שבחו של ספר תהילים ואמירת מזמוריו

 
שבח הספר ואמירת מזמוריו ידוע ומפורסם, עד שאמרו חז"ל כי מעלתם נמשכת אל התורה האלוהית כדמות וצורה ותכלית אליה (פירוש אבן יחיא, בהקדמתו לתהלים), ובהם נרמזו כל תרי"ג מצוות וז' דרבנן (תה"ל ה' בשם ספר המצוות על תהלים), ואמרו כל האומר תהלים בכל יום כאלו קיים כל התורה כולה (הרב מעטה תהלה טז).

ובכל אירוע קבעו לומר מזמור מעניינו של דבר, כמנהגינו לומר מזמור י"ט בבית החתן, ומזמור מ"ט בבית האבל, ועוד קבעו בעת עצירת גשמים (כמ"ש הרב יעב"ץ בסידורו). ויש שנתקבצו ב'חבורת תהלים' לומר מזמורים בכל יום. וב'שימוש תהלים' פרסמו בסוד המזמורים לומר מזמור בעת צער ובעת שמחה, והם סגולה לברכה והצלחה.
ועוד אמרו "הרואה ספר תהלים בחלום יצפה לחסידות", ועוד יצפה לענוה (גמ' ברכות נז. אבות דר"נ מ, יד).

וראה עוד בהרחבה על מעלת תהילים
 


הוסף תגובה :

שמך :
נושא התגובה :
תגובה :

שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר 

 
מדורי תהילים :
 

 
 

 

אתרי הללויה נוספים:

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו, שרה לאה בת חנה תרצה
Created by Jewtech