.. להתפלל בבקשה. טוהר בת קרן


שם : גל כהן

לאימי קיים חשש לאפנדיציט
אנא מכם כל מי שיכול לקרוא פרק תהילים או את זה התפילה הזו לרפואתה אישה(אימנו: גילה בת אסתר כהן) שקוראת כל יום פרק תהילים ושומרת שבת וגידלה 7 ילדים למצוות תורה ומעשים טובים שמה: גילה בת אסתר כהן שהקב״ה ישלח לך רפואה שלמה אפואת הנפש ורפואת הגוף במהרה בימינו לה ולכל חולי עמך בית ישראל אמן ואמן


שם : רינה

רפואה שלימה ליחזקאל בן רחל בטיפול נמרץ
אבא נמצא אחרי ניתוח לב ועדיין נמצא בטיפול נמרץ ויש סיבוך קטן בלב עדיין דחוף להתפלל


שם : רחל

זיווג מוצלח לבתי
אנא השם מצא זיווג ראוי וטוב בעזרת השם לבתי אורית בת רחל


שם : רחל

להתפלל מציאת בת זוג טובה
להיתפלל למציאת בת זוג תפילה למציאת בת זוג טובה לאופיר בן רחל אמן!


שם : רחל

זיווג הגון ומוצלח לבתי
תפילה לזיווג הגון ומוצלח לאורית בת רחל אמן!


שם : משה דורה

רפוא שלמה לפרדי בין לאה
רפואה שלמה לאבי פרדי בין לאה


שם : רחל

זיווג הגון ומוצלח לבתי
אנא השם מצא זיווג ראוי וטוב לבתי


שם : יהודית

שלווה והצלחה
שלווה ורוגע לבת שלי גל שבזמן האחרון היא כל הזמן בלחץ , הצלחה בלימודים וזיווג טוב והגון. אמן!


שם : פלורנס ממן

מציאת ארנק עם כסף וצקים
מה עלי לעשות כדי למצוא לבעלי את הארנק והצקים והכסף והויזות.. הם בבית ולא מצואים מזה יומיים...


שם : מיכה ברלב

לרפואת דוד בן מסעודה
חולה במחלה...


שם : יוסף מנשה

הירגשתי יותר רגוע אחרי שקראתי את הפרקים,,,תודה רבה לכם
אני מבקש מעם ישראל ליקרוא פרקי תהילים ללידה של שלם בת נורית


שם : שימי

צריך אמונה רוחנית
א לוי אם עושים דבר בלי להאמין בו והקדוש ברוך זה לא עוזר כל הצלחה רוחנית היא האמונה ברוחניות


שם : פנינה

פרקי תהילים
אשרי כל הקורא תהילים אני אישה מאמינה ומשתדלת לקרוא פרקי תהילים ופרקי שירה אשמח לקבל ברכה והצלחה ובריאות ומתפללת שבני ימצא זיוג טוב


שם : חן

מבחן
אנא ה' עזרני להצליח במבחנים הגורליים שאני נבחנתי בהם ואבחן בהם אמן!


שם : מיכל מלכה

זיוג אגון
מיכל מלכה בת זהבה למציאת זיווג משורש נשמתה אמן


שם : יהודית

זיווג ופרנסה
בזכות תפילה זו הצלחה לבני הבכור במציאת זיווג והצלחה בראיון עבודה מחר. אמן כן יהי רצון!


שם : יהודית

הצלחה בפרנסה
תפילה וברכה בראיון עבודה מחר לבני. מובטל הרבה זמן. שתהיה הצלחה בעזרת השם ויתקבל לעבודה.


שם : ורד

תהילים יקרים שלנו
אין על אבא שלנו שבשמיים אחד יחיד ומיוחד. אבא יקר שדואג לכולם. אני מבקשת לברך את ורד בת איבון חסיבה , אורי בן סימי , חיים בן ורד , שלי בת ורד , שיר בת ורד , עופרי בת ורד, שיהיה לנו בריאות,אושר,עושר,פרנסה טובה,שיהיה בהצלחה לכל המשפחה כל אשר נבקש שיתגשם במהרה אמן.


שם : רות

מבחן מסכם
אנא ה׳ עזור לי להצליח במבחן מסכם של המכינה בפיזיקה היום י״ב אלול התשע״ד! אמן!


שם : רויטל

פרנסה בריאות ושלווה
בעלי חולה מאוד ואני נמפרנסת היחידה מבקשת תפילה


שם : אוקנ ין מאיר ניסים ואלירן

לב ופריצת דיסק
בעלי סובל מלב מחכה להשתלת לב מסתובב עם לב מלאכותי ובני אלירן פריצת דיסק l4 l5 מקרין לרגל ימין שיהיה להם רפואה שלמה


שם : נאוה

אסף יוסף בן נאוה
שמירה והגנה מזל טוב ברכה והצלחה


שם : יהודית

עילוי נשמה
לעילוי נשמת דוד סלמן בן סביחה. היום אזכרה ל-20 שנה למותו


שם : יהודית

לעילוי נשמה
לעילוי נשמת חנה שם טוב בת נוריה


שם : שמואל קדמי

ברכה על היוזמה
ירבו כמותכם בישראל, כמה אתם משמחים את אבינו שבשמים. עם אחים צדיקים כמוכם אני מאוד שמח שב"ה אני יהודי כידוע כל המזכה את הרבים, אין חטא בא לידו. וזכות הרבים תלויה בו---כנגד כולם יישר כח ובהצלחה


שם : אווה שולמית

לזיווג הגון
אווה שולמית בת רחל


שם : אליעזר בן רחל

תפילה לאחר ניתוח
להתפלל לאחר ניתוח קשה , אינו מתעורר.


שם : ורד אזולאי

לעילוי נשמות
לעילוי נשמת יצחק,מכלוף,שמעון,חיים,עזיזה בני מרים. חיים וסימי אזולאי,עליה ודוד אלקובי,סוליקה וחיים ביטון,


שם : מ.ב.

לאנה שלנו
רפואה שלמה ומהירה ונצחית לאהובתנו רחנה בת זריפה אמן ואמן !


שם : דויד בן מוניר

בריאות ,פרנסה,שלום בית
שהשם יתן לי ולאישתי ולשתי בנותי ולכל המשפחה הקרובה שלי ולכל עם ישראל ,פרנסה טובה ,ברכה ,רווחה ,הצלחה ,חיים טובים ושלום בית ,בריאות, אושר ועושר. אמן ואמן .


שם : טלי אלול

פרנסה טובה בשפע והצלחה בכל הישועות במהרה
אני לא עובדת כבר חצי שנה מבקשת אני תפילה וברכה עבור פרנסה טובה בשפע והצלחה בכל הישועות במהרה תבורכו מפי עליון אמן


שם : ציונה בת חביבה

רפואה שלימה
רפואה שלימה אמן!


שם : משה

תהילים לרפואה שלמה
לרפואה שלמה של מרסל אלימי ביתן בת הוגת


שם : לאה

מציון
אני הואבת לקרוא כל לילה את כל הפרקים


שם : ו.

רפואה שלמה
ברך את משה בן רחל שיזכה לבריאות טובה ובשורות טובות.אמן!


שם : אווה שולמית

לזיווג הגון
אווה שולמית בת רחל


שם : יהודית

פרנסה וזוגיות
בזכות מזמורי תהלים אלו פרנסה וזוגיות לבני אביחי במהרה. אמן!


שם : ורד אזולאי

תהילים יקרים שלנו
אני קוראת תהילים כל יום, הן באתר שלכם והן בספרים של אבי היקר, ואין על תהילים תפילה לקדוש ברוך הוא היקר מכל אין עליו אחד יחיד ומיוחד. שיתגשמו כל תפילותינו בעזרת השם ושתהיה לנו שנה טובה ומתוקה בעז"ת.


שם : תינוק

תינוק
תינוק לפני הברית לא נושם להיתפלל חזק חזק בבקשה שיקום ויתעורר ושהיה ברית ב"ה בלי נדר אמן סלה כול המברך יבורך תודה


שם : אמנון

פרנסה
אמנון בן ויקטוריה להצלחה במשפט לפרנסה


שם : אמנון

פרנסה
פרנסה והצלחה במשפט לפרנסה


שם : אסתר

זיווג
יונתן בן אסתר לזיווג


שם : משה בן שרה

רפואה שלמה
לפרדי בן לאה


שם : נריה

בריאות ואריכות ימים
שיהיה לסבא שלי יהודה בן סעדה בריאות ואריכות ימים שיהיה לסבתא שלי זוהרה בת חנה בריאות ואריכות ימים שיהיה לסבא שלי אברהם בן וואסי בריאות ואריכות ימים שיהיה לסבתא שלי תורכיה רחל בת חוה בריאות ואריכות ימים


שם : כ ן תמים מש ה

יש הרבה ה צלחה
אני לא מוותר על יום בלי פיטום הקטורת כדאי לכולם לקרוא סך הכול כמה דקות


שם : לאה

פרנסה טובה
אנא אבינו שבשמים עזור לי ללאה בת רותי למצוא עבודה ופרנסה טובה שאוכל לעזור לבעלי לבנות את הבית שלנו


שם : מזל

זוויג
שבזכות תפילה הזו ישלח לבתי שירן זוויג בחור ישר והגון משורש נשמתה


שם : ספ

לידה שלמה וקלה
שאתברך בלידה מהירה, קלה וטובה. תצא עוברית שלמה, בריאה וטובת לב ומראה. אמן כן יהי רצון!!


שם : שולמית

זיווג
מציאת בן זוג טוב ואמיתי בעזרת השם


שם : לאה

תודה על הזכות בקריאה .
אני מייחדת את הקריאה לגאולת עם ישראל לעילוי נשמת בעלי זיעה״ שמעון בן סימי שנפטר בטרם עת . ולהצלחת ילדי הרכים ה׳ ינחם אותם ויזכו ללכת בדרך ה׳ תמיד


שם : ג.א

אוי אלוהים
אני בת 27 רווקה, אלוהים בירך אותי ביופי אך איפה האחד שיראה את היופי שבתוכי?? ה' נא שמור עליי מכל, נא שלח אליי האחד היראה בי את נשמתי. בעזרת ה' ישתבח שמך לעד!!!


שם : ח

תפילה לרפואה שלמה
רפואה שלמה למלכה בת חנה שתבריא אמן!


שם : חסוי

תפילה
רפואה שלמה למני מנשה כהן בן אדל


שם : מרים

פרנסה טובה
אנא אבינו שבשמים תפילתי לפרנסה טובה ומבורכת למרים בת רות


שם : עדנה

כל שנבקש כן יהי!!!
ישועת ה' כהרף עין! בריאות ואושר לי ולב"ב ולכל עמו בית ישראל. שיהיה לי הריון קל ובריא ולידה טובה ויוולד בע"ה אח/ות בריא/ה ושמח/ה לביתי היקרה. ה' ישמרם ויצילם! יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחנך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברככם. רק טוב ואושר!!! אמן כן יהי רצון.


שם : שגית דרעי

ברכות
לעילוי נשמת אבי מורי אברהם בן רחל ושרון בן יהודית. לפרנסה והצלחה בסיעתא דשמייא לשגית בת יהודית ואשר בן מר יהודית בת טוני להצלחת נועם יהודית בת שית ושילת תמר בת שגית לרפואה שלימה של כל עמך בית ישראל


שם : אלירן

רפואה שלמה לגלית בת קלודת
רפואה שלמה לגלית בת קלודת מי ייתן וירפא הקדוש ברוך הוא כל חולייה ויתן לה בריאות ואריכות ימים. אמן כן יהי רצון


שם : אבי

פרנסה טובה ובריאות הנפש
אנא ה' עזור לי אבי בן בתיה למצוא עבודה טובה ואנשים טובים ופרנסה ובריאות כדי שנוכל להמשיך לעזור לנזקק


שם : זהבה

תילה לרפואה שלמה
רפאה שלמה ליוסי בן רבקה מי ייתן שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו מכל מחלותיו ויעמיד אותו על רגליו ויחזיר אותו לחיים תקינים בעזרת השם סלע אמן כן יהי רצון. בבקשה תתפללו לשלומו.


שם : יהודית

אושר ובריאות
הצלחה אושר בריאות ופרנסה , לי ולבעלי ולילדיי. אמן!


שם : צוריאל לרנר

שני שופרות סמוכים
ישר כח על הסקירה המאלפת. כתבת "ואם יבואו שני סימני שופרות סמוכים, כתב מו"ר צובירי זצוק"ל כי שניהם יהיו מוליכים, ואין מנהגינו להפסיק באחד מהם כלל." - והנה הגיון תוכן הדברים במזמור קי"ג ז' "מקימי מעפר דל" ובמזמור קט"ז ו' "שמר פתאים ה'" מחייב הפסקה לפני האתנחא, הלא כן? אשמח לתשובה בדואל tsury.lerner@gmail.com


שם : אסתיר.בת.לינדה

בראות.
בראות..תהי.בראה


שם : רועי

זיוג
בעזרת השם שהשנה הזאת תבוא אישה טובה אמיתית וכנה שנקים בית שמלא באהבה ושמחה אמן


שם : ציון פעור

בראות
הצלחה.בראות.פרנסה


שם : אהרון

הצלחה במבחן
תודה לבורא עולם . בזכותך עברתי את המבחן


שם : נתי

רפואה שלמה לאוריאל בן שושנה
רפואה שלמה לאוריאל בן שושנה פרג'ון, מי ייתן שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו מכל מחלותיו ויעמיד אותו על רגליו ויחזיר אותו לחיים תקינים בעזרת השם סלע אמן כן יהי רצון. בבקשה תתפללו לשלומו.


שם : חני

אחדות אהבה בריאות ופרנסה
תפילה לעם ישראל לבל יפול לעולם. תפילה עבור משפחתי בנותי ובעלי תפילה עבור אחדות העם אמן


שם : שלומי

פרנסה טובה
אנא ה' עזור לגלית בת אסתר ויעקב נונה למצוא עבודה טובה ומבורכת ולפרנסה טובה


שם : דורון

רפואה שלמה ל OLY
רפואה שלמה ל OLY מי יתן וה' אלוהי נפש כל חי, יעזור לך להתחזק ולהחלים ולעבור את הניתוח בשלום ולדחות את הגידול ולנתק אותו ושלא יחזור לעולם. אמן כן יהי רצון.


שם : דבי

תפילה
אני קוראת את התפילה הזאת פעמיים ביום היא מאוד חזקה.שכל חיילנו יחזרו הביתה בשלום.הקב"ה הצל אותנו מהערבים החיות האלה אנא ממך .עם ישראל חי


שם : אני

תודה
אשריכם על הזיכוי


שם : אבירן

רפואה שלמה
רפואה שלמה לשאול קליין בן צילה!


שם : חסוי

רפואה שלמה לדליה חן
מי ייתן וירפא הקדוש ברוך הוא כל חולייה ויתן לה בריאות ואריכות ימים. אמן כן יהי רצון


שם : יפה

תפילה
תפילה לרפואה שלימה לנתן בן רינת סבאג בן ארבע החולה במחלה קשה מאוד. אנא התפללו למענו. ולמען על עם ישראל אמן.


שם : ישועת ה' כהרף עין!

רק טוב ואושר יסובבנו כל חיינו
בע"ה שאזכה להריון מבורך ולידה טובה וקלה ונהיה אני וילדתי והילד/ה החדשים בריאים ושמחים כל ימי חיינו. מי יתן ונתליח בכל מעשי ידינו וכל אשר נעשה לטובה לברכה ולשמחה! רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. רק טוב ואושר!!! בריאות טובה ואיתנה!!!


שם : שלומי קדוש

דניאל קדוש בת שרון
שתשלח לה בשורות טובות ורפואה שלימה לאשה שלי שתיהיה חזקה ושנעבור את זה בקלות בעזרת השם


שם : הודיה

שפע בפרנסה
לאבינו שבשמים תעזור ליצחק נעים בן חנה אניטה שתפתח לו שערי פרנסה ושפע טוב ומבורך. שתחזיר אותו בתשובה. א.כ.י.ר.


שם : שרה

לעילוי אבי היקר.
אליהו בן פורטונה.


שם : הדסה מיטב

רפואה
רפואה שלמה לרפאל אורן בן פרידה לחייל אהוד בן אפריקה ולי הדסה מיטב בת. מלי שהרגל השבורה תתרפא בניסים ונפלאות ולכל ישראל. רפואה. שלמה ניסים ונפלאות. אמן


שם : הדסה מיטב

ברכה
יהי רצון. מלפניך שתשמור על כל החיילים היקרים שלנו ותרפא בניסים ונפלאות את הפצועים. ושנדע רק. ימים טובים יותר וכן. שתשמור את הבנות שלי שירה ונחמה שהיו להם חיים טובים ושמחים מעתה ועד עולם. שבת שלום לכולם


שם : טליה

פרנסה בארץ
אמא בורא עולם, עזור לבעלי היקר אורן בן חוה למצוא פרנסה בשפע בארץ ישראל, ברך אותו בחיים מאושרים, כדי שנוכל לבנות בית נאמן בישראל.


שם : יעל מוניס

פרנסה ורפואה שלמה
מבקשת פרנסה לבעלי שרן מוניס בן שולמית , פרנסה טובה ויציבה בעזרת ה' ורפואה שלמה למשה בן יעל רפואה שלמה ורפואת הנפש ושה' בעזרת ה' יעשה נס ויחיזיר אותו לגבר רגיל, אמן


שם : בתאל בת דליה

זיווג
אנא ה׳ עזור לי ולכל הרווקים והרווקות למצוא את זיווגם במהרה!! מבלי להתעלם מתפילתם ומתחינתם!! אנא ה׳!!


שם : מילכה

הגנות
שהקב״ה ישלח לביבי החלטות נכונות להציל את מדינת ישראל, להחזיר בטחון איטן על המדינה, נצחון והגנות על ישראל. כל חיילינו חוזרים הביתה שלמים בגופם ובנפשם עם נצחון וישראל חזרה להיות חזקה מתמיד. אחווה, אחדות, אהבת חנם בתוכינו. עם ישראל חזק. אמן


שם : שרונה

רפואה שלמה
מבקשת רפואה שלמה לבעלי אברהם חיים דוד בן מעימה.בריאות בתוך חולי עמו ישראל .א מ ן


שם : חסוי

מתחננת שתתפללו
לרפואתו של גיא רפאל בן אסתר רפואה שלמה החלמה מהירה דחוףףף


שם : אסתר

רשיון
ה' תעזור לי בבקשה לעבור את הטסט בגעווה חברים אני רוצה שתתפללו בשבלי זה ההזדמנות אחרונה שלי הטאוריה נגמר עוד כמה זמן


שם : אורי

מבחן
תפילה זו מחזקת מאוד וגורמת הרגשת ביטחון לפני מבחן יהי שם השם מבורך לעולם


שם : רחל מירב בת עליזה

בריאות ופרנסה
מבקשת בריאות לי , ל - 2 בנותי ספיר בת רחל-מירב , ואדר בת רחל - מירב , ולאמי עליזה בת רחל. מבקשת פרנסה טובה .


שם : שמואל קובי

כליום ביומו
אלוקים יהיה בערנו יצילנו משונאינו


שם : אורנה

תודה ואמן
תודה ואמן.


שם : גיל

רפואה שלמה
מבקש ומתחנן לרפואה שלמה ליוסף מדינה בן מרדכי , שיהיה בריא שיבריא ממחלתו הקשה ויחייה ויוסיף עוד שנים רבות לחייו עם בריאות , שלווה ואושר ואהבה תחבק אותו ומשפחתו תעניק לו חום חיבוק והרבה אהבה , בריאות שלמה אמן , כן יהי רצון ונאמר אמן אלוהים שמע וקבל את תפילתי אמן ואמן !!!


שם : אתי אסתר

עם ישראל
תפילה לכל עם ישראל.השם ישמור עלינו ועל כל עם ישראל,ויתן למדינתנו שקט ושלווה שלום שגשוג ופריחה.מי יתן ונזכה לשנים רבות של שקט ושלווה ושלום ,ונמשיך ונתפלל לשם להצלחת עם ישראל תמיד.ברוך ה׳ מגן ישראל.אמן


שם : אורלי

זיווג לבת
אבקש להתפלל לזיווג טוב והגון לשלי שולמית בת אורלי עוד השנה בחור צדיק משורש נשמתו אמן


שם : חסוי

טסט שני
בעז"ה אני יעבור היום את הטסט השני! אמן ואמן!!


שם : שרית

זיווג הגון
בעזרת השם שעוד השנה אני שרית בת י׳ אזכה לזיווג הגון בעזרת השם יתברך


שם : מיטל

ישועה ורפואה שלמה
מבקשת מתחננת להתפלל לרפואת אימי ג'ילברט בת פורטונה רפואה שלמה ידועה כשהמצב יתייצב אמן תודה


שם : חיה

ברכה לרפואה שלמה ובריאות איתנה
אבקש לברך את יעקב בן מסעודה


שם : הדסה

תפילהלחיילפצוע
אם אפשר להוסיף לרשימה חייל פצוע. קשה מאוד. אוהד בן. ליריקה. רפואה שלמה


שם : הילה

בריאות לכל עם ישראל
בזכות התיקון הכללי הזה ובזכות כל פרק ופרק בורא עולם ישמור על כל עם ישראל וישמור על כל חיילי ישראל לבריאות הצלחה ויגן עלינו מכל רע...


שם : מירון בן רחל ויוסף בן חנה

פרנסה טובה ושפע
בזכות בורא עולם יזכה מירון בן רחל לפרנסה טובה ולשפע רב ויוסף בן חנה יזכה לפרנסה טובה ולשפע...ובריאות איתנה


שם : יערית

הצלחה וקדושה
שבעזרת בורא עולם ליאל בן יערית ודוראל בן יערית, יהב בן תמי ויהלי בת תמי יזכו להצלחה בחיים וקדושה, שבורא עולם ישמור עליהם


שם : הילה

לידה קלה ומוצלחת
שאזכה ללידה קלה ומוצלחת ללא פגע להילה בת רחל שההיריון שלה יהיה תקין והוולד יצא בריא ושלם ושאדע רק בשורות טובות אמן...


שם : גל

פרנסה ובריאות
אנא בורא עולם אבקש פרנסה ושפע ליוסף בן חנה בריאות שפע והצלחה בחיים..


שם : יוסף

בריאות
שבורא עולם ישלח רפואה שלמה לכל החיילים שנפצעו בצוק איתן וישלח בריאות לכל חיילי ישראל ועם ישראל.. שנדע ימים טובים ומוצלחים במדינת ישראל


שם : הילה

תפילה לרפואה
שבורא עולם ישלח רפואה שלמה לכל החיילים שנפצעו בצוק איתן וישלח בריאות לכל חיילי ישראל ועם ישראל.. שנדע ימים טובים ומוצלחים במדינת ישראל


שם : יערית

ברכה לרפואה
בריאות הנפש והגוף ליערית בת רחל למירון בן רחל לאמנון בן מפרה ורחל בת שמעה.. רפואה שלמה לכל החיילים ובריאות לכל חיילי ישראל ועם ישראל..


שם : יערית

ברכה לרפואה
בריאות הנפש והגוף ליערית בת רחל למירון בן רחל לאמנון בן מפרה ורחל בת שמעה.. רפואה שלמה לכל החיילים ובריאות לכל חיילי ישראל ועם ישראל..


שם : הילה בת רחל

היריון תקין ובריא ולידה קלה
בעזרת השם היריון מוצלח ותקין שיהיה לידה קלה ומוצלחת שבורא עולם יתן לי מכל טוב


שם : א

ברכה לרפואה
לברך את אבירם אוחיון בן רבקה לרפואה שלמה. שנשמתו תמצא שקט. אמן.


שם : שירן

פרנסה טובה והצלחה
אבא שבשמיים תעזור לנו אנה ועשייה נא מגזרות רעות ברך את ביתנו בפרנסה טובה והצלחה שנצליח לעמוד בכל החובות שנצברו ושנשמר על שלום בית תחזק ותן כוחות לבעלי ולי להתמודד


שם : אילנית

ברכה לרפואה
לברך את אבי אילן בן שושנה לרפואה שלמה אמן


שם : יהודית

זיווג
בעזרת השם זיווג בקרוב לאביחי בן יהודית


שם : אורלי בת אסתר

הריון תקין ובריא
עובר בריא ולידה בזמן


שם : עודד בן יפה עמדי

בריאות ורפואה שלמה
אבקש תפילה לרפואה שלמה ומהירה לדורית בת צבי ז״ל. שהאל בורא עולם ירפא את הסרטן שניטע בגופה במהרה ולבלי שוב. וכן שילדיה והמשפחה יצאו מהתהליך מאוחדים ומחוזקים בגופם וברוחם.


שם : רמי

רפואה לחיילי צה"ל
רפואה שלמה, ויחזרו לאיתנם בזכות המזמור הקדוש הקב"ה ירפאם ויחזקם


שם : שלמה בן חנה

פרנסה טובה
אנא ממך מלך מלכי המלכים, הקב"ה,מלך רחמן, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה ותחינה שתקבל באהבה , ברחמים וברצון את תפילתי. כבר זה שנתיים שאינני מוצא עבודה. הנני עם שני ילדים אישה והתשלומים קשים. אנא תחוס עליי ברחמיך האדירים ותפתח לי שערי פרנסה טובה. אני על סף קריסה נפשית מהעניין הזה אנא תעזור לי.....


שם : עדינה

זיווג מוצלח לבני
אנא השם מצא זיווג ראוי וטוב לבני


שם : אליזבט בת שימחה

עריון ולידה של ונינה שירה ביתי
שתיהי לה הרעיון קל לידה קלה ותוולד לה תינוק בראי ושלם בן זכר אמן


שם : קרן

רפואה
אנא התפללו לרפואת מרים בת לאה לישועה לנחת ולשמחה ואמונה תודה רבה


שם : מירב סנדלר

שבוע 38 להריוני
קראתי את התפילה לברכה למעוברות ובע״ה יתגשם


שם : יהודית

זיווג
זיווג בקרוב בעזרת השם לאביחי בן יהודית


שם : בת מלך

אושר בריאות והצלחה
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך אותנו בכל מילי דמיטב! שנצליח בכל מעשי ידינו. הקב"ה ישמור ויגן על ילדינו ועל בני ביתנו! הריון קל ולידה טובה עם ידיים מלאות ושמחות. אח/ות בריא/ה ושמח/ה


שם : גלי

זיווג בקרוב
זוגיות טובה ומאושרת לגלי בת ס׳


שם : צוק איתן

רפואה שלמה והחלמה מהירה
התפללו לרפואה שלמה לרועי בן אורלי נפצע קשה במבצע צוק איתן


שם : יהודית

לידה קלה
לידה קלה לאחותי קרן בת זמירה. אמורה ללדת כל יום


שם : ענת

לידה
שאזכה ללידה קלה ובטוחה מכל פגע ורע


שם : יוסף

כדורי
השם ישמור את כול חיילי עם ישראל אמן ישתבח הבורא


שם : שלום

פרק למען חייל חטוף
בסד איזה פרק מתאים?


שם : חני

תודה לתפילה ענקית
חיילינו שיחזרו בריאים ופרנסה בבקשה


שם : שרית

אמן
אמן


שם : אידה

לכל חיילי צלה עם ישראל
כל הפצועים עכשיו וכל המלחמה שמור והצל את כולם אמן


שם : רחלי

פרנסה והצלחה
תפילה לשמירה על עם ישראל ועל ארץ ישראל וכל חיילי צבא ההגנה לישראל . ויתהפך עלי הכל לטובה אמן


שם : לאה

אני צועקת בעל 44 שנים
אני בוכה הופכת עולמות לימצוא בעל הוריי עומדים למות ממני אבל גבר אין לי


שם : אורי

תפילה
מי חיבר את התפילה להצלחה במבחן והאם אפשר לשנות במקום פסיכומטרי שם של מבחן אחר?


שם : אוראל

טסט
אנא ד' עוזר לאורל לעבור אתה טסט היום! יתברך שמך בשמים ובארץ.


שם : דורית

עילוי נשמה
מבקשת להתפלל לעילוי נשמתה של רות בת בתיה שתגיע לגן עדן ולנשמות כל עם ישראל


שם : דורית

ברכה , תפילה
מבקשת לאמר תהילים לעילוי נשמתה של רות בת בתיה להציל את נשמתה ושתכנס לגן עדן. אמן. ואת כל נשמות עם ישראל.


שם : זאב שבתאי בן אליעזר

חזרה בתשובה במהרה
אני מתפלל שחתני נתנאל בן יורם יחזור בתשובה שלימה במהרה


שם : סילביה

ברכה והצלחה
אנא בורא עולם ברך את בני חיים שריקי שפתח עסק הצלח דרכו וברך אותו.


שם : סילביה

פרנסה טובה והצלחה לילדיי
הקדוש ברוך אנא הצלח את ילדיי דוד/ערן ניר, חן, חיים אסתר תציל אותם מגזרות רעות והצלח פרנסתם שיהיו מן הנותנים ולא ממקבלי הצדקה ועזור ה' לחיילי צה"ל שיחזרוט במהרה בריאים ושלמים


שם : איתמר

בריאות
אביתר בן סימה. - וכל חולי עמו ישראל אמן


שם : רוני

לרפואה שלמה
מבקשת להתפלל עבור אחותי לרפואה שלמה יוספה בת רחל, אמן


שם : תמרה

איזה פרקי תהילים לקרוא להצלחה במבחן חשוב?
איזה פרקי תהילים לקרוא להצלחה במבחן חשוב?


שם : Sina

i'm so glad to have
i'm so glad to have found this!!! we're constantly eiprexementing at different places, but don't have the time or enough local interest to put it on our blog. two asian places that i would suggest off the bat would be Yings Tea House & Yum Yum on high street in clintonville, which has gained some popularity and Hometown Carryout and Deli (or deli & carryout) in the Microcenter shopping center on Bethel rd. Both are phenomenal and more traditional fare than you'll find elsewhere.


שם : רותי

סיום מבצע ושקט נפשי
שתיגמר המלחמה הזאת ושחיילינו יחזרו בריאים ושלמים מהמבע צוק איתן. משאלתי שיחסלו את המנהרות הללו וחיילינו יחזרו הביתה בשלום.


שם : מירב - רחל בת עליזה

פרנסה ובריאות
מבקשת ברכה לפרנסה טובה , ובריאות לשתי בנותי , ולעליזה בת רחל .


שם : אשר הדס

רפואה שלמה
חיים עזרי אשר בן ג'מלה בריאות הנפש ובריאות הגוף החלמה שלמה בע"ה


שם : חגית

שמות לברכה
להצלחת הנישואין של: שיראל בת חוה ויוסף שיחיו ושיל בן ציונה ואבינועם שיחיו לזיווג הגון לעידו בן חווה ולביא בן חווה רפואה שלימה ליהודית טורקיה בת שושנה שמעה ושלמה סלימן בן ציונה.


שם : לל

לכול פצועים מבצע איתן
לכול פצועים מבצע איתן


שם : יעקב

פרנסה טובה
מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך אותנו בפרנסה טובה ובמזל ובריאות איתנה! אמן כן יהי רצון.


שם : טסט

טסט
בעזרת ה׳ שאעבור את הטסט הזה אמן!!


שם : אבנר הראל

רפואה שלמה לכל פצועי צה"ל
בע"ה בריאות ורפואה שלמה לכל פצועי צה"ל . השם ישמור על כל חיילי וקציני צה"ל הנלחמים מול אויבנו . אמן


שם : אבנר הראל

בריאות ,פרנסה טובה ,ש.בית
הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. נמשיך להאמין בקדוש ברוך הוא . יאבדו אויבנו וכל דורשי רעתנו. אמן


שם : מירב - רחל בת עליזה

מבקשת פרנסה טובה , בריאות לשתי בנותי ולאמי עליזה בת רחל
מבקשת פרנסה טובה , בריאות והצלחה לשתי בנותי - ספיר בת מירב - רחל , ואדר בת מירב - רחל , בריאות לאמי עליזה בת רחל .


שם : יהודית

תפילה לחיילים שלנו, המלאכים שלנו
שה' יחזיר אותם בריאים ושלמים למשפחותיהם אמן!!!


שם : רחל

תפילה
לשלום חיילנו היקרים שיחזרו בשלום בריאים בגופם ונפשם ויחזרו בתשובה מלאה אמן


שם : יבגניה

תפעלה
לרפואת כל חיילי צהל אשר נפצעו במבצע צוק איתן


שם : דורית

נשמת כל חי
להצלחת ושמירת כל חיילנו באויר בים וביבשה ולרפואת הנפש והגוף לכל חולי עמו בבקשה כל מי שיכול לשמור שבת זו בפרט ולקרוא תהילים במקום להקשיב לטלויזיה כמו בעבר שאמרנו תהילים נגד טילים ולהרבות צדקה בימים אלה כל עם ישראל מבורכים ולקרוא פרק ק תודה לבורא עולם על כל החסד


שם : אוריין

זיווג
זוגיות מאושרת לא׳ בת ל׳ ות׳ הלוואי בזמן הקרוב פרנסה ובריאות אל ה ה׳ יתעלם מתחינתי ויסר לה את מלוא צומת הלב הדרושה ברוך אתה יי שומע תפילה!


שם : אורטל שם בדוי

זיווג ראוי
אנה ממכה אלוהים עשה שסיר ימצא את מכסהו ומצא לי בן זוג שישאר איתי לנצח ! ברוך את ה׳אלוהינו מלך העולם שומע תפילה!


שם : אורטל שם בדוי

זיווג ראוי
אנה ממכה אלוהים עשה שסיר ימצא את מכסהו ומצא לי בן זוג שישאר איתי לנצח ! ברוך את ה׳אלוהינו מלך העולם שומע תפילה!


שם : צוק איתן

צוק איתן
אבקש להתפלל על כל החיילים שלנו במבצע צוק איתן .


שם : חנה

לכל בית ישראל הנמצאים בצרה
שכל החיילים יחזרו לביתם שלמים ובריאים, ומשיח צדקנו יבוא במהרה, ונזכה לתחית המתים, לראות את חיילנו וכל שאר בית ישראל


שם : רחל

ישר כוח!!
כל הכבוד ויישר כל על היזמה והאתר המבורך. שיהיו רק בשורות טובות לכל עם ישראל ! אמן!!


שם : סמדר דוד

הקדשת הפרק
לזיווג והצלחה רחל נעמה בת מסעודה להצלחה והכוונה בדרך הישרה ופרנסה טובה נחום בן סמדר מסעוה. להצלחה בזוגיות חנה חיננית בת סמדר מסעודה לרפואת כל חולי עמו ישראל ולחזרתם בשלום של כל חיילינו לבתיהם אמן!


שם : אורה

תפילה
שיחזרו כולם הבייתה לשלום ולא נדע עוד כאב ודאבה לעולם


שם : יפה

פרקי תהילים
בזכות התפילות שהחיילים יחזרו לשלום . בריאים בגופם ובנפשם. אמן


שם : זיו כהן בן כנרת

הצלחה בניתוח והחלמה מהירה
אבקש להתפלל עבור תינוק בן 11 חודשים להצלחת הניתוח ולהחלמה מהירה


שם : נופר

לרפואת כל חיילי צהל אשר נפצעו במבצע צוק איתן
לרפואת כל חיילים צהל אשר נפצעו במבצע צוק איתן


שם : מיטל

רפואה שלמה וישועה
אבקש להתפלל עבור אימי ג'ילברט בת פורטונה לישועה ורפואה שלמה אמן


שם : מיטל

רפואה שלמה וישועה
אבקש להתפלל עבור אימי ג'ילברט בת פורטונה לישועה ורפואה שלמה אמן


שם : ישר כח

סיימנו עכשיו ספר
בע"ה להצלחתהחיילים בשטח ובעורף, להחלמה מלאה ומהירה של כל החולים והפצועים - החיילים והאזרחים, ולעילוי נשמתם של כל הנופלים על קידוש ה' הי"ד יהי זכרם ברוך, אמן


שם : שרון

זוגיות
זוגיות ומשפחה לשרון בת פנחס ושושנה הלואי אמן השנה הזאת פרנסה ובריאות


שם : א.א

לרפואת רחל בת עזיזה אבוחצירה
אבקש להתפלל לרפואת רחל בת עזיזה אבוחצירה


שם : שרון

זיווג
הלואי אמן ששרון בת פנחס ושושנה ברודצקי תמצא זיווג הגון עוד השנה אמן


שם : בת-עמי

צוק איתן
טל חי בן ענת שיחזור לשלום


שם : טליה בת ארץ אסתר

הריון
בעזרת ה׳ לידה קלה ורגילה אמן


שם : אידה

תפילה להגנה ושמירה
שמירה והגנה לחיילי צהל לשמור אותם מכל משמר!! תחזר לנו אותם לים ומנצחים שמור על עם ישרא שמור עליינו


שם : מבשרת

תתפללו לרפואת אדל חיה בת אדוה
תתפללו חזק חזק וגם לרפואת החילים שלנו ושישובו הביתה בריאים ןשלמים


שם : ד.ד

לרפואת סוראיה בת אשמת
אבקש להתפלל לרפואת סוראיה בת אשמת שהמחלה תעלם כלא היתה אמן. תודה רבה.


שם : מאיה בת רבקה

בני ניתק את הקשר ממני ומבעלי
אני מבקשת שבננו עידו יחזור לחיות אתנו בקשר חם וטוב. וגם, מבקשת פרנסה ובריאות, שמחה. ושכל החיילים יחזרו הביתה בשלום ובקרוב.


שם : אוריאל זילברמן

בן ''ברוגז'' ניתק את הקשר איתנו.
אני מבקש שבני עידו יחזור להיות אתנו בקשר מלא וטוב.


שם : מיכל

צהל
הקדוש ברוך הוא על החיילים שישובו הביתה במהרה


שם : מיכל

שלום על ישראל
שלום על ישראל אמן כן יהי דצון


שם : סיוון

צוק איתן
שבורא עולם יחזיר לנו את חילנו לבתיהם בריאים ושלמים


שם : ורדה

ההקדשה לחיילים כותבים לשלום
לתקן דחוף את הברכה לחיילים וחזרתם לשלום ולא כפי שנרשם ב...


שם : מיכל יונגרייס

להצלח החיילים
שיחזרו לביתם לשלום.


שם : כנרת חן

לכל חיילי צה"ל
תפילה לכל החיילים נלחמים למען קיומינו שה' ישמור עליהם מהחמאס ומכל רע שיחזרו הביתה לשלום בריאים ושלמים


שם : יצחק

זיווג הגון
מבקש להתפלל עבור הצלחה שמחה וזיווג הגון וטוב במהרה לתומר יצחק בן לואיז אמן. ישועה לכל עם ישראל


שם : נתלי

תפילת חירום דחופה!
בבקשה התפללו לאחי בן יעקב פוקסברונר בן חנה פוקסברונר אשר נפצע בעזה עם כוח גולני הווטס לבית חולים הדסה בירושליים ונמצא בשעות אלה בניתוח...בבקשה התפללו לשלומו!


שם : חנה

תפילה אישית וחיילי צה"ל
שמירה על עם ישראל וחיילינו שיחזרו בשלום אמן.


שם : מיטל

רפואה שלמה ונס לברכה
מבקשת להתפלל בבקשה עבור אימי ג'ילברט בת פורטונה לרפואה שלמה ישועה אמן תודה


שם : תמי

צוק איתן
יהי רצון מלפנייך שכל חיילנו ישובו הביתה ביאים ושלמים ויצליחו במשימתם


שם : אילנה

זוגיות
קוראים לי אילנה בת רחל ואני רוצה זיווג הגון עם עידו. אמן


שם : מיכל

בריאות פרנסה ואושר
אנא תן לכל עם ישראל בריאות טובה, פרנסה טובה אושר ואהבה!


שם : אלון

מציאת בת זוג
בס״ד הקבה עוזר לך למצוא בת זוג והוא איתך אתה צריך רק לתפוס ביטחון עצמי ולהאמין שהוא איתך והכל יהיה בסדר אל תירא


שם : ג'סיקה

הצלחה לחיילי צה"ל
שנמצאים עכשיו בעזה כדי להגן על כולנו. אמן!


שם : יתרו

בהצלחה
בהצלחה לכול חיילי צהל שכולם יחזרו הביתה לשלום .ושאני יהיה בריא ואפסיק עים כול הגירודים .אמן


שם : אנונימי

רפואה שלמה ל..
בבקשה תתפללו לרפואת אלמה בן למלמה שבעז"ה יהיה בריא , ושיזכה לחיים ארוכים וטובים. אמן.


שם : מיטל

לשמירת החיילים שלנו
תשמור על החיילים שלנו שיצליחו ויצאו משם ללא פגע


שם : אורטל אמסלם

תפילה חשובה תציל ממוות !
בבקשה להתפלל לרפואתו של חן בן טלי אשר נמצא בטיפול נמרץ במצב קשה כל המתפלל על חברו נענה תחילה תזכו למצוות !!!


שם : טלי

ה' הושיע וישמור על חיילנו
ריבונו של עולם עשה ניסים גדולים עם חיילנו הנכנסים לעזה, שלא תיפול אף לא שערה משערות ראשם, שמור עליהם מכל רע, שיחזרו הביתה בשלום!!!


שם : רונית

פטום הקטרות להצלחת חיילינו
עם ישראל הקדוש......התפללו להצלחת חיילי צה"ל בנינו אהובנו. יקירנו...שיהיו בריאים וינצלו מאויבינו שרוצים להשמידנו.שיהיה להצלחת מבצע צוק איתן.....אמן סלה


שם : שרון

לרפואת דבורה חיה בת מיכל
בבקשה במוצש הקרוב 19/7/14 לקרוא לרפואת דבורה חיה בת מיכל תינוקת בת חודשיים וחצי שתעבור את הניתוח בהצלחה. בבקשה להעביר לכמה שיותר אנשים


שם : אסף

פרנסה ואושר
פרנסה ואושר לכולנו


שם : יעקב

פרנסה טובה ובשורות טובות
בורא עולם מי כמוך יודעה שאני אוהב אותך יותר מאת עצמי תמיד בטחתי בך ואף פעם לא עזבתה אותי ואת מישפחתי,כבר שנה עברה מאז שעשינו עלייה ארצה קשה לי קשה לנו אבל עדיין אנו בוטחים ואוהבים אותך אנה בורא עולם אנה אבא על תעזוב אותנו תעזור לאישתי להצליח בעבודתה ושלא יעונה לה רעה אנחנו צריכים שהיא תעבוד עד שבעזרת השם אני יחלים ויוכל לעבוד איננו יודעים לאן פנינו אנחנו צריכים לעזוב את הדירה בסוף החודש ועדיין לא מצאנו חלופה אבל אני בטוח שלא תעזוב אותנו ותימצא לנו את הדירה המתאימה לנו והכי חשוב שתישלח לי רפואה שלמה ופרנסה טובה לאישתי ולי ולכל בני ישראל שזקוקים לפרנסה. בורא עולם אבא יקר אני אוהב אותך


שם : נטלי

פרנסה ורפואה שלמה
בורא עולם, יהי רצון שתשלח לכל עם ישראל פרנסה בשפע . ולמשפחה שלי., בעלי היקר שיצליח בכל מה שירצה לעשות. שיפתח לנו המזל ושנזכה לשפע כלכלי. ושאני אמצא עבודה בקלות .אנא תן לנו כדי שנוכל לתת לאחרים ולמשפחה שלנו.. אמן


שם : צחי

פרנסה והצלחה וברכה
אנא השם הושיעה נא , קדוש אתה וקדושים שמותך לך נאה להודות שלח את צבאותך להביא פרנסה טובה ברווח ולא בדוחק , הצלה מגזרות רעות וכל החובות יפרעו במהרה וכל תשלום יפרע בקלות וניהיה מהנותנים לצדקה ולא ממקבלי הצדקה .


שם : אליאור

אנא ד' עזור לי להצליח בטסט מחר!!!!!!
אני יפרסם את הישועה בעזרת ד'


שם : גולדי פולט

תפילה לרפואה שלמה-
בבקשה תתפללובכל הכח לרפואה שלמה לתינוק מנחם זאב בן דורית שטבע בבריכה בל"ג והוא עדיין מחוסר הכרה שישוב לאיתנו כפי שהיה ! אמן


שם : גולדי פולט

תפילה לרפואה שלמה-
בבקשה תתפללובכל הכח לרפואה שלמה לתינוק מנחם זאב בן דורית שטבע בבריכה בל"ג והוא עדיין מחוסר הכרה שישוב לאיתנו כפי שהיה ! אמן


שם : שמעון

הצלחה בעסק, פרנסה טובה ובריאות לכל ישראל
ריבונו של עולם , אנא בריכני בבריאות טובה ופרנסה טובה לי למשפחתי ולכל ישראל, אנא ברכינו ה׳ אלוקינו בשקט נפשי ובלב רחב ובאושר ושלום בית לי לרעייתי ולצאצאי ולכל בית ישראל אמן ואמן.


שם : שרי

תפילה
בבקשה להתפלל לרפואת אליהו בן פורטונה !! הוא זקוק לזה שהשם ישמע תפילת כל פה אמן.


שם : דינה

מציאת זוגיות
דינה בת אסתר שאמצא זיוג הגון עוד השנה!!!


שם : סימון

צוק איתן
שכל חיילי צה"ל יחזרו בשלום בע"ה


שם : אנונימית

ישר כח על הפירוש הנפלא!
הפירוש מדהים ויפה ישר כח(: תמשיכו לפרש כך את כל פרקי התהילים זה ממש מוסיף חומר למחשבה ומתקן כמה דברים.. תמיד חשבתי שאומלל ונבהלו עצמיי זה שדוד המלך היה אומלל כי מרוב שהוא חולה עצמותיו היו מבהילות.. ועכשיו אני רואה שדוד הצדיק התכוון לכך שהוא נקי מחטאים(: את זה לא הייתי מבינה בחיים.. ממש תושה לכם המשיכו כך בבקשה(-:


שם : אלמה

רפואה שלמה
בבקשה תתפללו לרפואה רבקה בת רחל בבקשה בכול הכוח של עם ישראל !!!! היא זקוקה לזה ולכול הישעות שבעולם אמן אבא שבשמיים יקשיב לכול התפילות שלנו ושל עם ישראל !! רפואה שלמה !


שם : חסוי

רפואה שלמה
בבקשה תתפללו לרפואה רבקה בת רחל בבקשה בכול הכוח של עם ישראל !!!! היא זקוקה לזה ולכול הישעות שבעולם אמן אבא שבשמיים יקשיב לכול התפילות שלנו ושל עם ישראל !! רפואה שלמה !


שם : סוזן

אסרף
להצלחה בעניין הסדר חוב תודה מראש אסרף


שם : רחל

נא להתפלל ולבקש רחמים
לרפואת טוביה בן עטרת ירושלים


שם : סילביה בת אסתר אלון בן רחל

תפילה לפרי בטן אמן לכול בנות ישראל
שלום שמי סילבה להיתפלל לפרי בטן אמן אין לנו ילדים ורק נס משמיים ישועת השם כהרף עין סילביה בת אסתר אלון בן רחל בשורות טובות לכול עם ישראל אמן


שם : בן

להתפלל
אנא התפללו לילד בשם רואי בן דורית הוא זקוק לתפילות רבות עניין של חיים ומוות בבקשה


שם : מרים

תפילה לפצוע הקשה מאשדוד
נא להתפלל עבור הפצוע הקשה מאשדוד אילן בן חנה. שברגעים אלו הוא בחדר נתוח


שם : יוסי

רפואה שלמה
להתפלל לרפואת מרדכי חי בן ברכה יהודית חייל שנפצע ליד רצועת עזה


שם : מיטל

רפואה שלמה וישועה
מבקשת להתפלל עבור אימי ג'ילברט בת פורטונה לישועה ורפואה שלמה אמן תודה


שם : מזל

רפואה שלמה
רפואה שלמה למזל בת עליזה ולכל חולי עם ישראל אמן


שם : נוות בית

להפלל על
בס"ד שושנה בת חנה עברה ניתוח בגב שמואל רוג'ר בן סוזן שהשחמת תעלם לו ושירגיש טוב בכבד, שהטסיות בדם יעלו לו ולא יצטרך כל כמה חודשים לקשור את הדליות שלו, רבקה בת חנה, דוד בן חנה תזכו למצוות.


שם : רבקה

להפלל על החלוים
בס"ד שחולים במחלה הארורה אוסנת בת רינה, נינהה בתיה בת טטה אודט, נירה חיה בת בתשבע, חיה יפה בת זוהרה, חיים בן מרים, אלירן בן אסתר, אסתר מלכה בת מזל, שהמחלה לא תחזור אליה, סוזן סולטנה בת מסעודה.


שם : נעמה

מציאת זוגיות
נעמה בת שמחה, שאמצה זוגיות בקרוב אמן!


שם : רןת מיקא

ברכה
להדר בת רות זרע בר קיימה ולאןרן בן רןת זןןג שיבנה בית נאמן בישראל אמן'


שם : יהודית

שמירה והגנה
שמירה והגנה לבתי החיילת גל. שמירה בדרכים ובנסיעות במיוחד בימים קשים אלו


שם : חנה

רפואה שלמה ובריאות
רפואה שלמה לויקטור בן זריפה ולבעחי יוסף בן אסתר


שם : חנה

פרנסה לבני ולבתי וזווג הגון לבתי
עזור בורא עולם לכל ילדי ישראל וגם לילדי מוטי ושלומית


שם : אורית

זיווג
זיווג להילה בת גאולה


שם : אביבה

רפואת הגוף והנפש
לרפואת אביבה מרגו בת סוזי רחל לרפואת אשר בן לואיזה שודה לרפואת אלל בן מרגו רבקה לרפואת לואיזה שודה בת חנה לרפואת בדריאה דורית בת רימה


שם : מיטל

רפואה שלמה וישועה
מבקשת להתפלל עבור אימי ג'ילברט בת פורטונה לישועה ורפואה שלמה אמן תודה


שם : יהודית

זיווגים
זיווגים ופרנסה טובה לשני ילדיי. אמן!!


שם : לינדה.בת.אסתיר

זרא.קימה
ילדם.בין.זכר.אמין.השנה


שם : מיטל

רפואה שלמה וישועה אמן
בבקשה תתפללו עבור אימי ג'ילברט בת פורטונה לישועה ורפואה שלמה אמן תודה


שם : הילה

משמעות המילה השל״ה
מה פירוש המילה השל״ה שנמצאת בראש הכותרת? האם יש הבדל בין שתי התפילות למציאת בן/בת זוג?


שם : דוברת ראובן

בקשה לתפילה לבריאות
נא להתפלל לרפואת ילדיי שגיא בן דוברת ואלמוג בת דוברת לרפואה שלמה.


שם : אסף בן ציונה

פרנסה טובה ובשורות טובות
שמי אסף בן ציונה אני מבקש שבורא עולם יברך אותי בפרנסה טובה , בשורות טובות , ושבעזרת השם אצא במהרה מהתקופה הכלכלית הקשה אמן כן יהי רצון. אבא שבשמיים רחם עלי בשר לי אסף בן ציונה בשורות טובות ישועות ונחמות מארבע כנפות בארץ אמן ואמן


שם : עדי

תפילה
אנא התפללו עבור רפואה שלמה לדוד בת רחל עימנו שנמצא במצב קריטי בבית החולים.


שם : נטלי בת שרה

בשורות טובות אמן
בשורות טובות


שם : קסניה

רפואה שלמה
רינה חיה בת רוזה


שם : בת שבע

זיווג לבני הרווקים
השם ישלח זיווגים לשני בניי אמן


שם : לין

בבקשה אני מתחננת תתפללו
לרפואת ז`קלין קדוש בת מסעודה שנמצאת בבית החולים ומצבה קריטי


שם : עדי שיראל

למציאת זיווג הגון וטוב
בס"ד ברכה והצלחה לעדי שיראל בת רות לזיווג הגון וטוב שיוביל במהרה לחתונה והקמת משפחה ולזרע חייא וקיימא פרי בטן והריון בקרוב בשורות טובות וכל הישועות.


שם : מרים

תפילה
בבקשהכל מי שיכול להתפלל לרפואה שלמה עבור ראומה בת טובה שחולה במחלה הארורה שתבריא בהקדם - אמן ! תודה .


שם : שירה

לרפואת אימי ולרפואת ויעל בת שני
התפללו לאימי, ולילדה קטנה בת שש, ששניהן חלו במחלת הסרטן ואני מאחלת רפואה שלמה בעזרת השם לכול מי שכתב,ולכול מי שצריך אמן! כן יהי רצון❤️


שם : שלומי

לזיווג הגון
שלמה יוסף בן שושנה רייזל עה"ש


שם : אני

הצלחה, בריאות ונחת
בזכות התפילה שבוקעת מעומק הלב. שלח לנו הצלחה, בריאות, אושר ונחת. תן שבנותי תקבלנה תעודות טובות ויהיו רצויות בפני כל רואיהן. תן לנו שפע ברכה והצלחה. ותמלא משאלות ליבנו לטובה. עשה שיתקדש על ידינו שמך שנעשה רצונך כרצונך. ותחזיר את בני בתשובה שלימה. שיזכו לחבוש את ספסלי בית המדרש ולהנות ממתיקות הלימוד.


שם : רחלי

זיווג הגון
תפילה לזיווג הגון רחל בת לילך אמן!


שם : חנה אליה בת אמה נקש

פרנסה טובה ושקט נפשי
מבקשת מבורא עולם שיעזור לי לפרנסה ושתעזור לי עם בניי במיוחד לאליאור שלי שתתן לא דרך למצוא את השקט שלא בעיות שהוא נמצא בו ושתתן לי מנוחה בורא עולם שיהיה בבית שלי קצת שלווה מפרנסה היום ספר תורה שבורא עולם ישמע את תפילותי אמן ואמן


שם : איל

להתפלל לרפואת בתי
אנא התפללו לרפואת בתי טהר אברהם בת עינב ואיל הילדה בת שנתיים ושבעה חודשים אנא התפללו לרפואתה


שם : עדן יצחק צרנינסקי

אמן שאני ימצא פרנסה טובה בעה
הריחני מבקש מבוא עולם שיעזור לי למצוא פרנסה טובה וקבועה פרנסה מוצלחת כבר מחר בעה נמאס לחפש ומבולבל . בבקשה ממך הקדוש ברוך הוא תן לי פרנסה והצלחה אמן


שם : חנה

פרנסה טובה
פרנסה טובה ומבורכת מידיו הפתוחות של הבורא יתברך למיכאל מישל בן נסיה אסתר ולינה מסוקה בת סוזן שושנה, שיזכו לקבל פרנסה בשפע רב, ולהרבות במצוות, ולגדל את ילדיהם בתורה ובנחת בזכות הפרנסה. כל טוב לעם ישראל, אמן.


שם : י

בבקשה תתפללו בשבילו
בשביל יעקוב כתב, שחולה במחלת סרטן בבקשה תעזרו תתפללו בשבילו מקווה שהתפילה תעזור לו בבקשה ממכם תתפללו


שם : מושיקו

בורא עולם
אוהב אותך אבא מטורף עלייך ישתבח מך לנצח נצחים


שם : טלי

תהילים לכל אלו
יהונתן בן מלכה פולארד , לשובם של כל שבויי ונעדרי עמנו: יהודה יקותיאל בן שרה, זכריה שלמה בן מרים, צבי בן פנינה, רון בן בתיה, גיא בן רנה ... כ ו ל ם, לגאולה שלימה לעם ישראל, התגלות אליהו הנביא ומשיח בן דוד 'לרפואת כל חולי ישראל, ולעילוי נשמת כל מתי ישראל ז"ל


שם : א

בבקשה תתפללו
בשביל יעקב שמולבסקי, חולה סרטן שמצבו רק מידרדר וימיו ספורים, זה מאוד יעזור בבקשה!


שם : אילנה

פרנסת ביתי ובעלה
אני מבקשת ברכה לפרנסת ביתי ובעלה הארצות הברית. בברוקלין. וישועה בריאות ופרנסה


שם : מירב בת עליזה

הצלחה בזיווג
מבקשת ברכה והצלחה על מיסוד הזוגיות .


שם : עינב

זוגיות
קוראים לי עינב בת סיגל בת אסתר, אני רוצה זיווג עם תומר, שהזיווג יהיה הוגן אמן!


שם : סיון הודיה

להתפלל
להתפלל על סיון הודיה בת אורלית תהילה על בריאות הנפש והגוף בת 28 ותמיד אם מחשבות שליליות ויש בעיה בעור מגרדת ויוצא שלפוחיות מים אקזמות בידיים וברגליים יש לה מחשבות עקומות בבקשה להתפלל ולכל עם ישראל אמן סלה


שם : יפה

פרנסה טובה
מבקשת פרנסה טובה ושה' מהתפילות שלי שנוכל לקבל את הבית בשעה טובה.


שם : אברהמוב מזל

בריאות, זיווג
יהי רצון בזכות התפילות זו זיווג הגון לכל רווקים ורווקות בישראל, זיווג הגון לירון בן מזל, שירן בת מזל, מעין בת מזל. בריאות טובה לכל עם ישראל. ב"ה הנערים החטופים יחזירו בשלום למשפחותיהם אמן.


שם : reut

זרע קודש בר קימא
עינב בת רבקה אמן!!!


שם : לינדה

.זרא.קימה
השנה.בין.זכר


שם : חנה

רפואה
לרפואה שלימה חדווה שמחה בת לינדה מסוקה, וחנה רבקה בת לינה מסוקה. אמן כן יהי רצון.


שם : מיטל אילה

בריאות פרנסה טובה וזוגיות
תפילזה זו שתהה פרנסה טובה לי ולכל בית ישראל, שתביא לי זוגיות טובה משורש הנשמה ולכל מי שצריך, בריאות טובה לכולם... והחזרת שלושת הנערים החטופים בראים ושלמים אמן!!!


שם : יוסף

ברכה ופרנסה
לרפואת סוניה בת בתיה להצלחת סיגלית בת תמר לזיווג הגון לילדים יואל משה, והודיה יוכבד בני סיגלית לאייל יגאל בן בתיה לפרנסה טובה


שם : יהודית

בריאות והצלחה
בריאות אושר ופרנסה לי ולמשפחתי לילדי זווג הגון וחיים טובים. אמן!


שם : אבנר.

זוגיות. פרנסה ובריאות.
מבקש תפילה וישועות.למציאת זיווג הגון וישר. מציאת עבודה שאוכל להתפרנס בכבוד. והכי חשוב בריאות ורפואה שלמה כל זה לאבנר בין נרקיס.


שם : קרן בת שושנה

זוגיות
קוראים לי קרן בת שושנה רוצה זיווג הגון


שם : עדנה

תפילה להצלחה
הקדוש ברוך הוא אנא הצלח את דרכו של אייל בן עדנה. שיאמץ אורח חיים בריא ונכון,ירד במשקל. שלח לא שמחת חיים ,פרנסה טובה,חריצות ורצינות וזיווג אמיתי והגון להקים בית נאמן בישראל


שם : חנה

פרנסה ובריאות
מבקשת תפילה לפרנסה טובה בורא עולם שתעזור לי בבקשה שאני יצא מהמצב שאני נמצת בוא אבינו מלכינו שיהיה לי שבוע טוב הוא מבורך בשקט נפשי


שם : שי

מאיר בן גולייט
להתפלל לרפואת האיש היקר מאיר בן גולייט אזולאי


שם : הילי

פרנסה טובה
אני מבקשת מה' שיעזור לי למצוא עבודה טובה,ארוכת טווח שאני אוכל להתפרנס בכבוד. אנא אני זקוקה לפרנסה


שם : שרה

פרנסה טובה
אני מבקשת מה' שיעזור לי למצוא עבודה טובה,בטוחה לזמן ארוך בכדי שאוכל להתפרנס בכבוד! כדי שלא אהיה תלויה באיש אלא אשען על אבא שבשמים בלבד.אנא אני זקוקה לעבודה


שם : שחר

טסט מחר
בעזרת השם שאני אעבור מחר את הטסט


שם : סיגל

זיווג הגון לבני משורש נשמתו
יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שבזכות תפילה זו שקראתי לפניך יבוא זיווגו של בני הבכור לירן, זיווג הגון משורש נשמתו. אמן כן יהי רצון.


שם : בידור לבנה

רפואה זיווג ישועהר
אנא התפללו על בידור לבנה בת איילה רזלה וחלפון יצחק ב רינה לרפואה שלמה ואריכות ימים ונחת מהנכדים ועל שמואל אלחנן בן מרים ורינה בת בידור לבריאות ופרנסה ונחת ולרפואת מרים בת לאה יעל בת מרים ולרפואת קרן ליבנת. בת רינה ולזיווג ופרנסה טובה. לרפואת כל חולי עמו בית ישראל וישיהיה בשורות טובות וישמור את חיילנו בית ישראל וישמור את עם ישראל מפגע רע ומכל צער וחוליים רעים ופורענות ונזכה לאורו של משיח בקרוב אמן


שם : אליס

מדעת דין לרחמים ופתיחת השער לגאולתי
קר"ע שט"ן תפילתי יהוה יגאל אותי לנצח וישחר אותי מכוח סתרא אחרא


שם : לינדה.ציון

ילדים.זרע.קימה.השנה
ילדים


שם : מיה

??
אני לא מאמינה שאני הולכת להגיד את זה,אבל........ התפילה הזאת היא סתם שקר,שקר אחד גדול. אני התפללתי במשך שבוע ימים נדרתי נדר וקיימתי (ודרך אגב עכשיו אני הולכת להפסיק אותו) ולמרות כל התפילות שהתפללתי (ובכל יום התפללתי מלא מלא פעמים) הבן אדם שהכי קרוב אליי ושהכי חשוב לי,הבן אדם שהיה מקשיב לי מדי יום ביומו והיה מרגיע אותי,הבן אדם היחיד שאהב אותי מת. אני חושבת שאנחנו סתם מתפללים כי עובדה שאת הדבר הכי קטן שביקשתי והיחיד לא יכלו לתת לי. אני לא באה להגיד לכם שתפסיקו כי במצב כזה אתה נאוש ואתה לא יודע כבר מה לעשות וזה הדבר האחרון שנשאר לך אבל,אני רוצה שתדעו,שאין באמת מישהו שמקשיב לך ועוזר לך וכנראה שהכל פשוט עניין של מזל.


שם : רבקה

בקשה
היום יום רביעי כ בסיוון ע"ד חבר טוב של משפחתנו אב לחמישה ילדים נפל מקומה בבנין בשעת עבודתו והתרסק לו כל אזור האגן וכן לחשש לפגיעה בעמוד שידרה ופגיעה ראשית שמו:מרדכי בן שמחה וכמובן לשובם של הנערים החטופים בעז"ה בקרוב תודה לה" ולאתר החשוב


שם : בתאל

זיווג הגון
לדרור בן ורד אברהם בן ורד שמואל בן ורד שהקב''ה יזכה אותנו יישלח לנו זיווג טוב הגון בעל טוב ילדים יראי ה' !


שם : שחף

יש טעות בשם
השם הוא יעקוב נפתלי בן רחל דבורה


שם : מיכל

פרנסה טובה והצלחה בעסק
מבקשת מאבינו שבשמים פרנסה טובה, הצלחת העסק על מנת שאוכל לכלכל את בני ביתי בכבוד ולא בחוסר. אמן


שם : הדסה מיטב

סיפור
סיפור מדהים ובכלל האתר הזה מדהים היתחזקתי המון למרות שאני קוראת הרבה סיפורי השגחה שיהיה החיזוק לישועת הנחטפים בקרוב ממש  


שם : בתיה נהורא

תהילים
אשרכם על היוזמה ועל האחדות!


שם : נועה

קריאת תהלים לנעדרים
נא להרבות בתפילות למען הנערים החטופים. יהיה רצון שהקב"ה ישמע תפילתנו והם ישובו במהרה


שם : רבקה בת טובה

זוגיות
אני רבקה בת טובה מבקשת שיקראו בעבורי תהילים למציאת זיווג אמיתי


שם : רעות

טסט
בעז"ה אני אעבור את הטסט השני היום!!!


שם : קורל

להתפלל להחלמתו של יצחק
יצחק חולה סרטן במשך כמה שנים , החלים פעם אחת אך הסרטן חזר לו ואין טיפול אשר יכול להצילו , ימיו ספורים . בבקשה התפללו עליו !! תודה


שם : שרונה ת

התפללו על ילדי
אנא מכל קוראי תהילים התפללו על ילדי שישלח ה' בריאות נפש וגוף פרסה דחופה וזוגיות ה' ימלא לבכם בשמחה


שם : ח

ברכה והצלחה
אליה בת אבישג מעיין ומשה ואריאל מקסים בן אברהם ושרה רפואה שלימה לאבישג מעיין בת סעידה ולרות אוהרה בת סעידה לזיווג הגון לאהרון מנשה ולרועי בני אבישג מעיין וחזרה בתשובה לטומי אריאל בן אבישג מעיין.


שם : רותי וייס

קריאת פרקי תהילים
יישר כח גדול, ענק לכל יוזמי פרויקט התהילים במתכונתו זו! כ"כ זמין ופשוט!תבורכו.


שם : רחלי

תושיע אותי
ריבונו של העולם תושיע אותי בבקשה תעשה נס ושנאכל בבקשה ליקנות בית בקרוב הרי אתה יודע כמה קשה לי ולבעלי ולילדים שלי לחיות בבית של חמי וחמותי בבקשה תעשה ככה שיהיו לנו בשורות טובות אמן ואמן


שם : יעל

בריאות פרנסה טובה והצלחה
תפילה זו שתהה פרנסת כל בית בישראל טובה ומכובדת. שתבוא זוגיות טובה לכל מי שצריך ובריאות טובה לכולם והצלחה בהשבת הנערים בריאים ושלמים לחיק משפחותיהם. אמן


שם : זהבה

בנוסף רפואה שלמה
אבקש להתפלל לרפואתו השלמה של עודד בן רחל חולה במחלה קשה. שה' יברכו וירפאו במהרה!!!! וכן יחזיר את שלושת הבנים הביתה בריאים ושלמים בגופם ובנפשם!!! כן יהי רצון.


שם : אור

הצלחה והגשמת חלומות
רפואה שלמה לכל אדם ויצור חי. פרנסה והגשמת חלומות קרובים. מציאת זיווג משמיים לכולם. ובעיקר שלום בין העמים אמן


שם : צביה

תפילה לזיווג
תפילה לזיווג לאחי בן בן שמחה, לאחותי ריקי בת רינה. לאחיין איציק בן ורה ולאחיינת רוויטל בת ורה. עבור אור בת רינה. אמן


שם : אור צביה

פרי בטן להילה
מבקשת לכלתי פרי בטן וזרע בר קיימא במהרה אמן. הילה ומוטי שיזכו לבן זכר השנה. אמן


שם : יואב ט

העיקר
שלום לכולם חשוב לייחד את התפילות לשלום החטופים ולחזרתם עוד היום בעז"ה הביתה אמן לכולם יש בעיות פרנסה שלום בית בריאות אך עלינו לזכור שברגעים קשים כרגע העיקר הוא שהחטופים ישתחררו והקב"ה ירכך את ליבם של החוטפים אמן ואמן בשורות טובות יואב


שם : אור צביה

אנא התפללו עבורה ועבור הנערים שנחטפו ולכל עם ישראל.
בתי דנה נישאה לפני חודש לבחיר ליבה וכנראה פגעה בה עין רעה, מאז היא חלתה בדלקת בשלפוחית השתן ולא מבריאה. מבקשת להתפלל לשלומה. תודה


שם : מ.רמתי

יהי רצון שימצאו במהרה
וישובו לביתם בריאים ושלמים ומשמים יזכו לחיים טובים ולשלום לאלתר!


שם : חנה

שיחרור השבויים
בעז"ה בזכות קריאת התהילעם יחזרו הנערים לביתם שלמים ובריאים בכל גופם ונפשם, אמן כן יהי רצון


שם : יוליה

תעזור לי ה'
בבקשה ה' תעזור לי להצליח בעבודה ולהגיע לפרנסה טובה. אמן


שם : סימה

רפואה שלמה
ב"ה לאבא שלי ניסים עמרם בן זוהרה


שם : ח

שלום בית
אמיתי לי ולבעלי אמן!


שם : ליאורה

בבקשה..
חברים אנחנו בזמן קשה וכל עמ"י צריך להיתאחד יחד כדי לקרוא את פרקי התהילים כדי שהנערים האלא ימצאו בריאים ושלמים וישחזרו לביתם במהרה!!!! אמן כן יהי רצון!!!


שם : רחל-מירב בת עליזה

בקשה לפרנסה טובה
מבקשת תפילה לפרנסה טובה ושפע .


שם : יואל

פרנסה
רבונו של עולם ברך אותי בפרנסה טובה ובבריאות טובה בדחיפות


שם : יובל

תתפללו גם בבקשה
סבא שלי הוא היה רב גדול היום כבר לא משום שלא יכול ללכת יש לו פרקינסון ובנוסף הוא שבר את ה ברך עכשיו הוא בהשקמה בבקשה להיהתפלל לשלומו שמו ברוך ברקמן תודה מראש,


שם : אבי בן אסתר

בבקשה להתפלל על מתן בן אסתר
בבקשה תתפללו על מתן בן אסתר שייצא ממצבו הנפשי הקשה ושאלוהים ישלח לו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף


שם : רחל

אנא התפללו עבור התינוק יאיר בן רחל
אנא אמרו פרק תהילים עבור התינוק שלי בן 3חוד' מהיום שנולד הוא סובל יאיר בן רחל ותבורכו! תודה!!


שם : אלמוג

טסט
בעזרת השם שאני אעבור את הטסט היום ! אמן!


שם : הדסה מיטב

ברכה
שיבנה בית המקדש ישועות לכל עם ישראל וישועות בשבילי בכל. העינינים זוגיות פרנסה בשפע רפואת הנפש והגוף לכל בני ביתי 


שם : שירה ואור חנן

זיווגיים בריאות שפע וברכה
אשרכם ישראל על כל פועלכם תודה


שם : יצחק בלס

החלמה מהירה ורפואה שלמה
לנכדי יאיר בן נני שמחה, תפילה להחלמה ורפואה שלמה, אלוהינו שבשמיים אנא רחם עליו ועזור הוא רק בן שנתיים וחצי,


שם : So

בריאות אורך חים ופרנסה טובה
בעזרתך תעזור לי אדוני מלך השמים והארץ שתרחיק ממני ומאת בני ביתי את הדברים הרעים וגזרות קשות ומחלות שלעולם לא נדע אמן ותן לנו פרנסה טובה ותאריך את ימי חיינו בעבודתך ותן לנו להגשים את חלמותינו והכי חשוב זה הבריאות שאלוהים ישמר עלינו מכל משמר אמן


שם : הדר נח

פרק לעילוי נשמת
לעילוי נשמת אבי המנוח כדורי בן חתון ז"ל


שם : עליזה

בגרויות
אנא ה' יעזור לי להצליח בבגרות בלשון י"ד בסיוון תשע"ד אמן


שם : חי ניר בן רבקה

כבד
חברים יקרים אני מבקש אם תוכלו פרק אחד למען חי ניר בן רבקה שעל ערס דבי שאיבד הכרתו רגעים קשים מאוד זקוקים לתפילות שלכם


שם : מירב זהבה

הצלחה
מירב זהבה לידה קלה ידים מלאות


שם : לימור

רפואה שלמה לשלמה בן רחל
רפואה שלמה לשלמה בן רחל


שם : פנינה

זיווג לביתי
אנא השם מצא זיווג מתאים לביתי שמחה בת פנינה ויעקב, במהרה, כדי שתזכה להוליד ילדים, ושנזכה להשתתף אתה בשמחות האלה.


שם : גילה

זיווג הגון
שהקב"ה ישלח זיווג הגון עוד השנה..אמן כן יהי רצון!!!


שם : שולמית בת סימי

בריאות,פרנסה,זוגיות.
מבקשת להיתפלל לבריאות, לפרנסה,לזוגיות ולהצלחה בחיים אמן, וישר כח


שם : דוד

הצלחה בפרנסה
מבקש מהאבא שבשמיים, שאצליח למצוא עבודה טובה שאוכל לכלכל את בני ביתי בכבוד ולא בחוסר. שאצליח לתת להם את היכולת לחיות באושר ובכבוד.


שם : ניצנה

לעילוי נשמת אימי היקרה
עילוי נשמת אימי היקרה חסיד שושנה בת סעידה וסאלם מתנה תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים בגן עדן תהיה מנוחתך יקרה שלי


שם : זוהר

מה שם הספר?
חיפשתי באינטרנט את הספר של התהילים לפי תורת הנפש ולא ממש מצאתי. זה מדהים הפירוש הזה. היכן ניתן להשיגו?


שם : יתרו

בריאות
בריאות ולהפסיק להיתגרד מיפני שזה מאוד מציק לי


שם : שולמית

זיווג
זיווג הגון לבני אנא עזור לילדי לקיים משפחה כדת משה ואהרון יהי רצון מלפניך הקב"ה שבזכות תפילה זו שקראתי לפניך יהיה לבני היקר אלירן זיווגו מהשמים ושערי שמים ורחמיו של היושב במרומים יפתחו את מזלו ויהיה זיווגו מבורך ומוצלח השנה אמן ואמן


שם : shulamit.segev@gmail.com


זיווג הגון לבני הצעיר אנא עזור לילדי לקיים משאלתו יהי רצון מלפניך הקב"ה שבזכות תפילה זו שקראתי לפניך יהיה לבני צעיר ילדי היקר זיווגו מהשמים ושערי שמים ורחמיו של היושב במרומים יפתחו את מזלו ויהיה זיווגו מבורך ומוצלח השנה אמן ואמן


שם : יהודית

זיווג ופרנסה
תפילה וברכה לבני הבכור אביחי כהן לזיווג ופרנסה שיפתח מזלו בעזרת השם במהרה. אמן!


שם : יוליה

הריון תאומים
בעזרת השם להריון בריא ותקין, ללידה קלה ובשורות טובות לכל בנות ישראל. אמן


שם : אייל

פרנסה בריאות שלום בית
בבקשה ברך את הילדה שלי לבריאות אושר ועושר ומידות טובות, שיהיה לי ולאשתי שלום בית וכבוד הדדי,שיפתח מזלי לטובה ויהיה לי פרנסה בשפע ושתמיד יעשה מעשים טובים,שאחותי תימצא זיווגה ויהיו לה ילדים בקרוב,ונחת להורים שלי ובריאות לי ולכל משפחתי


שם : רשל

בקשת תפילה לזיווג
מבקשת להתפלל לזיווג טוב והגון עבור לילך בת רשל. אמן כן יהי רצון!


שם : ליאת

ליא בת מיכל
רפואה שלמה


שם : מאיה

רפואה שלמה ובריאות אתנה
מבקשת להתפלל עבור בעלי עמנואל בן לטיפה לבריאות איתנה ורפואה שלמה אמן


שם : דור

תפילה לרפואת סבתי בטי קויפמן
כוח להתמודד והחלמה מלאה אמן!


שם : אדוה

זיווג
זיווג הגון משורש הנשמה לי ולכל בנות ישראל אמן ואמן!!!


שם : מיטל

רפואה שלמה
מבקשת דחוף להתפלל עבור אימי ג'ילברט בת פורטונה שתצא מהמצב בעזרת השם


שם : דימה

פרנסה טובה
מבקש פרנסה טובה וצמיחה כלכלית ושהעסקים יפרחו


שם : ממני

זיווג הגון לבני בכור אהובי
אנא עזור לילדי לקיים משאלתו יהי רצון מלפניך הקב"ה שבזכות תפילה זו שקראתי לפניך יהיה לבני אהובי היקר בכורי שלי יהודה זיווגו מהשמים ושערי שמים ורחמיו של היושב במרומים יפתחו את מזלו ויהיה זיווגו מבורך ומוצלח השנה אמן ואמן


שם : יפעת

בריאות לשרה בת חנה
מבקשת להתפלל לבריאות איתנה ואריכות ימים


שם : רינת.

תפילה לבן שלי אמיר פלג לרפואה בן 9
מאחלת לו תפילה רפואה שלמה בן אהוב שלי יקר שלי


שם : jg

לפרנסה טובה והצלחה
לפרנסה טובה והצלחה בעסקים בעזרת השם שלום ושמחה בין ילדיי בתודה להצלחת בקשותיי אמן כןן יהי רצון


שם : מאיה פורמן

בריאות והצלחה לאילת פורמן
אילת בת מאיה לבריאות ולהצלחה


שם : אברהם אזריהן.

בריאות והצלחה.
אחי בני ישראל. בקשו בשבילי איחולי בריאות הצלחה ופרנסה טובה לי ולבני משפחתי.


שם : דוד

תפילה
צריך תמיד לשמוח ולהראות אמונה תמיד בבורא עולם.ולא להסתמך על רופאים.השתדלות חייב לעשות.אבל תפילות עושות רעשים בשמים.אז שכולם ישתדלו להתפלל על כולם -שכתוב שמתפלל על חברו נענה תחילה.אז בשורות טובות בכל המובנים לכולם


שם : אורנה

חזרה בתשובה
להתפלל לחזרה בתשובה לחגי מאיר בן אורנה ולזיווג הגון זיווג הגון לכנרת ציםרה בת אורנה


שם : אפרים רוני

רפואה שלמה והחלמה מהירה
מִי שֶׁבֵּרַךְ אֲבוֹתֵינוּ אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן דָּוִד וּשְׁלֹמֹה הוּא יְבָרֵךְ וִירַפֵּא אֶת ( ), הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִמָּלֵּא רַחֲמִים עָלָיו לְהַחֲלִימוֹ וּלְרַפְּאֹתוֹ וּלְהַחֲזִיקוֹ וּלְהַחֲיוֹתוֹ, וְיִשְׁלַח לוֹ מְהֵרָה רְפוּאָה שְׁלֵמָה מִן הַשָּׁמַיִם לְרַמַ"ח אֵבָרָיו וּשְׁסָ"ה גִּידָיו בְּתוֹךְ שְׁאָר חוֹלֵי יִשְׂרָאֵל, רְפוּאַת הַנֶּפֶשׁ וּרְפוּאַת הַגּוּף, הַשְׁתָּא בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב. וְנֹאמַר אָמֵן:


שם : קרן ליבנת בת רינה

רפואה זיווג ישועה
רפואה שלמה לסבתא שלי ולסבא שלי בידור לבנה בת אילה רזלה חלפון יצחק בן רינה שסבתא תשתחרר הלילה מהמיון ותראה את הנכדים תחת החופה במזל ובשמחה.בבקשה תתפפללו עליהם


שם : צביה

תפילה לרפואה שלמה
לדנה בת צביה רפואה שלמה בריאות ושמחה, הצלחה במבחנים ופרנסה. החלמה מהירה. אמן


שם : לאה טלי'ה

פנויה לשידוך
חרדית מלומדת מנהלת חשבונות, מורה לא' ב' וגננת . כיום גננת בפועל, בת 22 יש לי גם אח בן 23 חרדי מחפש בחורה צדיקה צנועה ואיכותית.


שם : וייסמן שוש

מציאת זווג- בן זוג
בן זוג לנכדתי מעיין דודוביץ אנא הקדוש ברוך הוא מצא בן זוג לילדה הפה והחכמה מכל


שם : ליטל

פרי בטן
להתפלל לזרע קודש בר קיימא עבור ליטל בת חנה במהרה בימינו אמן!


שם : ליטל

פרי בטן
להתפלל לזרע קודש בר קיימא עבור ליטל בת חנה במהרה בימינו אמן!


שם : אירית

הריון
ללידה קלה בעזרת השם


שם : ברוך

ברכה
יהי רצון מלפניך ה' אליקינו בזכות הקדושים שמע תפילתי ושלח ברכה לבנותי לזיווג ופרי בטן


שם : שמחה

תפילה לרפואה שלמה
לבת שבע בת חנה רפואה בריאות וחיים של רחמים תפילה להחלמתה אמן ואמן


שם : שמחה

תפילה לרפואה שלמה
לבת שבע בת חנה רפואה בריאות וחיים של רחמים


שם : עזר בניטח

רפואה שלמה לאמא
ברכת רפואה שלמה לאימי אורה בניטה בת רזינה


שם : אסתי

פרנסה
מבקשת מציאת עבודה בדחיפות ופרנסה טובה


שם : יהודית

הצלחה לילדים
בזכות קריאת תפילה זו שיהיה הצלחה לילדיי אביחי בני ולגל בתי. זיווג הגון, פרנסה טובה והצלחה בכל אשר יעשו. אמן!


שם : שרה

שלום בית בריאות הנפש והגוף
שלום בית ובריאות הנפש והגוף , וזיוג לילדים


שם : סלביה סיבוני

זיווג הגון לדוד דודי בן סלביה
זיווג לדוד דודי בן סלביה'שהשם ימציא לדוד דודי את בת זוגו אשה יראת שמיים בעלת מידות טובות ואני מבקשת מבורא עולם שיחזיר בתשובה את כל ילדי עמו ישראל ובכללם את בני דוד דודי בן סלביה חזרה בתשובה מאהבה והצלחה בכל מעשה ידיו. אמן.


שם : רינה

בקשה להצלחה בהגשמת יעוד
אנא הקדוש ברוך הוא עזור לילדיי להגשים יעודם, הראה להם את הדרך, שלח להם אנשי אור שיעזרו להם, תן להם את ברכתך ושמור עליהם במצב של רווחה ושמחה. בריאות ,שמירה ופרנסה טובה לכל בני משפחתי ילדי בעלי אושר ושמחה לכל בית ישראל אמן...


שם : סוניה

תפילה לרפואה שלימה
לרפואת שלום בן מויאל בן אסתר


שם : רונית לוי

פרנסה טובה
מבקשת פרנסה טובה ובריאות לי ולבעלי על מנת שאוכל לחיות בכבוד ולכלכל את בני ביתי


שם : שרית

בריאות
ברכה והצלחה, רפואת הנפש ורפואת הגוף לילדיי: שירי-ליאת, ליאור-רן וזיו בני שרית, וזוגיות מוצלחת. לשרית בת זהיה זוגיות שניה מוצלחת


שם : לאה

בהצלחה לביתי במבחני הבגרות וקבלת ההתאמות שמגיעות לה אמן
ריבונו של עולם יצרת עולם נפלא אנא דאג לבתי להצלחה בחיים ובמבחני הבגרות ושבקשתנו להתאמות ייתקבלו אמו


שם : אורנית

הריון
בשורות טובות אמן כן יהי רצון


שם : עבודי גיניפר עבודי

success for my children and grandchildren
bsd may my son eliezer successfull marry arie successfully raise his children in health and kindness david find health and win his court case again the army sima and oren find shalom beit and health naomi and tomer may they give birth to healthy children


שם : תניה בת רשל

טפילה לילדים
שהקדוש ברוך הוא אבינו שבשמיים שישמור עילדיי ועל כל ילדי עם ישראל בריאות טובה ויאירו לנו משמיים ובכל לב של ילדינויהיו חיים טובים ובריאים וכל ילדי ישראל ישובו הביתה לארץ ישראל ...אמן


שם : אבלין

ברכהאבלין רכה לזיווג בני מאור
זיווגמאורז יונג הגון ופרנסה טובה בריאות איתנה לי ולבני מאור בן אבלין


שם : עפרה

ברכה לילדים
ברכה מהקדוש ברוך הוא לבני שלומי לנישואים וילדים, ברכה לשירן לילדים וברכה לנוי לזיווג טוב ומוצלח.ובריאות טובה לילדיי ולכל משפחתי, אמן! 


שם : לאה טלי'ה אודי'ה

זיווג
שה' ישלח זיווג הגון ראוי וטוב ל: חיים בן סיגלית חדווה ושלמה. ללאה בת סיגלית חדווה ושלמה. ליהודה בן סיגלית חדווה ושלמה. בזכות כל הצדיקים שזכותם תעמוד לנו אכי''ר. לזרע בר קיימא למרים בת סיגלית חדווה ושלמה,ושלמה חיים בן אילנית וארז.


שם : ליאור

ברכה לוירגיני בת איבון
בריאות הצלחה


שם : יוכבד דוד

זיווג
אבינו אב הרחמן שלח זיווג הגון משורש נשמתם לכל הרווקים והרווקות ובתוכם לבנותי האהובות:אביטל,אוריה,רינת וליבנת בנות יוכבד. אמן!


שם : רות

ברכה לזיווג
בזכות התפילה ובזכות קדושת ר"ח ובזכות יוסף הצדיק שיפתחו שערי זיווג לכל בני ישראל ובנות ישראל ובתוכם אלו שהגיעו לפרקם ומחכים להשלמת נשמתם, יהי רצון שיזכו השנה לעמוד תחת החופה ויקימו בניין עדי עד בקדושה ובטהרה בששון ובשמחה.


שם : אסנת

זיווג ופרנסה
אנא ממך הקב״ה זיווג נאה, מתאים ומוצלח לעידית ליברמן וכן פרנסה טובה ומוצלחת. אמן כן יהי רצון.


שם : אברהם

זיווג לבניי
שהקדוש ברוך הוא ישלח לליאור וצבי זיווג הגון שיחיו באושר ובעושר


שם : רחל בת לאה

הצלחה בפוריות
אבא שבשמים שמע את תפילתי בזכות מלך המשיח זכה אותי לזרע של קיימא במהרה אמן!


שם : אברהם

זיווג לבניי בריאות ופרנסה
בזכות תפילת הצדיק שהקדוש ברוך הוא ימלא את בקשתנו ותפילתנו לזיווגים מאושרים לבנינו ליאור וצבי בני שרה. לחיים טובים ושלווים לבננו יניב. בריאות. פרנסה. אושר ועושר. שנזכה לבואו של משיח צדקנו במהרה בימנו אמן. וישכון שלום בארץ.


שם : בת שבע

תודה
תודה ויישר כח לכם אתם מזכים אותנו.


שם : נורית

ברכה והצלחה
ברכה והצלחה לכי בני בני ישראל בריאות, זיווג ,ששון ושמחה ובשפע מאת השם יתברך ורפואה שלמה לאוהד בן דינה , ולניסים מקסים בן רנימה ולאבנר בן רנימה ולרנימה בת חרי'ה בתוך שאר חולי ישראל


שם : נורית

ברכה והצלחה
ברכה והצלחה לכי בני בני ישראל בריאות, זיווג ,ששון ושמחה ובשפע מאת השם יתברך


שם : רננה

בהקשר לשל"ה
למה עד השקיעה? אני חשבתי כמו כולם שזה מהשקיעה עד מחר


שם : נורית

ברכה והצלחה
ברכה והצלחה לכי בני בני ישראל בריאות, זיווג ,ששון ושמחה ובשפע מאת השם יתברך


שם : מרים

ישמע ה' תפילת רבים ויושיע כל אחד בתפילתו
נתנאל שלמה ,תמר, הודיה זיווג הגון בריאות והצלחה


שם : נורית

ברכה והצלחה
ברכה והצלחה לכי בני בני ישראל בריאות, זיווג ,ששון ושמחה ובשפע מאת השם יתברך


שם : כהן יהודה

ברכה
זיווג נאה ומוצלח עם בחור ירא שמיים כשר ואמיתי לביתי עדי בת דינה.אכי"ר


שם : גילי

בריאות
בריאות והצלחה לאיתן ולהראל בני גילי סיגלית, וברכה לזיווג הגון ופרנסה בקלות ובשפע לגילי סיגלית בת פנינה


שם : נורית

ברכה והצלחה
ברכה והצלחה לכי בני בני ישראל בריאות, זיווג ,ששון ושמחה ובשפע מאת השם יתברך


שם : חנה

פרנסה טובה
שבעז"ה תיהיה פרנסה טובה למיכאל מישל בן נסיה אסתר ושיוכל לעשות עם זה רק מצוות וללמוד תורה בנחת ולגדל את ילדיו בתורה ובמצוות ללא חשש פרנסה. אמן. "יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך אדני צורי וגואלי"


שם : דינה

זיווג
אנא הקדוש ברוך הוא בזכות התפילה שקראתי עכשיו תפתח שערי שמים לזיווג בני עידן בן דינה בעזרת השם יהיה לו זיווג משורש נשמתו גם לדולב בן דינה בעזרת השם ושיבנה בית המקדש במהרה בימינו .תודש טוב לכל עם ישראל


שם : מרגלית

תפילת השל"ה הקדוש
אמן, כן יהי רצון !! תודה רבה על התזכורת לקריאת התפילה. תבורכו.


שם : רחל

זווג
בזכות ראש חודש ובזכות הצדיקים. בורא עולם ישלח זווג הגון לבנותי.. הילה ומעיין ולכל ילדי ישראל..


שם : איריס

שלום עם בעלי
למען אוכל לגדל את ילדינו בשמחה.


שם : אתי אילה

לזיווג הגון במהרה
בזכות השל"ה זיע"א אני מבקשת רחמים וסיוע משמים לזיווגה של אתי אילה ,לזיווג הגון ומוצלח משמים ולכל בנות ישראל המעוקבות אמן.


שם : דליה

ברכה לצאצאים
אנא ממך השם הקדוש עשה שלבני עידו ואשתו שרית יהיה צאצא. ולעמיר בני שימצא את דרכו הטובה ובהצלחה.


שם : כהן צפורה

ברכה
שלחבזכות תפילה זו שתתגשם.אנא בורא עולם ברך את ילדי אלעד,מעיין ונועה יחד עם בני זוגם ומשפחתם בבריאות,הצלחה ומזל טוב אמן.


שם : נאוה

בקשה להצלחה בהגשמת יעוד
אנא הקדוש ברוך הוא עזור לילדיי להגשים יעודם, הראה להם את הדרך, שלח להם אנשי אור שיעזרו להם, תן להם את ברכתך ושמור עליהם במצב של רווחה ושמחה.


שם : מינו

ברכה וזיווג והצלחה
אנא ממך השם הקדוש עשה לילדי שרון וקארין זיווג כשר ומוצלח והצלחה בכל, עם מזל טוב אמן


שם : חגית

בריאות זיווג ביושר ופרנסה טובה
בזכות ברכה זו שתתגשם בזכות הקב"ה להדסה בת טובה מאיר בן הניה טל ותומר בן חגית שלווה שמחה רונית חיה ליאור בני הדסה לבריאות הצלחה והרבה שמחה בחיים אמן


שם : רחלה

הצלחת הבנים
הצלחה ונחת ובריאות לחן יפתח אבנר זוהר והראל בני רחלה


שם : הנרי כהן

הצלחה בזווג ופרנסה
יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. פרנסה וזווג מוצלח להנרי כהן


שם : אסתר

ברכה לזיווג
בס"ד---זכות השל"ה הקדוש,בורא עולם ישמע לתפילתם של כל אבא ואמא על ילדיהם לזיווגים הגונים ולהצלחה בכל מעשי ידיהם וחזרה בתשובה אמן,,,הקדוש ברוך הוא אומר: אתה רוצה ממני? גם אני רוצה ממך! לכן הורים יקרים אם אפשר שכל אחד יקח על עצמו קבלה כלשהי לכבוד השם יתברך מובטח לנו שבורא עולם יתברך שמו לעד שיזמן בקרוב זיווגים הגונים לילדינו ויזכו להקים בית נאמן בישראל על טהרה וקדושה אמן,,,אני מבקשת מהקדוש ברוך הוא שיזמן זיווג הגון לרן בן אסתר,,,ללורן פאני בת אסתר,,,בקרוב ממש ויצליחו בכל אשר יפנו יחד עם כל בני ישראל,,,חודש טוב ומבורך בבשורות טובות,ישועות,פרנסה בשפע עד בלי די,אהבת ישראל,בריאות איתנה,בריאות הגוף הנפש והנשמה,רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל,שלום בארץ ובעולם,שנזכה למשיח צדקנו ברחמים ולבניית בית המקדש במהרה בימינו,שתיבנה עיר הקודש ירושלים של זהב ותקים שכינתך מעפרא אמן נצח סלה ועד.


שם : רחלה

רפואה שלמה
רפואה שלמה למסודי בת מרים ולחנן בן שולה


שם : אורלי חיון

ברכה לזיווג הגון והצלחה
בזכות תפילה זו שתתגשם בע"ה אמן , אבא בורא עולם שלח את ברכתך לילדיי עמרם עמיר, מורן , דנית דינה, משה נתנאל, אלמוג בריאות , הצלחה ומזל , אמן אמן ואמן


שם : יהודה

זיווג הגון
בזכות תפלה זו יצלח מזלו של יאיר בן יהודה,ב"ה ימצא את זיווגו האמיתי במהרה.


שם : נ

זיווג
עופרה בת סינורה לזיווג הגון


שם : ליאור

זיווג
בזכות התפילה זו שלח זיווג הגון לליאור רפאל בן רחל אמן


שם : סלביה סיבוני

זיווג הגון לדוד דודי בן סלביה
זיווג לדוד דודי בן סלביה'שהשם ימציא לדוד דודי את בת זוגו אשה יראת שמיים בעלת מידות טובות ואני מבקשת מבורא עולם שיחזיר בתשובה את כל ילדי עמו ישראל ובכללם את בני דוד דודי בן סלביה חזרה בתשובה מאהבה והצלחה בכל מעשה ידיו. אמן.


שם : לאה

ברכה לילדיי ונכדי
אבינו שבשמים שמור על ילדי נכדיי חתני וכלתי מכל משמר והגן עליהם שיבורכו בברכת הכהנים הצלחה בכל מעשה ידיהם לטובה


שם : ליזי (עליזה) כהן

ברכה לבריאות, זיווג והצלחה
בזכות תפילה זו שתתגשם אנא בורא עולם שלח ברכתך לבריאות מלאה, לזיווג ולהצלחה בחיים, לבנותיי מורן כהן, לירון כהן בת ליזי עליזה כהן ודן כהן אמן ואמן


שם : מנחם טלמור

פרי בטן
מבקשים לבתנו תמר בת רונית, פרי בטן וזרע בר קיימא. במהרה בימינו. אמן.


שם : יהודיה

תפילות
אין מה לרשום בתגובה שמות ותפילות - התפילות תתפללו לבורא. ושיתקבלו כל תפילותינו


שם : כוכבה

זיווג הגון וכשר לבניי
אבא בורא עולם שלך את ברכתך לילדי אופיר ולירון לזיווג הגון וכשר בריאות הצלחה ואושר


שם : חנה

זרע בר קיימא
לויטלי בן אסתר חנה ב"ה בזכות כול הצדיקים זרע בר קיימא במהרה בקלות אמן


שם : אסתר

ברכה
בזכות תפילה זו שכל אישה מישראל שרוצה להתפקד שתבורך ותזכה לילדים, שבתי הילה תצליח ותהיה מברוכת עם שלום בית ותזכה לגדל את ילדיה בהצלחה דביר יובל ועידו, שביתי ארבל יהיה לה זיווג הגון ושתזכה לילדים ב"ה


שם : אילנה

ברכה לבריאות וזיווג
יהי רצון שעדיאל יעקב בן אילנה יזכה לבריאות שלמה ולזיווג הגון בקרוב. יהי רצון ששושנה בת אילנה תזכה לזיווג והצלחה אמן


שם : אדרי אסתר

תפילת השל"ה
בס"ד בזכות תפילה זו יזכה בני נתנאל בן אסתר לפרנסה בדימונה עדיאל אליהובן אסתר לזיווג הגון רפאל בן אסתר שיעלה במעלות התורה אורטל ימימה בת אסתר ללידה קלה דניאל בן אסתר ז"ל לרפואה שלמה וכל הישועות


שם : אורה

ברכה לזווג
אנא בורא עולם שלח בבקשה בקרוב זווג הגון מן השמיים לנתנאל בן פלורה זווג של ברכה זווג של אושר וברכה זווג של הקמת בית כשר ונאמן בישראל, זווג של זרע של קיימא .


שם : כרמית ברזילי

ברכה
ברכעל בני אפק נחת רוגע מזל והצלחה בכל אשר יפנה


שם : סיגל בן עמי

פרי בטן
בזכות תפילה זו, שתתגשם, ובעזרת השם אזכה לפרי בטן ובשנה הבאה בעזרת השם אזכה להחזיר בזרועותיים את ילד


שם : יעקבי פרח

לזיווג והצלחה לרון בן פרחה
ברכה לזיווג לרון בן פרחה יעקבי שבמהרה יתחתן ויקים בית בישראל ברכה לילדי רון ושיר לנכדי יהונתן ועידו בריאות הגוף והנפש אמן


שם : חגית

ברכה
בריאות ,שמירה ופרנסה טובה לכל בני משפחתי ילדי בעלי הורי אושר ושמחה לכל בית ישראל אמן...


שם : יעלי צפורה לוינגר

זיווג הגון
בזכות תפילה זו שתתגשם, אבא בורא עולם שלח לי את בן זוגי המייועד אמן


שם : אסנת בנימין

ברכה לדיווג והצלחה
בזכות תפילה זו שתתגשם , אבא בוראה עולם שלך את ברכתך לילדיי רועי דן בנימין ולוטם הדר בני אוסנת בנימין בריאות, הצלחה ומזל אמן.


שם : חנה בת לילי

רפואה שלמה בריאות הגוף
אחלמה שתחזור לעצמה אמן


שם : גלית

זיווג הגון
אנא ממך בורא שמיים, שלח לכל בנות ישראל הרווקות זיווג הגון, ואנא ממך ברך את בתי אורטל בת גלית בזיווג הגוי, בבחור ירא שמיים , טוב לב ועושה חסד אמן כן יהי רצון!!


שם : יונתן

תפילה לרפואה שלמה
לרפואת איריס בת חביבה


שם : שרה בת אסתר

ברכה
בריאות לאמא שלי , הצלחה ,פרנסה טובה שמירה מעין הרע .


שם : מיטל

רפואה שלמה
לרפואת אימי גילברט בת פורטונה רפואה שלמה שהתפילות התקבלו אמן


שם : מיטל

רפואה שלמה
בבקשה בבקשה להתפלל עבור אימי גילברט בת פורטונה לרפואה שלמה אמן שתצא מהמצב אריכות ימים תודה


שם : עופר

לרפואת מרת אימי
לרפואתה של מרת אימי עטרת ראשי ג'ילברט בת פורטונה,שהקדוש ברוך הוא ירפא אותה בכל איבריה וכל גידיה ושתשוב לאיתנה במהרה.אמן כן יהי רצון.


שם : אורנה

תפילה לפרנסה טובה
אני מבקשת בריאות ופרנסה בשפע לי ולבני משפחתי.


שם : אוה

הצלחה בזיווג
בזכות תפילה זאת אבא שבשמיים הצלחה בזיווג לדניאל בת אוה שזיווגה יהיה זיווג משמיים חיים טובים כל אשר תעשה תשכיל ותצליח ובורא עולם ימלא את ממשאלות ליבה לטובה


שם : אוה

זיווג הגון
זיווג משמיים לדניאל בת אוה עוד השנה אמן


שם : עדי

תפילה לרפואה
לרפואת עדי בת כרמלה


שם : תקוה

מכירת דירה
שימי כוס סוכר בפינת החדר ותתפללי לבורא עולם שבזכות רחמיה וחסדיו הרבים יעזור לך במכירת הדירה


שם : יהודית

ברכה ופתיחת מזל
זוגיות ופרנסה לאביחי בן יהודית שיפתח לו המזל במהרה אמן!


שם : נינה

על תפילה למבחן.
זה פשוט מרגש!! !! תודה רבה למי שכתב את זה, אלוהים ישמור אליך! !! ממליצה מאוד.


שם : עידן

להיתפלל למציאת בת זוג
תפילה למציאת בת זוג טובה לעידן בן דינה


שם : אני

תפילה לרפואה ממחלה קשה
לרפואת חיים בן עיישה, אדם צדיק וטוב לב.


שם : מני נפתלי

אתר נפלא
נעשה ונצליח


שם : מזלה

בריאות פרנסה שלום בית זוגיות פרנסה לכפיר לשלום ליהושעביאות פרנסה
זוגיות ואשה טובה לכפיר פרנסה בריאות גם לשלום שלום בית פרנסה ליהושע בריאות פרנסה ושלום בית וחיים שקטים ללא מחלוקות לכולם ולכול בית ישראל אמן סלע


שם : יגאל

יפתח לי המזל בזיווג
יגאל בן אסנת אני גיל 43 רווק רוצה שיפתח לי המזל בזיווג יש בחורה מאוד מוצא חן בעיני רציתי שיפתח לי המזל בחורה שקוראים לה נטלי שתיהיה הזיווג שלי ב"ה. איזה תפילה עלי להתפלל.?


שם : סימה

תפילה לרפואה שלמה
רחמים בן שדרה שושנה עבר ניתוח לכריתת לבלב, טחול וכיס מרה בבקשה להתפלל עליו לרפואת הגוף והנפש


שם : .

לדניאל בוסקילה בן רינה בוסקילה
לרפואתו השלמה


שם : דליה

בריאות
בריאות לברנרדו בן סול


שם : אור

בשורות טובות לכולכן
שלא ייתש כוחכן חיזרו ואימצו נשות ישראל ויהי האל עמכן אמן.


שם : מרינה

להתפלללל בבקשה!!!
נאאאא להתפללללל לזוהר במצב אנוש!!!


שם : מיכל

לרפואת התינוק שטבע באמבטיה
זוהר בן גלית


שם : אלברט אבוהרון

להתפלל לרפואתה
גולדה דבורה בת פרלה


שם : יוסף

יחיאל אוריהו בן רבקה
נא להסיר את בקשת התפילה לרפואת יחיאל אוריהו בן רבקה שהלך לעולמו. יהי זכרו ברוך


שם : יוסף

יחיאל אוריהו בן רבקה
נמצא במצב קשה ונותר להתפלל לחסדי ה'


שם : רחל

בגרויות
שתהיה הצלחה לכולנו בכל המבחנים ובכל הבגרויות בעזרת ה'


שם : יעקב

רפואה למרת אימי
אם אפשר בבקשה להתפלל לרפואת סילביה בת איזה במהרה


שם : יוסף

יחיאל אוריהו בן רבקה
נמצא במצב קשה ונותר להתפלל לחסדי ה'


שם : איתיאל משה

בגרויות
אנא ה' עזור לי להצליח בבגרויות בציונים מצוינים בגרויות ב: בגרות במתמטיקה כ"ב אייר תשע"ד. ובגרות בגיאוגרפיה י"א בסיוון תשע"ד.ובבגרות בלשון בי"ד סיון תשע"ד. ובבגרות בהיסטוריה בכ"ה סיון תשע"ד, ובבגרות באנגלית ב ט' תמוז תשע"ד, ובבגרות במתמטיקה בי"ב תמוז תשע"ד.


שם : חרות

אורטל גושן
נא להיתפלל לרפואתה של אורטל גושן החולת סרטן בבקשה ..!! אלווהים?? "אל נאא רפאא נא להה"


שם : מיטל

רפואה שלמה דחוף לאימי
רפואה שלמה לגילברט בת פורטונה אמן


שם : מירב

פרנסה
מבקשת פרנסה טובה ובריאות לי , לבנותי ולכל בני משפחתי .


שם : יוסי

פרנסה טובה בקליניקה
תודה לשומע תפילה.......


שם : אסתר מלר

תפילה להלני אילנה
תפילה לבריאות להחלמה מהירה והתחזקות וריפוי של האפנדיציט


שם : יתרו

בריאות
בבקשה לבריאות טובה ולהפסיק לגרד את הגוף זה פשוט מאוד מפריע לי .תודה


שם : איריס

מסך על הפרק
ערב טוב ,אני לא מבינה למה יש מסך על הקריאת תהילים??זה מפריע לי ואני לא מצליחה להוריד אותו ולקרוא תהילים .


שם : ברלב מיכה

דוד בן מסעודה ואורה בת רוזין
חמי וחמותי חולים מאוד במחלה וזקוקים לתפילותיכם לרפואה שלמה בבקשה


שם : ענבל

בריאות גוף ונפש
מברשת לבני ארז אהרון בריאות גוף ונפש לי לידה קלה ולבעלי פרנסה ושפע.


שם : ענבל

עילוי נשמת אבי הצדיק
לעילוי נשמתו של אבי שאול אהרון בן כנען ז"ל


שם : יעל

זוגיות ופרנסה טובה
יהי רצון שבזכות כל התפילות הנובעות מן הלב ובזכות פיטום הקטורת, שתהה פרנסה טובה לכל בית ישראל וזוגיות טובה לכל הרווקים והרווקות ולכל איש או אשה פנויים. בריאות והצלחה לכולם אמן. באהבה


שם : יוסף

אורי אליצור
להתפלל לרפואת יחיאל אוריהו בן רבקה (אורי אליצור) לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל


שם : תומר יצחק

זיווג הגון
בזכות רבי שמעון בר יוחאי בבקשה להתפלל לזיוג הגון וטוב לכל רווקים והרווקות וכן לתומר יצחק בן לואיז לזיווג הגון וטוב אמן כן יהי רצון .


שם : לילך

להתפלל על בריאות איתנה
בבקשה להתפלל על בריאות איתנה למשה מוריס בן רבקה במצב קשה לאחר ניתוח לב בטיפול נמרץ.


שם : שלמה

בבקשה להתפלל לרפואה שלמה
ללאון בן אלכסנדרה


שם : אתי

רפואה שלמה
ברכה לבריגיט אסתר בת מריגאן ציפורה לרפואה שלמה וברכה לברכיים ולכף הרגל במהרה שהכל יעבור כלא היה אמן וברכה לעינב בת בריגיט אסתר שהכל יהיה בסדר בבדיקות והכאב יחלוף אמן


שם : אתי

רפואה שלמה
ברכה לבריגיט אסתר בת מריגאן ציפורה לרפואה שלמה וברכה לברכיים ולכף הרגל במהרה שהכל יעבור כלא היה אמן וברכה לעינב בת בריגיט אסתר שהכל יהיה בסדר בבדיקות והכאב יחלוף אמן


שם : עינב בת מרים

רפואת אבי ולידה קלה לאחותי
בזכות כל הצדיקים שלחו נא ברכת רפואה לאבי ציון בן כוכבה שיקום על רגליו במהרה ובריאות איתנה אמן ! וברכו את חיננית כוכבא בת מרים ללידה קלה ומהירה אמן ! רפואה שלמה בריאות אמן כן יהי רצון .


שם : מיכל

מבקשת פרנסה ובריאות
מבקשת פרנסה טובה ובריאות הגוף והנפש לכל עם ישראל ולי


שם : אברהם

חושב על משה ו
אולי משהו יכול לעזור ל


שם : שני

פרי בטן וזרע בר קיימא
היום יום הישועות בבקשה להתפלל שתזכה עוד החודש ב ה .אמן ואמן


שם : שני

פרי בטן וזרע בר קיימא
להתפלל היום יום הישועות לפרי בטן וזרא בר קיימה


שם : נאוה

ברכה לזיווג
לזיווג הגון משורש נשמתה למוריה בת נאוה


שם : תמי

זיווג הגון לבני
אנא הקדוש ברוך הוא שלח לבני טל בן תמר זיווג הגון, בזכות הצדיק רבי שמעון בר יוחאי. זכותו תסייע בעדנו. אמן


שם : יהודית

זוגיות ופרנסה
בזכות ההלולה היום מבקשת תפילה וברכה לבני אביחי לפרנסה ולזוגיות. אמן!


שם : רחל שרון

אודרי בת אוולין
אודרי בת אוולין מאוד חולה וזקוקה לתפילותיכם! לבת שלה יש בת מצווה ביום חמישי בע״ה. בשורות טובות


שם : שלמה

תתפללו בבקשה לרפואה שלמה
ללאון בן אלכסנדרה


שם : אושרי חי אברהם

מצב מאוד קשה כלכלית ובריאותית
אני מאוד מיחד לאבי שבשמיים שתיקוים הפסוק תשועת האל כערף עין אני מיתחנן לאבי שבשמיים שישפר את מצבי הקשה מאוד מאוד בבקשה מכבודו הרם שאין ולא יהיה במקומו אני מזה במצוקה קשה אבי אנא הושענא אנא הצליחה נא בבכל שם של בקשה אבי מולידי אנא אנא אנא 0522547230


שם : יצחק בן אבלין

פרנסה טובה, בריאות ומעשים טובים
ב"ה יתברך שפע, בריאות ופרנסה טובה לי לכל ב"ב ולכל עם ישראל בעזרת השם יתברך. יהוה גדול לעולם יהוה


שם : ברורי"ה בת דינה

בברכת הצלחה בדרך לטסט
בזכות רבי מאיר בעל הנס: אלוקי רבי מאיר בעל הנס ענני. אלוקי רבי מאיר בעל הנס ענני, אלוקי רבי מאיר בעל הנס ענני,אמן ואמן,


שם : אסתר נחום

רפואה באמצע ניתוח
הילד הצדיק ינאי בן סילביה עכשוי בניתוח . בבקשה לברכו שיצא בריא ושלם מהניתוח בכל רמח איברים וסישא גידים. בריא ושלם לאמו סילביה בת אילנה שתחייה ואבוי אסף בן אסתר . תודה


שם : נורית

בקשה ותפילה
מבקשת בריאות טובה פרנסה לילדי ליאת ובן שיעלו ויצליחו בכל מעשיהם, לשלום ושקט לכל עם ישראל, מי יתן ונזכה לגאולה שלמה בקרוב.


שם : מאיר רפאל בן סגלית

זיווג הגון ובריאות
רפואה שלימה ובשורות טובות שיזכה להקים את ביתו בקרוב


שם : טל

מבקשת פרנסה טובה
מבקשת פרנסה טובה ובריאות הנפש והגוף לי ולבעלי היקר


שם : מירי

לעילוי נשמת
לכבוד הצדיק רבי מאיר בעל הנס שיתפלל עלינו שנזכה להמלכה והכתרת מלך המשיח עכשיו ברחמים


שם : תילה

כל הכבוד
כל הכבוד לכם על העשיה מין השמים יחזירו לכם כפלים תמשיכו ככה


שם : יהודית

הצלחה בפרנסה
מבקשת תפילה מיוחדת לבני אביחי בן יהודית להצלחה במציאת עבודה הצלחה בראיון שהיה לו אמן ויקבל תשובה חיובית.


שם : שירן דרי

פרנסה טובה ובריאות
מבקשת אני שהעסק שלנו united express construction שנמצא בחול יעלה ויצליח וישגשג ובזכות זאת נוכל לחזור לארץ הקודש ובריאות לי ולבעלי היקר פרדי חמיאס ובתי מיה חמיאס אמן


שם : סיגל

בריאות
בריאות הנפש הגוף לכל עם ישראל אמן...


שם : אנונימית

טסט שישיי
בעזרת ה׳ שאני אעבור טסט שישי הקרוב תתפללו בשבילי אני מאמינה באמונה שלמה שאני אעבור בזכות ה׳ יתברך!!!!


שם : דני

תפילה ועילוי נשמת
לעילוי נשמת הורי היקרים חומה ויקטור בן מישה ורחל בת נוארה ובריאות שלמה לדני בן רחל


שם : שרה

בגרויות
אנא ה' עזור לי להצליח בבגרויות בציונים מצוינים בגרויות ב: בגרות במתמטיקה כ"ב אייר תשע"ד. ובגרות בגיאוגרפיה י"א בסיוון תשע"ד


שם : ברוררי"ה בת דינה

הצלחה בהוצאת רישיון
בזכות הרב מרדוכי אליהו זצק"ל


שם : חגית

לגבי בקשות להקדשה
שלום ותודה על זיכוי הרבים.רציתי להעיר שבכתיבת שם לברכה ולחיצה על אנטר ישירות עובר לפרק הבא. לא בטוח שהפרק אכן נקרא . המשך יום מקסים


שם : עומרי

מזל בת שמחה
לרפואה שלמה ובשורות טובות


שם : אביבית

זיווג בריאות
שמי אביבית בת דורה בת 38שאן לי הצלחה בזוגיות ואני עדין לבד ורווקה מצבי הנפשי הרוס דיכאון ממתחים וכאבים בצוואר ובעורף חנק בנשימה ועוד


שם : לימור

נא להתפלל דחוף בבקשה
בעה נא להתפלל על משה-מושיקו בן אסתר שנפל על גבו וכעת מפונה לבית החולים. הקבה יזכה אתכם ואת כולנו בבשורות טובות אמן כן יהיי רצון!!


שם : אדווה

בשורות טובות
בעזרת השם שאדע בשורות טובות, הריון תקין, לידה קלה ובידיים מלאות


שם : עדינה

זיווג לבני
אנא אלוהיי ברך את בני חן בן עדינה בזיווג טוב ומאושר ובפרנסה טובה אמן ואמן.


שם : עדינה

פרנסה וברכה
אלוהיי עזור לי כספית שלא אזדקק לעזרה מאחרים אנא אלוהיי מלך העולם ושבני בכורי ימצא זיווג טוב ופרנסה טובה וששני ילדי יהיו בריאים ומאושרים.


שם : מיטל

רפואה
רפואה שלמה לאימי גילברט בת פורטונה שיהיה נס אמן


שם : יוסף

אברהם יצחק בן יהודית
נא להסיר את בקשת הרפואה לאברהם יצחק שהלך לעולמו ונותר להתפלל לעילוי נשמתו


שם : מילנה

רפואה שלמה
תתפללו בבקשה לרפואה שלמה ומהירה של עידן מנשה בן מילנה.


שם : מילנה

רפואה שלמה
תתפללו בבקשה לרפואה שלמה ומהירה של עידן מנשה בן מילנה.


שם : דוד

רפואה שלמה לאימי
להתפלל לרפואה שלמה לסוריה בת אשמת שהמחלה תעלם ושהיו בשורות טובות לה ולכולם אמן ואמן.


שם : מיטל

רפואה שלמה
לרפואת גילברט בת פורטונה בבקשה להתפלל


שם : jo

לפרנסה טובה והצלחה אמן
ברך את ילדיי לפרנסה טובה והצלחה אמן. שמע את תחינתי אליך שנוכל בעזרת השם לשלם את חובותינו במהרה אנא השם עזור לנו


שם : יהודית

זיווג
לברך את עידן בן יהודית למציאת זיווג הגון במהרה בימינו אמן.


שם : בתיה

בריאות
בה"לבריאות ונחת ופרנסה טובה ולהצלחה במשפחתון ולזיווג טוב לילדי אמן


שם : איריס מזרחי

תודה
תודה רבה על הכתבה.


שם : ריקי

הצלחה, ברכה ובשורות טובות
הצלחה, ברכה, בריאות ובשורות טובות לאברהם אוזן בן רבקה ברכה, און אליהו אוזן בן אסתר ארנה וריקי רבקה פרחי בת אסתר ארנה. שיצאו מכל הצרות הכלכליות ויצאו לדרך חדש ומוצלחת ללא צרות ובעיות. שיצליחו למכור את העסק וציודו ולכסות את החובות. אמן ואמן


שם : מירב

לזרע בר קיימא
בבקשה כל מי שיכול להתפלל לזרע בר קיימא למירב בת רות


שם : אושרת

הריון תקין
שאלוקים יברך אותי בעובר וילדים בריאים, ונחת וישמור על כל חיילי ישראל ועל הריון ולידה תקינים


שם : יוסף

רפואה שלימה לאברהם יצחק בן יהודית
עבר תאונה קשה ונמצא במצב קריטי


שם : יונתן

רפואה שלמה
חבר קיבל את המחלה שוב לרפואתו של מתן בן ברנדה. תודה


שם : יהודית

תפילה וברכה
תפילה וברכה לבני אביחי שיוסרו ממנו העיכובים, שימצא עבודה טובה וזוגיות הגונה במהרה אמן כן יהי רצון.


שם : יהושוע

פרנסה בריאות
מבקש ומתחנן מבורא עולם שישלח לנו פרנסה טובה בריאות והצלחה בלימודים של הילדים


שם : נורית

רפואה שלמה
לאימי ומורתי רנימה בת חרי'ה


שם : נורית

רפואה שלמה
לאימי ומורתי רנימה בת חרי'ה


שם : יוכבד תהלה

רפואה שלמה
לנעמה אסתר בת יוכבד תהלה שבזכות כל התהילים תזכב תזכה לחיים טובים וארוכים שתאכל טוב וזכה לגדול לחיים טובים וארוכים בזכות רבינו עובדיה יוסף זכותו תגן עלינו לעד אמן.


שם : נורית

רפואה שלמה
לאוהד בן דינה במאור עיניו, אמן סלה!


שם : מיטל

רפואה שלמה
להתפלל להתפלל שהתפילות התקבלו לרפואת אימי גילברט בת פורטונה רפואה שלמה אמן אמן


שם : גלעד

לרפואת אבא יחאל בן שרה


שם : יתרו

בריאות
בקשה לבריאות ליתרו יש בעיה בעור מבקש בריאות


שם : דליה

לעילוי נשמת
החיילת צילה אדלר רובין


שם : יעקב בן רבקה

בקשה להעלמת הגידול מהראש
אני מתחנן לאלוהים שמחק לי את הגידול מהמוח וירפא אותי לחלוטין אמן ואמן


שם : משה שפיגלר

אהבת השם יתברך
אוהב אותך אבא שבשמיים אין עלייך מלך מלכי המלכים


שם : אברהם

עזרה בפרנסה
אני יודע שכל ההצלחות של האדם מגיע רק ממך צדיק אם רשע


שם : מור

אבי חולה
רפואה שלמה במהרה לאבי האהוב מאיר בן חנה בבקשה שיבריא במהרה


שם : רחל

רפו"ש לנאור פרוספר בן שרה
עבר תאונה קשה ונמצא בטיפול נמרץ, שיהיה לו רפו"ש בתוך שאר חולי ישראל


שם : רחלי

פרי בטן
נא להתפלל על משה בן שרה שרה רחל בת אסתר אוסנת לזרע בר קיימא


שם : שרון

מציאת זיווג
לברך את שרון בת יפה למציאת זיווג במהרה אמן


שם : הראל

רפואה שלמה
רפואה שלמה לנחמה בת שרה


שם : עדי

רפואת הגוף והנפש
לחולה ראובן בן רחל רפואה שלמה מהמחלה.


שם : אבירמה. בת ויקטטרין

פרנסה. טובה. וזוגיות טובה
מבקשת לברכה לפרנסה טובה , וזוגיות טובה עם פנחס עד שיבה טובה


שם : טלי

רפואת מרים בת עליזה
רפואה שלמה שהקדוש ברוך ירפא ויחיה את מרים בת עליזה ילדה בת 15 ששוכבת בבית חולים במוות מוחי בבקשה להתפלל הרבה


שם : שרית

לרפאת סרגיי חתמוב
רפואה שלמה לסרגיי חתבוב בן לובילה חתמוב


שם : חזי

להכין ספר לאמי. לרפואה שלמה
חביבה בת. רגינה. רפואה שלמה להכין ספר לרפואתה מי שברך רבותינו אלהי יצחק אברהם לאה ושרה חביבה בת רגינה אמן ואמן ואמן


שם : שוקי

לעילוי נשמת
משה בן חנום מזון תהייה נשמתו בגן עדן


שם : לינור

לרפואת אמא
רפואה שלמה לאמי האהובה, אילנה בת הדסה אוזן, בבקשה שתנצח את המחלה הזו, ותזכה בבריאות עד 120.


שם : סיון

תפילה לשלום העובר
שהכל יעבור בשלום ושאני לא אדע צער רפואה שלמה לכל עם ישראל אמן


שם : סיון

לרפואת סבי
רפואה שלמה למנחם דרורי בן רחל דרורי(פייגה)שיתאושש מהניתוח ושמצבו יתיצב אוהבים אותך סבא מחכים לך שתחזור אמן אמן אמן


שם : linoor

בשורות טובות
בע"ה הריון תקין ובריא ועובר בריא בכל עיברו


שם : עומר יצחק בן עדי

בן שנה וחצי התגלה אצלו גידול
רפואה שלמה לעומר בן עדי שיבריא מהמחלה בקרוב.


שם : מיטל

רפואת אימי
לרפואת גילברט בת פורטונה נס אמן


שם : כרמית

פרנסה
אני מבקשת פרנסה טובה ושבעלי ימצא עבודה טובה ושיהיה לנו חיים טובים ומאושרים


שם : אפרים

לרפואה שלמה של יהודית וייסמן
בבקשה תתפללו למען ניצולת השואה יהודית וייסמן שנמצאת בבית חולים בקנדה. http://www.canadainternational.gc.ca/sweden-suede/eyes_abroad-coupdoeil/IHRA_AIMH-2014.aspx?lang=eng רפואה שלמה


שם : אסתר

פרי בטן
לזרע בר קיימא לשירי בת אסתר


שם : יהודית

זיווג ופרנסה
זיווג הגון לבני אביחי בן יהודית ולבתי גל בת יהודית, הצלחה בכל מעשי ידיהם ופרנסה טובה אמן!


שם : סימה בת חנה

ניתוח שיעבור בהצלחה רפואה שלמה
רפואה שלמה שהניתוח יעבור בהצלחה לסימה בת חנה בריאות אושר ואריכות ימים מודה לכם וישתבך שמו לעד אמן


שם : אלי

פרנסה
פרנסה טובה לבן .


שם : נורית

בריאות פרנסה וזיווג לבני משורש נשמתו
מבקשת פרנסה טובה לילדיי ושיצלח בידם לבנות ביתם בנאמנות.ובריאות וזיווג הגון לבני משורש נשמתו.אמן כן יהי רצון.


שם : גדעון

זיווג לביתי
אנא הקדוש ברוך הוא שלח זיווג אמיתי והגון שני חיה בת שרה במהרה. ה' אל תאחר. אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא אמן


שם : אלכס

רפואה שלמה
רפואה שלמה לנינל בת ליליה,שהניתוח יצליח, ושתחלים ממחלת הסרטן


שם : הראל

רפואה שלמה
תנו תפילה לנחמה בת שרה


שם : בידור לבנה בת אילה רזלה

רפואה שלמה
אנא בזכות הימים האלה תתפפללו עלי בידור לבנה בת אילה רזלה וחלפון יצחק בן רינה לבריאות ולנחת ולאריכות ימים ובזכות המזמור שאמרתי יגן בעדי וישמור ויציל אותינו אמן


שם : אורית בת אריאלה ברכה

כל המתפלל על חברו נענה תחילה
שבעז״ה כל אישה ברשימה תתפלל אחת על השניה ונשמע בשורות טובות במהרה בימינו!!


שם : אלירן רם

הודיה
אני רוצה להודות לשם יתברך אני כול כך אוהב אותך אבא שלי שבשמיים ובארץ אני אפס לרגליך אין עוד מלבדך חזק את כול עמך ישראל ברוב עוז ושלום ותן בנו ברכה לאורך עולם תמיד תיהיה איתנו ואל תעזוב אותנו לעולמים אתה מלך טוב ורחום ואמת מי אל כמוך מי אל כמוך ספרו בגויים כבודו לכול העמים ספרו עלילותיו אין גדול כשם יתברך אני אוהב אותך אבא שלי שבשמיים תודה על כול רגע שאני חיי וחווה לטוב ולרע אבא תודה כלום לא מובן מאיליו ללא לא הייתה רוצה תודה .... באהבה הבן שלך אלירן רם


שם : טליה

תפילה
בבקה לקרוא לרפואת דניאל טפמן בן אילנה ילד בן 15 שנלחם כרגע על חייו


שם : אלה

רפואה שלמה לסבטה בת טובה
להתפלל להצלחת הניתוח של סבטה בת טובה בת 33


שם : רונית דניאל

ניתוח בן ציו דניאל
בן ציון יגאל דניאל בן רונית גיא מרדכי בן רונית יעקב בן מזל ענבל בת רונית רונית בת רמה יגאל בן שרה רמה בת סטלה שילת בת רונית


שם : יהושע

ברכה לפרנסה טובה
אני מבקש ברכה לפרנסה טובה לי ולכל משפחתי אני מבקש מבורא עולם פרנסה מכובדת והצלחה לבת בבחינות הבגרות שלהפ


שם : שייקה

פרנסה ואושר
מי יתן שהגזלה שנלקחה ביום ט בתי שרי תשע״ג ושגרמה לבעיות בפרנסה תוחזר בס״ד


שם : סיון

זיווג
ה׳ יברכך את סיון בת ענת לזיווג בקרוב,אמן!!!


שם : עופר בן ציפורה

רפואה שלמה
בקשה להתפלל לעופר בן ציפורה לרפואה שלמה


שם : יפעת

צהבת
תקראו תהילים לבתי אדל סאלי בת יפעת לרפוא שלמה לצהבת שהבדיקות יצאו טובות אמן


שם : יהודית

ברכה לפרנסה
ברכה לפרנסה לבני הבכור אביחי כהן בן יהודית. ללא עבודה בערך כשנה. מבקשת ברכה לפרנסה לזיווג ולהצלחה.


שם : שלי רחל בת לינה

לרפא את העיננים בדחיפות
בבקשה להתפלל עבור שלי רחל בת לינה לונה בדחיפות על עיניים שלה שיתרפו מהר.


שם : גאולה בת דינה

זיווג שלום בית בריאות לי לילדי
אנא אדוני הושיעה נא אנא אדוני הצליחה נא...בעזרת השם שמי גאולה בת דינה מבקשת מהקדוש ברוך הוא זיווג בריאות הנפש והגוף הצלחה ושלום בית ואהבה לילדי,אמן כן יהי רצון.


שם : תהילה

תפילה לרופאה שלימה!!!
סבטה בת טובה שתעבור את הניתוח בראש בשלום אמן ואמן....דחוףףףףף


שם : מיטל

גילברט בת פורטונה
לרפואה שלמה בעזרת השם


שם : דיוויד

מבחן בניורולוגיה
אנא ה׳ עזור לי לעבור בהצלחה את המבחן היום- זה נורא חשוב לי.


שם : אלמוני

תפילה
בבקשה להתפלל לשרה בת רוזה שתחלים ממחלת הסרטן, תודה רבה לכל המתפללים וברוכים תיהיו


שם : ארז אלעזר עזרא

אבינו מלכנו העליון לכל
אנא בכח, ברך את כל המגיבים לשם ובשם, עשה אתם ישועות חוס ורחם עשה חסד שא עוון והעבר חטאים, כל מזמורי התהילים שאני קורא מדי יום כל לימוד שיוצא מפי אליך הקדוש ברוך הוא כל קריאת אות מילה פסוק פרק יגיעו בצינורות הקדושה והתהילה הנצחית אשר בידך הם ואתה עשיתם, ויחזרו באותה דרך אל המגיבים הברוכים ושם המבורכים בשמם. אמן ואמן.


שם : יתרו

צריך רק להאמין
בריאות לי ולכול עם ישראל


שם : יסכה בת זלדה

בריאות הצלחה והגשמה עצמית
בריאות, הצלחה, ומימוש והגשה עצמית, אמן!


שם : גיל

ברכה לפרנסה
אבא שלי פוטר מהעבודה ולא מוצא עבודה כבר כמעט חצי שנה אני מבקש ברכה לסגולה ופרנסה


שם : אושר בנגמין

לבריאות ופרנסה
חג כשר ושמח לכל עם ישראל


שם : אסתר בת עליזה

תפילת החלמה
בבקשה להתפלל לאמא שלי אסתר בת עליזה שתרפא במהרה אמן אמן אמן ממחלת הסרטן הארורה!


שם : אתי

תפילה לרפואה
מי יתן ובזכות תפילה זו תיתרפא הילדה שנ דפנה רפואה שלמה


שם : Hannah

Joelle
יהי רצון שההריון יעבור בשלום והלידה תהיה קלה ללא כל סיבוכים בשעה טובה


שם : משה

תפילה לרפואה שלמה ומהירה
רינה מלכה בת סולטנה שושנה


שם : שרית

זיווג לבני זיו
זיווג הגון לבני זיו בן שרית, שתהיה לו זוגיות טובה ומתאימה משורש הנשמה, הצלחה בכל מעשי ידיו, ופרנסה טובה. לבני ליאור בן שרית, הצלחה בעבודה ופרנסה טובה אמן!


שם : עדן בת ריקי

תפילה לרפואה שלמה
עדן בת ריקי לבית משפחת עמר נמצאת בטיפול נימרץ כבר מספר ימים מונשמת ללא הכרה ואין הרופאים יודעים לגעת בנקודה שממנה הגיע מצבה כל כך קשה


שם : אורה חיה בת שמחה

דחוף!!!!
נמצאת במצב אנוש בטיפול נמרץ, להתפלל לרפואת אורה חיה בת שמחה. תודה רבה


שם : עדנה בת תרנג

ברכה לבריאות שלמה ושמחה בל
אני מבקשת ברכי לילדי דביר סיון נופר וגל הצלחה בכל בריאות ושמחה בלב גם לעדנה ומורדכי


שם : נילי

פרנסה לבני גיא שלמה
לאחר כמעט עשר שנים של טיפולי פוריות זכתי בשני נכדים מקסמים ואז פוטר בני מהעבודה מבקשת בשבילו ברכה מבורא עולם לפרנסה מכובדת למשפחתו


שם : יהודית

תפילה
תפילה לעילוי נשמתה של ברטה לוי בת פרחה שנפטרה שלשום בלילה. יהי זכרה ברוך!


שם : בת אל

להתפלל בבקשה
בבקשה להתפלל לפנחס חיים אליהו בן שימי לרפואה שלמה בטיפול נמרץ !! בבקשה כל מי שמתפלל יבורך מפי עליון


שם : עדנה

לא מצליחה לבקש ברכות רק קוראת תהילים
להתקשר אלי


שם : עדנה מקבריט

קראתי כמה פרקים
היכן לרשום לתפילה


שם : משה דורה

פרגי בן לאה
רפוא שלמה


שם : בת ציון

רפואה שלמה דחוף
דבריטו, בת-ציון בת זבדר רפואה שלמה דחוף תפילות בבקשה


שם : שי

להריון תקין ולבריאות העובר
תפילה לענת בת רבקה. שיגדל ברחמה תינוק בריא, שלם בגופו ובנפשו. צדיק ומלא באהבה.


שם : דניאל

תפילה לרפואה
בבקשה להתפלל לרפואתו של אימרי שמעון בן שרית


שם : שמוליק אלחנן בן מרים

בריאות ונחת וישועה
אנא הקדישו את הפרק עבורי שמוליק אלחנן בן מרים לבריאות וישועה ולרינה בת בידור רפואה שלמה וישועה ונחת ולמרים בת לאה רפואה שלמה ולבידור לבנה בת אילה רזלה חלפון יצחק בן רינה אריכות ימים ורפואה שלמה ולורדה בת רותי רפואה ופרנסה טובה ומשה גורג'י בן בידור לבנה רפואה שלמה נחת ולאורטל בת ורדה זיווג הגון בקדושה ובמזל לבריאות ולב שמח ולאלמוג בת רינה תשובה הצלחה זיווג הגון מאיה בת רינה לתשובה שלמה זיווג הגון הצלחה עומר יצחק בן רינה זיווג הצלחה רפואה ישועה וישועות גדולות לכם עם ישראל


שם : יהודית

ברכה והצלחה
אנא ברכו את ילדיי לזיווג מתאים ומושלם לבריאות ופרנסה טובה - אביחי וגל. אמן כן יהי רצון!


שם : יעקב

רפואה שלמה
יעקב קובי בן אירית


שם : מרואן גהשאן

להתפלל על החולה היהודי
שלום רב בבקשה להתפלל על החולה יאיר בן יפה שה' ישלח לו רםואה שלמה והחלמה מהירה מלאהההה תודה


שם : דורית

מבחן מעשי בקוסמטיקה
אנא ה' עזור לי להצליח במבחן המעשי ביום ד ה2/4/14 שם טמון עתידי בע"ה.


שם : בינה

לזיווג הגון
ה׳ יברך את ישראל ולי בינה בת מרה זיווג בקרוב . אמן תודה


שם : סיגלית בת רחל

רפואה
רפואה והחלמה מהירה


שם : ניסים,

פרנסה,
אלהיי אני קורא ומיתחנן אלייך שתיתן לי פרנסה טובה לפרנס את הבת שלי בכבוד תן לי תיפת מזל למצוא עבודה טובה,


שם : מרים

ברכה לילדי
אנא ברך את בניי לזיווג מתאים ושיקימו את משפחותיהם במהרה אמן. ואת ביתי ברכה בזרע בר קיימא, ברכינו לפרנסה טובה בריאות והצלחה אמן כן יהי רצון


שם : ציפי

לבריאות העובר
תפילה לציפי בת ענת שתעבור מחר בדיקה חשובה שתצא תקינה עם עובר בריא ושלם בכל אבריו ולידה קלה אי"ה. אמן!


שם : קרן

רפואה
לכל עם ישראל בבקשה המשיכו את תפילתכם לרפואת כל עם ישראל ולרפואת אורטל חיה בת רחל.


שם : אפרת סיגלית

לרפואה שלמה
אפרת סיגלית בת רוזין דליה


שם : קרן ליבנת בת רינה

ישועה
ראיתי ישועה גדולה בעקבות התהילים לכל תפילה יש מעין התפילה זה כוח עצום ברוך ה' שזכיתי


שם : איילת אסתר בת חנה

פרי בטן במהרה
לזרע של בר קיימא


שם : אהרון

נא להתפלל בכוונה רבה רפואת :
איריס בת זילפה חָׂבַר, אהרון רון בן איריס, ציפורה בת מוניר אורה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר חולי עמו ישראל, תזכו למצוות!


שם : ____

רפואה שלמה
לרפואת שלומי בן שרית ואהרון חוגי


שם : רחל

רפואה שלימה
רפואה שלימה לרפואת שמחה בן ינטה ישלח לו אלהים רפואה מן השמיים ויזכה לשנים רבות וטובות


שם : איריס בת מלכה

בריאות הגוף והנפש
בריאות הגוף והנפש . לחזור במהרה לכוחותיי ולאנרגיה כמו לפני הלידה . נחת מהילדים ובריאות ופרנסה טובה .


שם : אור

ברכה
אברך את בני בברכה והצלחה ושפע בפרנסה בריאות הנפש והגוף לחלח בת שמחה בתוך שאר חולי ישראל הצלחה ופרנסה בשפע לכל עמינו ישראל אמן כןיהי רצון


שם : מזל מיכל בת זוהרה

לזיווג הגון
ולכל הזקוקים לזיווג


שם : יעל גרוסמן

מאחלת הרבה בריאות בריאות והצלה
רק טוב אלוהים שבשמים עוזר ל כ ו ל ם וגם לאישה הנכבדה בברכה יעל


שם : נלי

זיווג הגון
זיווג הגון לנלי בת קורין-חיה ולזיווג הגון ליאיר בת קורין-חיה שבורא עולם יחתן אותם עוד השנה אמן כן יהיה רצון!


שם : יהודית

הריון תקין ומוצלח
הריון תקין ולידה קלה לאחותי קרן בת סמירה


שם : אבירמה בת ויקטורין

פרנסה טובה וזוגיות מוצלחת
מבקשת ברכה ותפילה לפרנסה טובה .ולזגיות טובה ומוצלחת עם בן זוגי בעזה'


שם : לירון דגני

אנא הושיעה אותי
אנא הושיעני, אנא הצליחני אני כל כך רוצה לעבור את הטסט כבר חמישה טסטים כבר אין בי כוחות אנא התפללו עלי


שם : מיטל

רפואת גילברט בת פורטונה
להתפלל לרפואה גילברט בת פורטונה


שם : אפרת סיגלית בת רוזין דליה

רפואה שלמה
לרפואת אפרת סיגלית


שם : דניאלה

הריון תקין
הריון תקין ומוצלח. לידה קל בשעתה ובשורות טובות לכל בנות ישראל


שם : לינדה

לפרון.פרי.בטון.אמיו
להתפליל.לינדה.בת.אסתיר.לזרא.קימה.בשורות.טובות


שם : יהודית

זיווג הבנים והבת
אמן זיווג הגוון לאוהד בן יהודית, לאלון בן יהודית, לינוי בת יהודית.


שם : קרן

בריאות ונחת וישועה להורים שלי
שמוליק אלחנן בן מרים רינה בת בידור בריאות איתנה ולב שמח וישועה בקרוב ורפואה שלמה


שם : ספיר

אימי
שאמי תהיה לה זרע בר קיימא בן זכר או תאומים רינת בת מסעודה


שם : יהודית

פרנסה
פרנסה טובה והצלחה בראיון עבודה לבני אביחי. אמן!


שם : יהודית

פרנסה וזוגיות
תפילה לבני שנמצא היום בראיון עבודה להצלחה ולקבלת עבודה, פרנסה טובה וזוגיות טובה והגונה . אמן!!


שם : נופר

החלמה מהירה
להתפלל לרפואת בתיה בת סינה שעוברת היום ניתוח ושהחלה תיהיה מהירה ושהניתוח יעבור בהצלחה!!!


שם : יהודה

כל הישועות
תפילה לרפואת ויקטור יאמין בן צילה


שם : הללויה

תגובה לאבי
אבי היקר, האפליקציה לאנדרואיד ולאייפון עדיין לא הושקו רשמית ואנו עורכים בהן תיקונים אחרונים. כאשר נסיים נודיע על כך לכולם. יישר כח גדול שמצאת אותנו...


שם : סולימן שולה

בריאות
אני מבקשת בראיות הנפש ובריאות הגוף לבני אוראל משה אמן


שם : קרן ליבנת בת רינה

רפואה זיווג ישועה
אנא תתפללו עליי לרפואת הנפש והגון ואלוהים יפתח לי את המזל בזכות הפרקים שאמרתי בשורות טובות בקרובישועהאישועהא


שם : אבי

אפשר לקרוא בסמרטפון
טוב לדעת שיש לכם אפליקציה של אנדרואיד https://play.google.com/store/apps/details?id=haleluaya.packi.tehiilm


שם : אורטל

ימים של התהילים.
אם למשל אני רוצה להתחיל לקרוא את התהילים של אותו יום וממשיכה לאורך תהילים של היום שאחריו ולמחרת ממשיכה מאיפה שהפסקתי, מותר לי?


שם : יהודית

זיווג
זיווג הגון לבני אביחי אמן!


שם : נטלי

רפואה שלמה לאליאנה בת רחל
רפואה שלמה לאליאנה בת רחל בעזרת השם


שם : מיכל

זיווג הגון
אלוהים יברך את עם ישראל ולי זיווג בקרוב אמן תודה


שם : מיכלבת לאה זל

זיווג
בסד אנא ממך זיווג הגון בהקדם תודה לך


שם : גלית

רפואה שלייימה
ב״ה


שם : יהודית

תפילה
תפילה לדודה שלי ברטה לוי בת פרחה לבריאות והחלמה מהירה שתצא בשלום מבית החולים. אמן!


שם : לימור

פסוק בתהילים שמופיע שמי
הייתי מעוניינת למצוא את שמי לימור בספר התהילים האות הראשונה ל והאות האחרונה ר תודה לימור


שם : ישראלה יובל

גבי יובלו
שגבי יחלים במהרה מהמחלות שתקפו אותו


שם : אבנר שאול.

תפילה מיוחדת.
לבריאות. לזיווג הגון.ולפרנסה בשפע אמן ואמן.


שם : מיכל

זיווג הגון
בתודה בעזרת האלאמן


שם : מיכל

זיווג הגון
בתודה בעזרת האלאמן


שם : מרסל רווח

ברכה לניתוח
שתיצא בשלום ובעזרת השם מידי בורא עולם שאוהבת איתו שתצליח בניתוח ותיצא בשלום אמן רק ביראות לכל עם ישראל אמן


שם : שמעון גוזלן

ברכה לבריאות הנפש
שהתחזק ושאני ירגיש טוב ללא חרדות ופחד בעשיית דברים. ושיצאו ממני כל המחשבות שמפריעות לי.


שם : jo

יְהוָה הוֹשִׁיעָה
briut simcha vehzlach amen ken yehi razon


שם : איריס

רפואה שלמה
רפואה שלמה ומהירה לאבי מרדכי בן ורדה


שם : אירית

פרנסה בריאות
גיא בן אירית בריאות איתנה


שם : יוסי

אבא
בס"ד אבא ברך את כל עם ישראל ומשפחתי ואותי בישועות שפע שלווה שלום בריאות הגוף והנפש הצלחה שלום בית אושר תלמידים חכמים שמור עלינו ורחם עלינו אבא אוהבים אותך יוסי בן בלומה הריאות הגוף והנפש אמן כן יהי רצון


שם : דליה

מרגש
פרי בטן לשרית בת נורית וברכה והצלחה


שם : דליה

מרגש
פרי בטן לשרית בת נורית וברכה והצלחה


שם : יהודית

ברכות ותפילות
המון ברכות ותפילות לילדיי אביחי וגל לזיווג מתאים ופרנסה טובה במהרה, בריאות ואושר. אמן כן יהי רצון!


שם : רועי

תפילה ותחנונים
לרפואת נתן חיים בן מרים דהן רפואה שלמה אמן כן יהי רצון


שם : יעל

אחדות
בעה מאפשר להיות שותפה כאחת בתוך עם שלם. רפואת הנפש והגוף כפרט בתוך כלל ישראל ליעל בת זלדה


שם : דליה בת מרים

בשורות טובות בע"ה
בס"ד בע"ה יתברך ישועת ה' כהרף עין שהצילום שאני אמורה לעבור יעבור מהר ובקלות ללא סיבוכים ובע"ה יתברך נתבשר בבשורות טובות והכל יהיה תקין ובסדר ! והאבן הזו שעל לבי תרד ממני במהרה והשמחה תחזור ללבי במהרה אמן כן יהי רצון ! אמן נצח סלה ועד !


שם : רחל בת שרה

לידה קלה בשעתהובשורות טובות
לכל עם ישראל


שם : דליה בת מרים

רפואה שלימה לדליה בת מרים
בס"ד אבקש להתפלל לרפואת דליה בת מרים ושבע"ה כל הפחדים ייעלמו והתוצאות של הבדיקות והצילומים יצאו תקינות בע"ה אמן כן יהי רצון !!!!


שם : j

ברכות
אנא ברך את ילדיי לזיווג מתאים ושיקימו את משפחותיהם במהרה אמן. ברכינולפרנסה טובה בריאות והצלחה אמן כן יהי רצון


שם : צביה

לזווג הגון בריאות הצלחה אושר ועושר ו
חן חן לכם


שם : מאיר

שידוכים
למה אין לכם אתר שידוכים


שם : נירית

תודה
שכל עם ישראל יזכה לפרנסה טובה בכבוד ולא בביזוי בהתר ולא באיסור בנחת ולא בצער שאני ומשפחתי נקבל פרנסה טובה פרנסה מהשמיים אמן.


שם : יהודית כ.

תפילה
לבני אביחי בן יהודית תפילה וברכה למציאת פרנסה טובה, זיווג הגון במהרה והצלחה בכל מעשי ידיו. אמן!


שם : מרדכי

רפואה שלמה
רפואה שלמה לבני צחי שהקבה ישלח לו רפואה שלמה בריאות ואריכות ימים הוא וכל חולי עמו ישראל


שם : יהודית כ.

תפילה
לבני אביחי - מזל ואושר, פרנסה והצלחה שיהיה במהרה שינוי לטובה וזיווג הגון.


שם : ניצנה אמסלם

הצלחה במשפט
אני מבקשת לברך אותי ניצנה אמסלם בת שושנה חסיד ז"ל להצלחה במשפט שיערך בחודש אפריל וכן לפרנסה טובה ולבריאות למשפחתי ולי בבכבוד רב.


שם : יורם חדאד

תפילה על חולה המאושפז בבלגיה
אבקש להתפלל לרפואת אילן אפרים בן לויזה לרפואה שלמה .הוא עבר ניתוח לכריתה של המעי הגס לפני כשבועיים ועדיין מאושפז לאחר סיבוכים בעקבות הניתוח כרגע הוא נמצא בטיפול נמרץ , ה' יעזור ושנתבשר בשורות טובות בע"ה


שם : עדנה

תפילה
לבני אייל בן עדנה - בריאות,מזל-טוב ואושר,הצלחה וברכה בכל מעשי ידיו ,שינוי לטובה ולברכה וזיווג אמיתי והגון


שם : עדנה

תפילה
לבני אייל בן עדנה - בריאות,מזל-טוב ואושר,הצלחה וברכה בכל מעשי ידיו ,שינוי לטובה ולברכה וזיווג אמיתי והגון


שם : עדנה

תפילה
לבני אייל בן עדנה - בריאות,מזל-טוב ואושר,הצלחה וברכה בכל מעשי ידיו ,שינוי לטובה ולברכה וזיווג אמיתי והגון


שם : מיכל

רפואה שלמה
מחכה לתוצאות בדיקה. מתפללת לשם לרפואה שלמה.


שם : ישראלה

זיווג הגון
אנא זיווג הגון לבני דן


שם : ישראלה

פרנסה
אנא בורא עולם הבא פרנסה טובה, הצלחה ואושר לבני גיא ומשפחתו. תודה


שם : שלמה

בריאות והחלמת הנפש
לשלמה בן שולמית הרבה אושר והצלחה בדרך החדשה


שם : איילת אוחיון

החלמה מהירה
לרפואת אבי יוסף אזרד בן רובידה , לאחר ניתוח לב


שם : רבקה בת רחל

הצלחה בניתוח לרבקה בת רחל..
ורפואה שלמה לתינוק


שם : ליאורה אלישע

רפואה שלמה
אני רוצה לברך את דודי ברק לרפואה שלמה שיקום מחלתו אמן וכול חולי אמו ישראל


שם : יוסף

תהלים
מאד נהניתי אולם אדוני לא עוזר לי


שם : תהילה

פורים בת תהילה ויצחק
להתפלל לשלומה ושתזכה לחיים ארוכים בע״ה


שם : דודה מבקשת

שחר בן גלי
תינוק פג יעבור ניתוח בימים הקרובים בבקשה


שם : לרפואה שלמה בעזרת ה

להתפלל על
לאייל בן חנינה


שם : רבקה בת רחל

הצלחה בניתוח לרבקה בת רחל..
ורפואה שלמה לתינוק


שם : ליאת

תפילה לפרי בטן
תתפללו בבקשה לפרי בטן ליאת זוהר בת מיה צרפתי תודה בשורות טובות לכולם


שם : יהודית

הצלחה ולידה קלה
ברכה להריון מוצלח וללידה קלה לקרן בת סמירה. אמן!


שם : יהודית

זיווג
לזיווג הגון לאביחי בן יהודית ולגל בת יהודית


שם : אוריה

להתפלל לרפואת
בבקשה נא להתפלל לרפואת ישעיה בן חיימה וצדקה בת גליה


שם : מיכל

בס"ד
לזיווג הגון לאושרת שירה בת מזל מיכל. ולזיווג הגון למורן בת מזל מיכל


שם : בת מודאגת

להתפלל לשלומו
נא להתפלל לשלומו של אברהם בן מלי להחלמתו המהירה ולבריאות טובה


שם : ענת

ברכה לרפואה
להתפלל לרפואת חולי עמך ישראל ובפרט לרפואתו של שמעון יפרח בן מסעודה


שם : לינדה

זרע.קימה.הרון.אמון
ילדים


שם : תהילה

אחיין בן 7
שנימצא כרגע בטיפול נימרץ ..לפני כשנה הבריא מסרטן וכרגע שוב המצב מדרדר ..מנוק בן בלה .. בבקשה !!


שם : נורית

רפואה שלימה
לי לכל חולי עמו ישראל אמן


שם : סיוון

לרפואת
בבקשה להתפלל לרפואת: יוסף בן חנה,דביר בן לאה,יהונתן בן מלכה,אשר חיים בן מלכה. לע"ל: רינה בת עליה,חנניה בן שרה


שם : ללא שם

החלמה מהירה
החלמה מהירה לישראל בן מינה


שם : ישראל

עדוותיך עדוותיך
עדוותיך זה החוקים שתגיד בפני מלכים ולא תתבייש ועיוותים זה המצוות שאתה תקיים ולא תתבייש


שם : לייב אבלין

טליה
רפואה שלמה לאחיינית שלי . היום היא עוברת ניתוח לא קל ואני מאחלת לה הצלחה והחלמה מהירה מכל הלב .שמה טליה בת דניאלה למי שרוצה לקרוא תהילים. תודה מראש


שם : אולגה

לידה קלה ובשורות טובות
בעזרת ה׳ לידה קלה ובשורות טוב לאולגה בת ילנה שומע כל תפילה אמן ואמן


שם : ענת

עומר הקטן
רפואה שלמה לעומר בן עינת


שם : רות

בריאות
אני מבקשת שתתפללו לשלומה ורפואתה של בתי אסתר בת רות ,צעירה אמא לילדה קטנה שלקתה במחלה קשה אנא קראו תהילים לרפואתה אמא של אסתר


שם : טלי

אבי בן ענת (שמי)
אבי בן ענת נעדר כבר שנה, ומשפחתו מיוסרת ומבקשת תפילותנו ועזרה במציאתו, למציאתו ושובו למשפחתו ביחד עם כל נעדרי עמינו https://www.facebook.com/?ref=logo#!/photo.php?v=711130068908567


שם : מרים

בקשה להתפלל לביאת משיח צדקנו גאולה כללית ופרטית לכלל עמ"י אמן
רפואה שלמה לכל חולי עמ"י ובכללם רחל בת גולינה, ניסים חיים בן רחל, חנה לאה בת בונה מרים אורה בת מרגלית, גבריאל בן גרציה רפואה שלמה לעבודתו יתברך.


שם : רות

לגאולת עם ישראל
אבא תחזירינו בתשובה מלפניך ותשלח לנו את משיח צדקינו במהרה.


שם : קארין

תפילה לפריון- פרי בטן
קארין בת אסתר.. לזרע בר קיימא. החודש בע"ה


שם : אתי

רפואה שלמה
בבקשה עזרה לרפואת בריגיט אסתר בת מריגאן ציפורה שאחלים במהרה מהברכיים ובמיוחד ברך שמאל מאז שנפלתי ואוכל ללכת ולרוץ כמו פעם אמן ורפואה שלמה של הגוף והנפש אמן אמן ואמן ופרנסה טובה וזוגיות טובה אמן ורפואה שלמה ואושר ואריכות ימים לכולנו ולילדיי עינב , קארין בת אל ואורית אמן .


שם : דינה וניסים חיאט הדר

בריאות ופרנסה טובה
בבקשה בריאות ופרנסה טובה לנו ולכול מישפחתינו וכול עם ישראל


שם : זהבה טקלה

התרגשתי שקראתי את ספור
אני מאמינה באלוהים .כואב לי מאוד שאני לא שומרת שבת אני מאוד מאוד רוצה לחזור בתשובה .ספור זה רגיש אותי .אני המון חושבת על עניין זה אני רוצה לשמור שבת . אני רוצה לתחזיק .רוצה.לא לחלל שבת


שם : נורית בת רנימה

הצלחה בזיווג ובבחינה
וכמו כן הצלחה בכל הבחינות בלמידה ובמוחין ובכל מעשיי ידיי


שם : יהודית

זיווג
תפילה לזיווג אביחי בן יהודית. אמן!!


שם : מיכל כ

הצלחה ופרנסה טובה
בעזרת השם פרנסה טובה והצלחה!!!


שם : עדנה

תפילה לרפואה
אנא הק"בה שלח רפוה שלמה ובריאות מלאה לפרח פרחה בת נעימה שילדה תאומים במזל טוב.שתקום לטפל בתינוקות היקרים מתוך בריאות איתנה - אמן


שם : עדנה

תפילה לרפואה
פרח פרחה בת נעימה - ילדה תאומים,בע"ה תבריא רפואה שלמה ובריאות מלאה ,תקום ותטפל בתינוקות היקרים-אמן סלה בקרוב


שם : איציק

הצלחה בניתוח
הצלחה בניתוח לאור אספיר ורפואה שלמה


שם : הילה

תפילה לרפואה
בבקשה יהודים יקרים תתפללו לרפואה שלמה לשמעון בן חיים שנמצא במצב קשה מאוד בבית החולים.


שם : אורטל

הרב שמעון חירארי
להתפלל בדחיפות לרפואת הרב שמעון יהושע חירארי בן בחריה, אחד מהגדולים שבדורנו מקובל אלוקי!! בדחיפות!!!


שם : אמרי

רפואה שלמה
להתפלל לשלומו של שמעון בן רבקה שעובר ניתוח


שם : יהודית

בריאות וזוגיות
תפילה וברכה לבתי גל לאושר בריאות וזוגיות טובה. אמן!


שם : יהודית

פרנסה
ברכה למציאת עבודה ופרנסה טובה לבני אביחי מחכה כבר המון זמן למציאת מקום עבודה.


שם : חן

בס״ד
"וְכִי יָמוּת מִן-הַבְּהֵמָה, אֲשֶׁר-הִיא לָכֶם לְאָכְלָה--הַנֹּגֵעַ בְּנִבְלָתָהּ, יִטְמָא עַד-הָעָרֶב. מ וְהָאֹכֵל, מִנִּבְלָתָהּ--יְכַבֵּס בְּגָדָיו, וְטָמֵא עַד-הָעָרֶב; וְהַנֹּשֵׂא, אֶת-נִבְלָתָהּ--יְכַבֵּס בְּגָדָיו, וְטָמֵא עַד-הָעָרֶב." ויקרא יא. שימו לב התורה אוסרת על היהודים אפילו לגעת בבשר מת. כל שכן לא לאכול אותו. הפרק מסתיים בפסוק הבא: "לְהַבְדִּיל, בֵּין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהֹר; וּבֵין הַחַיָּה, הַנֶּאֱכֶלֶת, וּבֵין הַחַיָּה, אֲשֶׁר לֹא תֵאָכֵל" אז יבואו חכמים וישאלו "אז מדוע הקב"ה מפרט אילו בהמות טהורות ואילו בהמות טמאות, ואילו הטבעונים טוענים שהשחיטה לא כשרה?" הנה התשובה - כולן טמאות כי כל השחיטות לוקות בחסר בהתאם להלכה: החיה נשחטת תוך עבירה על הלכת דרסה שדורשת העברת הסכין ולא לחיצה על הגרון, על ספק זה - טרפה. החיה לא נשחטת במכה יחידה אלא בכמה מכות להב, תוך עבירה על הלכת שהייה. על ספק זה - טרפה. שחיטה מעל או מתחת למקום בקנה, בטוח שמבוצעת תוך עבירה על הלכת הגרמה. על וודאי זה - טרפה. בדיקת הסכין בהתאם להלכת בדיקה - לא מבוצעת במפעלים. על וודאי זה - טרפה. מצוות כיסוי הדם בתרנגולות - לא מבוצעת במפעלים, מתוך ויקרא: "וְאִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִן הַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם אֲשֶׁר יָצוּד צֵיד חַיָּה אוֹ עוֹף אֲשֶׁר יֵאָכֵל, וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ וְכִסָּהוּ בֶּעָפָר. יד כִּי נֶפֶשׁ כָּל בָּשָׂר דָּמוֹ בְנַפְשׁוֹ הוּא, וָאֹמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל דַּם כָּל בָּשָׂר לֹא תֹאכֵלוּ, כִּי נֶפֶשׁ כָּל בָּשָׂר דָּמוֹ הִוא כָּל אֹכְלָיו יִכָּרֵת" על וודאי זה - טרפה. (ראיתם סרטוני וידיאו, ראיתם את הדם, זאת עבירה הפוסלת את הכשרות!) ושימו לב, ההלכה פוסלת בהמה שנשחטה ומגדירה אותה כנבלה מרגע שנשחטה בסכין לא חלקה, וכל הסכינים פצועות ומטילות מום בסימני הבדיקה לפי ההלכה. הווה אומר, הבהמה מרגע שחיטתה, ועד הגעתה לצלחתכם, היא נבלה לכל דבר ועניין. כל עבירה הלכתית ממה שפרטתי מעלה, פוסלת את הבשר באופן אבסולוטי. אבל אין המפעלים הגדולים עומדים בתנאי ההשגחה הללו! מדובר על בדיקת סכין על ציפורן השוחט 6 פעמים טרם העברתה, וזה לא מבוצע. כיסוי הדם, לא מבוצע, פוסל את כל בשר העוף! שהיה דרסה הגרמה כל אלו הלכות שלא מבוצעות - דה פאקטו בשטח, היהודים אוכלים בשר נבלה שמוחתם כ"כשר". רק על הספק לבדו על היהודים להמנע מאכילת בשר לחלוטין. בגלל זה כל האסונות שפוקדים את עם ישראל מתרחשת שואת בעלי חיים זו לא היית התכנית האלוכית כל יום נגרסים למוות או נחנקים למוות בעודם בחיים 15,000 אפרוחים זכרים בתעשיית הביצים רק כי בקעו זכרים ולא יטילו ביצים גדיעת איברים לבקר ללא הרדמה ׳ צריבת מספרים באש ללא הרדמה ׳ חטיפת עגלים אפילו הרב קוק אמר יכיר האדם את יסוד מציאות החלב בשדי האם החיה ולא למען יוכל הוא בחזקתו לעשוק אותו לעצמו כי אם למען תוכל להניק את ילדה הרך האהוב של. מחלב שדיה אולם חולשתו החומרית והמוסרית של האדם שנתה ועותה את ההשקפות הישרות הללו(הרב קוק) עד שלא תפסק שואת בעלי חיים לא יבוא משיח התכנית האלוכית מעולם לא אמרה לקטום מקור לאפרוחים ללא הרדמה אזור מלא בעצבים שלא ינקרו אחת את השניה בכלוב כי הן הולכות לסבול בכלא ללא יכולת למתוח כנף ללא יכולת לראות אור שמש כדי שלא ינקרו האחת את השניה להפצע בברזלים של הכלוב כלא ולגור בגטו בצפיפות עם עוד 2 תרנגולות שכנות בכלוב מרובע זו לא היית התכנית האלוכית


שם : רועי

תפילה ותחנונים לרפואה
רפואה שלמה לנתן בן מרים


שם : פליישר דורית

מבחן בקוסמטיקה
אנא ה' עזור לי לצליח במבחן ביום חמישי ה6/2 תלוי בזה עתידי


שם : יצחק

רפואת נפש וגוף
אני מבקש חזק לרפואת מרסל בת חנה שתחזור ליציבות הנפש והגוף שתאריך ימים ללא סבל


שם : תמי טויזר

רפואה
רפואה שלמה לשפורקר סלומון אמןןןן


שם : מיטל בת דינה

תפלילה לפרי בטן
מיטל בת דינה לזרע בר קיימא החודש אמן. חודש אדר מרבין בשמחה!


שם : צבי

פתילה לרפואת הנפש והגוף
להתפלל חזק לרפואתה שן נחה נורית בת יעקובתה שתאריך ימים הנעימים


שם : א

תפילה לזיווג
תפילה לזיווג רז מאיר בן גאולה


שם : רועי

תפילה ותחנונים
לרפואת נתן בן מרים דהן רפואה שלמה אמן כן יהי רצון


שם : יפהי

בבריאות ושלום בית
ב"ה לרפואת יפה בת אסתר שלום בית יפה בת אסתר מנשה בן פרי


שם : אידה

עבור חולה שעובר ניתוח
אני מבקשת להתפלל חזק מאוד עבור חולה שצריך לעבור ניתוח. ושיצליח והניתוח שיעבור חלק וטוב. שם החולה: ראובן בן רבקה. עובר ניתוח בעוד שבועיים. הוא צריך תפילה חזקה מאוד שהשם יברך אותו.אמן...


שם : יעקב גבסי

תפילה לבריאות
תפילה לאלוקים לבריאות גיסי היקר אהרון הכהן בן מרים השוכב על ערש דווי. .


שם : בת שבע ורוניקה בוטין- ישראלי

מציאת פרנסה טובה
I need to find job and get a position as leading scientist to develop new diagnostic tools and treatments, help people with difficult times and improve their health. I need to work as hard as I can and provide my family and help people and move science and medicine forward


שם : לימור

תפילה לפרי בטן
לימור בת מרסל תפילה לפרי בטן


שם : שגיא

תפילה להחלמה!!!
תתפללו בבקשה להחלמתה של רות סלע בת רחל! תודה רבה לכל העוזרים


שם : רפאל

מאמין בנסים
סוד הנס הוא בפשטותו ובטבעיותו,הנס מטבעו אינו יוצא מגדר הטבע,אלא עיתויו הוא ההופך אותו לנס-אני מברך את כל מי שבקשתו הוגשה כאן שתפילתו ובקשתו תתקבל רפאל


שם : רפאל כהן

בקשה להחלמה ממחלת AAA
מבקש מקוראי התהילים,לעזור לי לבקש מבורא עולם החלמה ללא צורך בניתוח ממחלת מפרצת הבטן-הוא יצר אותנו הוא גם יכול להושיע אותנו,מקווה להיות ראוי לכך רפאל


שם : יפה

הצלחה במבחן
בעזרת ה' שבני אברהם בן יפה יצליח במבחן היום אמן. אנא ה' הושיע נא עזור לבני אברהם בן יפה להצליח במבחן היום.


שם : טלי

תודה
תודה על פרסום התפילה ברבים. שתהיה לכולנו פרנסה בשפע אמן!


שם : משה

תפילה להחלמה
ריפוי והחלמה ממחלת הסרטן לסטלוטה בת רחל תודה


שם : אסצר מונוביץ

גאולת עם ישראל ברחמים
יהי רצון שהקב"ה יגאל אותנו בקרוב מאד -ברחמים גדולים. ונזכה לכל הישועות והנחמות. אמן. כן יהי רצון.


שם : רות

הערכה
כל הכבוד על החלוקה ,מאוד ברור ועוזר ישר כוח


שם : יפה בת פרנגי

זיווג
בעזרת השם זיווגים לשני בני אברהם בן יפה ואיתי בן יפה אמן


שם : שרה

רפואה
צביקה בן בלומה


שם : אבנר

ישועה לעם ישראל
בשעת רצון זו בעת קריאת התהילים לפני עלות השחר אני מתפלל לישועות לכל עם ישראל כל אחד ובקשתו רפואה,פרנסה, זיווג , זרע של קיימא , שמחה וגאולה במהרה בימינו.


שם : רויטל בת איריס

זרע בר קיימא
מי יתן ובורא עולם ימלא כל משאלותינו ונזכה לישועות כבר החודש!


שם : טלי

תפילה וזעקה לישועות
ביום חמישי הקרוב, ראש חודש אדר, בשעה 11 בבוקר 700 בתי ספר וכולנו, מתפללים לקב"ה שישוחרר יהונתן בן מלכה פולארד, ולשובם של חיילנו הנעדרים זכריה שלמה בן מרים, צבי בן פנינה, יהודה יקותיאל בן שרה, רון בן בתיה, גיא בן רינה.. ובשעה 15.30 עצרת רבנים גדולה באחדות של כל המגזרים בכותל המערבי, ותפילות רבות בכל אתרים מקודשים... וכל אחד מאיתנו מצטרף ומבקש על עצמו, על חברו, ועל עמנו וארצנו - די ליאוש,, די ליוקר המחיה, די לחוליים , שמחה גדולה לישראל תבוא בגילוי הגאולה


שם : משה

חזקיהו אריה לייב בן טובה
נא להתפלל עבור הבחור שנפצע הבוקר בתאונת דרכים ומצבו אנוש בתושח"י


שם : ציון פעור

פרנסה.
פרנסה.טובה.שפע..הצלחה


שם : יפה לוי ובני משפחתי

בריאות טובה
בריאות טובה רפואה שלמה ברכה והצלחה בכול. לחיים טובים וארוכים לי לבעלי ולילדנו .שנבשר ונתבשר בשורות טובות זיווג טוב והגונן לילדנו אמן ואמן.רפואה שלמה וחיים ארוכים וטובים למרים בת רוזה


שם : עדנה בת דייזי

תפילה
אנא הקדוש ברוך הוא שלח לאיל בן עדנה ומשפחתו בריאות ,מזל,אושר, נחת, אור .שאיל יאמץ אורח חיים בריא ונכון וירד במשקל, וזיווג אמיתי והגון בקרוב -לו ולכל מי שמבקש -למען עם ישראל-אמן


שם : נטלי

להתפלל בדחיפות
להתפלל בדחיפות על מירב קונפינו בת מזל אשר מאושפזת בבית חולים במצב קשה ואמא לילד בן 4 בבקשה תתפללו זה חשוב!!!!


שם : תודה מראש

המתפלל על חברו נענה תחילה
נא להתפלל לרפואת מריים בת מארסל בתוך שאר חולי ישראל


שם : חיים נאור

זיווג הגון השנה ביכות הרב
לחזור בתשובה מלאה ולהימנע מלשון הרע ובזכות קריאת יומית של הלכה ובזכות קריאת פרקי שירה


שם : ליאור

תפילה להחלמה
החלמה מהירה לסבתא


שם : אפריל רגב

ברכה להריון קל
להריון מבורך אמן


שם : דויד

מחלה
להתפלל לרפואת סוריה בת אשמת שהסיטי פד יצא טוב בשרות טובות והמחלה נעלמה ושהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה לכל חולי עמו ישראל . תודה


שם : רפואה שלמה

רפואה שלמה
בבקשה מכם יהודים יקרים תתפללו לרפואה שלמה על שמואל בן אורית !


שם : דנה מזל בן אלי

בקשה לרחמי שמיים
על הילדים שנפגעו בירושלים מההדברה ושמם חיים מיכאל שלמה בן מיכל ורפאל יצחק אייזיק בן מיכל "שהקדוש ברוך הוא" ישלך להם רפואה שלמה במהרה אמן ואמן


שם : רותי

תפילה לבני ניצן
בקשה ותפילה,למען בני היקר ניצן בן רותי,לבריאות טובה,ולשינוי לטובה בחייו,פרנסה והצלחה. תודה,ובריאות ושלווה ושלום לכולנו. לכל עם ישראל.


שם : נורית

הצלחה במבחן
יש לי מבחן היום ובעזרת שם שאצליח!


שם : שלום-שי

תודה
ישר כח לכל אלו שעמלו וטרחו ריכזו והעלו את האתר שהקב"ה יגמול לכם וליקיריכם על זיכוי ישראל ובהפצת הקדושה.


שם : לינדה

הרון
הרון.יעבור.בשלום


שם : ליבנת

בבקשה להתפלל לזווג ורפואת הנפש
ליבנת בת רבקה לזווג הגון בעל מידות טובות ולרפואת הגוף והנפש


שם : אור

זיווג
לזיווג הילה בת גאולה


שם : לאה

תפילה לשלומם של עוברים
מבקשת שכל מי שקורא פניה זו, שיתפלל לשלומה של היולדת אורית בת מלי, ולשלום התאומים שברחמה, שייולדו בע"ה בריאים.


שם : יהודית

הצלחה ובריאות
בריאות לי, לבעלי ולילדיי. הצלחה בכל מעשי ידיהם וזיווגים במהרה בעזרת השם. אמן!


שם : ליילה

זיווג הגון
זיווג הגון והצלחה בעבודה בריאות בת אינה.


שם : סימה בת חדוה

פרי בטן
תתפללו בבקשה לפרי בטן דחוףף


שם : רותי

לבשורות טובות
תפילה להלן בת רות שתעבור מחר בדיקה חשובה לתאומים ונישמע בשורות טובות והריון תקין אמן אנא תתפללו בבקשה בבקשה תזכו למיצווה


שם : אייל

לידה קלה וטובה...
שעה 3:00 לפנות בוקר תאריך 21.1.2014 יום ג' אשתי בחדר ניתוח ושיהיה לה לידה קלה ובריאות מוצלחת בס"ד אמןןןןןןן.....


שם : מריאל

מרים בת אינס
בריאות למרים בת אינס. בבקשה להתפלל למען אמא שלי היא במצב קשה.


שם : חגית

זיווג הגון
זיווג הגון והצלחה בקריירה בריאות וחיים ארוכים וטובים


שם : חגית

זיווג הגון
זיווג הגון והצלחה בקריירה בריאות וחיים ארוכים וטובים


שם : קרן ליבנת בת רינה

מרים בת לאה לרפואת הגוף
אנא תתפללו על סבתא שלי מרים בת לאה שתזכה לבריאות ולנחת ושתצא מבית החולים עוד היום ויהיה רצון ששמוליר אלחנן בן מרים ורינה בצ בידור יזכו לרפואה שלמה ולנחת וישועה ושמחה בידור לבנה בת אילה רזל חלפון יצחק בן רינה לבריאוצ ונחת ולקרן ליבנת בת רינה רפואה זיווגה הצלחה מציאת דירה בקלות עם הרבה סיאתא דישמיא אמן


שם : לינדה

הרון
בראות.זרא.קימה


שם : גבריאל שמש

תודה
ישר כח עצום. ת


שם : נורית בת רנימה

הצלחה במבחן
ברכה והצלחה בכל מבחן


שם : יהודה בן רוזה

רפואה שלמה אמןןן
כמה שיותר להתפללללללל


שם : שושנה חיים

זיווג ופרנסה
שלום שושנה חיים בת אברהם וסבריה חיים בת 54 רווקה ללא ילדים... זיווג פרנסה ובריאות...די לאסונות הפוקדים אותנו שנים על שנים,, קוללנו או כושפנו.. ללא עוול בכפינו


שם : שושנה חיים

בקשת עזרה לרפואת אהרון אורן חיים
בבקשה עזרה לרפואת אורן אהרון חיים בן 32 אשר חלה בסרטן באיזור חלל הפה.. הסירו כל כישוף, עין הרע וכל רוע שנמצא סביבו,,,מאז שאורן התחתן עם רעייתו הוא מרוחק ממשפחתו.. השליטה עליו עוברת כל גבול, אין ביכולנו ואנו נמנעים מלבקרו ... בבבקשה עיזרו לו ולנו. תודה


שם : עדנה

תפילה ותחנונים
רפואה שלמה ובריאות מלאה בקרוב ליוסף חיים בן בת שבע


שם : שירה

זיווג הגון
זיווג הגון לשירה בת ברטה , בעזרת ה׳ שישלח הבן אדם הנכון אמן !


שם : יהודית

זיווג
בעזרת השם זיווגים לבני ולבתי. אמן!!!


שם : ספיאשוילי איה שמחה

פרנסה טובה
לבעלי מרבי יוסף המון בריאות ופרנסה טובה אמן


שם : ספיאשוילי שמחה איה

זיווג טוב לגרשון בימהרה
לגרשון בן שמחה בריאות וזיווג טוב כמה שיותר מהר המון מזל וחיים טובים אמן הצלחה ופרנסה טובה


שם : יהודית כ.

ברכה והצלחה
מבקשת תפילה לברכה והצלחה ליילדי לבני אביחי ולבתי גל. פרנסה טובה וזוגיות. בריאות לכל המשפחה.


שם : שי

להתפלל בבקשה
להתפלל בבקשה לאירית בת ארלוזורה לבשורות טובות בבדיקת סיטי קרובה וגם רפואה שלמה! בשורות טובות ורפאה שלמה לכולם


שם : עוז גולדשטיין

פרנסה טובה
גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עימדי שיבתך ומשענתך, המה ינחמוני תערוך לפניי שולחן נגד צורריי דישנת בשמן ראשי כוסי רוויה אך טוב וחסד ירדפוני כל ימיי חיי ושבתי בבית ה' לאורך ימים. תחת כנפיו תחסה, תחת כנפיי שכינתו והוא יצילך מפך יקוש ואומר ה' מחסי ומצודתי אתה כי בה' בטחתי.


שם : תהילה

הצלחה במיבחן לנציג של. חברת בבקום עבור הוט
אני תהילה בת ריבקה אנא ה' הושיע נא עזור נא להצליח במבחן .


שם : זוריק חיים

אשרכם.
תודה רבה לכם מצווה גדולה.


שם : אילן דניאל בן אלגרה עמר

בריאות,הצלחת הילדים,וזיווג לפרק ב,ופרנסה
אני מאמין בניסים"נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב",אשמח לקבל מהרב ברכה לבריאות הנפש והגוף, להנצל מכישוף והעין הרע,ואל פחד או חרדה,הצלחה לארבעת ילדיי,בת אל,נטלי,אליחי-אליאור,ונתנאל,ואמם אוה,ואזכה לפרק ב בזוגיות,ופרנסה טובה.תודה


שם : רבקה

בריאות
רפואה שלמה לרבקה בת מחבובה


שם : מוטי

רפואה שלמה
בבקשה להיתפלל לרפאתה של האשה מסעודה בת חנה ולרפואת כל חולי ישראל


שם : עדנה בת דייזי

תחנונים
רפואה שלמה ובריאות מלאה וכל הישועות במהרה ליוסף חיים בן בת שבע וכל הישועות במהרה כדי שיקים בית נאמן בישראל בקרוב אמן


שם : זהבה אלישע

ברכה
מבקשת ברכה להצלחה בניתוח ביום חמישי טו בשבט


שם : ענת

תהילים לרפואה
לרפואת דקלה תחיה בת אסתר ועידית בת דקלה תחיה ואליעד משה בן דקלה תחיה


שם : תמר

תפילה על אמי
אחים יקרים בבקשה התפללו לרפואתה של אמי שגילו לה את המחלה הנוראית..פנינה בת ברכה שתזכה לרפואה שלמה ולאריכות ימים,אל נא רפא נא לה!!!


שם : עדנה

תחנונים
רפואה שלמה לחיים יוסף בן בת שבע וכל הישועות לו ולמשפחתו- אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא


שם : נאטלי

תפילה לילד בן 12
שלום יהודים טובים, בבקשה להתפלל למען בני איתמר. תודה


שם : יצחק

לרפואת אייל חתוכה בן חנה
התפללו לרפואת אייל בן חנה שהתגלה בגופן המחלה הקשה סרטן במעי. תודה לכם יהודים יקרים


שם : שרה

בגרויות
בעזרת ה׳ שאצליח במבחן הבגרות בתנ״ך בתאריך : ביום שני ב י״ב שבט ובמבחן באזרחות ביום שני בתאריך י״ט בשבט ובמבחן בלשון ביום שני בכ״ו בשבט.אנא ה׳ חזק אותי ותן לי להצליח בגדול המבחינים בציונים טובים אמן,אמן,אמן....


שם : יהודית

בריאות והצלחה
בזכות פרק התהילים שקראתי לזכרו של הבבא סאלי שיהיה שבוע טוב אושר בריאות והצלחה לכל משפחתי. זוגיות טובה לילדיי ופרנסה טובה.


שם : סולטאן שלמה

פרנסה
מבקש לאיפלל כדי שיהיה לי פרנסה טובה...אמן


שם : הדס

זיוג הגון
לזיוג הגון אפרת בת גילה


שם : אביטל

זיווג הגון
זיווג הגון לאלינור בת שמחה, אסף בן שמחה, קרן בת איריס, מיטל בת חוה. החלמה מהירה לאפרת בת דבורה. פרנסה ובריאות לאביטל בת שמחה ואלרואי בן דבורה. בריאות להראל בן אביטל ושירה בת אביטל. פרנסה טובה לאפרת בת שמחה


שם : יוסי

בריאות ובשורות טובות
עדי שרה בת זיוה בשורות טובות ישועות ונחמות ובריאות שלמה


שם : יעל

לידה קלה לניצה אילנה בת מזל מזאלה
לידה קלה עכשיו היא בחדר לידה


שם : יהודית

הצלחה
שיהיה לנו חודש טוב הצלחה ובריאות. הצלחה לבני אביחי במציאת עבודה טובה וזוגיות.


שם : שרון מוריוסף

זיווג
תפילה לזיווג הגון וזוגיות טובה


שם : עו"ד דוד הגואל,תא"ל מיל'

תהילים
קריאת תהלים משובבת נפש נכיאה.!


שם : חבצלת

זיווג
זיווג הגון משורש הנשמה במהרה לאורטל רבקה בת רותי. רויטל הודיה בת גאולה. טופז טופת בת דליה


שם : שירה

דברים משמחים
לעלוי נשמת יוסף בר אישה ויוסף בר שמחה ופרנסה לכל משפחת פדידה ופרץ וכל מה שהם ירצו הם יקבלו


שם : שירה

דברים משמחים
לעלוי נשמת יוסף בר אישה ויוסף בר שמחה ופרנסה לכל משפחת פדידה ופרץ וכל מה שהם ירצו הם יקבלו


שם : צביה בת שושנה

ברכה לבריאות ופרנסה בשפע
רבונו של עולם אני מודה לך על כל מה שאתה נותן לי יום יום שעה שעה רגע רגע וכל שניה מחיי תודה לאל תודה לאל בריאות וחיים טוב ים פרנסה וזיוג וזרע בר קיימא


שם : יהודית

בריאות והצלחה
אני תפילה לבריאות אושר והצלחה לכל משפחת כהן ולוי. פרנסה טובה וזיווג לבני הבכור. אמן!


שם : עירית בת שולהפנחס

פרנסה טובה
פרנסה טובה מאירבן אביבה פנחס פרנסה בריאורת טובה מצבי קשה בבית


שם : מאירבן אביבה פנחס

פרנסה טובה
אנ י כבר חצי שנה בבית אין אוכל בבית נייד0547182803 אלעד


שם : איה שמחה ספיאשוילי

הצלחה ופרנסה טובה
ריבונו של עולם אני מודה לך על כל מה שנתת לי


שם : איה שמחה ספיאשוילי

זיווג והצלחה לבני גרשון
בריאות זיווג טוב והצלחה לבני גרשון לבני חיים בריאות וחיים טובים עם אשתו פאינה והבן אייל לטינה ביתי בריאות וחיים טובים עם אבי בעלה והבנות מאי נועה ואור לי ולבעלי מרבי בריאות הצלחה ופרנסה


שם : איה שמחה ספיאשוילי

זיווג והצלחה לבני גרשון
בריאות זיווג טוב והצלחה לבני גרשון לבני חיים בריאות וחיים טובים עם אשתו פאינה והבן אייל


שם : אסתר

זיווג
מציאת זיווג הגון לרוית בת אסתר איווט


שם : מרים בת מזל

ברכה למזל חזרה תשובה בחן חסד ורחמים
בס"ד שבורא עולם יעשה חסד עם מזל בת רוזה חזרה בתשובה בחן חסד ורחמים אמן.


שם : יהודית

לנשמת שרונה בת חנה
תהלים לשנת שרונה רוזנבלט(מסיקה) בת חנה שהלכה לעולמה השבוע עקב מחלה קשה. יהי זכרה ברוך!


שם : יהודית

הצלחה
אני זקוקה לתפילה גדולה לבני לזיווג הגון ולפרנסה טובה שבעזרת השם החיים יתחילו להאיר לו פנים ודרך טובה. אמן!


שם : יהודית

הצלחה לבני
הצלחה לבן שלי בראיון עבודה


שם : אלישבעבת רחל

מבחן טסט
אני רוצה מאוד לעבור את הטסט היום אני לחוצה תברכו אותי בבקשה כבר עשיתי ולא הצלחתי.שיהיה ברכע והצלחה תודה


שם : אלישבע בת רחל

הצלחה בסטס
קשה לי עם טסטים מאוד לחוצה לכן לא מצליחה בבקשב אני רוצה בכל ליבי לעבור היום את הטסט. תודה


שם : לינדה

הרון.מפחדית
הצלחה


שם : צביה

רפואה שלמה
אנא התפללו לרפואה שלמה ליונה חיים בן שירי ילד בן 3 !!!!!!!!!!!


שם : גילה

תהילים
אני זקוקה לישועה כלכלית אני כבר עוד מעט שנה קוראת כל שבוע בין שני ספרים לבין 4 ספרים בשבת כל יום אומרת את התהילים של אותו יום כך שבשבת אני מסיימת ספר ועוד שני ספרים שאני משתתפת בהם וגם קוראת עוד ספר שלם של התהילים. קראתי בשבת חוץ מהכל ספר שלם ללא הפסקה עד אחרי יהיה רצון וגם היום ספר שלם בלי הפסקה. וביקשתי מאבא שבשמים. זה נכון שקוראים ספר שלם בלי הפסקה זה ישועה כלכלית


שם : שרה

זווג הגון פרנסה טובה
זווג לרינת בת שמחה ליטל בת תמר מור בת ריקי שרה בת בניה פרנסה טובה וזווג הגון לאושר בן תמר


שם : דליה

הצלחה
מודה לבורא עולם ומבקשת לבת אל בתי שיהיה לך קל נעים וטוב לרגל גיוסך,המון בריאות,ושתצלח דרכך בצבא, שיהיה מעניין ושתהיה לך המון שמחה. אמן!!!


שם : יורם ארביב

טעות
במזמור מד' ישנה טעות בפסוק טו' צ"ל בלאומים בצוותא חדא ולא כפי שנכתב


שם : יהודית

בריאות ואושר
תפילה לי ולכל משפחתי לבריאות אושר ושמחה זיווג לילדים ופרנסה טובה בשבילם. אמן!


שם : ניסן

אימא
תפילה לפלורה בת עיישה אימא לשלושה ילדים יתומים עזרה !!!!!!!


שם : יעקב

רפואה ופרנסה
רפואה שלמה פרנסה טובה


שם : נורית

תפילה לרפואה
אנא התפללו לאבי אל כהן בן יקוט לרפואה שלמה לאחר שעבר אירוע מוחי קשה


שם : לינדה

הרון.להתפליל
ה.יעזור.ישמע.תיפלה


שם : מרים גרוסמן

פרנסה בריאות והצלחה
לרבינו ברכני בבריאות והמון שמחה בלב לי ולבעלי ולכל ילדיי ובריאות לבני הבכור יובל גרוסמן, ברכני לקידום בעבודה הצלחה רבה ופרנסה טובה.


שם : עמוס

רפואה שלמה בעזרת השם.
רבון העולמים ישתבח שמך לעד, תעזור לי שלח לי רפוא בבקשה רחמים משמיים. אל חנון ורחום רחם עליי. בטל את רוע הגזרה אל חנון ורחום.


שם : מיכאל

רפואה שלמה בעזרת השם.
ב"ה לרפואתו של הבן שלי עמוס בן עליזה ומיכאל אל נא רפא נא לו אל נא רפא נא לו לבן שלי עמוס בין עליזה להקים אותו מחליו זה. השם ישמור אותו לחיים טובים.


שם : אהרון אמסלם

פרנסה טובה מזל והצלחה
מבקש מבורא עולם פרנסה טובה, בריאות והצלחה בכל אשר אפנה ואעסוק אמן כי יהי רצון


שם : ירדנה

לרפואה שלמה במהרה
מבקשת להתפלל לרפואת, שלמה בן מזל, לרפואה שלמה במהרה, בריאות הנפש והגוף, חיים טובים בריאים וארוכים, אמן


שם : יהודית

הצלחה ובריאות
לכל משפחתי לבעלי ולילדיי בריאות אושר והצלחה בכל. זיווג ופרנסה לילדי אביחי וגל א-מ-ן!!!


שם : רעות

נושאת תפילה זו למשה בן בתיה
אמן אמן ואמן


שם : אבי הלפרין

החלמה מהירה לסבא
סבא אנשל לנדו בן ה 89 עבר אתמול ניתוח באגן הירכיים כרגע הוא מאושפז בבית חולים מעייני הישועה בבני ברק אני מאחל לו החלמה מהירה ובריאות. שיקום מהר על הרגליים. שהשם ישמור עליו מכל משמר.אנחנו צריכים אותו כאן ואיתנו. מאחל הנכדים אבי ואורי הלפרין. אמן


שם : אדם מתן אל

ברכה לפרנסה הצלחה ובריאות
אני אדם מתן אל בן חנה מתפלל לשם לפרנסה טובה ועבודה טובה לי ולאשתי הצלחה במעשיי ידינו פריון ובריאות לי לאשתי ולכל משפחתי אמן כן יהי רצון


שם : רותי

רפואה שלמה
להתפלל לרפואה שלמה לנהוראי בן נטלי בריאות איתנה ושהשתחרר במהרה הביתה.


שם : הודיה

רפואה שלמה!!
להתפלל לרפואה שלמה של שרה בת אסתר,שהבדיקות יהיו תקינות ותהיה בריאה ושלמה. א-מ-ן!!


שם : עדנה בת דייזי

הצלחה
לאייל בן עדנה - ברכה והצלחה ,שמחת חיים ופרנסה טובה, שיאמץ אורח חיים בריא וירד במשקל וזיווג אמיתי והגון - אמן


שם : הודיה

לרפואה שלמה ובריאות אייתנה לשרה בת אסתר
רפואה שלמה לשרה בת אסתר אמן!!


שם : אידה

לאח שלי ברכה חזקה
לראובן בן רבקה רפואה שלמה תפילה חזקה מאוד.


שם : יהודית

זיווג ופרנסה
בזכות מזמורי תהלים אלו אבקש זיווג במהרה לבני ופרנסה טובה. אמן!


שם : יהודית

פרי בטן
הצלחה לאחותי קרן בהריון שחיכתה הרבה זמן שיעבור הכל בשלום. אמן


שם : או]ל

רפואה שלמה לאמא שלי
האמא הטובה שלי שתחלים במהרה בעזרת השן הגדול האהוב והרחמן <3


שם : מעיין

להתפלל שאמא של חברה לא תחלה בסרטן
יש חשד שאמא של חברה טובה שלי תחלה בסרטן בבקשה בבקשה להתפלל לשלומה!!


שם : איתן , המון את אבי בבקשה

מצב קשה מאוד
לברך לבריאות ואריכות ימים את משה חיים בן אסתריה @!!! בבקשה נשמה גדולה הוא!!!


שם : רוני נ

לרפואת מזל לייפניק בת שרה
תפילה למען רפואתה השלמה בע״זהש של מזל לייפניק בת שרה אמא מדהימה ונהדרת ואהובה אהובה שלי המתענה במחלת הגוף ודאגת הנפש .


שם : מרים בת מזל

תפילה להיפקד בזרע קודש בר קימא
בס"ד מי יתן ובזכות חסדיו של בורא עולם, ישמע תפילותנו ויזכה אותנו להיפקד בזרע קודש בר קימא ויתחשב בי כפי שיתחשב בחנה. אמן כן יהיה רצון.


שם : דליה מזרחי

רפואה שלמה
מבקשת להתפלל בדחיפות לרפואה שלמה לשמעון בן סימי שנמצא בטיפול נמרץ מצב קשה תודה


שם : יהודית

בריאות ואושר
בריאות אושר והצלחה בכל לי לבעלי ולילדיי אמן!


שם : אסף ב

לרפואת רוזי בת אידה
האמא הטובה שלי שכל כך אוהב שתחלים מסרטן בעזרת השם הגדול הרחמן הנדיב ווהאהוב


שם : יהודית

זיווג
זיווג לבני אביחי


שם : יהודית

בריאות
בריאות אושר ונחת מהילדים לי ולבעלי


שם : דור

רפואה שלמה במהרה!
לרפואת אושרי בן אירית מזרחי שנפגע אנושות מתאונת דרכים, שיתרפא מחוליו ויקבל כוח להתעורר ולהתחזק מפגיעתו הקשה .. אמן כן יהי רצון


שם : מירב

פרנסה
אני מירב בת עליזה , חד הורית מבקשת ברכה לפרנסה טובה ומהירה


שם : רחל

זיווג והצלחה לבני
תודה ה' על כול הטוב שנתת לי ושזכות התפילה זאת יהיה זיווג לכול עם ישראל שבני מרדכי יעקןב חיים יהיה להם זיווג מתאים להם ושימחה הצלחה ופרנסה בשפע אמן כן יהי רצון


שם : יהודית

בריאות להוריי
איחולים של בריאות אריכות ימים ונחת להוריי. אמן כן יהי רצון


שם : יהודית

הצלחה ואושר
לבני ובתי הצלחה בכל אשר יפנו אושר בריאות וזיווגים טובים


שם : יהודית

זיווג והצלחה
בזכות תפילה ומזמור זה שיהיה לבני זיווג במהרה הצלחה ובריאות. אמן


שם : רוזה

זיווג והצלחה לבני
אנא ה" בזכות תפילה זה שלח זיווג מוצלח לבניותן לבננו הצלחה בפרנסה ובריאות טובה


שם : מירב הנ

בקשת עזרא לשלום בית לאחותי
ויקטוריה בת חוה ודוד


שם : יהודית

בריאות
בריאות הגוף והנפש לי ולכל משפחתי


שם : יפה מילבאור

טעמי התהילים
ב״ה ישר כח על תקציר כללי הדקדוק של לה״ק אודה מאוד אם תוכלו לפרט בנושא טעמי התהילים המיוחדים בצירוף נגינת הטעמים בפסוקים השונים ברצוני ללמוד את קריאת התהילים בנגינה מדוייקת תוך הבנת משמעות הטעמים ותרומתם להבנת הפסוקים בתודה חודש טוב וחנוכה שמח מיפה מילבאור


שם : יהודית

הצלחה לאחותי
הצלחה לאחותי בהריון אמן כן יהי רצון


שם : יהודית

זוגיות ופרנסה
זוגיות ופרנסה טובה לבני הבכור


שם : דליה

מכירת דירה
בבקשה ברכה למכירת דירה


שם : שרה

רפואה זווג פרנסה טובה
רפואה שלימה נועם בן לירון זווג הגון לרינת בת שמחה ליטל בת תמי ניר בן שמחה מור בת רבקה שרה בת בניה פרנסה טובה ורפואה שלימה לשלמה בן מלכה ורבקה בת בניה


שם : רפואה שלמה

לברך חזק!!
את סלומון בן רבקה,סבא שלי היקר!! שיזכה לאריכות ימים


שם : דינה ח

זיווג
זיווג לבני עידן בן דינה


שם : סיון

ברכה והצלחה
בריאות הגוף והנפש פרנסה טובה וברכה בכל מעשה ידי אמןןן


שם : חכם שולה

מצב של טראומה ואבל
מצב נפשי וגופני צער עמוק בעקבות אבדות של קרובים שני אחים בזמן קצר חוסר ריכוז וצער עמוק


שם : מתן מלכה

רפואה שלמה לרפאל שלמה בן גרסיה
לסבא שלי היקר מכל שתהיה לו רפואה שלמה ואריכות ימים ושהיה לו נס חנוכה בעזרת השם


שם : אנונימית

הצלחה בטסט
בעזרת ה' הצלחה לי בטסט מחר בעזרת ה' יתברך


שם : מירב

שלום בית לאחותי ובן זוגה
אני צריכה שלום בית דחוף מאד לאחותי ויקטוריה ובן זוגה דוד הנמצאים בסכסוך .


שם : מירב

שלום בית לאחותי ובן זוגה
הנני מבקשת שלום בית במהרה לאחותי ובן זוגה שנמצאים כרגע ב" מערבולת " .


שם : תהל גרוס'

הקב"ה היקר !
הקב"ה הגדוול ! אתה מדהים מדהים ואני לא יכולה לתאר את אהבתי אליך ! בבקשה שמע תפילתי אני קטנה בת 14 וחייבת עזרה להורים שלי ולמשפחה שלי וכל עם ישראל אני מאמינה וימשיך להאמין עד סוף ימי בבקשה אני אוהבת אותך !


שם : תהל גרוס'

פרנסה טובה בעז"ה !
בבקשה בבקשה הקב"ה עזור לי לעזור להוריי היקרים שיצליחו לגדל אותו טוב ואת אחיי וכל עם ישראל !! אוהבת אותך !כלכך !


שם : יהודית

זיווג והצלחה לבני ובתי
אנא ה' בזכות תפילה זו שלח זיווג מוצלח לבני ולבתי ותן להם הצלחה בריאות ופרנסה טובה. אמן כן יהי רצון


שם : אפרים ספיבק

קראתי תהילים לעילוי נשמת שרה בת יואלע יעל
אתר זה קדוש תבורכו מפי עליון


שם : מאור זיו

לרפואת סבי
בריאות אושר ואריכות ימים לסבא פנחס זיו שיזכה רק לטוב ורפואה שלמה אמן ואמן


שם : יהודית

זיווג והצלחה לבני
אנא ה' בזכות תפילה זו מבקשת אני זיווג לבני הבכור ושיהיה לו הצלחה ופרנסה טובה אמן כן יהי רצון.


שם : אפרים ספיבק

לעילוי נשמת שרה בת יועלה יעל
שיגידו תהילים לעילוי נשמת שרה בת יועלה יעל


שם : מיכל

זיווג הגון
ב"ה בבקשה תפילה לזיווג במהרה למיכת בת אסתר אמן


שם : יפה

פרנסה
פרנסה טובה בריאות והצלחה בחנות


שם : טלי

יום שישי נר שלישי חנוכה
בברכת רבנים רבים, עם ישראל נקרא להתאחד, ביום שישי הקרוב נר שלישי של חנוכה מבקשים באחדות גדולה גאולה, ישועות. מיד אחרי הדלקת נר חנוכה ונרות שבת קוראים תפילה קבלית "פיטום הקטורת" מבקשים באחדות גדולה ישועות, לפרט ולכלל ישראל, מבקשים גילוי משיח, ומסיימים בתפילת נשמת כל חי. מי שלא יקרא מן התפילה - אנא לבקש מעומק הלב את הישועות בזמן האחדות הזה, ולעזור להפיץ ולידע על היוזמה הזאת בסביבתכם, וב"ה הפעם נצליח!


שם : שרית

זיווג הגון במהרה
"בזכות השם יתברך " יהי רצון שיתקבלו התפילות . נשמות טהורות אל תדאגו תמשיכו להתפלל אף תפילה לא שבה ריקם לעולם ותאמינו מכל הלב שכל מה שהשם יתברך עושה זה רק לטובה תעשו תודה והודיה על המצב "ה תודה רבה לך שעד עכשיו נשארתי רווקה ה" תודה רבה לך שלא זכיתי להכיר את בחיר ליבי הרבה זמן.וכ"ו תמשיכו להודות ולאמין ולהתפלל ותראו רק ישעות בעזרת ה" אומרים כשבנאדם מודה על הטוב השם אומר לו בא אני יראה לך מה הטוב האמיתי . בשורות טובות כשאתם מתפללות תכונו עלי גם שאזכה בקרוב להיות כלה תחת החופה בקלות בלב שמח בלי מניעות שרית בת שמחה


שם : יפה

זיווג לבני יובל
זיווג לבני יובל


שם : בועז

בריאות לגאיה בת ה4
מאחל בריאות שלמה לגאיה שולמן נבקש להתפלל איתי ביחד לשלומה


שם : מיטל

רפואה שלמה במהרה!
לצבי יוסף בן דינה. ד' יתן לו בע"ה רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אמן!


שם : דליה

בריאות והצלחה לדליה בת מרים
בס"ד בריאות והצלחה לדליה בת מרים שהקדוש ברוך הוא יאיר את דרכי בהרבה מזל טוב ! אמן כן יהי רצון במהרה !


שם : דבורה

מצב קשה לאחר תאונת דרכים
עם ישראל יקרים אנא התפללו על עמית חי בן אלישבע ליזה לרפואה שלמה


שם : דבורה

מצב קשה לאחר תאונת דרכים
עם ישראל יקרים אנא התפללו על עמית חי בן אלישבע ליזה לרפואה שלמה


שם : מיטל

רפואה שלמה
רפואה שלמה במהרה ל: צבי יוסף בן דינה, מלכה בת לאה. אבא שבשמים ירפאהם. אמן.


שם : אוסנת בת מרגו..סיוון בת מרגו

זרע בר קיימא
בס"ד..תפילה לבנותי..אוסנת חזן בת מרגו...סיוון סימי בת מרגו..שיזכו לזרע בר קיימא קדוש וטהור ומוצלח עוד החודש הזה...אמן כן יהי רצון...


שם : נטלי טליה בת מרגו

זיווג
בס"ד..יהי רצון שנטלי טליה בת מרגו תימצא זיווג הגון ומוצלח ויוסר מימנה כל עיכוב עוד החודש הזה שנעשה בו ניסים וניפלאות אמן כן יהי רצון....


שם : חגי

רפואה שלמה
בזכות תפלה זאת ובזכות כול תפלה אחרת שתעזור לאבא שלי היקר יחיאל סודמי בן שודיה להחלים ולקום ממיטתו אנא יהודים יקרים התפללו למענו ולמען כול חולי עמו ישראל אמן ואמן


שם : חגי סודמי

רפואה שלמה
אני מבקש ממכם יהודים יקרים להתפלל כול פסוק או כול תפילה שתזכה את אבא שלי היקר ברפואה שלמה ויצא בזה בשלום ובזכות כול הצדיקים יקום ויחזור למטבו אמן ואמן


שם : חדד רות

לרפואה שלמה
לברך את אחותי רות בת רבקה לרפואה שלמה


שם : רוזה

רפואה שלמה
בבקשה להתפלל למעיין בת רוזה לרפואה שלמה, שיעברו לה הכאבי גרון ואוזנים, שתוכל אוכל אין לה תאבון


שם : רוזה

רפואה שלמה
בבקשה להתפלל למעיין בת רוזה לרפואה שלמה, שיעברו לה הכאבי גרון ואוזנים, שתוכל אוכל אין לה תאבון


שם : חני

רוית בת מלכה
אנא התפללו וברכו את רוית בת מלכה, לבריאות הגוף והנפש, שתחלים מהמחלה הארורה ומצבה ישתפר לטובה במהירות. אמן. תודה.


שם : שי בן אהובה

ברכה לפרנסה
אני שי בן אהובה מבקש ממך הקדוש ברוך הוא למצוא מקום עבודה המתאים לי ללא חרדות וללא פחדים .סייע לי שלא אדע עוד דאגה. אמן כן יהי רצון


שם : איריס

תפילה למאיר בן אליס ומאיה בת דורה
בעזרת השם ובזכות כל הצדיקים ובזכות כל המעשים הטובים שעשו בחייהם והצדקות שנתנו שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואת הנפש ורפואת הגוף שיזכו לגדל ולחתן את ילדהם ונכדיהם ויזכו למצוות רבות וליניסים רבים. ושיחלימו במהרה מהמחלה בה הם חולים. תודה רבה לכל המתפללים ושהקדוש ברוך הוא יחזיר לכם רק בטוב ותזכו למצוות רבות.


שם : אלונה רחמין ביבי

קניית דירה בלי משכנתא
שלום, סיפרה לי דתיה אחת חרדית שהיא חיתנה 9 ילדים, וכולם קיבלו דירה בלי משכנתא בזכות קריאת פרק פ"ד תהילים,פותח דלתות כל יום 3 פעמים ואחר כך לקרוא פעם אחת פרק פ"ג, מאז אני משתדלת לקרוא כל יום כמה פרקי תהילים וכמובן פ"ד פותח לתות, מה עליי לעשות כדי לקרב את הישועה הפרטית שלי?????????


שם : טלי

תפילה למאיה
אנא ברכו את מאיה בת דורה, שה׳ ישלח לה רפואת הגוף והנפש ותקום ממיטה ותצא מהמחלה הארורה. אמן ואמן!!!!


שם : טל

רפואה. שלמה לשלומית בת סימי
להתפלל חזק לרפואה שלמה לשלומית בת סימי שבעזרת ה׳ תהייה בריאה ותחזור להיות איתנו בעזרת ה׳ אמן אמן ואמן!!!!


שם : זיוה חיה איפרגן

רפואה שלמה
לברך את ילדי רון ונוםר לבריאות והצלחה לשלום בית אמן


שם : זעקה גדולה לגאולה

תפילה גדולה לגאולה
עד מתי ריבונו של עולם, כמה סבל מסביב, יאוש, חוסר אונים נוכח הרשעות והאטימות - קשה לאדם ישר לשרוד בעולם כזה, הבטחת גאולה, הבטחת משיח, וְהוֹשַׁעְתִּי לְצֹאנִי וְלֹא-תִהְיֶינָה עוֹד לָבַז...וַהֲקִמֹתִי עֲלֵיהֶם רֹעֶה אֶחָד, וְרָעָה אֶתְהֶן אֵת עַבְדִּי דָוִיד... אֲנִי יְהוָה דִּבַּרְתִּי... עד מתי ריבונו של עולם עד מתי!!!!! הבטחת!!!


שם : כוכבה בת שרה

פרנסה טובה וקלה
אני כוכבה בת שרה מתפללת לבורא עולם לזכות לפרנסה טובה וקלה, לייציבות לאורך שנים רבות. רצוי מאוד לחזור למקום עבודתי האחרון בריווח ולא בצמצום, בנחת ולא בצער בשמחה ולא בעצב. אמן כן יהי רצון


שם : תמי

ביאת המשיח
קראו תהילים שנזכה לביאת המשיח במהרה בימנו בשלום ובשלווה.


שם : יהודה

זיווג
יאיר דוד בן יהודה


שם : יוני

ברכו את סבתא שלי
דינה בת רבקה


שם : אושרת

פרי בטן
יהודים יקרים אני נשואה 3 שנים עדין אין לי ילדים תברכו אותי לפרי בטן במהרה אושרת בת שושנה תזכו למצוות ולשלום בית תברכו את בעלי אלעד בן לאה שהוא כן ירצה ילדים בתוך ליבו שישמח אותי תודה שיחזור בתשובה שלמה ויאמין בהשם יתברך יותר ויותר תודה ביי


שם : עדנה

זיווג הגון במהרה
ברכה לי עדנה בת זנבש לזיווג הגון עוד השנה אמן...ותודה


שם : נועה בת סופיה

לרפואה שלמה
בבקשה תיתפללו לרפואתה של נועה בת סופיה בבקשה תגידו פירקי תהילים על נועה


שם : ירון לוי

תפילה
שלום בבקשה להתפלל עבורי ירון בן מרים בהצלחה במשפט תודה


שם : עדנה בת דייזי

תחנונים
אל נא רפא נא לנחום בן חווה ודייזי בת רגינה - רגור עליהם גזרות טובות ורפואה שלמה למענם ולמען משפחותיהם אמן כן יהי רצון


שם : נ

תפילה לרפואה שלמה
זהבה בת פרחה


שם : רעות בת רזיה

פרנסה טובה
אני רעות בת רזיה פשמבף, מתחננת ומבקשת מכל לבי, שהקדוש ברוך הוא ייפתח לבעלי היקר את המזל וייתן לו עבודה טובה שתספיק לנו להתקיים בכבוד ולאורך זמן , אמן כן יהיה רצון.


שם : אלמוג

רפואה שלמה
בבקשה תיתפללו לרפואת נועה בת סופיה ולוי שבעזרת בשם היא תחזור לאיתנה הראשון אמן


שם : נועה פרץ

מבחן בתורה
אני מקווה שזה יעזור למבחן אמןן📖


שם : אולגה בת שרה

זיווג הגון בקרוב בעז"ה
בעז"ה ה' יתברך יזווג לאולגה בת שרה לזיווג הגון משורש נשמצה בקרוב ובזמנו בעז"ה,שיהיה לו יראת שמים, דרך ארץ, בעל מידות טובות, חן וחסד, בזכות האמונה והתפילה אנא בקשו רחמים ותתפללו בבקשה תודה רבה...


שם : מיטל בת דינה

זרע בר קיימא
נא להתפלל עליי מיטל בת דינה לפרי בטן החודש במהרה . אמן!!!


שם : ישראל

זיווג והצלחה לבני ובתי
אנא ה' בזכות התפילה הזאת שהיא חזקה מאוד אני מבקש על ילדי הגדול ובתי הגדולה שהקדוש ברוך הוא יאיר להם את הדרך ואת מזלם ושימצאו להם את זיווגם ושיהיה מוצלח ושתהיה להם הצלחה בכל מעשה ידיהם ושהיה פרנסתם בשפע ובקלות וללא קושי בעזרת השם אמן כן יהי רצון .


שם : מרים גורש

ברכה לפרנסה
אני מרים בת מזל, מודה לבורא עולם על הבטחון המלא שנתן בי לבטוח בו מלך מלאכי המלכים. מי יתן ובזכות קריאת מזמורי התהילים שקוראת באתר זה, בורא עולם יזמן לי עבודה טובה ויציבה לאורך זמן, שעות נוחות וקרובה לבית, אמן כן יהי רצון.


שם : עמוס בן אסתר

אני יורק דם
אני מבקש מכל אלה שבשעות אלא נימצאים במחשב אנא מיכם תיתפללו עלי שיפסיק לי הדם שאני יורק כבר יותר משנה הטלפון שלי הוא 0525541967


שם : רון לוי

תפילה
בבקשה תקראו תהילים לסבא שלי שירגיש טוב בעזרת השם


שם : לאה.ל.

תפילה
פרנסה טובה וזיווג הגון בריאות ובשורות טובות למוריה, אלעד וזוהר בני לאה, לעינת בת לילי. לשירהותומרבני עינת בריאות ואושר. לרמיבן רבקה אושר, בריאות ושמחה פרנסה ונחת.אמן


שם : לאה.ל.

בהצלחה ומזל טוב
לכל משפחתי ולכל עם ישראל חודש טוב ומבורך


שם : אלינור

תגובה
תפילה חזקה אמן כן יהי רצון . הלוואי שיעזור לי .


שם : אורית

פרנסה טובה
אני אורית בת שרה מבקשת מה' שישלח לי עבודה טובה ויציבה לאורך זמן במהרה, אמן!


שם : עדנה בת דייזי

תפילה ותחנונים
אל נא רפא להם רפואת הגוף והנפש- רועי בן רוחמה, תמר בת רחל, מיכל בת שושנה , דייזי בת רגינה וכל חולי עמו ישראל אמן


שם : אילן בן רחל

פרנסה טובה
להצלחה ולמציאת מקום עבודה לפרנסה לאילן בן רחל


שם : ציון

פרנסה בבכוד
כל המעשר יזכה בפי עשר מהקדוש ברוך הוא אמן


שם : חני בת רחל

פרנסה טובה ובשפע
אני חני בת רחל מבקשת פרנסה טובה וסשפע ושימצא לי מקום עבודה טוב שאוכל להתפרנס בכבוד


שם : לאה.ל.

איחולים
שבוע טוב וחודש טוב לרמי, לאלעד, לזוהר, לעינת, לשירה, לתומר, למוריה וללאה ל. בשורות טובות ובריאות לכולנו ולכל עם ישראל. אמן.


שם : נוי

אנא ה
בבקשה אלוקים שבשמים אני מתחננת אליך תשלח רפואה שלמה לדוד שלי היקר, שיהיה בריא בגוף ובנפש שיזכה לחיים ארוכים, של שלום , בריאות, שמחה ויראת ה' שיזכה לקיים מצוות רבות וללמוד תורה !! אנא ה' תרפא אותו ותשלח לו כוח !!! אלוהים שבשמיים אני מתחננת אלייך תן לי הצלחה בלימודים, שאני אקבל ציונים טובים ואעשה נחת להורייאנא ה' תתן לי סבלנות וכוח להתנהג יפה לאחיי ולעזור להוריי אנא ה' !!!! תמלא את משאלות ליבי ותן למשפחתי בריאות, שמחה ונחת!!! אוהבת אותך


שם : יואל איולקר

ספר תהילם
צריך אמונה הספר תהילים יכול להציל כול אדם אשר הוא הסיפור מרגש ביותר


שם : מיטל בת דינה

ברכה
נא לברך מיטל בת דינה לזרע בר קיימא השנה ! אמן אמן


שם : קדוש ניסים

פרנסה והצלחה בחנות
ב"ה הצלחה החנות וברכה בכל מעשה ידינו במהרה אמן


שם : מיכל בת אסתר

זיווג הגון
ב"ה זיווג לכל הזקוקים וגם למיכל בת אסתר במהרה אמן


שם : דחוף

להתפלל על אוגני רבקה גני בת לואיזה
אני מתחתנת עוד חודש. ואמא שלי במצב קריטי בטיפול נמרץ. בבקשה תתפללו עליה. ה' תשמע תפילתי רפא את אמי. אני צריכה אותה לצדי. אוגני רבקה גני בת לואיזה. עזור לה! תרפא אותה מהמחלת ריאות הזה. תציל אותה שתחזור לשמור את תורתך !


שם : אפרת בת שושנה

תפילה לפרנסה
אני מבקשת מה' שישלח לי עבודה טובה ויציבה במהרה, אמן


שם : בבקשה!!!!

להתפלל לאווה מלול בת רמה!!
להתפלל בבקשה לאמא שלי שמחר עוברת ניתוח להוצאת גידול מהמוח!! אווה מלול בת רמה!!!!!!


שם : לימור

בבקשה- דחוף!!
בס"ד נא להתפלל לרפואת מעיין בת לילך ילדה בת 4 , תודה רבה!!!


שם : לאה.ל

ברכות
בריאות , שמחה ובשורות טובות לכל ומכל בני משפחתי.


שם : שלומית

אילה
רפואה שלמה ובשורות טובות להחלמה ולבריאות לאילה יצחק בת מזל ולכל חולי עמו ישראל אנא הוסיפו תפילות


שם : בת מלך

הצלחה בכל
בעזרת ה' ובישועתו


שם : קדוש ניסים

פרנסה
ב"ה יש לי חנות והמצב מאד מאד קשה אנחנו על סף סגירה בבקשה יש לנו משפחות ועובדים תפילה איתנו זה יעזור הרבה כי ה' לא עוזב אף אחד והתפילות מפקבלות במהרה אמן


שם : יפה בת אסתר

שלום בית
ב"ה קשה לנו נורא יש הרבה אויבים שמפריעים לנו בבקשה תפילה לשלום בית אמן במהרה


שם : יפה

זיווג
ב"ה שהקבה ימצאי זיווג הגון לכל מי שצריך וגם בע"ה למיכל בת אסתר במהרה אמן ואמן


שם : יפה בת אסתר

פרנסה
ב"ה בבקשה תפילה גדולה לחנות של קדוש מוצרי חשמל בבית שאן שנקלעו למצב של מצוקה ,בעלי החנות הם אנשים צדיקים באמת שעושים רק טוב ואפילו בלי לשון הרע לאף אחד בבקשה בע"ה שה' ישמע גם את תפילתכם גם אנחנו מתפללים שלא נצטרך לסגור את החנות ואז נפטר עובדים


שם : אברהם

בקשה לזיווג
שלום, שמי אברהם בן חיי-שרה (בלה) אני מבקש להתפלל עלי לזיווג הגון בקרוב אמן, בעז"ה


שם : גלית רגינה שפרה בת רינה

להריון תקין
בבקשה ממכם להתפלל לשם גלית רגינה שפרה בת רינה להריון קל ותקין ועובר בריא תודה תזכו למצוות.


שם : חסוי

פרנסה מבורכת ובשפע
לאורן בן איבון ולימור בת שושנה ה' יתן להם שפע ברכה והצלחה ש ה' יתן להם בריאות ופרנסה טובה וכל טוב שה' יפתח לנו שערי שמיים לטובה


שם : רחלי קרן

זיווג הגון במהרה
לרחלי קרן בת סימי שמחה לזיווג הגון במהרה במהרה במהרה ולטובה


שם : לאה.ל.

ברכות
בריאות הנפש והגוף פרנסה טובה , הצלחה ומזל טוב לאלעד בן לאה


שם : חיים

רפואה שלמה לסלטנה -סוזן שריקי
אל נא רפא נא לסלטנה -סוזן שריקי בת חנה ז"ל .שתתגבר על הסרטן בזכות הצדיקים והחסידים ובזכות כל המתפללים לרפואה שלמה לכל עם ישראל.


שם : רוני

רפואה שלמה לירון
דחוף להתפלל לרפואה שלמה לירון בן רונית שיחלים במהרה מהתאונה הקשה שעבר


שם : יהודה

לעילוי נשמה
לעילוי נשמה של שי בת ליאורה שנפטרה בי"ח תשרי תשע"ד. תנצב"ה


שם : אורה

הצלחה בלימודים
מתחילה לימודים אקדמאים


שם : לאה.ל.

איחולים
לאלעד לזוהר לעינת לשירה לתומר, למוריה, לרמי וללאה ליפשיץ. אושר, פרנסה טובה, נחת, שלום בית, בריאות ובשורות טובות. שבוע טוב ומבורך לנו ולכל עם ישראל.


שם : אסתי שקדי

ברכה
מבקשת ברכה לאופיר שקדי בני בן ה-9 אוטיסט. לבריאות והתקדמות. ואסתר שקדי לבריאות פרנסה טובה שקט ושלווה... תודה רבה


שם : ישראל

הצלחה בטסט
יהי רצון מלפניך אלוהי ואלוהי אבותיי שבזכות הברכה היפה הזאת תתן לבני יובל חי בן אורלי זינר הצלחה וישועה לראות בנפלאותיך לעבור טסט היום בנחת ובקלות אמן כן יהי רצון.


שם : ישראל

הצלחה בטסט
בעזרת השם המבורך ובזכות פסוקי התהילים יובל חי בן אורלי יעבור את הטסט לרכב בהצלחה בקלות בזכות סיעתא דשמיא אמן ואמן


שם : ליאת

פרי בטן
בעלי ואני משועים ומתחחנים לקב"ה לילדים ואני לא מצליחה להתפקד כבר שנה ויותר, בבקשה כל מי שמתפלל שיתפלל על ליאת בת מלכה, תבורכו אמן.


שם : יאיר

פרנסה שתהיה מבורכת
ליאיר בן נעומי שאלוקים ישמע את תפילתי ויזכה אותי לצאת מכל החובות הכספיים ושיפתחו לי שערי פרנסה אמן כן יהי רצון


שם : אילנה

רחמי ה" לרפואה שלימה
בתי מרים בת אילנה זקוקה לרחמי שמים לרפואה שלימה בנפש ובגוף !!!! תודה תבורכו!!!!!!


שם : מיכה

לעילוי נשמה
לעילוי נשמה של יצחק בן רחל י.נ.צ.ב.ה.


שם : לאה.ל.

להצלחת
מוריה בת לאה, שתמצא פרנסה טובה וקבועה. שתמצא זיווג הגון לחתונה ולהקמת משפחה. שיהיה לה מזל טוב ומבורך.


שם : מירי

תפילה לניתוח לא קל
אנא ממכם תתפללו לרפואת אבי..דב בן חנה שיעבור את הניתוח בשלום.בריאות,פרנסה טובה,והצלחה.


שם : גליה

תפילה
אנה אלוהי שמור על ביתי מיבצרי שמור על ילדי ובעלי היקר הענק להם בריאות אושר פרנסה טובה . לעילוי נישמת אבי משה בן חנה ולעילוי נישמת חמי יצחק סלע בן זילפה אין גדול ממך בורא עולם תודה על הרע ועל הטוב


שם : דב גולדברג

רחל אמינו
אין מקום נשגב יותר להתייחדות כמו קברה של רחל אימנו.כל תפילה וכל משאלה מתגשמת בזכותה של אותה אם נאמנה. ובימינו אנו בכל אם יהודיה קיים הניצוץ האלוהי של אותה רחל.הלואי שנהיה ראוים להבתגשמות תפילותיהן הזכות.


שם : עדינה ג

זיווג לבן
אנא הקדוש ברוך הוא שלח לבני חן זיווג מוצלח וברכה להצלחה בחיים


שם : לאה.ל.

להצלחת
להצלחת אלעד, מוריה זוהר בני לאה.לעינת בת לילי בריאות ושמחה, לשירהולתומר בני עינת בריאות ושמחה לרמי בן רבקה וללאה בת שרה, בריאות ושמחות נחת מהילדים.


שם : NAHUM

טעמים
היכן נעלמו הטעמים


שם : דסלין

למצוא עבודה קרוב לבית
קבר 3חודשים עבודה לא מצאתי


שם : שרה

בריאות פרנסה זווג
בריאות ופרנסה טובה לשמואל בן בניה רחל בת בניה שלמה בן מלכה מיכל בת שמחה ריקי בת בניה זווג הגון לרינת בת שמחה ליטל בת תמי מור בת רבקה שרה בת בניה


שם : מנחם בן מלכה

פרי בטן
מברך ביום זה של פטירת רחל אמנו ע"ה ,שהיתה עקרה ונפקדה , את בתנו תמר בת רונית, שתזכה בקרוב לפרי בטן, אם בן ואם בת, שלמים ובריאים, ואת כל מי שמתפלל לפרי בטן גם כן, שיבורך, אמן סלע.


שם : שולה

לעילוי נשמת אבי
לעילוי נשמת אבי , פרץ סעיד בן זוהרה


שם : לאה.ל.

תפילה
למוריה בת לאה, שיפתחו לפנייך במהרה שערי רווחה ופרנסה טובה. שתמצאי עבודה קבועה שתכבד אותך ושתפצה אותך על כל הסבל שעבת עד היום. אמן כן יהי רצון.


שם : לאה.ל

איחולים
למוריה בת לאה , שתמצא את זיווגה הראוי, ההגון והמתאים במהרה בימינו. ותבנה ביחד איתו משפחה מבוססת ושמחה עם שפע ילדים וילדות מחונכים וערכיים. אמן


שם : לאה.ל.

איחולים
לאלעד, למוריה, לעינת לשירה, לתומר לזוהר לרמי ליפשיץ. בריאות, בשורות טובות. פרנסה טובה,נחת ושלום בית ,אושר ואושר.


שם : לאה

איחולים
לאלעד בן לאה שהבחירות שאתה עושה יהיו מוצלחות ונכונות. פרנסה טובה ומזל טוב. בריאות הנפש והגוף


שם : לאה

איחולים
למוריה בת לאה זיווג הגון ופרנסה טובה וקבועה.


שם : עדינה

כלה לבני בכורי
אנא הקדוש ברוך הוא שלח לבני חן זיווג מוצלח שיהיה מאושר ותיהיה לו פרנסה טובה וחיים מאושרים.


שם : מיכה ברלב

לעילוי נשמת אבא
יצחק ברלב בן רחל


שם : דינה

זיווג
לעידן בן דינה לדולב בן דינה שיהיה להם משורש נפשם


שם : עדנה בת דייזי

תפילה ותחנונים
אנא הקדוש ברוך הוא שלח לי שמחה אהבה רעות ושלום עם נועה בת שושנה כלתי,שלום בית במשפחה וכל טוב אם עוונות תשמור יה מי יעמוד כי עימך הסליחה למען תיברא ה' אל תאחר


שם : הדס

הצלחה בזיווג.
אנא התפללו על טליה בת הדס שהזיווג שלה יצליח ויוביל לחתונה...יחד עם כל הרווקים והרווקות של עם ישראל אמן.


שם : דורית

ברכה
אנא מיכם להתפלל דורית בת נעמי בן זוג הגון פרנסה, בריאות,אריכות ימים וכל הישועות, נעמי בת רחל: בריאות אריכות ימים עמנואל בן שרה רפואה שלמה ואריכות ימים ולכל עם ישראל,אהבת חינם,אחדות,הצלחה, חזרה בתשובה ואריכות ימים:


שם : ארז

להצלחה ולזיווג הגון
אנא מכם להתפלל להצלחה ולזיווג הגון לארז בן שושנה


שם : לאה

ברכות
זיווג הגון ובריאות הנפש והגוף לאלעד בן לאה. פרנסה טובה וזיווג הגון למוריה בת לאה


שם : לאה ליפשיץ

תודה
ליוני היקר, תודה שהתקשרת לעדכן ולהדריך. שמחתי לקבל שיחתך מסבירת הפנים. גם לך שפע אור וחיים מבורכים.


שם : לאה ליפשיץ

ברכות
לאלעד ולמוריה בני לאה זיווג הגון בריאות הנפש והגוף, פרנסה טובה ואושר. לזוהר בן לאה לעינת בת לילי לשירה ולתומר בני עינת , לרמי בן רבקה וללאה בת שרה, בריאות ושמחות. חיים מאושרים שלום בית והבנות עם כולכם.


שם : חן

רפואה שלמה לאבי
אנא מימכם להתפלל לרפואה שלמה ואריכות ימים לאבא שלי שאובחן סובל מהמחלה, עמוס קלמנט בן גו׳ליה זנזורי... להתפלל להצלחת הטיפול ולברך את ידי הרופאים הבודקים והמבצעים... אמן ואמן... בריאות לכל עם ישראל. תודה


שם : דורית

תפילה לזיווג הגון
נא להתפלל עלי דורית בת בתיה לזיווג טוב והגון במהרה. תזכו לכל הישועות!


שם : נורית בן מוחה

הצלחה במבחן
בעזרת השם שאצליח במבחן שיערך בד' בחשוון,מבחן באמירם


שם : אורן ירקוני

זיוג הגון השנה ביזכות הרב
לחזור בתשובה


שם : חנה אברהמי

לרפואה
לחוכבד בת רינה רפואה שלמה


שם : מורן כהן

לזיווג הולם
זיווג הולם למורן בת אילנה והצלחה בלימודים ובעבודה


שם : קלודין

אני
אני חליתי ורב ביקש לקרוא כל יום פסוק מפרק תהילים ל ולכן אני משתדלת


שם : יצחק אליעזר

בן זוג לבתי עליזה בת רחל
פרנסה טובה יראת חטא ואהבת שמים


שם : עדינה אנקוה

גירושין של בני בועז
בני בתהליכי גירושין מאשתו מזה שנתיים שיר.אני לא יודעת על מה להתפלל.שימשיכו למרות שפנה לכיוון לא טוב,או מוטב להפרד


שם : דויד

רפואה שלמה
להתפלל לרפואה שלמה לסוראיה בת אשמט שהיו בשורות טובות לה ולכל החולים אמן.


שם : ירדנה בת מזל

הצלחה במשפט
הצלחה במשפט לירדנה בת מזל, שתזכה במשפט וידה תהיה על העליונה וב"ה תקבל את כל הפיצוי על הנזק שנגרם לה בדירה שלה. ועוד השנה היא תזכה להיכנס לדירה חדשה יחד עם ילדיה. אמן כן יהיה רצון


שם : עינבל בת אסתר

ברכה לזרע של קיימא
אשמח לתפילות עבורי לזרע של קיימא במהרה , תודה.


שם : ירדנה בת מזל

פרנסה טובה
מי שקורה תהילים, תבקשו עבור ירדנה בת מזל תמצא עבודה. ושתהיה לה פרנסה טובה בקלות ובשמחה במהרה. אמן


שם : שרה

ברכה והצלחה
ברכה והצלחה היום לרחל בת בניה בישיבה ודיון שמתנהלים היום


שם : אושרה חיון

רפואה שלמה
ב"ה רפואה שלמה והמון כוחות לחי יעקב בן זוהרה שנמצא כבר 5 חודשים בין חדרי ניתוח וניסיון לשיקום .


שם : לי

אמי
מתפללת לרפואה שלמה לאהובה בת רחל, שתתגבר על הסרטן ותתרפא ותאריך שנים. אמן


שם : שירן

דחוף דחוף לרפואת הרב עובדיה יוסף
תתפללו בבקשה לרפואת הרב הקדוש והצדיק בכל דורי הדורות שיתעורר במהרה ויחלים הרב עובדיה יוסף רפואה שלמה אמןןןן


שם : איריס

הודות ליוזמתכם.
זה פשוט רעיון ניפלא להתפלל דרך המחשב..לפעמים אין סידור או זמן ..וכשאני בעבודות מול המחשב אני זוכה להכנס לכמה דקות ולהודות לאל על ניפלאותיו..תבורכו מפי עליון..וכבר ראיתי היוםן ניסים. תודה


שם : אדיר

מרפא
להתפלל לרפואת ר עובדיה יוסף בן גור׳גיה


שם : yoni ve rosa

braja la ajyan shelanu
bebakasha leitpalel la ben shel natali ve eran coen she ijie le shanim rabot ve she nujal lirot oto godel im a orim a sabim ve kol shaar a mishpaja. amen ve amen.


שם : שרית בת חנה

ילדים צדיקים
נפקדתי בפרי בטן אחרי ארבעה שנים של נישואים כשלקחתי על עצמי כיסוי ראש עכשיו אני מתפלל לבת בע"ה אמן סלע


שם : רויטל

להתפלל לרפואה שלמה
בבקשה להתפלל לרפואה שלמה, בריאות הנפש ובריאות הגוף ליעקב בן פורטונה ויוסף בן מדלן.


שם : קלי

ברכה
קלי בת רות מבקשת ברכה על התאומים שבדרך . שהיה הריון תקין וקל ולידה טובה . אמן


שם : ענת בת חנה

תודהחנה וגן
מודהוגן ודב אני לפנייך מלך חי וקיים ששולח לי פרנסה כל יום מאמינה בך עד אין סוף להאמין אנשים לא לאבד תקוה אף פעם אלוהים שולח בדיוק מה שצריכים ואם לא שולח אז לא צריכים תודה תודה תודה כסף הולך וכסף בא כל השאר הוא בונוס והכי חשוב הבריאות קמתם בבוקר תגידו מודה אני


שם : מורן

טסט
תודה שיש צדיקים


שם : יערית בת מירים

זיוג
תימצא לה את הזיוג המתאים


שם : עדי

תפילה לשלומה של ים לוי
אבקש לשלוח תפילה למציאת ים לוי בראה ושלמה


שם : רפאל בן סימה

פרק תהילים
בין מילה למילה בפרק זה .מוסבר בין היתר איך נותן אבינו שבשמים כל טוב . וגם איך מעניש את אלו ששבעו ואינם מודים לה' יתברך .פרק אדיר !


שם : אלינור

תפילה לרפואה שלמה
אנא התפללו לשלום בתי אלומה בת אלינור לרפואה שלמה וניתוח מוצלח, אמן תודה


שם : יפעת

להתפלל לרפואה שלמה דחוף
בבקשה להתפלל לרפואת הלן חיה בת מרים שתתרפא מהסרטן ותזכה לאריכות ימים אמן


שם : שני

רופאה
בבקשה מכולם להתפלל לבשורות טובות אמן


שם : יעל

לידה קלה
לידה קלה כתרנגולת עם עובר בריא ושלם בעז"ה ליעל בת לינדה


שם : שולה רחל

תודה על ההשתתפות
מעולה לקרוא יחד את התהלים שנה טובה .


שם : אילנה בת אמי

להתפלל בעדי
לרפואה שלמה אמן


שם : שרה

ברכה לפרנסה טובה ובריאות
ברכה לבריאות ופרנסה טובה ובשפע, שנהייה תמיד בצד של הנותנים, שלא נזדקק לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם , כי אם לידך המלאה והפתוחה.....


שם : דבורה מלול

בריאות
נחת רוח ושלווה שירד ממני מידת הכעס


שם : שרה טמבור

שידוך
למיכאל יהונתן בן מרים טובה לאה בת מרים בקרוב יהי רצון


שם : הרשקוביץ משה

ברכה
אבקש ברכה והצלחה לשירה ממן בת שמחה ריאחי.הצלחה בכל מעשי ידיה


שם : הרשקוביץ משה

בריאות והצלחה
אבקש בריאות הצלחה ופרנסה


שם : shani

blessing for my mother
my mother doesnt feel good at all, she needs your help to pass this hard time and to find the right medicine to stand again in life. please help her and bless her with long and happy life. we need your help. amen


שם : שי

בקשה לתפילה
להתפלל לאירית בת ארלוזורה ולאחל לה שנים טובות ולאחל לה אריכות ימים, בריאות ובשורות טובות


שם : שיראל

להצלחת
פרק תהילים להצלחת שיראל בת ציון בת יפה לזיווג הגון ולהצלחה במציאת לימודים טובים


שם : מישהי

עזרה בבקשה
התפללו בבקשה בבקשה בבקשה לרפואת מנוחה רחל בת שושנה. בבקשה בבקשה בבקשה ילדה בת שנה וחצי!! שנמצאת בין חיים ומוות!! בבקשה עזרו לה בקריאת תהילים !!!


שם : אבי ניניו

בקשה לזיווג
אשמח אם תתפללו לשמי לזיווג, אני חדש באתר אבל אני מאוד אוהב את כול המידע שיש פה דרך צלחה בכול מה שתעשו :)


שם : יוסף רומנו

אשריכם ישראל
ישר כוח לעוסקים לקוראים לסתם אנשים שגלשו לראות מה זה הללויה שנה טובה ומבורכת בריאות ובטחון כלכלי ובטחוני


שם : ריקי

ריפוי אחותי גלית סבח
בורא עולם עזור לאחותי גלית סבח בת אסתר דיין ז"ל לעבור את התקופה בבית החולים תן לה רפואה שלמה .


שם : אור צביה

להצליח בטסט נהיגה אחרון
מבקשת מבורא עולם את עזרתו בהצלחת קבלת רשיון נהיגה בשנה הקרובה אמן.


שם : צביה בת רינה

בקשה לזיווג עבור בני ואחי
אנא ממך ה אחד את נשמתו של בני מוטי עם נשמה התאומה שלו שיתאחדו השנה. כנל לגבי אחי בן שימצא את בחירת ליבו השנה. תודה בורא עולם על החיים וסליחה אם אבדה אמונתנו בכוחך האיתן.


שם : יעל גרוסמן

קריאה בתהלים עושה לי טוה בנשמה
בכל פעם שאני מרגישה את הנשמה שלי אני קוראת בספר תהלים אלוהים אני זקוקה עזרא כמו תמיד עזרת לי בבקשה תעזור לי גם הפעם


שם : דליה

תפילה
אמן כן יהי רצון שבני עידו שי יכבד את הוריו ומשפחתו. יחגוג את החג גם בבית. שיזכה לפרי בטן ושתצלח דרכו


שם : גילי

לבריאות בעלי ילדי ונכדי ונכדותי
מבקשת בריאות ואריכות ימים לבעלי לבני, לכלותי, לנכדי ונכדותי.. מי יתן שנדע בריאות בריאות ובריאות.. את השאר נדאג בעצמנו..


שם : קרן ליבנת בת רינה

רפואה פרנסה וזיווג הגון בקדושה
רפואה שלמה לקרן ליבנת בת רינה רפואת הנפש הנשמה והגוף אנא התפללו דחוף תודה תזכו למצוות


שם : מוטי

בבקשה רפואה שלמה
אשתי עוברת בדיקה לגוש כולי תקווה שהכל יהי בסדר בעזרת השם שנה טובה ובריאה לכל עם ישראל


שם : זהבה אמסילי

בבקשה תתפללו איתנו
אחי זקוק לרחמי שמיים מרובים, אחרי ניתוח ראש שעבר בהצלחה קיבל זיהום ונמצא כבר 3 שבועות בטיפול נמרץ ולא מצליחים למצוא את האנטיביוטיקה המתאימה, הורדם והונשם ועכשיו מנסים להעיר אותו אך יש לו חום, הוא בן יחיד ואמא שלא לא מודעת למצבו, ההקשה תעזרו לנו להתפלל לרפואתו רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה


שם : עדנה בת דייזי

תפילה
אנא הקדוש ברוך הוא שלח לנכדי החדש עידו יוסף בן שושנה בריאות מזל ואושר , שיגדל לתורה לחופה ומעשים טובים בנחת ובשמחה שמחה אהבה רעות ושלום בן כל בני המשפחה אמן


שם : טליה

בבקשה רפואה שלמה לאימא האהובה
אימא שלי חולה בסרטן ה" אלוהינו בבקשההה תעזור לה אנחנו צריכים אותה ליידינו בת לגסין איסר אמן אמן אמן


שם : עדנה בת דייזי

תפילה ותחנונים
אנא בורא עולם שמור ונצור את נכדי החדש עידו - יוסף בן נועה ,שלח לו בריאות מזל ואושר, ברכה והצלחה,שיגדל לתורה , לחופה ומעשים טובים אמן


שם : שני

להתפלל לרפואתו של משה בן שושנה!
להתפלל לרפואתו של משה בן שושנה ( אבא שלי שנמצא בבית חולים שלושה חודשים בטיפול נמרץ! ) תזכו למצוות!


שם : גבריאל

ברכה לפרנסה בריאות והצלחה בלימודים
ברכה לפרנסה טובה בריאות הצלחה בלימודים וסיומם בהצלחה רבה לי ולילדיי אמן ואמן


שם : מזיה יוכבת רחל אנוקשוילי

זווג לבנים
אמן כן יהיה רצון בעזרת ה התפילה תשפיע לבניי לזווג מתאים ולכל בני ישראל אמן אמן אמן


שם : קארין

בבקשה רפואה שלמה לסבי ומשפחתי
סבי קצת לא מרגיש טוב מבקשת ממך יהוה עשה כמה שאתה יכול כדי שימשיך את חייו לעוד שנים רבות


שם : איילה

פרנסה
כל הברכות שבעולם


שם : רוחה

להתפלל לרפואת חיים בן אסתר ז״ל
בבקשה להתפלל לרפואת חיים בן אסתר ז״ל שיעבור בשלום את כל הבדיקות והטיפולים, שנתבשר בבשורות טובות בע׳ה והחלמה מהירה ואריכות ימים לאבי ולכל חולי ישראל, אמן!


שם : אברהם בן רחל

זיווג
למציאת זיווג הגון במהרה


שם : שרה

רפואה זווג
רפואה שלימה ופרנסה טובה לשלמה בן מלכה יצחק בן בניה זווג הגון לרינת בת שמחה ליטל בת תמר מור בת ריקי (רבקה) שרה בת בניה


שם : שרה

פרנסה
אני מנסה להתפרנס בכבוד בכל עבוד החל מניקיון, מפעל ,חניות בגדים,קופאית,טלמרקטינג ועוד אך איני מצליחה להחזיק מעמד באף מקום עבודה. יש לי מוסר עבודה ואמון עז להתפרנס בכבוד אך ללא הצלחה. בכל עבודה יש קשיים כלשהם( אי חיבור עם עובדים, מנהלים,אחראים ולקוחות)אנא אלוקים הושיעה אותי


שם : שרה

זיווג
זיווג הגון במהרה לשרה בפנטה, בייש בת גנט. אמן,אמן!!!!!!


שם : רחמים

בבקשה להתפלל לטוב ,,
אביעד בן ברוריה בחור צעיר אנה רפא נה לו בבשורות טובות ,,אמן אמן


שם : רות בת נזימה

זיווג לבני
בזכות אבא שבשמים ןבעזרת התפילןתשכל הרןקים ןהרןקות ימצאו זןןג בעה ןבינהם בני אןרן רפאל בן רותויבנן בית נאמן בישראלאמן


שם : עדנה בת דייזי

תפילה
רפואה שלמה ומהירה ליולדת נועה בת שושנה שתגדל את הרך הנולד בבריאות מזל אושר ונחת ברכה והצלחה למשפחה החדשה בכל אשר ילכו , פרנסה טובה וקניית דירה וכל טוב - אמן


שם : לילי בת שרה

זיווגיים לילדיי
אמןןןןןןןןןןןן ואמןןןן סלההה יוקם עבורם תפילה זו ועל כל בית ישראל


שם : מלי(מלכה)סמימי

ברכה למציאת עבודה
מבקשת תפילה לברכה במציאת עבודה טובה .. הקרובה לביתי .... בברכה למציאת עבודה!


שם : לילך בת שרה

הצלחת ההריון אמן .
מבקשת להיתפלל שפרי ביטני יהיה בריא ותקין . ימלא ה" כל משאלות ליבכם בשורות טובות " ישועת השם כהרף עין".


שם : יפה בת אסתר

תפילה לילדים
שיחזרו בתשובה שלימה אמן ויחזרו לדרך ה' ושיצליחו אמן


שם : אמא של לילך שרה

תודה לקוראים
קוראים יקרים בתי ניפקדה בפרי בטן "ישתבח שמו לעד" תודה לכל הקוראים . אך אנא אני מבקשת להמשיך לקרא שפרי ביטנה בריא ותקיו אמן לילך בת שרה ימלא ה" כל מישאלות ליבכם . ביזכות חודש הרחמים ה" ירחם על כל נשות עמו ישראל בשורות טובות. ושנה טובה אמן.


שם : עדן

בקשה לרפואה שלמה
בבקשה תתפללו על אבא שלי ניסים בן קדן לרפואה שלמה אמן! הוא מאושפז במצב קשה בבקשה ממכם.. תודה רבה.


שם : רוני

אנא ה׳ הושיעה נא אנא אדוני הצליחה נא
בזכות הקדוש ברוך הוא אני יעבור מחר את הטסט בעזרת ה׳ ישתבח שמו לעד תודה על התפילה :)


שם : רוני

אנא ה׳ הושיעה נא אנא אדוני הצליחה נא
בזכות הקדוש ברוך הוא אני יעבור מחר את הטסט בעזרת ה׳ ישתבח שמו לעד תודה על התפילה :)


שם : שמעון

בס"ד
רפואה שלימה והחלמה מהירה לשמעון בן רחל אל נא רפא לו ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו להחיותו ולהאריך ימיו יחד עם כל חולי עמו ישראל ונאמר אמן ואמן.


שם : ענת בת חנה

עזרה משמיים
בורא עולם יקר עזור לי כדי שאוכל לעזור לאחרים


שם : יפה מאודדד

תורה
כל התפילות כיף שיש אותם וכיף ליקרוא שבת שלום ובקר טוב וחודש טוב


שם : מירי

הודיה
תודה לבורא עולם ,אבינו שבשמיים על כול ריבי רבבות חסדים שעושה עמנו.על כול הניסים שעושה לעם ישראל . על השמירה וההגנה שמגן עלינו ונפרע מכול אויבנו ומבקשי רעתנו .יהי רצון שתכתיר ותמליך את מלך המשיח עכשיו על עם ישראל כי למלכותך אנו מייחלים אמן.


שם : מלול אסתר

ברכת רפואה שלימה
רפואת הגוף ורפואת הנפש לאברהם אדרי בן שמחה תודה ויישר כוח!!


שם : אילנה

רפואה שלמה
שתהיה רפואה שלמה ומהירה לרחל בת זהבה שתחזור לביתה שלמה ובריאה..אמן


שם : ליטל

זרע בר קיימא
להתפלל עבור ליטל בת חנה לזרע בר קיימא במהרה אמן!


שם : שרה

רפואה
רפואה שלימה הנפש והגוף ללירון בת רבקה שלמה בן מלכה רחל בת בניה מיכל בת שמחה


שם : כוכבה

ברכה לבת הדס לוזון בת כוכבה
בבקשה ברכה להדס בת כוכבה להריון בריא ותקין בעז"ה שתעבור בהצלחה את הבדיקות ותתבשר בבשורות טובות. תודה מראש ויישר כוח ראש חודש טוב ומבשר טובות בעז"ה


שם : רונית

רפואה שלמה
בבקשה להכניס את ימימה בת תמר לרשימה הברכות לרפואה שלמה ואריכות ימים וכן את זכריה בן ימימה תודה רונית


שם : יצחק חי

רפואה שלמה
ונס משמיים


שם : רחל

רפואה שלימה
לרפואתו של משה בן אסתר שעבר השתלת מיח עיצם תתפללו לרפואתו שיבריא מהר ונאמר אמן


שם : רחל

פרנסה
מבקשת פרנסה לי ולבני ביתי לחנה בת רחל למיטל בת רחל לפיני בן רחל לאתי בת רחל אמן ואמן


שם : ליטל

זרע בר קיימא
אבקש להתפלל לפרי בטן במהרה עבור ליטל בת חנה


שם : גלית בת מרים

בריאות ואושר
בעזרת השם שיברכני לבריאות, שלום בית, אושר ופרנסה טובה ובשפע, שלא נזדקק למתנת בשר ודם ולא להלוואתם לי לבעלי לילדי ולכל בית ישראל. אמן ושבוע מבורך.


שם : דני

פרנסה
שיהיה על כולנו פרנסה


שם : רותם

אנא בדקו במהרה את התגובה שמעליי
אם היא נכונה ואכן יש טעות בפסוקים אנא תקנו זאת במהרה.


שם : tאילנה

מכירה דירה
שלום לכולם.. שמי אילנה אני רוצה למכור את הדירה ואני מבקשת אם יש ברכה למכירת בית או דירה.. מודה לכם אם תשלחו לי את הברכה באימיל תודה..


שם : רינה

רפואה שלמה למשה בת נורה
שתהיה לו רפואה שלמה ויחזור במהרה הביתה בריאות אושר והצלחה אמן ואמן


שם : פלןחי אלמוני

קריאת תהילים
היודעים לעסוק בךתורה מוטב שיעשו כן ואלן ישעו אל תהילים גרידא. תהילים לשם שפיכת לב שבור אכן ואכן נאה כתפילה אך אינה תחליף ללימוד שכלתני


שם : אילן

בקשה לרפואה
בבקשה להוסיף לרשימת המתברכים את השמות הבאים יהודית בת מרים\ שמעון בן מרים אילן אליהו בן מרים חוה בת פנידה


שם : פנחס בן רחל

פרנסה
שיתקבלו תפילותנו ברצון ונזכה לפרנסה טובה ברווח בכבוד ובנחת.אמן.


שם : אתי

תודה
תודה על היוזמה המבורכת לפרסם ברבים את פםרקי התהילים .


שם : לילך בת שרה זוליכה

פרי בטן בריא ותקין אמן
מיתפללים יקרים אני אמא של לילך מבקשת ומתחננת קראו על הילדה שלי שתיפקד בפרי בטן בריא ושלם ותקין עוד החודש אמן". יחד עים כל נשות עמך ישראל שלא ניפקדו וביזכות זה יענה ה" לכל בקשתכם אמן אנא ה" ביזכות אמתנו וחנה הקדושה ,כשם ששמעת לכל ביכים קח תשמע גם תיפקוד את הנשים שמתעקבות בפרי הבטן ובנהם את בתי לילך אמן" בשורות טובות וישועות לכל עם ישראל.


שם : אייל אברג'יל

רפואה שלמה
אבקש רפואה שלמה ואריכות חיים לאמי היקרה איווט בת אסתר אסולין שיהיו לנו בשורות טובות ושהכל יהיה בסדר ושתיזכה לחיים ארוכים בריאות ואושר ,אמן אמן


שם : הראל

אבידה
נאבד לי הארנק ובו סכום גדול! נאבד לי מכשיר יקר לליבי, נאבד לי כובע שווה ולא מצאתי כלום!!!


שם : דוד

רפואה שלמה
נא להתפלל עבור כל עמו ישראל ובכללם לדוד בן עדינה אסתר בת רבקה משה חיים בן אסתר דינה בת אסתר ובתיה בת אסתר תיזכו למצוות וחיים טובים אמן


שם : יהודי

יישר כח
אשריהם ישראל מי שהדפיס את דברי התורה והתפילות שיש לעם ישראל יש לנו לאן ליפנות רק לאבינו שבשמיים תיזכו למצוות


שם : מירי

תפילה על כלל ישראל
בבקשה תבקשו בתפילה שהקדוש ברוך הוא ימליך ויכתיר את המשיח עכשיו


שם : דוד בן רחל

רפואה שלמה
לקרא תהילים לרפואה שלמה. הוא במחלה קשה מאוד. יש לא סרתן בגוף.


שם : מירי

רפואת הנפש
אנא אנשים טובים התפללו לרפואת הנפש של גיתאי בן דבורה ושיחזור לארץ ישראל במהרה


שם : טל

בקשה
בעזרת השם שכול משאלות ליבי יתגשמו לטובה אמן


שם : שרה

בריאות פרנסה זווג
בריאות ופרנסה טובה לשלמה בן מלכה ולאושר בן תמר זווג הגון לליטל בת תמר רינת בת שמחה מור בת רבקה שרה בת בניה


שם : סיון בת ציפורה

שלום בית
בעזרת השם שלום בית שלם בין סיון בת ציפורה ושי בן שושנה אריכות ימים פרנסה ובריאות


שם : אברהם בן עזיזה

שלום בית
שלום בית


שם : אססתר

רפואה שלימה
הילה בת רבקה. תיקונת קטנטנה במצב לא קל. אנא בהעתירו לרפואה המהירה אמן!!


שם : רחלי

בקשה לרפואה שלמה דחוף
אני מבקשת בכול לשון של בקשה תתפללו ותבקשו רפואה שלמה במהרה לאפרים בן זויה מצב קשה הוא חולה במחלה לא עלינו סרטן בבקשה תתפללו שיהיו לו חיים ארוכים ובריאות איתנה


שם : ליאורה בת חוה

פרנסה
בעזרת ה ישמע תפלתי ונראה ישועות ושלא נהיה זקוקים לאף אחד חוץ מחסדי ה שיהיה לי ולבני משפחתי בריאות שלווה חיים טובים , יציאה מהחובות וקצת נחת.


שם : גלית

רפואה שלמה
תפילה ורפואה שלמה לגיסי הצעיר חיים מאיר לוי בן דבורה מחולה במחלה נוראית , בהצלחה בטיפולים ואריכות ימים אמן!!!


שם : יעל בת דבורה

בן זוג
אנא ממך ה' שלח ליעל בת דבורה את זיווגה במהרה זווג טוב ישר ואמין אוהב שלום ורודף שלום אמן כן יהי רצון


שם : קרן ליבנת בת רינה

קרן ליבנת בת רינה
רפואת הנפש והגוף זיווג בקדושה ופרנסה בשפע לזיווג אורטל בת ורדה הפרק שקראתי לרפואת שמוליק אלחנן בן מרים ורינה בת בידר לרפואה שלמה בידור לבנה בת אילה רזלה וחלפון יצחק בן רינה לאריכות ימים רפואה שלמה בתוך שאר כל חולי עמו בית ישראל אמן ולמשיח שיבוא במהרה ויבנה לנו את בית המקדש השלישי אמן ואמן


שם : גלית רגינה שפרה בת רינה

להתפלל לפרי בטן תקין ובריא
בבקשה להתפלל להריון תקין ובריא בעזרת השם


שם : זיו

תפילה לרפואת הגוף והצלה ממוות, דחוף !
תפילה לרפואת רות בת נעמי , בת 68 חולה בסרטן, מצבה קשה . אשמח אם תעבירו את שמה לאחרים . בעזרת ה׳ בשורות טובות ובריאות לכל חולי עם ישראל .


שם : יהודית

תפילה
תפילה לשלום מיכל בת ורדה בת 41 חלתה בסרטן הריאות.


שם : יצחק אליעעזר .ק

"ועלהו לא ייבול
שתול על פלגי מים אלה הם האבות ששתולים בעולמה של תורה נו ואז יש פרי בעיתו הילדים ממשיכים את הדרך ועלהו לא ייבול הנכדים ממשיכים את דרך הסבא : לא ימושו מפיך ומפי זרע זרעך העלה שנוצר הוא מוחבר לעץ "עץ חיים " בשורש נשמתם שנזכה לראות בנים ובני בנים עוסקין בתורה ובמוות אכיר"ס


שם : דניאל בן חסיבה

הוספת שמי לרשימה שזקוקים לתפילת בריאות
בס"ד אני מנסה זה כמה וכמה פעמים להוסיף את שמי לרשימה של תפילה לבריאות ואני לא מצליח להכניס את שמי. אז בבקשה מכם תוסיפו את שמי " דניאל בן חסיבה" רפואה שלימה בתוך כל חולי ישראל , אני חולה אונקולוגי. תודה רבה ושבת שלום


שם : שרה

פרנסה וזווג
בזכות קריאת פרקי התהילים תהא פרנסה ובריאות טובה לשלמה בן מלכה ורעייתו רבקה בת בניה זווג הגון לרינת בת שמחה ליטל ואושר בני תמר מור בת רבקה בריאות וזרע של קיימא למיכל בת שמחה


שם : עדנה בת דייזי

תפילה
אנא הקדוש ברוך הוא תן ביננו אהבה,שמחה, רעות ושלום, בריאות, מזל ,אושר, שאיל בן עדנה יאמץ אורח חיים בריא, שניב בן עדנה ונועה בת שושנה יקנו דירה והרצל בן מלכה ימלא את כל מחסורם, שנועה בת שושנה תלד בבריאות ,בשלום ובקלות זרע של קיימא אמן


שם : משה לוגסי

פרנסה טובה
ברכני נא לפרנסה טובה,בריאות ואריכות ימים ושלום בית אמן


שם : שרה

שחרור מכלא
אנא תתפללו עבור מרדכי בן מזל לשחרור מהיר מהכלא. אמן


שם : משה לוגסי

פרנסה טובה
ברכני נא לפרנסה טובה,בריאות ואריכות ימים ושלום בית אמן


שם : א. לוי

חיפוש אבדה
קבלתי את המלצתכם, נתתי צדקה, אמרתי את התפילה שלוש פעמים ו... כלום! חזרתי על התפילה מספר פעמים ולא צלחה דרכי. למה????


שם : הדס בת חוה

נישואין להדס בת חוה
מבקשת שעוד השנה הדס בת חוה תעמוד מתחת לחופה עם חתן ראוי.. בעזרת השם!!!


שם : נועמ

רפואה שלמה
ברכות לרפואה


שם : עדינה

הצלחה
אנא הקדוש ברוך הוא עשה שכל תפלותי אשר בליבי אכן יתגשמו אמן ואמן


שם : עדינה

הצלחה
הלואי שכל תפלותי אשר בליבי יתגשמו אמן ואמן


שם : עדי

זיוג הגון
מציאת זיוג


שם : צירי

רפואה שלימה
זכות פרקי התהלים יעמדו לרפואת אסתר פייגא בת גיטל לרפו"ש בתשו"י


שם : יאנה פריחוב

תפילה לרפואה שלמה
תפילה לרפואה שלמה מיכאל שלאין בן של בתיה ז"ל .


שם : שרה

פרנסה טובה
בורא עולם, אבינו שבשמייםברך אותנו שנהיה תמיד מן הנותנים ולא חו״ח מהמקבלים. שנזכה לפרנסה טובה ובשפע להתגבר על חובותינו, ונזכה לבריאות טובה ואריכות ימים לכל המשפחה.


שם : ליאור שמחה

רפואה שלמה הנפש והגוף
לברך את ליאור שמחה בת בת שבע ברפואה שלמה הנפש והגוף וגם את יהודה אוהד בן בת שבע רפואה שלמה הנפש והגוף


שם : בתיה משה

רפואת הנפש והגוף
רפואת הנפש והגוף ליגאל בן בתיה


שם : דורון נגר

פרנסה טובה
מומלץ מאד


שם : דורון נגר

טסט חיצוני באגד
ב"ה נעשה ונצליח


שם : אלי ברק

תפילה לפרנסה
תפילה מאוד מומלצת


שם : אילנה

דחוף להתפלל לרפואה
אנא התפללו על מזל שירה בת ג'ורג'יה שנמצאת בטיפול נמרץ ועוברת טיפול קשה ובתה מתחתנת בעוד שבועיים שתחזור לאיתנה שתהיה בחתונת ביתה. בכל שאר חולי עם ישראל


שם : אילנה

דחוף להתפלל לרפואה
מזל שירה בן גורג'יה


שם : שמואל

רפואה שלמה
מבקש להתפלל לאימי סעדה בת יקוט לרפואה שלמה שיעלם הוש שנמצא לה אמן יהיה רצון


שם : עדנה בת דייזי

תפילה ותחנונים
אנא הקדוש ברוך הוא שלח זיווג אמיתי והגון לגלית שני בת רחל במהרה. ה' אל תאחר. אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא אמן


שם : יצחק חי בן רות

רפואה שלמה
תפילה לרפואה שלמה ליצחק חי בן רות בשורות טובות חיים טובים ובריאים


שם : לאה

ברכת בנים וזיוג טוב הצלחה בכל מעשה ידם
אני מבקשת שתיתפללו בשביל הבנים שלי רן ושי שיהי להם הצלחה פרנסה זיווג מוצלח ולי פרנסה ובריאות ונחת


שם : יואל פיירטג

מציאת פרנסה טובה
ריבונו של עולם מבקש אני ממך שתיתן בידי למצוא מקום עבודה שיפרנס בכבוד את בני ובנות ביתי. עבודה שיש בה פרנסה וסיפוק מעשייתה, אנא קבל את תפילתי אליך


שם : עדנה

תפילה וברכה
אנא הקדוש ברוך הוא עשה שנחיה כולנו באהבה אחווה שלום ורעות - כל בני משפחת עדנה בת דייזי ובפרט עם ניב בן עדנה ונועה בת שושנה , שהרצל בן מלכה ידאג לכל מחסורם ויעזור להם בפרט בקניית דירה מתאימה


שם : edna

תפילה
אנא הקדוש ברוך הוא שלח לאייל בן עדנה בריאות מזל אושר והצלחה, שיאמץ אורח חיים בריא ונכון , ירד במשקל , יקבל משמעת עצמית והתמדה אמן כן יהי רצון


שם : נועם

אמן!
הקדוש ברוך הוא עזור לנו בשנים הקרובות הקשות שעתידות לבוא עליו ועזור לנו להתכלכל ברווח שכשבשעה טובה יבוא ילד לחיינו נוכל לכלכלו בשמחה וכבוד! אנא הקדוש ברוך הוא עזור להורי ומשפחתי שגם הם עוברים תקופה קשה, ושמעט זכויותי שצברתי בחיי יהיו להם למגננה, וחובותיהם ימחקו מעיינך..


שם : שרה

קריאת מזמור עח
קראתי את המזמור שילחו עוד ללא כיתובית באמצעשמסתירה מילים תודה אני קוראת גם מהספר תהילים אשריכם עם ישראל עם סגולה. בואו נזרז את ביאת משיח צדקנו.


שם : דויד

סוראיה בת אשמט
תפילה לרפואת סוראיה בת אשמט שהיה נס והמחלה תעלם אמן.


שם : כרמית רינצלר

אות בספר
אות בספר על שמי. תודה. לרפואה שלמה, בריאות איתנה ותיקון. כרמית בת רחל פרנסה, הצלחה, בריאות איתנה. רפואה.


שם : דניאל בן חסיבה

להוסיף את שמי לתפילות רפואה שלימה
נא להוסיף את שמי לרשימת החולים לרפואתה שלימה בתוך כל חולי עמו ישראל


שם : ערן

רפואה שלמה
אנשים יקרים, נא התפללו עמנו ביחד להחלמתה והבראה שלמה של בתיה יהודית בת איטה שנמצאת בבית חולים, מי ייתן ותחזור לאיתנה, אם אנשים יוכלו לקבל על עצמם לברך ברכת אשר יצר בכוונה זה יועיל.תודה לכל המסייעים ונשמע רק בשורות טובות ורפואה שלמה לכל החולים והחולות. אמן ואמן.


שם : נילי

ברכה לרפואה ולהצלחה בטיפול
נא התפללו לרפואה שלמה ,לעמוס כהן בן שמחה,שיצליח בע"ה בטיפול אמן .


שם : שני

שלום בית ,רפואה,ולידה קלה ופוריות
שני בת תיקוה שלום בית רפואה ולידה קלה אורטל בת אסתר פוריות בה'


שם : שלומי

רפואה שלמה
רפואה שלמה לזוהרה בת זילברט אמן שיהיו ניסים וניפלאות תודה לבורא עולם על הכול


שם : אושרי

תפילה לרפואה שלמה
תפילה לרפואה שלמה לדוד בן סולטנה לרפואה שלמה והחלמה ולנס רפואי


שם : מירי

תפילה
אנא אהובים, התפללו לרפואתו של בן טוב בן טוראן. תודה רבה. שתבוא עליכם הברכה אמן


שם : אלמוג

רפואה שלמה
בבקשה תתפללו לרפואת נועה בת סופיה


שם : לימור

תהילים לרפואה
להתפלל לרפואה שלמה על אמירה בת לבקה שאין לה גידול במוח ולבקש רחמים עליה שהכל יהיה בסדר ב"ה ושתחלים במהרה ממה שיש לה.. אמן ואמן


שם : איציק פז

רפואה שלמה
להתפלל רפואה שלימה במהירה לחולה איציק פז בן רות


שם : רמי

הצלחה והברת מהשתלת ראות של אורה בת מלכה למשפחת גור
אנשים יקרים , נא התפללו עימנו להצלחה והבראה שלמה של אורה בת מלכה למשפחת גור שצפוייה לעבור השתלת ראות בשעות הקרובות , מי יתן שאורה היקרה תחזור בהקדם אלינו - משפחתה האוהבת(3 ילדים)מי יתן ויתקיימו המצוות "ואהבת לרעך כמוך" וכל "ישראל ערבים זה לזה" בימינו כן יהי רצון


שם : רמי

הצלחה והבראה שלמה בהשתלת ראות לאורה בת מלכה
נא התפללו לרפואה שלמה של אורה בת מלכה למשפחת גור שצפוייה לעבור השתלת ראות . אמן


שם : דויד

תהילים
תהילים כ לרפואה לדויד בן רחל


שם : טל ברכה בת פרידה

פרי בטן
מלך מלכי המלאכים אלופו של עולם הקב'ה .. תזכה את רונית בת חווה. ורוצים טל ברכה בת פרידה ואת כל הנשים שמתעקבות .. פתח לנו שערי שמיים אמן כאן יהי רצון !!! אני אוהבת אותך ה'


שם : דויד בן רשל

רפואה שלמה
להתפלל על דויד בן רשל שיתרפה ממחלתו הקשה הוא וכל עם ישראל.אמן.


שם : אסתר בת פורטונה קפלוטו

בריאות פרנסה
שהשם יברך את אמא שלי שהשם ישלח לה בריאות פרנסה ארחות ימים. שמחה בחיים שתלך לשלום תחזור לשלום וכול מה שאמא שלי תבקש השם יחזר לה בטוב אמן כן יהי רצון


שם : סוזן דניאלוב

הצלחה בטסט
להצלחתי בטסט .. שבעזרת השם בזכות הקדוש ברוך הוא ובזכות התפילה נעבור את הטסט היום ... אמן כן יהיה רצון


שם : אורית שחרור

ברכה
רפואה שלמה לקוטי בת שימי רפואת הנפש והגוף ובריאות עיניים אמן


שם : אורית שחרור

ברכה
רפואה שלמה לקוטי בת שימי רפואת הנפש והגוף ובריאות עיניים אמן


שם : פזית כהן

רפואה
לרפואת אביעוז בן פזית


שם : אור

שלום לכולם
זיווג לאורטל חדוה בת אורלי בקרוב. תודה רבה


שם : תקוה כהן

מזל עליון
מה צריך לעשות כדי לקבל מידע לגבי מזל אישי עליון.


שם : כרמית

פרי בטן
בעזרת ה' שהשנה עוד אזכה לפרי בטן במהרה אמן ואמן ויבורכו כל המברכים!!!


שם : אבנר נגר

תודה
שתזכו לכל מילי דמיטב לרפואת הרב נתנאל בן מרים ויוסף בן עדנה בכלל כל חולי עמו בית ישראל


שם : נעמה בת ירדנה

זיווג הגון
נעמי, אני רוצה לבקש ממך כשאת קוראת תהילים. תבקשי בבקשה זיווג הגון לנעמה בת ירדנה, שהשנה ב"ה תזכה להיות מתחת לחופה עב"ל.אמן , תודה


שם : אורטל בת ג'ואל

פרי בטן
שהקדוש ברוך הוא וכל הקדושים במרומי שמים יזכו את בתי אורטל בת ג'ואל לפרי בטן במהרה ושנזכה לרבות בנכדים מבורכים בע"ה. אמן ואמן


שם : שובל בן ג'ואל

ברכת בנים והצלחת הילדים
שובל בן ג'ואל שברכת אמך תעלה למרום שמים ותתקבל בהצלחה על בריאות נפשך וגופך, על השכינה שעוטפת אותך ומגינה עליך מפני כל רע שלא יתקרב אליך ולכל ימי חייך. אמן ואמן


שם : אלגריה בת מזל

רפואה שלימה
שהקדוש ברוך הוא ישמטר על אימי היקרה אלגריה בת מזל בבריאותה הגופנית והנפשית וישמור על צלילות דעתה המפוכחת והעירנית כפי שהיא היום. אמן ואמן


שם : חושקבר יעקב

שלום בית ושלום בין האחים
יהי רצון מילפניך אלוהי אבותאי שיכון שלום בין בני מישפחתי ובין אישתי וביני וכולנו נחיה בשלום ואחוה ואהבה ושנידע להעריך אחד את השני בכבוד המגיע לכול אחד ואחד אמן שנהיה מאושרים יחד לעולם


שם : רחל רזין בת סימי

להתפלל לרפןאה שלמה לרחל רזין בת סימי ממחלה קשה המאימת על חייה
להתפלל לרחל בת סימי ולבקש רחמים עליה ותתרפא ממחלתה הקשה במהרה אמן כן יהי רצון עליה ולכל חולי עם ישראל.


שם : אורית מיכאלי/יצחק

להוסיף שמות לתהילים
לרפואת אייל בן שרה, לרפואת שרה בת דינה


שם : יפה

תפילה לרפואה שלמה
למאיר פרדין


שם : חנה דרעי

לעילו נשמת מורדכי בן אסתר
ממלא ומגן מכל רע ומכל מכשול בדרך בדוק רואים ניסים ונפלאות


שם : אביגיל

בזמן המתאים
הפרקים שקראתי עכשיו נטעו בי תקווה מעדתי השבת ועישנתי הגיעו מים עד נפש חיזק לי את הלב קצת


שם : נעמי

אשרכם
בכל יום אני כל ספר תהילים,, בלשמותו,, בלי עין רעה וקראת את


שם : סלביה'

להתפלל לרפואה שלמה
לפריחה פאני בת חביבה רפואה שלמה זקוקה להרבה רחמי שמיים. שהשם יברך את כל מי שמברך אמן!!


שם : שרה בת עזיזה (ז"ל)

זרק קודש חי וקיים
מבקשת מהקוראים שיבורכו להוסיף את שמי שאזכה בפרי בטן עכשיו. מחכה כבר 28 שנים ועדיין אין לי ילדים. כל המברך מתברך. קשה לעבור כל שם לכן לכוון בקריאה על כל השמות של האנשים הזקוקים לפרי בטן ושמשמיים יענו ב"ה בקרוב . ותתמלא בטננו בזרע קודש חי וקיים ונפיץ זאת ברבים אמן. שככה ישמעו אותי בשמיים וכל מי שאין לו או רוצה עוד שיתנו לו משמיים אמן. נאמין בע"ה וזה יקרה. כי אנו במבחן ולא להתייאש. ואין גיל להריון. הכל מאיתו יתברך פוקד עקרות ישתבח שמו לעד. חודש טוב ומבורך.


שם : שרית

תפילה וברכה
לערן בן שרית,בריאות נפשית וגופנית לאחר תאונה קשה ופגיעת ראש קשה. תבורכו


שם : כרמית

זיווג הגון במהרה
קראתי תהילים


שם : עידן

להתפלל
לחנה בת סימונה שאלוהים ייתן לה רפואה שלמה וישמור אותה מכל רע אמן


שם : דודו

רפואה שלמה לסוראיה בת אשמו
ולכל החולים רפואה שלמה בשורות טובות.


שם : שרון ל

תודה ולברכה
תודה על הברכה והנתינה לקרוא. לברכת אבי זצ״ל אשר מסעוד מאיר אדרעי בן דויד אדרעי, שינוח על משכבו בשלום. ולברכת בריאות, פרנסה, אושר ,אהבה ודת לאימי, ביתי, בעלי, משפחתי וכל יקירי ובית ישראל אמן.


שם : מעיין

ממש פירוש יפה !! יישר כח :)
תמשיכו להעלות דבברים כאלה זה ממש מזכה את הרבים!


שם : יפה

שלום בית
תפילה ורחמים גדולים שלום בית יפה בת אסתר מנשה בן פרי


שם : אבנר הראל

בקשות וברכות
בריאות ופרנסה טובה שיהיו מנת חלקנו , זיווגים לבנים וראופאה שלמה לכל עמו ישראל -א מ ן


שם : יפה

זיווג
בזכות האמונה והתפילה אנא בקשו רחמים ותתפללו למיכל בת אסתר למציאת זיווג ירא שמיים במהרה אמן


שם : רוית

ברכת הבנים וביתי
אמן להצלחת בן עדן ודור ילדי היקרים


שם : אריאלה

אמן!
אמן כן יהי רצון!


שם : משה ביטון

רפואת הנפש ורפואת הגוף
בורא עולם .אנא שלח רפואה שלמה לנכדתי מעיין בת טל


שם : עדנה בת דייזי

תפילה
מבקשת בריאות, מזל ונחת לשושנה בת חווה ומשפחתה, לרוחמה בת חווה ומשפחתה, זהבה בת חווה ומשפחתה, שרה בת חווה ומשפחתה, מלכה בת שמחה ומשפחתה, מאיר בן עידית ומשפחתו, ריטה בת רינה ומשפחתה, דייזי בת רגינה ומשפחתה


שם : רחל

יישר כח
אשמח להצטרף באופן קבוע


שם : רחל

יישר כח
אשמח להצטרף באופן קבוע


שם : דליה

זיווג
אני רוצה לבקש זיווג ללירז בת דליה תתתווווודה


שם : דליה

זיווג
אני רוצה לבקש זיווג ללירז בת דליה תתתווווודה


שם : חנה

ברכת בנים בנות
שיהיו אהובים מלמטה ונחמדים מלמעלה ואהובים על כל הבריות


שם : אלמוג ויובל

לרפואה
בעזרת השם ירפא את נועה בת סופיה בבקשה תפללו לרפואתה של נועה בת סופיה תאכלו לה רפואה שלמה בבקשה


שם : שמרית שם טוב

מציאת פרנסה טובה ופיריון
בורא עולם מבקשת אני מימך בבקשה שאמצא את פרנסתי הטובה במהרה וגם שיוכל להביא ילדים לעולם אנא בורא עולם שמע תחינתי ותפילתי ושיבעתי אלייך תבוא


שם : דניאל

ישועת שלומית בת רעיה
בעז"ה ששלומית בת רעיה תראה ישועות וכל טוב כל ימי חייה, אמן ואמן.


שם : דרעי חנה

פרקי תהילים
טוב נוח נעים מחחק


שם : צופה

לזיווג במהרה
למרגלית בת מרים לאסנת בת זהבה לסיגלית בת זהבה ולכל בנות ובני ישראל שנקים בניין של אמת עם זרע בר קיימא. אמן


שם : מרים בת לאה

רפואה שלמה
מרים בת לאה לרפואה שלמה ואריכות ימים ושנים שתצא מהבית חולים עוד היום בשאר כל חולי עמו בית ישראל אמן מי שמתפלל על חברו נענה תחילה אנא ממכם תתפפללו עליה אישה צדיקהמ


שם : אילנה

ןזיווג
לקטי לירן בת אילנה זיווג הגון וזרע בר קיימה אמן ואמן


שם : רונית

שדוכי מצווה ללא עלות
רונית השדכנית לשם שמיים שידוכי מצווה פנו אליי אשמח לעזור 0507288669


שם : אופירה

תפילה לבריאות
לענסר רגינה בת אסתר


שם : רינה

רפואה שלמה
רפואת נפש ל חנה בת אלה ש השם ישלח לה רפואת נפש אמן


שם : אלמוג ויובל

לרפואה
בעזרת השם ירפא את נועה בת סופיה ובבקשה תתפללו לרפואת


שם : זהבה

רפואה שלמה
נא להתפלל עבורי לרפואה שלימה


שם : חנה

רפואה שלמה
נא להתפלל על חנה בת ברכה לרפואה שלמה, רפואת הגוף...ושהכל יתהפך לטובה. אמן


שם : מירב שינו אסולין

תפילה להצלחת בנותיי היקרות
בעזרת השם שבנותיי היפות והיקרות יצליחו בכל מעשי ידיהם, שתמיד יהיו לי בריאות ומאושרות ושיהיו אהובות ואוהבות בכל מקום שאליו יפנו. אמן כן יהי רצון!!


שם : אניטה בת לאה

לידה קלה
לידה קלה בה"


שם : יצחק אליעזר קלפוס

בזכותם עשה למען שוכני עפר
לרפואת כל חולי עמו ישראל ברחמים ברון בן ויכנה . אברהם בן מלכה . שלום בן רבקה . לזיווג הגון עליזה בל רחל . לבריאות טובה רחל בת מרים . לפרי בטן לירז בת מרים . לברכה לישועה להצלחה כל עם ישראל שיבוא משיח צדקנו אכי"רס


שם : ענקי ברכה

רפואה שלימה
לרפואת ליאל אוריאל בן ברכה, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, שהקב"ה יסיר מעליו את מחלה הנוראה וכל חולי ומכאוב ויתן לו רפואה שלמה, אמן.


שם : אברהם בן מרים

הבעש"ט
בזכות אמירת שלוש פירקי תהילים לזכות הבעש'ט יזכה הקורא לעושר וכבוד


שם : חיים

רפואה שלמה
ב״ה שהקב״ה יימלא את כל משאלות לבי לטובה לשיר בת עדנה


שם : אריה דבוש

רפואה שלמה
רפואה שלמה לדינה בת אדל


שם : סוניה

רפואת הנפש והגוף
רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף לאוריאל בן ויוה. אמן.


שם : דויד

תפילה להצלחת ילדינו
הצלחה לילדי אור טופז ושרית שנגדל אותם בנחת באושר ועושר אמן.


שם : רותי

פרנסה
אנירותי מאחלת לכולם פרנסה טובה שלא תזדקקו לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם פרנסה טובה לכולם אמן


שם : אריאלה צרפתי

אמן!
אמן!


שם : נתנאל בן דבורה

רפואה שלימה וזיוג הגון
רפואה שלימה וזיוג הגון


שם : נתנאל בן דבורה

רפואה שלימה וזיוג הגון
רפואה שלימה וזיוג הגון


שם : נתנאל בן דבורה

רפואה שלימה וזיוג הגון
רפואה שלימה וזיוג הגון


שם : לבנה

ברכה
כל הישועות לילדים שלי


שם : דבורה

להתפלל
חנה בת רוחמה במצב קשה


שם : מרים בת פרלה

תפילה להצלחת הילדים
תודה על המשלוח . יהי רצון שתפילה זו תתגשם עבורינו , עבור יקירנו ועבור כל אחינו ואחיותינו בני ובנות ישראל . יתברך שמך אלוהי החסד והרחמים אמן


שם : edna

תפילה
למיטל בת מלכה להריון ולידה בבריאות, בקלות ובשלום אמן


שם : מירב מאור

בריאות הגוף והנפש
בריאות נפשית ופיזית לי לציון בעלי לילדיי מתן,גיא וסתיו


שם : שולי

אהבת ישראל
בעזךת הקב"ה שנזכה שכל עם ישראל יחזור בתשובה


שם : בנימין לוי

ברכה לדורי דורות
שנזכה בע"ה להתברך אנו וילדינו לדורי דורות. שיבוטלו כל גזירות קשות מעלינו והכל לטובה. שבוע מבורך באור


שם : שרה שרית

הצלחה לילדים
בס"ד בעה"ש והצדיק הקדוש שתתגשמנה כל תפילותינו.אמן


שם : גילי

ברכות
לבריאות הנכדים והצלחתם הילה, נגה, מיקה,ינאי וליאב ולבריאות הילדים אולה, הדי, אילן


שם : רם אליעזר רונן

הגיגים בעקבות התפילה
מי ייתן והשם יברך אותי ואת רעי בזיווג הגון ונחייה ביחד לפי תורת השם באהבה ואחוה ורעות , ונזכה כולם לחיים טובים -אושר , בריאות ופרנסה טובה . ישר כח !


שם : דוד סאייג

תפילה להצלחת הילדים
אהבתי את התפילה ואת תוכנה יהי רצון והכל יתגשם יהי שם ה" מבורך מעתה ועד עולם, אמן!


שם : לירון בן זכיה

זיווג הגון
שמרית לירון ויונית בני זכיה . הצלחה פרנסה ובריאות.


שם : ג'ויה עדי

בריאות זיווג בית משפחה ופרנסה
משפחה מלוכדת זיווג לבתי שירלי ובני שבי.פרנסה טובה לכל ילדי חתניי,גנאל רן עם ליהיא שלהם,לילך ורוני ושני שלהם שירלי ושבי עם הזיווג שה' שולח להם,ולי אימם.ולכל בית ישראל,ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.אמן.


שם : יוסף יניב

התפילה
ישר כוח


שם : גבריאל

פרנסה טובה
הקדוש ברוך הוא, כידוע לך אני לא עובד היום עקב צמצומים במקום העבודה הקודם שלי. מאז אני מנסה לקדם את עצמי בעסק ולפרנס את עצמי ובני ביתי. אני עושה הכל כדי לקדם את העסק - מחלק פליירים, מגנטים, שולח פקסים ומיילים לעסקים וכו'. כתוב "יגעת ומצאת - תאמין". אני יגע בכל יום וזורע את זרעי הפרנסה אך טרם ראיתי תוצאות. אנא אלוהים פתח את שערי השמים כך שכל היגיעה שלי תניב סוף סוף תוצאות ותתחיל זרימה של פרנסה טובה בעזרת השם כך שאוכל להתפרנס ולפרנס את בני ביתי בכבוד ולא בביזוי בהיתר ולא באיסור בנחת ולא בצער.


שם : דוד הגואל

ברכה לנכדים
לעידן, "בכור" הנכדים,הצלחה בנישואיו למעיין. לבן דוד הגואל הצלחה בלימודיו וצאתו לעבודה, לרומי לקבלת התואר והמשך ה"פרוייקטים/משימות,לליאור הצלחה בלימודיה והישגים בכל פעילותיה.


שם : שני

לפרי בטן במהרה
ישועת ה' כהרף עין


שם : צביה

בריאות ופרנסה זרע ברקיימא
בריאות בריאות הצלחה לבני ובתי זרע בר קיימא פרנסה נחת אושר ועושר אמן כן יהי רצון


שם : רבקה

אמן סלע
שיתגשמו כל התפילות וליבנת בת רבקה תמצא את זווגה ההגון והצדיק במהרה בימינו אמן ואמן


שם : כרמלה רוקח

בריאות וזיווג לבן ולבת שציינתי לעיל
הצלחה לבני ובנותי זיווג לבן ארז ויוליד ילדים זיווג טוב לבת דורית בריאות לבעל חיים בריאות לי כרמלה רוקח נחת ושלווה


שם : יעקב

תודה על כל מה שנתת
מי יתן ויתמלאו תפילותי ובקשותי אמן


שם : אברהם

תפלת השל"ה
יישר כח על היוזמה המשיכו להפיץ קדושה בעם ישראל ותזכו ותזכו את עם ישראלץ


שם : לימור

ברכה
לימור בת שרה חזי בן פנינה דביר בן לימור ספיר בת לימור שובל בת לימור הילה תהילה בת לימור לבריאות והצלחה שתגדל וכל בני ביתם רפואה שלמה שמחה וששון זיווגים טובים


שם : אוראל שמעוני

יפה
טוב מאוד


שם : בוהדנה קארין

בריאות הגוף והנפש
תפילה :שבני בוהדנה אלירן אלברט בן קארין רחל לא יצטרך לעשות השתלות שיניים ורופאי השיניים יצליחו להציל לו את השיניים על ידי כתרים ומבנים אמן .(בני בן 20,והרופא שיניים אמר לעקור לו 14 שיניים ואני מאמינה באמונה שלמה שהישועה תגיע במהרה ובני יעבור הכל בשלום ללא צורך בהשתלות)


שם : יעקב

לרפואה - וזיווג
הרב נפתלי צבי בן בלומא רבקה לרפואה שלימה אמן שליט"א מרת מאטיל רחל בן שרה הענא שתחי' שרה בת בלומא רבקה יעקב בן מאטיל רחל זיווג הגון


שם : גלית בת רינה

לפרי בטן בריא במהרה
להתפלל לזרע של קימא ובפרי בטן תקין ובריא במהרה


שם : ורוניקה

ברכה לכל משפחה
בריאות,הצלחה ושלווה לכל המשפחה פרידברג- אמן


שם : רינה

תפילה לזיווג לבני
זיווג מוצלח וכשר עם בת ישראל עוד השנה לבני אייזיק בן שמעון ודניאלה בת רינה אמן!


שם : אברהם אורן

בקשה לזיווג
בקשה לזיווג לשלומית ברוריה בת יהודית ולהצלחת הנישואין למרים יעל תמר בת יהודית עם בח"ל אהד אשחר נ"י


שם : עדנה בת מזל

זיווג לילדנו
אני מבקשת ברכה לבתנו פזית פנינה בת עדנה לזיווג הגון ומבורך משמים. ולבננו ירון יששכר בן עדנה זיווג הגון ומבורך משמים. תודה רבה. תבורכו


שם : לשר דרורה

הודאה
אמן כן יהי רצון.


שם : sima

זיווג
זיווג הגיון לרותם הודיה בת סימה


שם : אחת

תזכו למצוות
כדאי מאד לומר היום (ערב ר"ח סיון) את תפילת השל"ה הקדוש, זהו יום מסוגל!


שם : מירלה לב לוקץ

מבקשת תפילה לכניסה להריון
אני בת 46 בקרוב בעלי בן 50 בקרוב נשואים 9 שנים ללא ילדים בכלל... מבקשים עזרה וישועה מפי אל שם אמי אסתאר לב בעלי שמעון לוקץ אמו יהודית לוקץ ז"ל


שם : בנימין לוי

ברכות לכל
מודה על הכל, ומברך שיגיע השפע לכל בית ישראל, שנמצא כולנו בקלות פרנסה טובה, שנשמח בשפע ונדע לדאוג ולאהוב האחד את האחר


שם : דב

להצלחת כל בית ישראל , ולרפואת כל הזקוקים לה, ו
להצלחת כל בית ישראל , ולרפואת כל הזקוקים לה, ומילוי כל משאלות לבנו לטובה, אמן ואמן!


שם : נורית נור גבירץ

בריאות ושימחת חיים
נורית בת סולטנה לבריאות ונחת ושימחת חיים


שם : בש שלום

רפואה לכל בני משפחתי
בקרוב בע"ה אני עומד להיות אבא, והמצב הכלכלי לא הכי קל אבל ב"ה יש לי אשה צדיקה אמיתית ומשפחה הכי טובה ומושלמת בעולם. אמא אומרת שאיפה שיש עצמות יהיה בשר ואני מנסה לא לדאוג כי בעבר היה ובעתיד יהיה, אני לא צריך הרבה רק שאלוקים יעזור למשפחתי ולילדי העומד להיוולד בע"ה ולאשתי יקרה אשת חיל אמיתית שאלוקים יעזור לכל בני ישראל ורפואה שלימה לכולם. אמן והגאולה תגיע במהרה ונזכה להתפלל בבית המקדש ושכל העולם החומרי והגשמי יעלם כלא היה בע"ה נעשה ונצליח אומרים חתן בהיפוך אותיות זה נחת וכלה זה הכל אם תיתן לכלה הכל יהיה לך נחת וזאת הסגולה האמיתית לכל דבר רק אמונה בע"ה ישתבח שמו לעד


שם : יוסף חיים בן גולי

פרנסה ורפואה
בורא עולם אני מבקש פרנסה טובה ורפואה שלימה


שם : שלי

פרי בטן
אנא תתפללו עליי לפרי בטן, שלי בת רקפת. יתודה רבה ובשורות טובות לכולם


שם : שריה

פללדשלד
אני רוצה שיתפללו להצלחתי בגידול ילדים לעבודתו יתברך ושיפתח לנו שפע של ברכה והצלחה בזוגיות שריה בן הודיה


שם : אביטל כהן

פרנסה נוחה בנחת
שכולנו נתברך מדו המלאה והרחבה של בורא עולם. ויהיהו מזונותינו ברווח ולא בצמצום בנחת ולא בצער . פרנסה שנוכל תמיד רק לתת לתרום ולברך אחד את רעהו. העיקר לעבוד את הקב"ה בשמחה ושנהיה מן התורמין ולא חו"ח מן הנתרמין. בברכה בכל מילי דמיטב לכולם לרגל חג השבועות הממשמש ובא עלינו לטובה. חזקו ואמצו.


שם : גיא

רפואה שלמה לדודי
רפואה שלמה ליוסף בן שושנה למשפחת זאנה . הקב״ה ישלח לו רפואה שלמה וחיים והצלחת הניתוח. כל המוסיף שמו לברכה יקנה לעצמו זכויות רבות ויזכה לשפע ברכות .


שם : edna

תפילה
לניב בן עדנה ואשתו נועה בת שושנה לבריאות מזל ואושר לאייל בן עדנה לבריאות מזל ואושר שיצליח להגיע למשקל תקין, לזיווג אמיתי בבוא העת אמן


שם : עומרי בן אהובה

רפאוה שלמה
אנא תתפללו לרפואת עומרי בן אהובה שהוקש על ידי נחש בבקשה הוא נמצא בבית החולים ומחכה לישועה מי שמתפלל על חברו נענה תחילה רפואה שלמה לכל חולי עמו בית ישראל


שם : שירי בת שושנה

פרנסה
מבקשת פרנסה טובה לכל עם ישראל, ולי ולבן זוגי פרנסה טובה, ומניעת עיכובים. אמן


שם : משה לוי

קוראים פרק תהילים ומשלימים ספר יחד עם כולם
תבורכו!


שם : יאנה בת רחל

ברכה לפרנסה ברווח ובשפע
מבקשת בבקשה שתברכו אותי לפרנסה ולמניעת כל עיכובים של שפע ורווח


שם : אורה

רפואה שלמה
ליאיר בן מזל חיה ויחיאל רפואה שלמה בנפשו ובגופו , שהשם ישלח לו רפואה שלמה בכל רמ״ח אבריו ושס״ה גידיו ויחזק אותו בבריאות איתנה , אמן


שם : רבקה-ריקי

ברכה לזיווג הגון
נא לברך את רבקה בת אסתר לזיווג הגון וטוב שיגיע עד אליה ויתפס לחיים משותפים עד נישואין בזכות רבי שמעון בר יוחאי


שם : חוה

תפילה לנועה
לנועה בת חוה להריון ולידה בבריאות ובקלות...אמן!!!


שם : סמדר

אי יכולת להתחבר דרך כניסת משתמשים
אני לא מצליחה להתחבר לכניסת משתמשים לחיצה על המקש שלח ללא תגובה, אנא בידקו


שם : מיכאל

קורת גג ופרנסה טובה
הקדוש ברוך הוא 17 שנים אני בעבודה מסודרת ודורך במקום לא מצליח להגדיל פרנסתי בכדי לקנות בית כל פעם שאני ניגש למכרז פנימי משהו בולם אותי. לאחרונה לאחר שזכיתי במכרז וקבלתי מכתב רשמי החליטו בכירים בעבודה לבטל את המכרז אנא הקדוש ברוך הוא תנני ןאגיע למנוחה ונחלה למען בני הבכור נכה ב100 אחוז אנה אלוהים הושיעה נא.


שם : סמדר

רבי מאיר בעל הנס
היום יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, אנא שילחו מייל לאנשים שיקראו פרק לעילוי נשמתו. כמו כן יד באיירהוא כמו פסח שני , במייל שאתם שולחים בקשו מאנשים להתפלל ולבקש ישועות.


שם : איריס הרשקוביץ

נא להתפלל לרפואה שלמה מני חזקיה בן דליה
אודה לכם אם אפשר להתפלל לרפואה שלמה מני חזקיה בן דליהתתזכו למצוותתאמן


שם : איריס הרשקוביץ

לרפואה
לרפואת מני חזקיה בן דליה


שם : גלית

זיווג
לאחותי חגית בת מרי ז"ל לזיווג הגון במהרה, אמן.


שם : הדס

רפואה שלמה לאימי
שולחת רפואה שלמה לאימי רבקה בת לילי שנמצאת בטיפולים קשים. אמן שיעזרו והיא תנצח את המחלה. מי שיכול להוסיף את שמה לתפילה - אודה מאוד! רפואה שלמה לכולם!


שם : אבנר הראל

זיווג לבני
בע"ה לזיווג מוצלח ומבורך לאביעד יוסף ויוני יונתן - אמן


שם : אבנר הראל

לנשמת רבי מסעוד אבוחצירא
נשמתו עדן ויהיה מליץ יושר , יתגשמו כל משאלות ליבנו לטובה לי לבני בתי משפחתי וכל עם ישראל - אמן


שם : אריאל

רפואה שלמה
לרפואת סבא שלי אליהו בן רחל


שם : גליה ישי

למציאת בן זוג הולם
מבקשת למצוא זייוג הולם שאהיה ראויה לו והוא לי שיהא בן אדם בר דעת וטוב לב ונהיה שנינו כאחד לשמור בנאמנות זה על זו עד הנצח


שם : שמואל עזרא

הצלחה,זווג משמים,ורפואה שלמה
בס"ד.כל הברכות הכתובות בתורה יחולו על כל עמך ישראל,ובככלם:בתי טל וסינה,בני עופר עובדיה,אשתי בת-חן ורד,אחיותי:יהודית איבון ויויאן וכרמלה. ישועות לכולנו.יבוא משיח צדקנו במהרה בימנו.


שם : אביטל כהן

ברכות ובשורות טובות
מבקש על כל ישראל ברכה והצלחה ושניגאל בקרוב בימינו ממש. מבקש שתתפלו גם עליי בכלל עם ישראל לפרנסה טובה ובפשע רוחני וגשמי כאחד וכן לבן זכר . תבורכו מפי עליון.


שם : ציפורה

רפואה שלמה
נא התפללו על חנה בת ברכה ברוניה..רפואת הנפש הגוף...ושכל המחלות והצרות שליכו ממנה


שם : אושרית

פרנסה טובה
בורא עולם מבקשת אני ממך פרנסה טובה לי ולמשפחתי וסימן ברכה בכסף באוכל ובכל מעשה ידינו תמיד. תודה רבה על כל מה שנתת, על מה שיש ועל כל מה שתיתן בע״ה. הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך לעד!


שם : תמר

בריאות לשושנה
רפואה שלמה לאחותי שתחזור במהרה לימים כתיקונם,אמן.


שם : רפואה שלמה

רפואה שלמה
אנא התפללו על בידור לבנה בת אילה רזלה וחלפון יצחק בן רינה לרפואה שלמה ולאריכות ימים לזיווג הגון אורטל בת ורדה ולכל הרוווקים והרווקות של עם ישראל כל המתפלל על חברו נענה תחילה תודה ותזכו למצוות


שם : שרית כהנא

זיווג הגון
לזיו בן שרית מאחלת לו זיווג הגון עם אשת חיל המאימה ביותר עבורו אמן ואמן!!


שם : שרית כהנא

רפואה שלמה
רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל אמן


שם : ניצהשרה בת מלכה מסעודה

ברכה לרפואה שלמה
אני מרגישה לא טוב עברתי כמה ניתוחים וכל פעם מתעוררת בעיה חדשה אני מבקשת ברכה לרפואה שלמה


שם : דויד בן סולנג

ברכה לפרנסה ולהצלחת העסק
מבקש תברכו אותי לפרנסה ולמניעת כל העיכובים שפע רוחני וחומרי מהקב"ה


שם : רחל

רפואה שלמה
נא התפללו לרפואת האישה סיגל ממחלה קשה אמן ואמן


שם : נעמה

לזיווג הגון
נעמה בת ירדנה לזיווג הגון במהרה, אמן


שם : אילנה

לזכרם של אחי ואבי ודודתי
מאיר בן יוסף, יוסף בן עישה, ותמר בת סעדה...


שם : סיגל

רפואה שלמה
אמן ואמן רפואה שלמה בגוף ובנפש. אמן


שם : ליליאן

פרנסה בשפע וזיווג הגון
אנא בורא עולם ברך אותי ליליאן צרויה בת מסודי, שאזכה בקרוב לזיווגי ההגון והנכון לי, ובפרנסה טובה ובשפע, שלא אזדקק לבשר ודם.ישתבח שמך לעד. שיעתרו כל הבקשות והתפילות של עמך ישראל לטובה. אמן ואמן.


שם : צרויה

רפואה שלימה
בעזרת ה', רפואה שלימה ובריאות איתנה, לג'אד פטריק בן איידה מריפול. שיתחזק מהר, ויעשה עלייה לישראל במהרה ובקרוב. אכי"ר.בזכות צדיקי עולם. ישועת ה' כהרף עין.


שם : אבנר אבי יהודה

זיווג
קראתי את הפרק בתקווה שהשנה אמצא בת זוג משורש נשמתי


שם : אילנה

ברכה לריטה בת לונה
שתהיה לה רפואה שלמה שתעבור את הניתוח בשלום ושתחלים מהמחלה הנוראית המן.


שם : הגר פרג

הפרק שקראתי
הפרק שקראתי לא השלמתי ואין איך לחזור אליו


שם : מיכל

לזיווג הגון למיכל בת שולמית
מבקשת הצלחה וזיווג הגון במהרה.ס


שם : בכור

פרנסה
בכור בן ברוכה: בעזרת השם מבקש שתברכו אותי שאזכה לפרנסה טובה ובשפע מהקדוש ברוך הוא


שם : בוריס

פרנסה
בוריס בן ברוכה:בעזרת השם מבקש שתברכו אותי שאזכה לפרנסה טובה ובשפע מהקדוש ברוך הוא במהרה אמן.


שם : אילה מזל בת סבטלנה

לעילוי נשמת
לעילוי נשמת 6 מיליון היהודים שנרצחו בשואה השם יקום דמם אמן


שם : קרן ליבנת בת רינה

רפאוה שלמה
רפואת הנפש והגוף קרן ליבנת בת רינה בזכות ראש חודש אייר הבא עינו לטובה


שם : ליטל מלכה בת שרה

זיווג הגון
בריאות הנפש והגוף, ישועה גדולה, זיווג הגון בהקדם


שם : אברהם

הריון תקין ומוצלח בע"ה
לליאת בת מזל הצלחה בהריון תקין ומוצלח בע"ה


שם : פרג'י פרדי בנשטי

רפואה שלמה
רפואה שלמה ובריאות איתנה לפרג'י פרדי בנשטי בן אסתר ולכל חולי ישראל. אמן!


שם : שרית

תפילה לרפואה
אמן ברכו את שרית ונטורה ברפואת הנפש והגוף אמן 11111111


שם : עדנה

תפילה
לרפואה שלמה ובריאות מלאה בקרוב לאישה הטובה שולמית בת חווה - אמן


שם : עדנה

תפילה
לרפואה שלמה ובריאות מלאה לאישה הטובה שלומית בת חווה - אמן


שם : עדנה

תפילה
לרפואת האישה הטובה שולמית בת חווה - רפואה שלמה ובריאות מלאה בקרוב - אמן


שם : אנונימי

לזיווג
בבקשה להתפלל ליהושע לזיווג טוב ומתאים בקרוב


שם : שרה בילה

זווג
מיכאל יהונתן בן מרים לבת זוג. טובה לאה בת מרים לבן זוג אשר אנשים בן מרים לבת זוג אברהם בן מרים לבת זוג


שם : מעיין בללי

רפואה שלמה
רפואה שלמה,רפואה הנפש ורפואת הגוף ליהי חיה בת שלומית אורים בת מרים זהבה בת חביבה אבי בן שרה


שם : אוראל מאור כהן

הצלחה במשפט
אבקש שתתפללו שאצליח בעזרת השם במשפט אמן ושהשם ילכו לקראתי


שם : דורל

בריאות לבני אביעדולבת שרה ולנכדה שילת
אביעד בן רבקה לאחר הניתוח יעזור הקב"א לאחלים ויעבור המחלה מי גופו לשרה בת רבקה החלמה מהרה ו לביתה שילת בת שרה לחיזוק הגוף ולתקן את השמיע.


שם : נחמיה

לפרנסה טובה
מבקש בכל ליבי ממך השם פרנסה טובה הגדלת העסק שלי והחזון שלי לפרנס לפחות 20 משפחות באהבה ונתינה. תודה נחמיה


שם : ורוניקה ישראלי בת ויקטוריה

מציאת פרנסה טובה
I am asking to get excellent job for me and my husband in medical research and translational studies. To take care of us our kids and our parents. To help many people who need our skills, knowledge and experience in finding cure for cancer and neurodegenerative diseases


שם : יעקב חיים

שמי
אמרולי ששמי בעיתי ויש בו דינים ועלי להחליפו מה דעתכם בברכה יעקב


שם : אורלי בת אליס

ברכה לפרנסה טובה
בעזרת השם מבקשת שתברכו אותי שאזכה לפרנסה טובה ובשפע מהקדוש ברוך הוא במהרה אמן.


שם : edna

תפילה
לשירן בת שושנה הריון ולידה בבריאות ובקלות - אמן


שם : עדנה

תפילה
לשירן בת שושנה ונועה בת שושנה הריון ולידה בבריאות ובקלות - אמן


שם : גילי לנדאו

רפואה שלמה לאימי
רפואה שלמה לאימי חנה בת חיה ועזרי אל בוטנרו . מהילדים חן וגילי


שם : עדנה

תפילה
לעדנה בת דייזי ומשפחתה לבריאות שמחת חיים והצלחה


שם : חנה לנדאו

רפואה שלמה
בעזרת השם אנא רפא את אימי חנה לנדאו השוכבת בטיפול נמרץ אימי צדיקה ואישה דגולה , אנא שמור עליה שתקום בריאה ותזכה לראות את ילדיה נכדיה וכל מכריה שאוהבים אותה מאוד. אוהבים ומתפללים חן וגילי בניה היקרים.


שם : אפרת

תפילה לרפואה
מרגלית בת ויקטוריה במצב אנוש זקוקה לרחמי שמיים


שם : עדנה

ברכה לרפואה שלמה
לעליזה בת רוזה רפואה שלמה ובשורות טובות - אמן


שם : רחל

אנא תפילתכם עבור אימי
אנא אני מתחננת שתתפללו לאימי בת ה-81 שכרגע בבדיקה מאד קשה. שתצא בשלום מהבדיקה ושהתוצאות יהיו טובות. תבורכו משמיים!!!!!!!!!!


שם : אבירן

תפילה לרפואה
נא להתפלל לשלומו של יעקב בן שרה שנמצא בטיפול נמרץ בבית חולים אסף הרופא!


שם : עדנה בת דייזי

ברכה לבנים
לני בן עדנה לאייל בן עדנה ולנועה בת שושנה בריאות והצלחה בכל אשר ילכו


שם : עדנה

ברכה להצלחה
לעדנה בת דייזי וכל משפחתה לבריאות, שמחת חיים , פרנסה טובה והצלחה בכל התחומים - אמן


שם : נפתלי

אנא התפללו לרפואת אימי
פנינה בת מלכה שכרגע בטיפול נמרץ. זקוקים לישועת ה׳ כהרף עין בתוך שאר חולי ישראל במהרה אמן!


שם : עדנה בת דייזי

ברכה
לנועה בת שושנה - הריון ולידה בבריאות ובקלות בעזרת השם לנו ולכל עם ישראל -אמן


שם : דוד

בבקשה תקראו תהילים
בבקשה תקראו תהילים לרוני אמינות בן מאיה ששוכב כרגע הבית חולים נמצא בקומה מצבו מעוד קריטי , עש לו דימום במוח ורק תקווה יכולה לעזור לו לא ידוע אם הוא יכול להתעורר מזה בבקשה ממכם תקראו תהילים בשבילו.


שם : אנה

אדל
התפללו בבקשה לילדה אדל בת אדווה. שניפגעה אתמול בתאונה סמוך לאריאל ! ילדה בת שנתיים וחצי .


שם : נעמי

תפילה לרפואה שלמה
אופיר בן מזל ואבי,נמצא בתרדמת שלושה חודשים,מאושפז בבית לוינשטיין,בן 33 אבא לשני ילדים קטנים,בבקשה להתפלל שב"ה יתעורר במהרה,הלואי אמן!!! עוד לפני חג הפסח הבא עלינו לטובה,תפילה לכל חולי ישראל אמן


שם : נגה

יוסף
בבקשה תקראו תהילים ליוסף בן מזל ששוכב בבית חולים ומצבו לא טוב, נקרע לי הלב כל יום שאני מבקרת אותו ואני לא מפסיקה לבכות הלוואי ויחזור לפחות למצבו לפני בית החולים ושיוכל קצת ללכת ולא להיות לגמרי סיעודי בגלל המחלה הארורה שהביאה עליו גהנום הוא סובל מאוד . אוהבת אותך אבא בבקשה תקראו תהילים להחלמתו. תודה רבה !


שם : ירדנה

פרנסה טובה
תברכו בבקשה את "ירדנה בת מזל", שתמצא עבודה טובה,ויהיה לה פרנסה טובה ברווח והצלחה עוד עכשיו בראש חודש ניסן, אמן. תודה


שם : נעמה

זיווג הגון
שעוד השנה נראה את "נעמה בת ירדנה" מתחת לחופה עב"ל, אמן.. כל מי שקורא תהילים שיבקש גם עבור "נעמה בת ירדנה" זיווג הגון השנה. תודה


שם : אורית

פרנסה
לקבל ברכה מהרב לפרנסה, שאוכל לפרנס את ילדיי תודה


שם : אבנר

תפילה לרפאוה לאפרת בת אילנה
רפואה שלמה ובריאות לאפרת בת אילנה שנפגעה בתאונת דרכים ע"י נבל לא עצר במעבר חציה . בריאות ורפואה שלמה למרים בת צדיקה . תודה לכל המתפללים לרפואת כל חולי ישראל , א מ ן


שם : יפית

הצלחה וזיווג
אמן


שם : בבקשה

תפילה לרפואת זינה יוסופוב
בבקשה בבקשה :/ אני ילדה בת 12 וחצי וסבתא שלי לא מרגישה טוב היא בבית חולים אני לא יכולה בילעדייה, היא כל מה שיש לי בעוולם הזה :( אם יקרה לה משהו אני יתאבד .. בבקשה תיתפללו לרפואתה :/ תוודה <3


שם : בן ציון בן מרים

לרפואה שלמה
יישר כח על הברכות


שם : סימה

רפואה שלמה לאבא שלי
בבקשה אבא שלי חולה במחלה הנוראית ובבקשה להוסיף את שמו לרפואה שלמה עמרם בן דדה אדרעי תודה ורפואה שלמה לכולם


שם : לימור

יום הולדת כ'ו באדר
מבקשת ברכה להצלחה נחת מהבנים אושר ועושר ושנזכה לגאולההה


שם : לי

לרפואת אחי אדיר
התפללו לשלומו של רחי הקטן אדיר בן דרור החולה בוירוס ואולי הולך לבית חולים אנא התפללו אל שלומו הרי כל ישראל ערבים זה לזה


שם : יוסף

בריאות אבי
ציון מאושפז עם חום גבוהה נא להיתפלל לרפואתו


שם : איה שמחה

בריאות והצלחה
ל בעלי מרבי יוסף בריאות ופרנסה גרשון בני הבכור בריאות זיווג טוב הצלחה ופרנסה חיים בני בריאות עם אישתו פאינה ואייל בנו הצלחה ופרנסה טינה ביתי בריאות עם אבי אברהם בעלה והבנות מאי נועה ואור הצלחה ופרנסה בשורות טובות וחיים טובים אמן


שם : ערן

תפילה לרפואת הרבי מביטצקוב
רבי זידא שמואל שמלקה בן אסתר רחל נמצא בבית חולים עם בעיות נשימה קשות נא להתפלל לרפואתו


שם : ליירון כהן

נסיון במציאת זיווג ללא הצלחה
קראתי את התפילה לזיווג לגבר. וכולי תקווה והמון אמונה שאצליח במציאת זיווג ולהקים משפחה אמן אמן אמן אמן.


שם : לירז

צדיקים וצדיקות
אם תראו הודעה זו כוונו את הפרק שקראתם לעילוי נשמת בת אל בת יולנדה מנוחתה בגן עדן ....אמן תזכו למצוות


שם : רמי

תפילה לרפואה שלמה בשביל נורית בת רחמה
בבקשה ממכם אם תוכלו להתפלל בשביל סבתי נורית בת רחמה, שתבריא ושיגיע אליה רפואה שלמה, אמן. תודה רבה לכולם


שם : עזרא

לזיווג
תפילה לזיווג לבת אחותי. שתבנה בית בישראל .האמן.ממני עזרא.


שם : בטי

תפילה לזיווג מתאים ולבריאות
בטי בת סימה


שם : חן

רפואה שלמה
אנא להתפלל לרופאת לאור בן חן לרפאה שלמה !


שם : שלמה כהן

לרפואתם השלמה
אנה מכם התפללו לרפואתה של מרגלית בת אסתר אשר בשעה זו עוברת ניתוח מאוד קשה.. וגם לאיילת בת דליה שגם בשעה זו עוברת ניתוח לו פשוט.. שהשם יהיה עימם בשעה קשה זו ויחזק אותם ויצילם מגזרות קשות ויעשה שייצאו בשלוםוברפואה שלימה אמן


שם : עדי

תפילה לרפואה שלמה
מבקשת את עזרתם להתפלל לבריאותווהחלמתו המהירה של סבי משה בן רוזה שהתגלה בצווארו גידול והוא נאנק מכאבי תופת והחל השבוע בטיפולי הקרנות.אנא מכם הוא איש צדיק שתמיד עזר ועוזר לזולת התפללו למענו ..


שם : ליאל

זיווג
אני מחפש זיווג


שם : רונית רינה בת עליזה

זיווג פרנסה בריאות
אבקש להתפלל שזיווגי יחזור אליי.. בריאות ואבנה את ביתי במהרה.... הצלחה בלימודי לילדים ביתי אלינוי ובני אלמוג


שם : לידיה

תהילים היא הצלה בשבילי
אני אוהבת את התהילים - תמיד כשיש דאגה בליבי אני פונה לתהילים. אוהבת אותך


שם : אורית

יגאל בן סעידה
אנא התפללו לרפואת יגאל בן סעידה


שם : ענת

בהקשר למאמר
ממש מצמרר ומרגש


שם : רפאל בן סימה

ההרגשה לאחר קריאת תהילים
לאחר קריאת תהילים אני מרגיש כאילו נפתחו חדרי ליבי, נישמתי זקוקה לטעום את טעם ההצלחה באמונה ,אנא , את בירכתכם אני צריך ,להצלחה בדרכי ובכלל.


שם : רפאל בן סימה

ברכה להצלחה במשפט
אבקש את ברכת הרב ,ותלמידיו הצדיקים,לברך להצלחתי במציאת פרנסה טובה , ולהצלחה במשפט שייערך בתאריך א' ראש חודש ,ל' ניסן תשע"ג , (10-4-13 )


שם : אנא התפללו על יצחק בן רוזה

אנא התפללו על יצחק בן רוזה
אנא התפללו על יצחק בן רוזה לרפואה


שם : דוד בןברוך

תהילים
קראתי פרק תהילים


שם : סימון כהן אפוטה

ברכה ורפואה שלמה לכל עם ישראל
מאכלת לאציל ימין אפוטה רפואה שלמה. הוא שוכב בבית חולים במצב קשה עם דלקת ראות. אלוהים ישמור אותו ואת כל עם ישראל ויתן רפואה שלמה.. אמן


שם : שרה

רפואה שלמה והמהירה
רפואה שלמה ומהירה לדודה שלי רמונד חן בת יעקוב מאיר אשר נמצאת עכשיו בחדר ניתוח עם חשש לגידול סרטני. התפללו לרפואתה ותזכו למצוות!


שם : אריאלה

לרפואה
נא להתפלל לרפואת שרה נאזה בת נאזלי ורועי מאיר בן שרה שה' ישלח להם רפואה שלימה במהרה


שם : קרן ליבנת בת רינה

רפואת הנפש והגוף
אנא התפללו עבור קרן ליבנת בת רינה לרפואת הנפש והגוף כל המתפלל על חברו נענה תחילה תכו למצוות אמן


שם : גלית בת רינה

לזרע בר קיימא
להתפלל לזרע בר קיימא עבור גלית בת רינה


שם : נורית בת מרים

פרנסה (אם אפשר לקבלברכה מהרב)
לברכה רוחה הצלחה בכל מעשי ידינו ולשפע פרנסה טובה מהקדוש ברוך הוא לבעלי לי ולילדי ולא נזדקק לידי מתנת בשר ודם אלא לידך המלאה כי בך בטחנו אמן.


שם : דוד אלדד

תגובה
בס"ד !קראתי תהילים עשה לי טוב !קראתי את הפרק ליזווג ! אני כולי תקווה שהפרק שקראתי לזיווג יתגשם ממש היום החודש השנה הזאת שתבוא עליינו לברכה


שם : מיכאל מישל

סגולה לפרנסה
אין ספק תפילה ושירה חזקה עם תובנות מעמיקות לדרך האלוהים מי ייתן ששירת האזינו ומזמור התהילים תעתר וניושע בבפרנסה טובה וכלכלה לי ולכל עם ישראל אמן נצח סלע ועד


שם : תמי

ברכה
להצלחת זרע בר קיימא לאורנית שרה בת מזל מורן בת רחל עינבל בת אסתר ולכל בנות ישראל אמן כן יהי רצון


שם : אליהו

רפואה שלמה
בבקשה ממך ה' אנא שלח לאמי היקרה רפואה שלמה


שם : בר

ברכה לרפואה שלמה
אבי היקר יצחק בן לאה נמצא בחדר ניתוח אחלו והתפללו לרפואה שלמה והחלמה מהירה, לו ולכל עם ישראל ונאמר אמן.


שם : תודה על הכל

להתפלל לרפואת רות בת זריפה
לרפואה שלמה אמן


שם : רחל

זיווג מתאים
שהשם יתן לי ולבני זיווג מתאים פרנסה טובה ובריאות


שם : שושנה

ברכה לרפואה שלמה
ברכה דחופה לציפורה ברכה בת אסתר אשר שוכבת בבית החולים במצב קשה מורדמת ומונשמת רפואה שלמה אמן


שם : סברינה בת רחל

פרנסה
מבקשת פרנסה טובה וקבועה שלא אזדקק לעזרתו של איש רק מהשם... אמן


שם : אלי

זיווג הגון ומתאים
מבקש זיווג הגון ומתאים לגלעד בן שולמית במהרה אמן כן יהי רצון.


שם : טל

רפואה שלמה לליאור בת טל
אנא התפללו למען רפואה שלמה לבתי היקרה ליאור בת טל


שם : יהודה

התפילה
אני יכול למצוא את התפילה הזאת בסידור? והאם יש פה מספר פסוקים מתהילים?


שם : יקטרינה

סגולה ל פרנסה
שהשם יתן לי ולאחותי כוח ורצון וסגולה ל פרנסה טובה ו כלכל ה מתפללים .


שם : יקטרינה

רפואה שלמה ל אימה שלנו
רפואה שלמה ל אימה ה יקרה שלו ש הקדוש ברוך הוא ישלח לה ולכל עם ישראל רפואה שלמה בריאות נפש וגוף ושיענו כל ה תפילות של כל עם ישראל ב שמים לפני הקדוש ברוך הוא


שם : יקטרינה

תפילה ל זיווג אגון
ש כל עם ישראל יזכו לישועות וכל מי שעוד לא יתחתן שיזכה ב עזרת ה לחופה אמן כן יהי רצון.


שם : לאה

ברכה לרפואה לחיים מכאל בן מירים
דחוף ביותר !!! גיסי שוכב בבית חולים לאחר ניתוח בחלל הבטן להוצאת גידולים. הנוטרובילים שלו עומדים על 0 זה היום ה-3 ומצב זה מסוכן מאוד והחשש הוא גדול. כל מי שיכול להתפלל שתבוע עליו הברכה.תודה רבה


שם : לאה

ברכה לרפואה לחיים מכאל בן מירים
שוכב בבית חולים לאחר ניתוח בחלל הבטן להוצאת גידולים. הנוטרובילים שלו עומדים על 0 זה היום ה-3 ומצב זה מסוכן מאוד והחשש הוא גדול. כל מי שיכול להתפלל שתבוע עליו הברכה.תודה רבה


שם : מרים

תפילה נהדרת לישועות
יהירצון שתפילה זו תעתר עלינו משמים וניושע בעזרת השם יתברך.


שם : טלי

רפואה שלימה
רפואה שלימה ומהירה בע"ה, לגבריאל בן שרה, שיהיו כל פרקי וספרי התהילים האלו, לרפואתו המלאה, ביחד עם כל חולי ישראל


שם : שני

ברכה לרפואת נג׳יה בת רג׳ינה
בבקשה עזרו לי לברך לרפואת נג׳יה בת רג׳ינה. תודה


שם : גיא

רפואה שלמה ובריאות מלאה
אני מאחל בריאות ורפואה לצי זית בן ליאנה ששוכב בבית חולים כרגע. צחי כולנו אוהבים אותך ומתפללים בשבילך שתחזור לעמוד על הרגליים כי אתה אריה ואין לנו ספק בך ובה' שייתן לך בריאות. כל מי שיכול שייתן שיגיד בריאות ורפואה שלמה לצחי-אמן! תודה רבה ורפואה שלמה לכל מי שלא בריא!!!


שם : מזל

קריאת תהילים
לקרוא תהילים ביחד עם כל העולם זה עוצמתי. בהצלחה לעם ישראל.


שם : הגר פרג

שיווק תהילים
יישר כח על בניית האתר יהי רצון שנמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם מציאה לשווק בפורום עוסקים עצמאים שזמנם בידם ועבודתם בביתם


שם : מרים סלם

רפואה שלמה עמליה בת טונהר
הרבה בריאות לעמליה שעברה ניתוח בהצלחה


שם : מרים סלם

רפואה שלמה עמליה בת טונהר
הרבה בריאות לעמליה שעברה ניתוח בהצלחה


שם : אושרית

תפילות
בבקשה יהודים יקרים תתפתח לרפואת אבא שלי, עמוס בן פריטנה בבקשה דחוףףף תוקנה השם יברך אותכם


שם : תמר

תפילה לרפואה שלמה
בבקשה להתפלל לרפואה שלמה לאיש יקר דוד בן גילה שאלוהים יישמור עליו אמן !!!!


שם : מרים סלם

בריאות ואריכות ימים
לאור הר רק טוב נכד שהקדוש ברוך יתן לו


שם : מרים סלם

בריאות ואריכות ימים
לדניאל בת הילה הרבה בריאות


שם : מרים סלם

בריאות ואריכות ימים
הרבהבדריה בת גורגיה שבירו


שם : דניאל בתב הילה

בריאות ואריכות ימים
השם תישמור מעין רעה


שם : אמנון

לרפואה
לרפואת בני יוסף יצחק שיח׳ בם איריס לומר תהילים פרקים: קיא׳ , כ׳ , יג׳


שם : רחמים בן ג'מילה

להכניס לרשימת תפילה לרפואה
לא יודעת איך מתחברים להכניס שם לרפואה שלימה לקריאת תהילים עבור החולה: רחמים בן ג'מילה - חשוב מאד!! תודה


שם : שושנה

זווג
למה אני לא מוצאת זווג מתאים לי.


שם : נופר

זיווג
מבקשת להתפלל לזיווג לנופר בת ציפורה ומיטל בת טובה שבורא עולם ישלח להם בחור בעל מידות טובות והגון.


שם : דן

רפואה לאמא של חבר
ציפוריה חיה בת שושנה ורדה, התפללו למענה .. חולת סרטן אמא לילדים ובינהן ילד בן 16. . עזרו לה והתפללו למענה.תודה רבה


שם : רבקה ריקי

זיווג מיוחד ומתאים
להצלחה בזיווג אהבה מתאימה מלאת שמחה אושר ועושר ולחיים משותפים ואפילו לנישואין


שם : רות

תפילה לרב עובדיה יוסף
היום צריכים להתפלל על הרב עובדיה יוסף שיחיה ושכל התהילים היום יהיו לרפואתו בבקשה האם אפשר לרשום בכותרת בולטת? תודה


שם : איתי מלול

רפואה לסבי
סבי אלכסנדר הגר ניצול השואה במצב קשה בבית החולים אני מבקש מכולכם לבודיע לעוד אנשים שיתפללו בשבילו תודה רבהה


שם : רפאל בן סימה

מציאת פרנסה
מחפש פרנסה ראויה. לפרנסת משפחתי . מבקש ברכה למציאת פרנסה טובה . ושלא אזדקק לאיש אלא לבורא עולם בלבד !


שם : חני

ברכה לפרנסה טובה
מבקשת ברכה לפרנסה טובה פרנסה בשפע במקום טוב בו אוערך כראוי


שם : יאיר

לפרנסה בריאות ושלום בית
אני מבקש ברכה לפרנסה בריאות ושלום בית


שם : שיר בועז

רפואה שלמה לפנינה ברונשטיין בת שרה
תעזרו לי ולמשפחתי להתפלל אליה בכל לשון של בקשה, זה חשוב !!!!:(


שם : שיר בועז

בבקשה תעזרו לנו להציל אותה, תתפללו תעזרו לנו!!!
אני ילדה בת 15, לפני כחודש גילו לסבתתי גידול מאוד מאוד גדול במוח.. היא עברה ניתוח לא קל של 12 שעות, ועכשיו ההשלכות אינן טובות.. היא לא זזה כולם מתפללים ומתפללים בבקשה תעזרו לנו, בעלה חולה אלציימר שואל לשלומה.. אני כל היום איתו עוזרת לו נותת לו כדורים, אוכל, בדיקות סוכר אינסולין.. משפחתי כבר לקראת ייאוש, המצב לא טוב בכלל.. עזרו לנו בבקשה!! :( פנינה ברונשטיין בת שרה


שם : שרה

תודה
ה" ימלא כל משאלות המתפללים אמן שנתבשר בבשורות טובות אמן. זיווגים , פרי בטן , שלום בית , ורפואה שלמה . אני רוצה לשבח את מי שבנה את האתר השם יברך אותכם ישר כוח ." בשורות טובות".


שם : עדה בת שושנה

החלמה מהירה
לעדה בת שושנה החלמה מהירה סובלת יסורים כבוד הרב תודה


שם : עדה אלנור בת שושנה

בריאות החלמה
אבקש תפילה לבריאותי עדה בת שושנה להחלמה מהירה. ולאימי שושנה בת מזל החלמה מהירה לאריכותימים כבוד הרב אמן כלבריאות בני משפחתי אמן


שם : ציפורה בת זוהרה

זיווג הגון
מבקשת זיווג הגוןלציפורה בת זוהרה במהרה אמן כן יהי רצון


שם : אלמוג ויובל

רפואה שלמה במהירות
בבקשה תתפללו עליה מהר מאוד לנועה בת סופיה


שם : תמי בן שטרית

לצרף שם של חולה
בס'ד לרפואתו והחלמתו של אילן בן חנה ..היתפללו בבקשה עליו בחור צעיר אב ל-2 ילדים קטנים ..תודה תברכו


שם : דבורה בת יהודית

חולשה דכאון וכאבים בגוף ובנפש
כבוד הרב ,בעית צער גידול בנים ובנות ,עשיתי עבורם הרבה ועכשיו לא מתיחסים כראוי , דכאון מזה כאבים חולשה בעיות שינה , וחוסר בריאות . מבקשת שיתפללו על בריאות . תודה רבה .


שם : רן

רפואה שלמה
אני מבקש רפואה שלמה לברוריה חיה בת סעדה - אמן


שם : נעמי

זיווג כשר ומהיר
מבקשת לברך את בני ניר לחופה בקרוב


שם : נעמי

זיווג כשר ומהיר
מבקשת לברך את בני ניר לחופה בקרוב


שם : עליזה

ברכב לזווג
שי בן עליזה, משה עז בן שרה, טל בן שרה , הילה בת רות, יערית בת רות זווג בקרוב


שם : עדנה בת דייזי

למשפחתי
בריאות, שמחת חיים , פרנסה טובה , זרע של קיימא לנו ולכל עם ישראל אמן


שם : עדנה בת דייזי

תפילה
לבריאות, הצלחה ושמחה חיים, פרנסה טובה של כל משפחתה לזרע של קיימא לניב בן עדנה עם נועה בת שושנה אמן


שם : שולה רחל בת אסתר

בריאות ורפואה שלמה
בראות שלמה ,לשולה רחל בת אסתר , יש לי חולשה , כאבי רגליים , המרך יתברך ,תודה


שם : שלומית

תפילה לרפואה
לרפואת בתיה בת צילה


שם : יאקי טריגרמן

תפילה חזקה
התפילה חזקה ונותנת כוח למתפלל


שם : עדינה בת כרמלה

תפילה לזיווג
לזיווג מתאים בחיי ההורים


שם : אילנה

גאולה בימידי
הקב"ה בדור זה אנו מתפללים יותר מכל הדורות וגם זקוקים לתפילות תודה שאתה שומע כל תפילה ותפילה . יהי רצון שגם את התפילות למשיח יגיע זמן גאולתנו.בפרטי ובכללי אמן כן יהי רצון


שם : edna

זרע של קיימא
יהי רצון שנועה בת שושנה תפקד בזרע של קיימא בקרוב


שם : ilana tzeon

רפואה שלמה וחזקה!
אני מבקשת רפואה שלמה וחזקה לאויאן בת סודי שהשם ירפה אותה ממש בקרוב ב"ה הקדוש ברוך הוא ירפה אותה ויחזק את אויאן בת סודי היקרה! השם יתן לה הרבה רפואה שלמה ויחזק את ליבה להיות חזקה אמן!!!!


שם : אפרת

הצלחה שי בן יעל
יהי רצון שבעלי יחזור בתשובה לפני ה' וכל ענייני הפרנסה יפתרו אמן


שם : הודיה

רפואה שלמה להודיה מיטל בת אסנת יהודית, אמן
תודה תבורכו ונבורך מהשמיים


שם : גלילי רונן

מבקש תפילה לזיווג
רונן בן רבקה מבקש ברכה לזיווג הגון וזרע של בר קיימא. תזכו למצוות


שם : אביבה

ברכה לאבא שלי היקר
בבקשה לברך את עובדיה בן מרסל לרפואת הגוף והנפש..תודה


שם : אביי

האתר
כל הכבוד לכם על היוזמה זה מוכיח שתמיד אפשר לעשות עוד ועוד יהי רצון שתצליחו בכל מעשה ידכם


שם : יוסף ישראל

ברכה להצלחה ולרפואה
סוניה בת בתיה דניאלה ריבקה בת בתיה מירים בת בתיה אסתר אורית בת בתיה הרצל פינחס בן בתיה אייל יגאל בן בתיה בתיה בת סילביה סיגלית בת תמר יואל משה,הודיה יוכבד,נהוראי תהילה ויעקב ליונתן פולארד בן שרה


שם : עדי

מזכי הרבים
תזכו למצוות


שם : דתי פייג'

להצלחת האתר החדש של דתי פייג'
לרפואת רואי בן יעקב יעקב בן חוה שי מתתיהו בן יעל רפאל לירון בן אריקה לאה יצחק חיים בן מרים מרים בת מסעודה יעקב בן שרה


שם : רחלי

לרפואת והצלחת הלידה
בס"ד שרה עישושה בת אילנה


שם : שורצמן

רפואה שלימה
אנא התפללו לרפואת הילד עידו בן הילה


שם : רונן

תיקון
של הבן איש חי לתיקון הברית מהו


שם : חסוי

לרפואת שמואל בן דונה
כל מי שיכול להתפלל לרפואתו! סבא שלי! מצב לא טוב!! בבקשה כולם לקרוא פרק תהילים!!


שם : אביבה

בקשה לתפילה עבור אבא
נא לברך בבקשה לרפואת הגוף והנפש של אבי היקר "עובדיה בן מרסל" תודה


שם : רות מיקא

רפואה שלמה
להדר בת רות בזכות תפילות כל עם ישראל בורא עולם יושיע את כולם אמןיישר כח יהודים


שם : אושרת שירה בת מזל מיכל

בקשה
אבקש להקדיש תהילים לרפואתי עברתי טראומה מינית ואני במצב קשה אני בת 28 בבקשה בבקשה הנשמה שלי צריכה את העזרה שלכם תודה אושרת שירה בת מזל מיכל


שם : אביב

רחל בת מרים
סבתא שלי קבלה אירוע מוחי שני היא ללא הכרה , בסוג של קומה , הרופאים אומרים שאין לה סיכוי להחזיק ככה .. ואני יודע שכשהנר דולק(הנשמה עדיין כאן) אפשר עוד לתקן , אנא מכם תתפללו לרפואתה ונעלה לה את סך הזכויות בשמים .. תודה רבה רחל בת מרים חכמון  


שם : מורן פרטוש

התכוונו בתפילתכם גם
אבי חלה במחלה,אנא כוונו גם לרפואתו: הנרי יהושע בן עליזה שתפילותנו יענו במהרה,אמן!!


שם : אלמוג ויובל

רפואה שלמה
בבקשה תתפללו לרפואת נועה בת סופיה במהרה


שם : לאילן בן דניאל

נגד מזעקים ועין רעה
לברכו לדרך חדשה חיים טובים ונחת


שם : תמי

לאילן בן חנה
לרפואתו של אילן בן חנה .שבזכות תפילה זאת לקדוש ברוך הוא ירפא אותו ממחלתו ויפתחו לו שערי רחמים ..הוא בחור צעיר אב לילדים קטנים .הרופאים הרימו ידיים אך הוא עיניו תליות לבורא עולם..אמן


שם : רפאל בן סימה

מציאת פרנסה טובה
הפרק לפני קריאת תהילים והפרק בתהילים מספר שערי דמעה .שיפתחו שערי שמים וישמעו את קריאתי ותחינתי לבורא עולם . שאמצא פרנסה .שאוכל לפרנס את משפחתי .את ילדיי שמבינים את הדוחק והמצב הקיים .


שם : הדר

רפואה שלמה
אבא שלי חלה במחלה הארורה, בבקשה תתפללו לשלומו, דוד בן פלציה, שיזכה לחיים ארוכים ובריאות בגוף ובנפש אמן!!!!


שם : אלי יפה

עדב ביאת הגואל
שירפאו חולי ישראל רפואת הנשפ והגוף ויקומו לעבוד את ה' מתוך "וגילו ברכדה" ויהיו כל ישראל שמחים כמו שכתוב: "יהודה וישראל רבים ככל אשר על שפת הים אוכלים ושותים ושמחים". ישלח לאברהם בן בריינדל הכהן.


שם : לוי לבנה

ברכה לבריאות ופרנסה
אני מתפללת לבריאות משפחתי והורי ופרנסה


שם : אבי כץ

רפואה שלמה
שם : אילן רפואה שלמה והחלמה מהירה אלוקים אנא ממך תן רפואה שלמה והחלמה מהירה לאחי היקר אילן בן בתיה, אמן כן יהי רצון


שם : שרה

זרע בר קיימא בריא ותקין
מבקשת מבורא עולם שיפקוד את בתי לילך בפרי בטן בריא ושלם ותקין אמן. ה" ימלא כל מישאלות ליבכם לטובה ולברכה.


שם : הניה

לזיווג הגון בקרוב בבריאות טובה
לזיווג הגון בקרוב , בשמחה ובבריאות טובה לרונית בן הניה פרל


שם : כרמלה דניאלי

לא מצליחה להוסיף ברכה
הדר דניאלי לזכות בבנים מזרע של קיימה. אמן


שם : ליאורה

רעלת הריון תינוק מת
רפואה שלמה


שם : הודיה

לרפואה שלמה בקרוב:
עדי שילת חנה בת אביטל תחיה גיתית בת שמחה יהונתן אלי חי בן קארן ליאב בן שגית חיה בת איטה תמה יהודית חנניה חי בן רוזה תתפללו הם זקוקים לתפילות שלכם... תזכו למצוות...


שם : עדינה

לזיווג הגון בקרוב
זיווג הגון בקרוב ל עדינה בת כרמלה וגם ל צפריר אליעזר בן כרמלה


שם : ליאורה וקס

כניסת משתמשים
בס"ד שלום לכם שאני רוצה להיכנס לכניסת המשתמשים אני רושמת את אימייל וסיסמא,לא מגיב לי שלח אודה לכם אם תוכלו לכוון אותי תודה ןיום טוב לכם ליאורה וקס


שם : אבי אברהם טייב בן גנ'י

פרנסה טובה וקלה ובריאות מרובה
ויעמוד לנו זכות פסוקי תהילים וזכות תבותיהם ואותיותהם ונקודותיהם וטעמיהם והשמות היוצאים מהם מראשי תבות ומסופי תבות.....לפרנסה קלה וטובה ובריאות מרובה לי ולכל משפחתי ולכל עם ישראל.אמן כן יהי רצון,אמן סלה.


שם : חוה

תפילה לרפואת לימור בת גורגט
אמא לשתי בנות (שהקטנה בת חצי שנה והגדולה בת 4 )חלתה במחלה הנוראה אנו זקוקים לכל תפילה מעם ישראל הצדיק אנא התפללו למענה. תודה תודה תבורכו.


שם : ליאורה וקס

בנושא לרישום לרפואה
בס"ד ברצוני לרישום באתר לרפואה להורי, וזוגיות לבנותי לא מוצאת איפה להוסיף אודה לכם אם תיכוונו אותי תודה ליאורה


שם : בן חמו עליזה

תפילה לרפואה שלמה עבור משה דהן בן רחל
בבקשה תתפללו למען משה בן רחל שיקרה נס והוא יתעורר ויבריא..הוא איש צדיק ירא שמיים ומשפחתו זקוקה לו אנא לכבוד חג חנוכה הבא עלינו לטובה אמן שיקרה נס והוא יתעורר.בבקשה תתפללו למענו...


שם : עליזה בן חמו

תפילה למשה דהן
תפילה לרפואה שלמה אמן שבזכות חנוכה הבא עלינו לטובה שיקרה נס ומשה דהן יבריא ויחזור למשפחתו כרגע הוא מורדם ומונשם ובעזרת השם יקרה נס והוא יבריא אנא תתפללו למענו הוא איש טוב וצדיק ירא שמיים..


שם : עליזה בן חמו

תפילה למשה דהן
תפילה לרפואה שלמה אמן שבזכות חנוכה הבא עלינו לטובה שיקרה נס ומשה דהן יבריא ויחזו למשפחתו


שם : אריאלה

הצלחה ובריאות
לזכות דורון הלוי בן לאה להצלחה בעבודה למעלה מן המשוער ובכול ורפואה שלמה שמחה ובשורות טובות במהרה.


שם : אורי

ברכות ותשבחות
לפאר לרומם ולהלל את שמו הקדוש בעולם ה' הוא האלוהים אין עוד מלבדו


שם : שרה

זיווג
מבקשת להתפלל לזיווג לטל בת שרה בורא עולם ישלח לה בחור ירא שמיים ובעל מידות טובות אמיתי .אמן,, יחד עם כל בנות ישראל "בשורות טובות"


שם : תומר בן זיוה

תודה וברכות
בהנו אין מילים ראויות מספיק כדיי להודות לכם..אני נפעם ונרגש .עלו והצליחו וזכו למיצוות רבות וזיכויי הרבים וקידוש השם.והשם ישלם לכם\ן כגמולכם\ן הטוב ..שלכם\ן בלב ובנפש הצעיר באמת.תומר בן זיוה מהעיר חולון


שם : איריס קהירי

תפילה לרפואה שלמה
בבקשה עם המון תחנונים תתפללו לשארלי ביטון לרפואה שלמה בריאות בגוף ובנפש ואריכות ימים אמןןןן תודה לכם אתם צדיקים


שם : ורדה ברונר.

אני שולחת פסוקים לבני החולה ..
אני כל כך רוצה שבני חולה בליפומה והוא רק בן 22 התחיל בטיפולים קשים ואין ביכולתי לעזור לי למעט קריאת פרקי תהילים וע"ג שמות ,כן יהי רצון .מודה .


שם : זוהר

לבריאות
אמי היקרה והאהובה.


שם : צילה חיה בת כמיסה שושנה ומרדכי בן רבקה

בקשה להיתפלל על זרע בר קיימא
בבקשה להיתפלל על זרע בר קיימא ל צילה חיה בת כמיסה שושנה ומרדכי בן רבקה . שה' יברך גם אתכם בכל מכל כל .תודה צילה


שם : יעקב יוגב מויאל

רפואה שלמה
רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף רפואה מעל הטבע אמן ואמן ושתמיד ניהיה בשמחה אמיתית


שם : רחלי

זיווג הגון
להצלחת זיווג לרחלי בת טונה שיהיה זה זיווג הגון ומוצלח משורש נשמתה לנישואין וחיים משותפים אמן אמן ואמן


שם : כרמית

רפואה שלמה. זיווג לבתי. פרנסה
רפואה שלמה לכרמית בת רחל ויוסף. זיווג הגון, ירא אלוקים לפנינה בת כרמית. פרנסה טובה - ושחברת הביטוח תתן את מה שמגיע לנו. תודה.


שם : שרון ונטורה

תפילה מדהימה לזיווג הגון
מודה לכם על הזכות ששלחתם לי תפילה מחזקת שכזו. אני גרושה בת 42 + 3 ילדים מתבגרים. תודה תודה תבורכו מפי עליון. אשמח בברכה לישועה בזיווג משורש נשמתי, בריאות ופרנסה טובה שתמשך..


שם : אלי אליהו חזן

בקשה לזיווג ופרנסה טובה
יש לכם אחלה אתר וישר כוח על כח גמילות חסדים שאתם עושים


שם : אריה בן צורטעל

פרנסה טובה
לכסות את החובות שלקחתי למען ילדי הצלחה בעבודה הקשה


שם : דבורה קליין

רפואת הנפש והגוף
לרפאותה מפחדים לא מובנים


שם : צפורה

זיווג
אני מבקשת מבורא עולם שיתן לי את זיווגי כמו שמצאת לאדם הראשון את זיווגו כי "לא טוב היות האדם לבדו" וזאת אני מרגישה יום יום שעה שעה לכן אני מתפללת לפניך שתקריא לפני את זיווגי כרב רחמיך אלהי אל תאחר אנא שמע תפילתי והושיעני.


שם : אני...

יונתן פולארד
נא להתפלל לחזרתו במהרה ורפואתו של ויונתן בן מלכה (יונתן פולארד)


שם : שרגא בן אפריים

אנא התפללו לרפואתי
אנא התפללו לרפואתי שרגא בן אפריים פישל


שם : משה

פרק תהילים
כן יאבדו כל אויביך ה'.


שם : אורית

אנא התפללו לרפואתו של יוסף בן חיה


שם : מירי

ברכה לרפואה שלימה
אבקש לברך את מאיר רפאל סמילה בן דניס לרפואה שלימה בע״ה שיקימו על רגליו בבריאות טובה ואיתנה אמן כן יהי רצון


שם : דנה

לרפואת קולה בן טטינה
בבקשה תתפללו לרפואת קולה בן טטינה לרפטאה שלמה שיכנס בשלום ויצא בשלום מהניתוח ושיזכה ברפואה שלמה לאריכות ימים אמן אנא תתפללו לרפואתו!! והחלמתו המהירה בבקשה!! הוא במצב קריטי בבקשה


שם : יצחק

אנא התפללו בעבור
תפלה לרפואה שלמה עבור ברוך בו ויכנה בתוך שאר חולי עמו ישראל


שם : עומרית

פרנסה ובריאות
בע"ה קודפ בריאות לכל המשפחה ופרנסה טובה אמן...


שם : naama nagar

תודה לקב"ה
על הולדת נכדנו היום בן לחגית בת נעמה ולאסף בן דבורה


שם : רומי זרביב

לרפואת יוסף בן שושנה
לרפואת יוסף בן שושנה , שיכנס בשלום ויצא בשלום מניתוח חירום שיזכה ברפואה שלמה ואריכות ימים אמן אנא התפללו לרפואתו - והחלמתו המהירה אמן !


שם : אורי בן גילת

שפע ברכה והצלחה
תודה רבה לבורא עולם על השפע ברכה והצלחה שנתן לי


שם : שמואל פרץ

להצלחה במבחן
אני מתפלל להצליח במבחן שיערך ב כ' בכסלו מבחן במתודיקה של הוראת הנהיגה


שם : רינה

בריאות ופרנסה
בעזרת בשם, שיהיה לנו כבר בריאות גופנית נפשית וכלכלית.


שם : מזל

פרנסה
בעזרת ה ישמע תפלתי ונראה ישועות ושלא נהיה זקוקים לאף אחד חוץ מחסדי ה שיהיה לי ולבני משפחתי בראות שלווה חיים טובים ושלום בבית אם בעלי והילדים אמן אמן


שם : מזל

פרנסה
בעזרת ה ישמע תפלתי ונראה ישועות ושלא נהיה זקוקים לאף אחד חוץ מחסדי ה שיהיה לי ולבני משפחתי בראות שלווה חיים טובים ושלום בבית אם בעלי והילדים אמן אמן


שם : טלי

ברכה ללידה קלה
בבריאות טובה ולמזל טוב, לזוהר בת בת-שבע , שהאושר והשמחה תשרה בביתם


שם : מרידור זהבה

פרנסה בריאות אושר והצלחה
בעזהש שיהיה לי ולבעלי זהבה ויחזקאל הרבה בריאות אושר פרנסה והצלחה בחיים שלנו , הרבה בריאות פרנסה אושר והצלחה לאסף מרידור ולאורית מרום ילדי לכל משפחתי ולכל עם ישראל אמן.


שם : תמר ליאור בת רבקה שפרה ז"ל

הצלחה במשפט,זיווג הגון ופרנסה בשפע
תודה על הסגולות כולי תפילה שהן אכן יפעלו ויפתחו שערי שמיים ודברים אכן יצילחו בעזרת ד'


שם : אסי חיים

ף
להחלמה של אסי חיים אמן שיזכה ברפואה שלמה ואריכות ימים ואמן שיעבור את זה בעוד שבועיים ויורידו לי את שני המסמרים מהיד בהצלחה רבה


שם : אביב חנן

רפואת הנפש והגוף זקוק לישועה מיבורא עולם
אמו


שם : אביב חנן

בריאות הנפש ובריאות הגוף
בהצלחה אמן ואמן בזחות בורא עולם


שם : אביב חנן

רפואת הנפש ורפואת הגוף
רב תודרותהשםהשםהההשם


שם : מתן בן זקלין

כלא צבאי
שישתחרר מהר ושיקלו עליו בעונש לפני משפט


שם : לילך בת שרה

פרי בטן בריא ותקין אמן
בס"ד מתפללים יקרים אני מבקשת ומתחננת שתפללו שאפקד בפרי בטן בריא ושלם. וזאת לאחר הפלה שעברתי לצערי הרב. וב"ה יענה ה" למשאלות לבכם ויבשר לכם ישועות ונחמות .ישועת ה" כהרף עין. "בשורות טובות" אמן.


שם : אליהו כהן

ברכה לרפואה שלמה
לינוי בת סיגל .סיגל בת שולה .נטלי בת סיגל שי בן סיגל .נאגי בן כחלה .שולה בת פלורה .רחל בת נעימה .סלמן בן סעידה .אתי בת רחל.


שם : סיתוונית

בריאות
קדן כרמלה בת דיאמנטה לבריאות הנפש והגוף ואריכות ימים אמן


שם : יהודית

בריאות
בבקשה תפילות לרפואה של רותם אפרת בת יהודית שהשם יזכה ברפואה שלמה ואריכות ימים.


שם : חנה בהן

איזה רעיון משגע
כל הכבוווווד עצום על הרעיון! המשיכו בכך!!


שם : צביה

לכל עם ישראל שלום ואחוה
תודה לכם על שיש לי זכות לראות את האתר שלם ולהשתדל לקרוא תהילים גם ככה אני קוראת אבל אתם מוסיפים לי תודה תודה תודה


שם : יצחק

קריאת תהילם
בכדי שהקריאה של הפרק תיהי מקובלת על הקורא לכוון ולומר קודם הקריאה לשם יחוד קודשה בריך הוא שיאחד אותי בכלל עם ישראל ליחוד אחד ואז לקרוא


שם : דרורה

שנכבוש את עזה בחזרה
אני מברכת את ילדי אודיה חי יחיאל חיים אריאל שי ישי שרה יחיאל דרורה בנימין בוטא שבורא עולם יברך אותנו שנצליח במשפט


שם : נתנאל

50000 פרקים
שאני קראתי כול יום


שם : דניאל בן חנה

ברכה והצלחה בכל
ברכה והצלחה בכל מעשי ידי וברכה להצלחה אמן


שם : אמא של סמדר שרה

להחלמה ולבריאות.
בתי סמדר שרה נדן טוכמן,להבראתה ממחלתה ולאריכות חייה בטוב בשמחה ובאהבה.


שם : ozie

יישר כוח
לק"י, קריאת תהילים, עוצרת טילים.


שם : יעקוב חפץ בן יהודית משי

זיויג לבית כשר ושמח
להצלחה לעתיד טוב לבני יעקוב בנחת ולבשורות טובות מארבע כנפות הארץ ולמעשים טובים אמן


שם : חוה

תפילה לרפואה שלמה בע"ה
ללימור בת גורגט חולה במחלה קשה אמא לשתי בנות הקטנה בת חצי שנה והגדולה בת 4 בלבד אנא התפללו ללימור בת גורגט רפואת השם כהרף עין אמן. תודה רבה לכולם


שם : מיכל

פרנסה
הלוואי שיהיה לנו הרבה כסף, ולא נצטרך לדאוג ויהיה לנו גם אפשרות קצת לנוח הלוואי שיהיה לכל משפחתי בריאות שלמה, אהבה, שמחה, חיים טובים, רוגע ושלווה, חברים. אמן כן יהי רצון.


שם : חנה לאה בת ברכה

הצלחה במשפט
המשפט מתקרב ואני מאד מבקשת מהרבי מלך המשיח לעולם ועד שיברך אותי שלא ישאירו אותנו ברחוב.אנא רבי עזור נא לנו


שם : חנה לאה בת ברכה

פרנסה והצלחה במשפט
קש שהרבי יברך אותי שיהיה לנו פרנסה בשפע כדי לשלם את כל החובות ונצליח במשפט שלא ישאירו אותנו ברחוב


שם : פרידה בת מינה

פירושי פרק ב׳
אני מודה לכם מקרב לב על הפירושים המובנים .אקרא כל יום מהאתר הזה.


שם : יצחק

הייתי רוצה לפגוש בה
נכון הסיפור סיםור יפה ,וישנה עלילה רק את השחקנים אי אפשר לפגוש .לכן אחת ולתמיד אני חייב לפגוש את האדם שאמר תהילים ואת השבה לחיים . לא רק סיפורים יפים


שם : התפללו

לרפואת תינוק ורב
יוסף יצחק בן מירה רות, ואביו הרב שמואל בן חיה שרה יהודית (מקרית מלאכי)


שם : שולמית

מפעל כל כך יפה הגדילו את רשימת התפוצה!
יכולים להיות 3000 קוראי תהילים מליון קוראי תהילים! לא מספיק יודעים עליכם!


שם : תמי

בבקשה! תפילה לרפואה שלמה לעמיחי בן יפה
עבר אתמול ביופסיה חוזרת ומחכים לתשובה - שינצל מגזרה רעה חס וחלילה. תזכו למצוות!


שם : רותי עמדי

רפואה שלימה
לירדינה בת מרים אבגד להתפלל לשלומה היא עוברת היום נתוח לב בבקשה לקרוא תההילים


שם : נאור

לרפואת
ברכה בת שרה


שם : זיזל

ברכה לכול עם ישראל
לכל משפחתי ולכל בית ישראל בריאות פרסה טובה ונחת מהילדים ושכל משאלות ליבינו יתגשמו בעזרת ה.


שם : יהושע

תפילה לרפואה שלימה דחוף
שבוע טוב אנא התפללו לרפואת אבי מורי אליהו בן מזל מאושפז ומורדם בבית חולים תודה


שם : רות,

תהילים
תורת ה תמימה משיבת נפש ברה מאירת עניים עם ישראל יישר כח המשיכו להתפלל בשמחה תבורכו שימלאו כל משאלות לבנו אמן


שם : אתי טל

זיווג
אתי טל בת לאה לילי


שם : אתי

רפואת הנפש והגוף
משה בן שושנה


שם : עמליה

לזיווג הגון במהרה ופרנסה טובה
בס"ד בבקשה התפללו עבור עמליה בת לאה לילי לזיווג הגון וחתונה במהרה ולפרנסה טובה! תבורכו!


שם : לאה

תפילה לרפואה שלמה לאימי - דחוף!!!!
להחלמתה של אימי סימי בת מזל ממחלתה הקשה ולהשיבה בשלום ובבריאות הגוף והנפש הביתה לאושר, נחת ולאריכות ימים ושנים - אמן!!!


שם : ראובן

זיווג הגון
אשמח אם תתפללו לשמי ראובן בן רינה לזיווג הגון לי ולכל עם ישראל אמן ואמן


שם : אופירה

תפילה לפרנסה
הלוואי שבזכות פרקי תהילים שקראתי אזכה למצוא בקרוב פרנסה טובה ומכובדת לי ולבני ביתי. אמן כן יהי רצון, אמן סלה.


שם : יעקב בן ריבקה

ברכה לבריאות ופרנסה
אבקש לקררא תהילים לפרנסת יעקב בן ריבקה


שם : רות

שדכנית בעזרת התהילים
השם זיכה אותי בזכות התהילים להתקדם בנושא השידוכים לשם שמיים אז אם אתן או אתם מעונינים אפשר לפנות אליי או להתקשר 0545998187


שם : מ

ברכה לזיווג ופרנסה
עבור סרג' יוסף ישיעהו בו הלן הינדה ז"ל


שם : נורית בת מריסה זל

זיווג
ברצוני ברכה להחזרת בן זוגי ראןבן בן שרה


שם : יוסף מימון

לבריאות ולפרנסה
לסןניה בת בתיה לרפואה לדניאלה בת בתיה למירים בת בתיה אסתר אורית בת בתיה הרצל פינחס בן בתיה אייל יגאל בן בתיה בתיה בת סילביה לפרנסה לרפואה ולכל טוב לסיגלית בת תמר יואל משה,הודיה יוכבד, נהוראי, תהילה ויעקב בני סיגלית להצלחה


שם : עדי

ברכה
אני קוראת תהילים לעיתים לפתיחת הפרנסה מבקשת ברכהעדי בת חנה תודה


שם : ראובן

בריאות וזיווג הגון ופרנסה טובה והצלחה בלימודים
בריאות להורים שלי יוסף בן שרה ז״ל ורינה בת מיכל ז״ל ומבקש זיווג הגון ובריאות לראובן ויעקוב בן רינה לזיווג הגון ושנבנה בית כשר עוד השנה בארץ הקודש אמן ואמן ופרנסה טובה והצלחה בלימודים תודה לכל המתפללים עלינו...


שם : משה אמסלם

בריאות
לרפואת תמיר שמעון בן אריאלה בן 17 מאושפז זמן רב אירוע מוחי בתאל רחל בת מרים רפואה שלמה


שם : יונית

להצלחה ולרפואת כל עם ישראל
אמן סלה


שם : אתי

רפואת הנפש והגוף
משה בן מינה


שם